AlkuSavon henkikirjatJuvan pitäjä1622 → Henkikirja

Juva henkikirja 1622

Sivu 39B (aukeaman 39 oikea sivu) DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Jorois Fierdingh Joroisten neljännes: Hietaisten ja Joroisten kymmeneskunnat

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
1 Mårthen Kärrj Kärri
1 Oluff Ryngäjn
1 Staffan Paijain Paajanen
1/2 Lasse Tornjojnen Torniainen
1 Peer Paijain Paajanen
1 Lasse Pajain Paajanen
1 Oluff Pålsson ibm Paajanen
1 Lasse Pålsson ibm Paajanen
1 Oluff Kohojnen Kohonen
1 Philppus ibm Kohonen
1 Eschill Rissain Rissanen
1 Hans Rissain Rissanen
1 Pååll Persson Hyfuöjnen Hyvönen
1 Nills Pållsson Clemettinen Lemettinen
1 Lars Tijlikain Tiilikainen
1 Anders Wihojnen Vihonen
1 Michell Häyrjnen Häyrinen
1 Jöns ibm Häyrinen
1/2 Abraham Eskeljnen Eskelinen
1 Hinrich ibm Eskelinen
1 Christer ibm Eskelinen
1 Per Panojnen Paunonen
1 Lars Kolemajnen Kolehmainen
1 Anders ibm Kolehmainen
1 Oluff Suhojnen Suhonen
1 Jöns Lytjnen Lyytinen
1 Oluff Thjmojnen Timonen
1 Sjmon Tackjnen Takkinen

Sivu 40A (aukeaman 40 vasen sivu) DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
1 Nills Lytjnen Lyytinen
1 Lasse Punnojnen Punnonen
1 Lasse Andersson Punnojnen Punnonen
1 Oluff ibm Punnonen
1 Matz Sormujnen Sormunen
1 Hinrich Sormujnen Sormunen
1 Gabriel Lukojnen Luukkonen
1/2 Philppus Jernskegh Rautaparta
1 Oluff ibm Rautaparta
1 Erich Lippojnen Lipponen
1 Lasse Wäyryinen Väyrynen
1 Måns Mustojnen Mustonen
1 Lasse Tolojnen Tolonen
1 Oluff Hyttjnen Hyttinen
1 Per Lapweteläjnen Lapveteläinen
1 Bertill Lapwetelejnen Lapveteläinen
1 Lasse Asikajn Asikainen
1 Cauppi Pasajnen Pasanen
1 Per Pasajnen Pasanen
1 Hinrich Ihalajnen Ihalainen
1 Oluff Lefwojnen Levonen
1 Per Kockojn Kokkonen
1 Matz Kijskjnen Kiiskinen
1 1/2 Lasse Utrjain Utriainen
1 Oluff ibm Utriainen
1 Per Hyffuöjnen Hyvönen
1 Lasse Kettrojnen
1 Hans Hynnjnen Hynninen
1 Jöns Hynnjnen Hynninen
1 Lasse Hynnjnen Hynninen
1 Per Tukjajn Tukiainen
1 Philppus ibm Tukiainen
1 Erich Thenhujnen Tenhunen
1 Sjmon Thenhujnen Tenhunen
1 Lasse Thenhujnen Tenhunen
1 Pååll Kolemajn Kolehmainen

Sivu 40B (aukeaman 40 oikea sivu) DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
1/2 Nills Kolemajnen Kolehmainen
1 Oluff Thenhoinen Tenhunen
1 Matz Matjlain Matilainen
1 Matz Hajkojnen Haikonen
1 Per Kumbulain Kumpulainen
1 Per Mattjnen Mattinen
1 Matz Hämäläjn Hämäläinen
1 Matz Torojnen Toronen
1/2 Jören Jörensson Långh
1 Ollj Kajpojnen Kaiponen
1 Oluff Pållss:n Uttrjain Utriainen
0 Philppus Jeppinen Rotfattigh Jäppinen
1 Pååll Mustojnen Mustonen
1 Lasse Koockojnen Kokkonen
1 Lasse Cajnolajnen Kainulainen
1 Nils Lapueteläjn Lapveteläinen
1 Erich Kuckojnen Kukkonen
1 Laurj Oijttjnen Oittinen
1 Michell Wänejnen Väänänen
1/2 Hans Kuckojnen Kukkonen
1 Per Jeppinen Jäppinen
1 Anders ibm Jäppinen
1 Jöns Kuckojnen Kukkonen
1 Knutt Cackojnen Kakkinen
1 Per Pållsson Sormojnen Sormunen
1 Per Pållsson Halojnen Halonen
1 Pååll Wauhkojnen Vauhkonen
1 Thomas ibm Vauhkonen
1/2 Lasse ibm Vauhkonen
1 Hindrich Kolemajnen Kolehmainen
1 Ollj Jönsson Sormojnen Sormunen
1 Nills Karkojnen Kärkkäinen
1 Ihanus Hulckojnen Hulkkonen
1 Matz Pöröjnen Pörönen
1/2 Per Hurskajnen Hurskainen
1 Per Persson Kolemajnen Kolehmainen
1 Lars Pöröjnen Pörönen

Sivu 41A (aukeaman 41 vasen sivu) DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
1 Ollj Karhujnen Karhunen
1 Anders Wenäläjn Venäläinen
1 Erich Purujnen Puurunen
1 Sigfredh Purujn Puurunen
1 Thomas ibm Puurunen
1 Jören ibm Puurunen
1 Anders Sormojnen Sormunen
1 Oluff Kärckähäin Kärkkäinen
1 Laurj Sormujnen Sormunen
1 Anders Kärckäjnen Kärkkäinen
1 Per Outhjnen Outinen
1 Nils Bengtjnen Penttinen
1 Anders Carjalajn Karjalainen
1 Hemingh Lajthjnen Laitinen
1 Per Pållsson Mustoin Mustonen
1 Lasse Nysejnen Nysänen
1 Ihanus Jeppinen Jäppinen
1 Nills ibm Jäppinen
1 Matz Narjnen Narinen
1 Ollj Tomberjnen Tomperi
1 Cauppi Wepsäläjn Vepsäläinen
1 Pååll Laijttjnen Laitinen
1 Lasse Lehjkojnen Lehikoinen
1 Per Rissain Rissanen
1 Laurj Laackojnen Laakkonen
1 Anders Lippojnen Lipponen
1 Lars Lappalajnen Lappalainen
1 Oluff Hotuka Hotokka
1/2 Pååll Markajnen Markkanen
1 Oluff Pennojnen Pennonen
1 Peter Hännjnen Hänninen
1 Pååll ibm Hänninen
1 Sjmon Korhojnen Korhonen
1 Ollj Cajpojnen Kaiponen
1 Johan Mårthenss:n

Sivu 41B (aukeaman 41 oikea sivu) DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
1 Per Persson Mustoin Mustonen
1 Henrich Rissain Rissanen
1 Pååll Persson Kolemajn Kolehmainen

Wesikansa Fierdingh Vesikansan neljännes: Kaitaisten, Maaveden, Vuorenmaan ja Vehmaan kymmeneskunnat

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
1 Henrich Sjkajnen Sikanen
1 Lasse Oijnojnen Oinonen
1 Matz Oijnojnen Oinonen
1 Matz Nissjnen Nissinen
1 Oluff Pållsson Haljkoin Hallikainen
1 Jöns Cauppinen Kauppinen
1 Oluff Cauppinen Kauppinen
1 Thomas ibm Kauppinen
1 Matz ibm Kauppinen
1 Lasse Nyrffuäs Nysänen
1 Lasse Sormojnen Sormunen
1 Pååll Pijspajnen Piispanen
1/2 Matz Achtjnen Ahtinen
1 Jören Pållsson Nijssin Nissinen
1/2 Lasse Persson ibm Nissinen
1 Pååll Tackjnen Takkinen
1 Peer Juthjnen Juutinen
1 Anders ibm Juutinen
1 Oluff Haljkojnen Hallikainen
1 Lars Häyryinen Häyrynen
1 Wijsa Häyryjnen Häyrynen
1 Oluff Larsson Haljkoin Hallikainen
1 Pååll Larsson Lijkajnen Liikanen
1 Thomas ibm Liikanen
1 Per Nysäjnen Nysänen
1 Matz Sjkajnen Sikanen
1 Staffan ibm Sikanen
1 Anders Cajpain Kaipainen
1 Rossi Cajpajnen Kaipainen
1 Per Paijajnen Paajanen
1 Thomas Staffanss:n Paajanen
1 Lasse Pållsson Nysejn Nysänen
1/2 Henrich Nysein Nysänen
1 Oluff Pållsson Hurskain Hurskainen

Sivu 42A (aukeaman 42 vasen sivu) DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
1 Lars Hurskajnen Hurskainen
1/2 Anders ibm Hurskainen
1 Dauidh ibm Hurskainen
1 Nils ibm Hurskainen
1 Per Nykejnen Nykänen
1 Per __kajnen Härkönen
1 Oluff ibm Härkönen
1 Nickj Mustojnen Mustonen
1 Thomas Pulljajnen Pulliainen
1 Hinrich Mannjnen Manninen
1 Augustinus ibm Manninen
1 Anders ibm Manninen
1 Matz Hännjnen Hänninen
1 Oluff Hildujnen Hiltunen
1 Pååll Härkjnen Härkönen
1 Lasse Wenäläjnen Venäläinen
1 Nils ibm Venäläinen
1/2 Oluff Tannjnen Tanninen
1 Per Hujskajnen Huiskanen
1 Laurj Hujskajnen Huiskanen
1 Per Persson Nissjnen Nissinen
1 Wijsa Sormojnen Sormunen
1/2 Anders Nysein Nysänen
1/2 Lars Hyffuöjnen Hyvönen
1 Hans Kojckalajn Koikkalainen
1 Matz Härkjnen Härkönen
1 Staffan ibm Härkönen
1/2 Oluff Thenhojn Tenhunen
1 Oluff Janhojn Janhonen
1 Pååll Kilkojnen Kilkkinen
1 Hans Kekälein Kekäläinen
1 Hinrich Rauthapartajn Rautaparta
1 Anders ibm Rautaparta
1/2 Anders Härkjnen Härkönen
1 Anders Raaska Raaska
1 Per Mammojnen Manninen
1 Pååll Mammojn Manninen
1 Per Måndojnen Montonen
1 Nills Måndojnen Montonen

Sivu 42B (aukeaman 42 oikea sivu) DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
1/2 Pååll Måndojnen Montonen
1 Michell Hapalajnen Haapalainen
1 Lasse Thjmojnen Timonen
1 Lasse Suijhkojnen
1 Clemett ibm
1 Pååll Oijnojnen Oinonen
1 Staffan Kujffualainen Kuivalainen
1 Nills Rautajnen Rautiainen
1/2 Hinrich Purdins Enckia
1 Oluff Suhojnen Suhonen
1 Pååll Grellsson Suhonen
1 Lasse Kyrckäjnen
1 Lasse Suhoin Suhonen
1 Lasse Ryttköjnen Rytkönen
1 Nills Ryttköjnen Rytkönen
1 Erich Pulljainen Pulliainen
1 Pååll ibm Pulliainen
1/2 Lasse ibms Enckia Pulliainen
1 Lasse Pållsson Ojnojn Oinonen
1 Oluff Pållsson Thenhojn Tenhunen
1 Nills Kekälein Kekäläinen
1 Erich Kerffujnen Kervinen
1 Peer Matzsson Mondojnen Montonen
1 Anders Martjkain Martikainen
1 Rossi Cauppinen Kauppinen
1 Matz Matzsson Hirffuojn Hirvonen
1 Matz Hansson ibm Hirvonen
1 Frantz Matzsson ibm Hirvonen
1 Frantz Persson Hirvonen
1 Per Persson Kurjkain Kurikainen
1 Lasse Persson ibm Kurikainen
1 Michell Perss:n Lambajn Lampainen
1 Per Lambahajnen Lampainen
1 Lasse Larsson Lambajn Lampainen
1 Mårthen Lambajnen Lampainen
1 Lasse Persson ibm Lampainen
1 Pååll ibm Lampainen
1 Per Olsson Hännjn Hänninen

Sivu 43A (aukeaman 43 vasen sivu) DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
1 Matz Hännjnen Hänninen
1 Per Persson Lejnojn Leinonen
1 Lars Lejnojnen Leinonen
1 Lars Michelss:n ibm Leinonen
1 Jöns Persson ibm Leinonen
1 Per Nillsson Tarfuajnen Tarvainen
1 Pååll Larsson Mulkojn Mulkonen
1 Pååll Olljkainen Ollikainen
1 Anders Tarffuajn Tarvainen
1 Michell Pållsson Mathjlain Matilainen
1 Staffan Mathjlain Matilainen
1 Hinrich Weijsein Väisänen
1 Jöns ibm Väisänen
1 Peer ibm Väisänen
1 Lars ibm Väisänen
1 Oluff Olss:n ibm Väisänen
1 Pååll Mulkojnen Mulkonen
1 Matz Njkulainen Nikulainen
1 Anders Hotakajn Hotakainen
1 Jöns ibm Hotakainen
1 Anders Narjnen Narinen
1 Lasse Persson Pekurjnen Pekurinen
1 Per Persson ibm Pekurinen
1 Per Persson Kuckojn Kukkonen
1 Per Hindersson ibm Kukkonen
1 Påll Pöykäjnen Pöyhönen
1 Anders ibm Pöyhönen
1 Nils Tarffuajnen Tarvainen
1 Lars Kuckojnen Kukkonen
1 Pååll Puhakajnen Puhakainen
1 Pååll Hinderss:n Caupjnen Kauppinen
1 Nils Jönsson Janhoin Janhonen
1/2 Jacob Näringh Näärinki
1 Eschill Rissajnen Rissanen
1 Oluff Marthjkainen Martikainen
1 Jacob Westerin Vesterinen
1 Oluff Pållsson ibm Vesterinen

Sivu 43B (aukeaman 43 oikea sivu) DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
1/2 Pååll Westerin Vesterinen
1 Philppus Wechmojn Vehmonen
1 Anders Wenäläjn Venäläinen
1 Staffan Kerffujn Kervinen
1 Michell Hadzojnen Hatsonen
1 Nils ibm Hatsonen
1 Lars Jarajnen Jaaranen
1 Matz Pöxejnen Pöksänen
1 Anders ibm Pöksänen
1 Per Koossmajn Kuosmanen
1 Jöns ibm Kuosmanen
1 Pååll Pennojnen Pennanen
1/2 Hinrich Rimppi Rimppi
1/2 Anders Rimppi Rimppi
1/2 Oluff Kerffujn Kervinen
1/2 Jöns Kerffujn Kervinen
1 Matz Matzsson Leskin Leskinen
1 Pååll Pållsson Jarajnen Jaaranen
1 Pååll Olsson ibm Jaaranen
1 Jöns Olsson Caupjnen Kauppinen

Jochas Fierdingh Juvan neljännes: Härkälän, Kiiskilän, Ollikkalan ja Matilan kymmeneskunnat

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
1 Per Kjnnujnen Kinnunen
1 Hinrich Hinrichss:n Hyffuöjn Hyvönen
1 Matz Pärnäjnen Pärnänen
1 Oluff Persson ibm Pärnänen
1 Per Olsson ibm Pärnänen
1/2 Hinrich Thomass:n ibm Pärnänen
1 Matz Olsson Ränner Rännare
1 Per Mårthensson Rongajn Ronkainen
1 Anders Halojnen Halonen
1 Hinrich Jönss:n P__drjn Partanen
1/2 Per Larsson Hyffuöjn Hyvönen
1 Sigfredh Marttjnen Marttinen
1 Matz Larsson ibm Marttinen
1 Matz Bertillss:n ibm Marttinen
1 Oluff Mårthenss:n Rongajn Ronkainen
1 Oluff Hejnäjnen Heinonen

Sivu 44A (aukeaman 44 vasen sivu) DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
1 Hinrich Kijskin Kiiskinen
1/2 Thomas Wihawajnen Vihavainen
1/2 Nills Launjain Launiainen
0 Anders Hinderss:n Hejnojn Knecht Heinonen
0 Anders Månsson Hejnojn Knecht Heinonen
1 Erich Rångaijnen Ronkainen
1 Eschill Härkäjnen Härkänen
1 Erich Olsson Rongajn Ronkainen
1/2 Matz Erichsson Lapueteläjn Lapveteläinen
1 Erich Immojnen Immonen
1 Per Andersson Kanckujn Kankkunen
1/2 Jören Seppäins Enckia Seppänen
1/2 Jören Olsson Rångajn Ronkainen
1/2 Bengt Kijnnujnen Kinnunen
1 Nills Haljnen Halinen
1 Anders Pelkjnen Pelkinen
1 Philppus Kijskjnen Kiiskinen
1 Michell Kijskjnen Kiiskinen
1 Michell Kupsa Kupsa
1 Pååll Michellsson Kupsa
1/2 Anders Achtjnen Ahtinen
1 Pååll Pållsson Kijskin Kiiskinen
1 Swen Härkäjnen Härkänen
1 Anders ibm Härkänen
1 Lasse Larsson Laakojn Laakkonen
1 Oluff Olsson Kijskjn Kiiskinen
1 Jöns Persson Hyffuöjnen Hyvönen
1 Anders Wihawajnen Vihavainen
1/2 Matz ibm Vihavainen
1 Oluff Wihawajnen eller Kijskin Vihavainen
1 Påll Hinderss:n Kijskin Kiiskinen
1 Per Olsson Kijskjnen Kiiskinen
1 Jöns Persson Halojnen Halonen
1/2 Oluff Michelss:n Olljkajn Ollikainen
1 Matz Matzsson Halojnen Halonen
1 Pååll? Olsson ibm Halonen
1/2 Lasse Matzsson Hurskain Hurskainen
1 Oluff Luomajnen Luomanen

Sivu 44B (aukeaman 44 oikea sivu) DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
1 Hinrich Härkäjnen Härkänen
0 Per Persson Kerfujn Knecht Kervinen
1 Lars Olsson Marthikajn Martikainen
1 Lars Persson Pasainen Pasanen
1/2 Anders Andersson Pätyin Pätynen
1/2 Oluff Pätynen Pätynen
1 Oluff Ullmajnen Ulmanen
1 Thomas Mustojnen Mustonen
1 Oluff Marthikajn Martikainen
1 Anders Marthikajn Martikainen
1/2 Anders Halla Halla
1 Per Olsson Kossmajnen Kuosmanen
1 Per Kossmajnen Kuosmanen
1 Hinrich Pedjkejn Pietikäinen
1 Per Lambajnen Lampainen
1 Måns Olljkain Ollikainen
1 Thomas Smedh Smed
1 Anders Kämäräjnen Kämäräinen
1 Hinrich Olljkain Ollikainen
1/2 Per Skinnare
1 Lars Sigfedsson Turakain Turakainen
1 Oluff Heminghsson Turakainen
1 Matz Huttujnen Huttunen
1/2 Oluff Hamujnen Hamunen
1 Anders Olljkain Ollikainen
1 Anders Ihalain Ihalainen
1 Hinrich Hatzojnen Hatsonen
1 Hemingh ibm Hatsonen
1 Bengt Wachuojn Vahvanen
1/2 Per Nulppojnen Nulpponen
1 Oluff Hejnojnen Heinonen
1 Laurj Nurjain Narinen
1/2 Oluff Sairajnen Sairanen
1 Anders Thomass:n
1 Anders Andersson Partain Partanen
1/2 Lars Larsson Hännjn Hänninen
1 Lasse Mathilajnen Matilainen
1 Matz Kijskjnen Kiiskinen
1 Per ibm Kiiskinen

Sivu 45A (aukeaman 45 vasen sivu) DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
1/2 Swen Lauthjain Lautiainen
1 Per ibm Lautiainen
1 Oluff Keijstjnen Keistinen
1 Oluff Nilsson ibm Keistinen
1 Jöns Partajnen Partanen
1 Nils Partajnen Partanen
1 Staffan Hamujnen Hamunen
1 Anders Partajnen Partanen
1 Jöns Partajnen Partanen
1 Oluff Purhojnen Purhonen
1 Per Larsson ibm Purhonen
1 Anders Muttulajn Muttulainen
1 Hinrich Purhojnen Purhonen
1 Anders Kupparjn Kuparinen
1/2 Staffan Halojnen Halonen
1 Bengt Tuhkujnen Tuhkunen
1 Lasse Roottjnen Ruottinen
1 Anders Purhojn Purhonen
1/2 Lasse Laijthjnen Laitinen
1 Per Kersäläjs
1/2 Michell Hinderss:n Rasain Rasanen
1 Michell Luomajn Luomanen
1 Peer Pullj
1 Per Mathjlajn Matilainen
0 Pååll Parthajnen Knecht Partanen
1 Hans Olsson
0 Laurj Rojkojnen Knecht Roikonen

Kojckala F:d Koikkalan neljännes: Maivalan ja Koikkalan kymmeneskunnat

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
1 Per Michellsson Rasainen Rasanen
1 Matz Rasain Rasanen
1 Hans ibm Rasanen
1 Anders Larsson Lamajn Laamanen
1 Hans Larsson ibm Laamanen
1/2 Måns Lamajnen Laamanen
1 Hans Andersson ibm Laamanen
1 Hinrich Sopajnen Sopanen
1 Pååll Kaipahain Kaipainen

Sivu 45B (aukeaman 45 oikea sivu) DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
1/2 Sjmon Kajpahain Kaipainen
1/2 Lasse ibm Kaipainen
1 Rossj ibm Kaipainen
1 Per Nopoin
1 Per Pållsson Marttin Marttinen
1/2 Jöns ibm Marttinen
1 Pååll Hejnojnen Heinonen
1 Jöns Huttujnen Huttunen
1 Lars Hejnojnen Heinonen
1 Philppus Nuthjnen Nuutinen
1/2 Staffan Pöndjnen Pöntinen
1 Pååll Matzsson Auffuin Auvinen
1 Hemingh ibm Auvinen
1 Jöns Persson ibm Auvinen
1/2 Per Hinderss:n ibm Auvinen
1 Oluff Hennjnen Hänninen
1 Lars Nillsson Hejlain Heilanen
1 Grels Kossmajn Kuosmanen
1 Per Tarkjain Tarkiainen
1 Matz Kächköjn Kähkönen
1 1/2 Jöns Tarkjain Tarkiainen
1 Pååll Grellss:n Koossmajn Kuosmanen
1/2 Anders Marttjnen Marttinen
1/2 Michell Kolemajnen Kolehmainen
1 Staffan Koosmain Kuosmanen
1/2 Cauppi Oijkarjn Oikarinen
1 Michell Päcköjnen Pääkkönen
1 Lasse Sjmonsson ibm Pääkkönen
1 Jöns Hämäläjnen Hämäläinen
1 Hinrich ibm Hämäläinen
1 Jöns Månss:n ibm Hämäläinen
1 Anders Ruokolain Ruokolainen
1 Anders Tarkjain Tarkiainen
1 Måns Maarajn Maaranen
1 Mannj Maarajn Maaranen
1 Pååll Maarajnen Maaranen

Sivu 46A (aukeaman 46 vasen sivu) DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
1 1/2 Pååll Tuhkalain Tuhkalainen
1 Oluff Persson Marajn Maaranen
1 Per Hännjnen Hänninen
1 Thomas Saffuolajn Savolainen
1/2 Per Ikojnen Ikonen
1 Pååll Hejckurjnen Heikkurinen
1 Nills Tarkjain Tarkiainen
1 Lars ibm Tarkiainen
1 Per Nilsson Ingjnen Inkinen
1 Matz Matzsson ibm Inkinen
1 Oluff Pållsson Rastoinen Rastonen
1/2 Wijsa Kuhajnen Kuhanen
1 Påll Persson Nääll Neula
1 Hans Larsson Cajpajn Kaipainen
1 Pååll Hinderss:n Mjettujn Miettunen
1/2 Bengt Marttjnen Marttinen
1 Hinrich Narjnen Narinen
1 Matz Narjnen Narinen
1/2 Michell Halojnen Halonen
1 Anders Jönsson Rastoin Rastonen
2 Jöns Härkäjnen Härkänen
1 Måns Iffuojnen Iivonen
1 Erich Halojnen Halonen
1 Jöns Halojnen Halonen
1 Lars Narjnen Narinen
1 Sjmon Narjnen Narinen

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoSivut kylittäin

© Maija-Liisa Laaso 2020