AlkuSavon henkikirjatJuvan pitäjä1635 → Henkikirja

Juva henkikirja 1635

Sivu 389DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Härkälä Tiendh

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
6 Erich Huckain Hukkanen
5 Madz Perss Pärnain Pärnänen
2 Per Perss Kinnuin Kinnunen
4 Mårthen Perss Rångain Ronkainen
6 Knut Madzss Haloin Halonen
4 Henrich Michellss Kijskin Kiiskinen
2 Jöns Henrichss Pardain Partanen
5 Per Larss Hyfuoin Hyvönen
2 Madz Bertillss Martin Marttinen
4 Per Madzss Wänäin Väänänen
3 Erich Rångain Ronkainen
3 Eskill Härköin Härkönen
4 Zacharias Zachariass
2 Jöns Ollss Immoin Immonen
4 Oluff Immoin Immonen
2 Per Kanckuin Kankkunen
3 Mårthen Sefringhss Rimppi
1 Helga Michelsd man i Tyskl: felt
2 Grels Hartwijckss Kiiskinen
2 Per Wihavainoin Vihavainoinen
2 Oluff Hartwijckss
4 Jöns Madzss Haloin Halonen
3 Påll Lucass Kijskin Kiiskinen
2 Lars Larss Lekoin
2 Anders Nilss Kijskin Kiiskinen
5 Per Bertillss Hyffuärin Hyvärinen
4 Anders Ollss Heinoin
Ryttare
10 Thomass Ollss Härköin Härkönen
4 Henrich Pelkin Pelkinen
2 Lars Larss ibm Pelkinen
9 Jacob Härköin Härkönen
6 Michell Kijskin Kiiskinen
6 Per Veijalain Veijalainen
8 Oluff Erichss Rångain Ronkainen
6 Lars Kyllöin Kyllönen
9 Grels Ollss Pernäin Pärnänen
7 Nils Halin Halinen
5 Henrich Jeremss Rångain Ronkainen

Sivu 390DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
5 Mårthen Ollss Rongain Ronkainen
6 Thomas Hämäläin Hämäläinen
8 Anders Härköin Härkönen
6 Erich Gorgoniuss Kiiskinen
4 Anders Henrichss Kijskin Kiiskinen
9 Per Madzss Haloin Halonen
8 Nils Ollss Kijskin Kiiskinen
8 Henrich Vätäin Väätäinen
Huusmänn
2 Madz Ollss Pärnein Pärnänen
3 Hans Rautiain Rautiainen
2 Anders Konst Konst
2 Påll Kijskin Kiiskinen
4 Lars Larss Hyfuöin Hyvönen
1 Påll Muttulaiss E Muttulainen
2 Lars Roiskoin Roisko
3 Swän Härköin Härkönen
1 Johan Hyfuiss E Hyvönen
4 Anders Perss Härköin Härkönen
4 Påll Pållss Kijskin Kiiskinen
3 Lars Pållss Kijskin Kiiskinen
2 Oluff Michelss E
1 Anna Madzdotter
2 Hemming Madzss Rångain Ronkainen
2 Per Purdin
1 Anna Jönsd Halotar Halonen
2 Nils Rautiain Rautiainen
2 Per Michelss Colemain Kolehmainen
1 Karin Nilsd Launin Launiainen
2 Hans Rysse
2 Per Perss Mustoin Mustonen
1 Sefringh Larss E

Matila Tiendh

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
2 Nils Ollss Keistin Keistinen
5 Lars Perss Kettuin
2 Johan Pardain Partanen
2 Nils Pardain Partanen
3 Eskill Martikain Martikainen
3 Tönne Madzss
2 Påll Härkein Härkönen
5 Jacob Wätäin Väätänen
Ryttare
10 Lars Purhoin Purhonen
6 Per Larss Lautiain Lautiainen

Sivu 391DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
4 Simon Kijskin Kiiskinen
7 Per Larss Purhoin Purhonen
4 Jöns Leinoin Leinonen
Huusmänn
2 Per Pylwes Pylväs
3 Nils Lautiain Lautiainen
2 Oluff Purhoin Purhonen
2 Anders Kupparin Kuparinen
2 Oluff Pardain Partanen
2 Anders Laitiain Laitiainen
3 Henrich Purhoin Purhonen
2 Anders Purhoin Purhonen
2 Michell Anderss ibm Purhonen
2 Michell Pardain Partanen

Koickala Tiendh

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
6 Madz Perss Kettuin Kettunen
5 Per Perss Kettuin Kettunen
2 Anders Perss Kettuin Kettunen
3 E Anna Ollsd Frosten Frost
4 Eskill Kosmain Kuosmanen
3 Madz Jönss ibm Kuosmanen
2 Madz Kosmain Kuosmanen
2 Jöns Nilss ibm Kuosmanen
2 Erich Martin Marttinen
2 Påll ibm Marttinen
5 Michell Haloin Halonen
6 Jöns Haikarain Haikarinen
4 Lars Månss Pöndin Pöntinen
5 Per Sigfredhss Kärki
3 Thomas Ikoin Ikonen
3 Lars Narins E Narinen
4 Jöns Narin Narinen
4 Madz Madz Narin Narinen
5 Eskill Kemiläin Kemiläinen
4 Oluff Tenhuin Tenhunen
1 Lars Tenhuins Sona E Tenhunen
3 Per Tenhuin Tenhunen
5 Oluff Heinoin Heinonen
4 Nils Ollss ibm Heinonen
4 Simon ibm Heinonen
4 Per Knutss Hämäläin Hämäläinen
Ryttare
6 Anders Aufuin Auvinen
6 Måns Marain Maaranen
9 Henrich Härköin Härkönen

Sivu 392DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
Huusmänn
3 Per Anderss Kettuin Kettunen
2 Bengdt Martin Marttinen
3 Niles Rotzalain Ruotsalainen
1 Madz Kächköises E Kähkönen
2 Thomas Sawolain Savolainen
2 Jöns Oll Narin Narinen
2 Per Rimpi Rimppi
2 Bengdt Mustoin Mustonen
2 Lars Huttuin Huttunen
1 Per Pöxäses E Pöksäinen
2 Måns Ifuoin Iivonen
3 Henrich Nilss Mustoin Mustonen
2 Påll Thomass Kemiläin Kemiläinen
1 Margret Nilsd Lipsain Lipsanen
1 Påll Kemiläises E Kemiläinen
2 Måns Perss Marain Maaranen

Wällb:dig Jacob Nasakens Frelsse

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
5 Johan Sopain Sopanen
5 Henrich Sopain Sopanen
5 Per Rasain Rasanen
4 Per Leskin Leskinen
4 Lars Heinoin Heinonen
4 Per Heinoin Heinonen
3 Jöns Huttuin Huttunen
3 Simon Narin Narinen
4 Anders Ahoin Ahonen
4 Knut Meukiun
4 Per Härköin Härkönen
5 Påll Härköin Härkönen
3 Oluff Rastoin Rastonen
5 Johan Leskin Leskinen
4 Madz Leskin Leskinen
2 Madz Lehikoin Lehikoinen
3 Påll Leffuoin Lievonen
3 Påll Rastoin Rastonen
2 Anders Hamuin Hamunen
4 Nils Härköin Härkönen
3 Jöns Rastoin Rastonen
Huusmänn
2 Bertill Hämäläin Hämäläinen
1 Helga Larsd
1 Martha Andersd
1 Karin Persd
1 Ingborg Nilsd
4 Jöns Laitinen Laitinen
2 Påll Marain Maaranen

Sivu 393DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Yliwes Tiendh

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
4 Hans Ikoin Ikonen
5 Anders Perss Kiwkas Kiukas
3 Hans Korhoin Korhonen
4 Jöns Seilain Seilonen
2 Påll Perss ibm Seilonen
4 Lars Langain Länkinen
2 Madz Pehikäin Pietikäinen
2 Grels Seilain Seilonen
2 Lars Limatain Liimatainen
4 Lars Oikarain Oikarinen
4 Anders Laskoin Laaskonen
2 Jöns Anderss Harmain Harmainen
2 Oluff Eskillss Korhoin Korhonen
4 Lars Madzss Rokolain Ruokolainen
2 Christer Ollss ibm Ruokolainen
2 Madz Jönss ibm Ruokolainen
4 Simon Råkolain Ruokolainen
4 Per Råkolain Ruokolainen
2 Per Anderss ibm Ruokolainen
3 Oluff Pulkin Pulkkinen
4 Bengdt Pulkin Pulkkinen
5 Bengdt Jönss ibm Pulkkinen
3 Anders ibm Pulkkinen
3 Jöns Madzss Heilain Heilanen
5 Nils Perss Heilain Heilanen
3 Nils Nilss ibm Heilanen
8 Lars Larss Kituin Kitunen
5 Lars Perss Tålfuain Tolvanen
3 Madz Henrichss Harmain Harmainen
5 Måns Pasain Pasanen
Ryttare
8 Corporal Jacob Nasaken Nassackin
Huusmänn
3 Lars Larss Kituin Kitunen
2 Lars Nilss Heilain Heilanen
1 Måns Sorioses E Sorjonen
2 Måns Laskoises E Laaskonen

Maiuala Tiendh

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
4 Madz Madzss Auffuin Auvinen
3 Påll Perss Tarkiain Tarkiainen
4 Jöns Anderss Längä Länkinen
2 Oluff Teifuain Teivainen
7 Jöns ibm Teivainen

Sivu 394DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
4 Lars Nikarain
2 Per Pöllein Pöllänen
2 Cosma Anderss
4 Cosma Grelss
6 Staffan Jacobss
1 Per Cosmaises E Kuosmanen
2 Jöns Månss Hämäläin Hämäläinen
2 Jöns Jönss
2 Oluff Hennin Hänninen
3 Per Philppuss Auffuin Auvinen
2 Anders Rokolaises E Ruokolainen
5 Madz Henrich Callin Kallinen
4 Påll Pekurin Pekurinen
9 Staffan Pekurin Pekurinen
5 Per Ollss ibm Pekurinen
4 Påll Pållss ibm Pekurinen
Reutare
6 Oluff Månss
4 Nils Perss
6 Lars Anderss Lander
Per Ihalembin Ihalempinen
7 Per Condia Kontio
5 Påll Auffuin Auvinen
4 Jören Auffuin Auvinen
5 Oluff ibm Auvinen
3 Anders Ollss ibm Auvinen
6 Påll Bengdtin Penttinen
6 Philppus Tarkiain Tarkiainen
7 Hans Ingin Inkinen
4 Påll Tarkiain Tarkiainen
3 Oluff Heilain Heilanen
10 Jöran Bengdtson
3 Madz Madz Callin Kallinen
Huusmänn
1 Berger Pållss
1 Lars Ingin Inkinen
2 Nils Pawilain Paavilainen
2 Erich Hämäläin Hämäläinen
2 Oluff Päckäin
2 Eskill Mårthenss
1 Kirstin Nilsd
1 Anna Larsd blindh
2 Per Kinnuin Kinnunen
1 Kirstin Madsd Leinoin Leinonen

Sivu 395DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
3 Mårthen Jönss Sairain Sairanen

Ollikala Tiendh

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
9 Lars Nulpoin Nulpponen
3 Mårthen Nulpoin Nulpponen
3 Thomas Mustoin Mustonen
5 Jöns Pehikäin Pietikäinen
4 Anders Ollikain Ollikainen
3 Henrich Ollikain Ollikainen
6 Anders Nillss Ihalain Ihalainen
3 Per Bengdtss Wachuoin Vahvanen
2 Per Wachuoises E Vahvanen
3 Jacob Hamuin Hamunen
3 Oluff Hemminghss
3 Hemming Hassoin Hatsonen
4 Oluff Wulmoin Ulmanen
4 Lars Ollss Martikain Martikainen
5 Lars Perss Pasain Pasanen
4 Johan Perss Cosmain Kuosmanen
3 Thomas Smedh Smed
3 Anders Thomass
5 Per Martin Marttinen
3 Oluff Tarkiain Tarkiainen
Ryttare
12 Oluff Turakain Turakainen
3 Eskell Wässäin Väisänen
5 Nils P___ Piikki
8 Abrham ___ttulain Muttulainen
3 Jören Larss Påsa Posa
Anders Lopios Landboo Luopio
4 Madz Martin Marttinen
6 Anders Ollss
6 Henrich Madzss
5 Per Jönss Pardain Partanen
5 Bertill Monss
5 Henrich Ahoin Ahonen
4 Landboo Hans Tortain
5 Madz Huttuin Huttunen
Huusmänn
2 Lars Nutiaises E
2 Per Hutilain
2 Jöns Hämäläin Hämäläinen
1 Anna Madzd
1 Karin Michelsd
1 Kirstin Larsd
2 Anders Pardain Partanen

Sivu 396DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
2 Per Perss Cosmain Kuosmanen
2 Anders Terti Tertti
2 Anders Wechmoin Vehmonen
1 Kirstin Persd
2 Jöns Härköin Härkönen
1 Hongalises E Karin Honkalainen
2 Nils Ryhäin Ryhänen
1 Lar Turakaises E Turakainen
2 Jöran Hämäläin Hämäläinen
2 Elin Olssdot
1 Anders Anderss Patolain Paatelainen
2 Oluff Pylkäin Pylkkänen
2 S. Her Erich Henrici E
2 S. Her Erich Johannis E
1 Hampus Ollss E

Worenma Tiendh

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
4 Jacob Näringin Näärinki
2 Per Ollss Martikain Martikainen
2 Anders Wenäläin Venäläinen
2 Staffan Kerfuin Kervinen
3 Jacob ibm Kervinen
4 Jacob Westerin Vesterinen
3 Michell Hatzoises E Hatsonen
2 Mårthen ibm Hatsonen
2 Henrich ___ssain
2 Michell ibm
2 Per Pöxäin Pöksäinen
4 Henrich ibm Pöksäinen
3 Madz Perss Cosmain Kuosmanen
3 Per Perss ibm Kuosmanen
2 Påll Ols Jarain Jaaranen
4 Lars Nåusiain Nousiainen
2 Oluff Madzson
2 Philppus Wechmoin Vehmonen
5 Madz Hirfuoin Hirvonen
3 Frans Madzss ibm Hirvonen
3 Per Perss Kurikain Kurikainen
3 Jöns Michellss Lambain Lampainen
2 Mårthen Lambain Lampainen
4 Per Jönss Leinoin Leinonen
2 Jöns Perss
2 Per Perss Leinoin Leinonen
4 Anders Pöyhöin Pöyhönen
6 Eskill ibm Pöyhönen

Sivu 397DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
2 Påll Pållss Tarfuain Tarvainen
5 Anders Narin Narinen
1 Elin Hartwijckzd
2 Lars Pekurin Pekurinen
Ryttare
3 Johan Bertillss
3 Per Anderss Rimpi Rimppi
7 Nils Tarkiain Tarkiainen
4 Eskell Wechnoin Vehmonen
7 Per Perss Lambain Lampainen
6 Lars Perss Lambain Lampainen
Huusmänn
2 Jöns Näringin Näärinki
1 Elin Ollsd
2 Påll Pennoin Pennanen
3 Nils Wechmoin Vehmonen
3 Lars Rachkoin
2 Oluff Madz Caupin Kauppinen
4 Per Pekurin Pekurinen
3 Påll Lambain Lampainen
4 Per Larss Kåickalain Koikkalainen
2 Per Perss Kurikain Kurikainen

Wechkamäki

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
4 Simon ___ain Vainikainen
2 Samuel ___lain Hämäläinen
4 Henrich ___ ibm Hämäläinen
2 Knut Jurfuain Jurvanen
4 Påll Jacobss Pawilain Paavilainen
4 Fältväbel Henrich Pawilain Paavilainen
3 Jacob Jacobss Hämäläin Hämäläinen
6 Oluff Hämäläin Hämäläinen
4 Per Henrichss ibm Hämäläinen
10 Jacob Oikarain Oikarinen
4 Jöns Oikarain Oikarinen
4 Madz Oikarain Oikarinen
5 Abraham Hötyläin Hyötyläinen
2 Oluff Pylkäin Pylkkänen
3 Clemet ibm Pylkkänen
2 Bertill ibm Pylkkänen
3 Henrich Pekurin Pekurinen
3 Nils Anderss Solki Solki
Ryttare
Henrich Erichss Landboo
4 Madz Perss Rimpi Rimppi

Sivu 398DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
2 Knut Hämäläin Hämäläinen
3 Påll Jöranss
6 Per Ols Rutu Ruutu
5 Henrich Remoin Remonen
2 Oluff Jönss Tuchkalain Tuhkalainen
2 Nils Hämäläin Hämäläinen
2 Anders Remoin Remonen
Huusmänn
2 Jöns Turkia Turkia
3 Jöns Pållss Lehikoin Lehikoinen
2 Per Pållss
1 Madz Jönss Lehikoin Lehikoinen
2 Philppus Oikarain Oikarinen
2 Jöns Perss Leinoin Leinonen
2 Jöns Kilpoin Kilponen
2 Oluff Lefuoin Lievonen
1 Bengdt Anderss
Presterskapet
5 Theodoricus Weiher Weiher
4 Dn. Laurentius Marthini Martikainen
3 Klåckare Michell Anderss

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoSivut kylittäin

© Maija-Liisa Laaso 2020