AlkuSavon henkikirjatJuvan pitäjä1638 → Henkikirja

Juva henkikirja 1638

Sivu 481DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Härkälä Tijendh

Nempnden: Hemingh Härköin, Nills Halin, Jacob Härkinen, Hendrich Rångainen, Matz Penninen, Pååll Rångainen

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
4 Erich Persson Hukainen Hukkanen
3 Madz Persson Perneinen Pärnänen
3 Peer Kinnujnen Kinnunen
3 Erich Yrieneinen Yrjänäinen
4 Knutt Halajnen Halonen
4 Henderih Kiskinen Kiiskinen
2 Henderih Pardainen Partanen
2 Oloff Person Hyfuoinen Hyvönen
2 Madz Bertilsson Martinen Marttinen
3 Peer Wauginen
2 Erich Rångainen Ronkainen
2 Eskill Herkäinen Härkönen
2 Jönss Jarajnen Jaaranen
4 Oloff Imojnen Immonen
4 Mårthen Sigfredsson Rimppi
3 Grels Hartuickson Kiskinen Kiiskinen
4 Peer Madzson Wihauainen Vihavainen
2 Jöns Person Kärfuinen Kervinen
4 Jönss Halinen Halinen
3 Påll Lukasson Kiskinen Kiiskinen
3 Anderss Nilson Kupssa Kupsa
3 Per Pålson Härkäjnen Härkönen
2 Anderss Konst Konst
2 Anderss Hulkoinen Palos Hulkkonen
2 Larss Pelkinen Pelkinen
2 Anderss Pelkinen Pelkinen
3 Hans Rautiainen Rautiainen
2 Påll Pållsson Härkäinen Härkönen
Ryttare
8 Thomass Härkäinen Härkönen
6 Jacob Härkäinen Härkönen
6 Erich Michelsson Kiskinen Kiiskinen
5 Peer Weijalainen Veijalainen
6 Påll Rångainen Ronkainen
3 Larss Lamajnen Laamanen
7 Andherss Matzsson Monojnen Mononen
5 Nilss Halinen Halinen
6 Henderih Rångainen Ronkainen
5 Mårthen Olofsson Rångainen Ronkainen
6 Larss Thomasson Hämäläinen Hämäläinen
5 Matz Harkainen Härkönen
5 Erich Gårgoniusson Kiiskinen
5 Andherss Kiskinen Kiiskinen
5 Michel Haloinen Halonen
6 Nilss Oloffsson Kiskinen Kiiskinen
6 Henderih Wätäinen Väätäinen
Hwssmän
2 Matz Oloffsson Remer
2 Henderih Herajnen Herranen
2 Påll Pållsson Kiskinen Kiiskinen
2 Larss Pållsson Kiskinen Kiiskinen
3 Gertru Oloff Michelsons E
3 Andherss Ilfuoinen Ilvonen
2 Peer Colemajnen Kolehmainen
2 Påål Heinoinen Heinonen
2 Rassemus Olkoinen Olkkonen
2 Karin Nilssdotter Launitar Launiainen
1 Larss Laikoinen
4 Suni Härkoinen Härkönen
2 Larss Hassuinen Hasunen
1 Margreta Kåkåtar Kokkonen
1 Märtta Kiskitar Kiiskinen
1 Elin Larsdott. Hyfytar Hyvönen
1 Kirstin Rångatar Ronkainen
2 Henderih Erikajnen Eerikainen
1 Peer Andersson Hyfuoinen Hyvönen
1 Suen Suenson Härköinen Härkönen
1 Johan Perssons E Lusia N.

Matila Tijendh

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
2 Johan Pardainen Partanen
3 Nilss ibm Partanen
3 Eskil Martikainen Martikainen
2 Oloff Lomainen Luomanen
2 Jacob Wättäjnen Väätäinen
2 Jonas Andhersson
2 Pååll Hökoinen
2 Oloff Purhojnen Purhonen
3 Jönss Leioinen Leinonen
2 Oloff Persson Pardain Partanen

Sivu 482DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
Ryttare
6 Larss Purhoinen Purhonen
4 Petter Lautiainen Lautiainen
2 Simon Kiskinen Kiiskinen
5 Peer Larsson Puhoinen Purhonen
4 Tönne Matzsson
Hwssmän
3 Arfued Kinnujnen Kinnunen
1 Oloff Persson Kiskinen Kiiskinen
3 Anderss Suenson Lautiainen Lautiainen
2 Oloff Mekeleinen Mäkeläinen
2 Michel Purhoinen Purhonen
2 Erich Randojnen Rantonen
1 Birita Perssdotter
1 Britta Calliatar Kallinen
2 Anderss Andersson Pardain Partanen
2 Christer Herrajnen Herranen
2 Stafan Arfuedson Rimpis husman Rimppi

Wechkamäki T:d

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
4 Simon Wainikainen Vainikainen
2 Samuell Hemeläinen Hämäläinen
3 Hindrich ibm Hämäläinen
2 Knutt Järfuoinen Jurvanen
3 Påll Jacobsson Pafuilainen Paavilainen
3 Peer Hinderihsson Hämäläinen Hämäläinen
2 Jöns Jacobson Hämäläin Hämäläinen
2 Erich Jönson
4 Henderih Pånilainen
7 Jacob Ojkarinen Oikarinen
4 Jönss Ojkarinen Oikarinen
2 Peer Matzsson Ojkarinen Oikarinen
5 Abraham Höttyleinen Hyötyläinen
2 Oloff Pylkeinen Pylkkänen
2 Clemet ibm Pylkkänen
3 Nilss Andersson Solki
2 Påll Neula Neula
2 Oloff Eskilson Härkeijn Härkönen
3 Henderih Parkoinen Parkkonen
4 Larss Ojkarinen Oikarinen
2 Jönss Kilpoinen Kilponen
3 Johan Lehikojen Lehikoinen
Ryttare
2 Henderih Remojnen Remonen
2 Knutt Hemäleins S. Hämäläinen
6 Peer Oloffsson Ruttu Ruutu
4 Hanss Jurinen
2 Oloff Tukalainen Tuhkalainen
2 Påll Lehikoinss Lehikoinen
4 Påll Tarkiainen Tarkiainen
Oloff Månssonss E
Hwssmän
Nilss Hämälein Hämäläinen
Anderss Remoenss hust Remonen
Pilpus Ojkarinen Oikarinen
Henderih Kåfuanejnen
Blåsiuss Pafuilainen Paavilainen
Eerih Hämäleinss hust Hämäläinen
Mårthen Sainioinen Sainioinen
Bengt Pulkoinen Pulkkinen
Oloff Tuhkulainen Tuhkalainen
Bertill Pylkäinen Pylkkänen
Birill Hansson
Christer Hinderihsson
Jönss Turkia Turkia

Kåjkala Tijendh

Nempden: Monss Marajnen, Abrham Mutulain, Madz Kallinen, Oloff Henninen, Madz Persson Kettujnen

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
Per Person Ketuinen Kettunen
Anderss Persson ibm Kettunen
Larss Hinderichson Fråst Frost
Eskill Cossmajnen Kuosmanen
Madz Cossmajnen Kuosmanen
Johann ibm Kuosmanen
Jönss Nilson ibm Kuosmanen
Erich Martinen Marttinen
Michel Haloinen Halonen
Jönss Hajkarainen Haikarinen
Larss Pöndinen Pöntinen
Peer Sigfredsson Kärki
Thomass Ikoinen Ikonen
Jönss Matzsson Narinen Narinen
Eskill Kämiläinen Kemiläinen
Larss Teuhujnen Tenhunen
Staffan Tenhujnen Tenhunen
Oloff Hejnoinen Heinonen
Nilss Oloffsson ibm Heinonen
Simon Hindersson Hejnoinen Heinonen
Larss Persson Hemälein Hämäläinen
Bengt Martinen Marttinen
Oloff Thomasson Safulaj Savolainen
Påll Martinen Marttinen
Månss Persson Marainen Maaranen
Oloff Quifuålain Kuivalainen
Matz Persson Rimpi Rimppi
Anderss Råsalainen Ruotsalainen

Sivu 483DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
Ryttare
2 Anderss Afuinen Auvinen
5 Månss Marajnen Maaranen
6 Jönss Hindersson Härkein Härkönen
2 Christer Lapuettelein Lapveteläinen
Hwssmän
2 Nilss Mdoinen
2 Nilss Roselain Ruotsalainen
2 Jöran Persson Pöröinen
2 Larss Tiriss hustru
2 Henderih Orass
2 Jönss Andhersson Martin Marttinen

Maifuala T:d

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
3 Madz Afuoinen Auvinen
2 Oloff Teifuainen Teivainen
4 Madz Teifuainen Teivainen
4 Cossma Grellsson
5 Stafan Jacobsson
2 Peer Cossmass E Kuosmanen
3 Jönss Månsson Hämäleinen Hämäläinen
3 Oloff Henninen Hänninen
3 Peer Philpuson Afuoinen Auvinen
2 Anderss Råkolainen Ruokolainen
5 Madz Hindersson Callinen Kallinen
6 Mårthen Pekurinen Pekurinen
4 Peer Persson ibm Pekurinen
1 Jönss Jönsson Hemeleins hust Hämäläinen
Ryttare
7 Jören Bengtsson
9 Nilss Persson
5 Petter Ihalembinen Ihalempinen
7 Peer Condia Kontio
4 Pååll Afuinen Auvinen
4 Oloff ibm Auvinen
2 Jöran Afuins Auvinen
3 Andherss ibm Auvinen
7 Påll Bengtinen Penttinen
6 Philpuss Tarkiainen Tarkiainen
1 Matz Stafansson ibm Tarkiainen
2 Oloff Heilanss hust Heilanen
Hwssmän
1 Oloff Pekoinss E Pekonen
2 Cossma Andersson
2 Oloff Matzsson Käkoinen
1 Karin Thomassdott.
1 Henderich Skinnarinen Kinnarinen
1 Kiristin Knuttzdott.
1 Margeta Hinderichzdott.
2 Jöran Hämäleinen Hämäläinen

Ollikala T:d

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
7 Andherss Nulpojnen Nulpponen
1 Mårthen Nulpons E Nulpponen
3 Jönss Pedikainen Pietikäinen
4 Andherss Ollikainen Ollikainen
2 Henderih Ollikainen Ollikainen
3 Andher Ihalains hust Ihalainen
2 Peer Wihoinen Vihonen
2 Anderss Patelainen Paatelainen
2 Jacob Hamoinen Hamunen
2 Oloff Hemmingzsson
3 Hemmingh Hassoinen Hatsonen
3 Oloff Ulmajnen Ulmanen
4 Larss Martikainen Martikainen
6 Larss Persson Pasainen Pasanen
3 Johan Cossmainen Kuosmanen
3 Thomass Smedh Smed
3 Henderih Sigfredsson Martinen Marttinen
2 Oloff Tarkiainen Tarkiainen
2 Erich Persson Lambainen Lampainen
Ryttare
8 Peer Turkainen Turakainen
1 Eskill Weijsains hust Väisänen
6 Nilss Persson Pick Piikki
5 Abrham Mutulainen Muttulainen
2 Larss Madzsson Martinen Marttinen
5 Andherss Oloffsson
3 Henderih Matzson
5 Thomass Pardainen Partanen
2 Bertill Månsson
3 Henderih Ahoins hust Ahonen
2 Jöran Larsson Påssa Posa
Hwssmän
3 Matz Huttinen
1 Monss Ollikajns E Ollikainen
2 Andherss Pardain Partanen
1 Peer Peersson Cossmainen Kuosmanen
2 Hinderih Hindersson Putkin Putkinen
1 Andherss Wehoins hust Vehmonen
1 Christer Martikass hust Martikainen
2 Nilss Wehoinen Vehmonen
2 Jönss Hukainen
2 S. Her Erihz E
1 S. Her Erihz Johannis E
2 Jönss Hämäläin Hämäläinen
2 Bertill Cajnolainen Kainulainen
2 Anna Perssdott. Wahuttar

Sivu 484DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
1 Margetta Jönssdott.
1 Kirstin Jönssdott. Hauktar
2 Madz Kåurenen Kourunen
1 Henderih Ollikass Pijga Ollikainen

Wårenma T:dh

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
2 Peer Martikainen Martikainen
1 Stafan Keruinss E Kervinen
2 Jöran Jacobsson Westerin Vesterinen
2 Michell Hassojnen Hatsonen
3 Henderih Michelsson ibm Hatsonen
3 Peer Poxöjnen Pöksäinen
5 Henderih Pöxoinen Pöksäinen
3 Philpus Hartuikson Kiskinen Kiiskinen
3 Oloff Colemainen Kolehmainen
2 Larss Lapuetelainen Lapveteläinen
3 Nilss Eskilsson Sissoinen Sissonen
3 Jacob Keruinen Kervinen
2 Påll Lamajnen Laamanen
3 Jacob Weijngin
2 Anderss Wänäleinen Venäläinen
3 Matz Persson Cossmajnen Kuosmanen
2 Påll Oloffson Jarajnen Jaaranen
3 Peer Larsson Nousiajn Nousiainen
1 Oloff Matzsons E
5 Madz Nilsson Hufoinen
3 Peer Swensson ibm
4 Jönss Michelsson Lambainen Lampainen
2 Mårthen Lambainen Lampainen
5 Peer Jönsson Leinojnen Leinonen
2 Peer Persson ibm Leinonen
2 Andherss Pöyhoinen Pöyhönen
3 Oloff Pennöjnen Pennanen
5 Eskill Pöyhoinen Pöyhönen
2 Påll Terfuainen Tarvainen
4 Anderss Narinen Narinen
2 Larss Pekurinen Pekurinen
3 Peer Pekurinen Pekurinen
2 Peer Kurikajnen Kurikainen
Ryttare
2 Johan Bertillssons hust
6 Nilss Tarkiainen Tarkiainen
3 Eskill Wehmojnen Vehmonen
4 Bengt Persson Lambainen Lampainen
6 Lars Persson Lambainen Lampainen
Hwsmän
1 Märgeta Michelssdott.
2 Påll Persson Lambainen Lampainen
2 Larss Pöyhöinen Pöyhönen
2 Jöns Jonson Cossmainen Kuosmanen
2 Michel Larsson Leinoin Leinonen
1 Margeta Larssdott. Jaratar Jaaranen

Pithkelax Fierdingh

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
Larss Ikoinen Ikonen
Andherss Kiukass Kiukas
Madz Pedikainen Pietikäinen
Petter Wänäjnen Väänänen
Monss Pasainen Pasanen
Hanss Korhoinen Korhonen
Jönss Kårhoinen Korhonen
Larss Kijtuinen Kitunen
Hanss Larsson Rokolainen Ruokolainen
Jönss Jönsson Pulkinen Pulkkinen
Bengt Persson ibm Pulkkinen
Per Oloffson ibm Pulkkinen
Madz Harmainen Harmainen
Nilss Persson Heilainnen Heilanen
Jönss Persson Laukainen Laukkanen
Huusmän
Grelss Soikainen Soikkanen
Peer Jönson ibm Soikkanen
Jonss Ikoinen Ikonen
Oloff Korhoinen Korhonen
Christer Råkolajnen Ruokolainen
Hanss Jönsson Harmain Harmainen
Peer Persson Tåssfuaijnen Tossavainen
Ryttare
Jacob Persson Nassackin

Welb: Jacob Nasakens Frelse, Kaikala fierdingh

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
Jönss Hutinen Huttunen
Madz Persson Rasainen Rasanen
Johan Sopainen Sopanen
Peer Hinderihsson Såpain Sopanen
Larss Leinoinen Leinonen
Peer Pållsson Heinoin Heinonen
Johan Leskinen Leskinen
Madz Jönsson Leskinen Leskinen
Henderih Jöransson Leskinen Leskinen
Peer Andersson ibm Leskinen
Jönss Pålsson Orainen Oranen
Peer Persson Herkeinen Härkönen
Oloff Matzsson Herkeinen Härkönen
Nilss Persson Herköin Härkönen
Henderih Kerfuinen Kervinen
Matz Jönsson Laitinen Laitinen
Oloff Pölläinen Pöllänen
Påll Nilson Råstoin
Peer Persson Kettujnen Kettunen
Per Marajnen Maaranen

Sivu 485DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
2 Jönss Jönsson Hamujnen Hamunen
2 Madz Hihikoinen Lehikoinen
2 Oloff Oloffson Lefuojnen Lievonen
3 Hanss Hamujnen Hamunen
2 Jönss Lefuoines E Lievonen
3 Andherss Ahoinen Ahonen
Hwsmän
2 Simon Murkuss E
2 Philpus Mutinen
2 Johan Persson Pännoinen Pennanen

Papisto

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
5 Her Dirich Wejher Weiher
3 Her Larss Marthini Martikainen
3 Klåckare Michel

Effter:ne ähre Utfatighe Enpart Blindhe och halta huilcke Ingen Rådh haffua att betalla för:ne Quarntolls Hilp aff Jåkas Sochn

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
1 Anna Harmatar Harmainen
1 Madz Werons E
1 Thomas Safuolain Savolainen
1 Bengt Mustiainen Mustonen
1 Henderih Kiskinen Kiiskinen
1 Pååll Kemilainen Kemiläinen
1 Henderih Orajnen Oranen
1 Larss Narinss E Narinen
1 Peer Pukoinss E
1 Larss Rekoin Rekonen
1 Margeta Andersdott. Pöhö
1 Jönss Näringin Näärinki
1 Karin Reijnitar Reinikainen
1 Christier Jönson Lambin Lampinen
1 Anna Oloffzdott. Pulgitar Pulkkinen
1 Larss Langinen Länkinen
1 Helga Staffanssdott.
1 Nilss Nilson Heilian Heilanen
1 Per Herköin Härkönen
1 Henderih Matzson Nisien Nissinen
1 Matz Matzson ibm Nissinen
1 Peer Rokolain Ruokolainen
1 Simon ibm Ruokolainen
1 Anderss Anderson Pulkoin Pulkkinen

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoSivut kylittäin

© Maija-Liisa Laaso 2020