AlkuSavon henkikirjatJuvan pitäjä1665 → Henkikirja

Juva henkikirja 1665

Sivu 1525DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Cavallerie

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Surniemj 4 Lars Larsson Lohmainen medh h:o 2 Laamanen
Ryt: Niels Larsson 1
dreng Erich Matsson Bengtinen 1 Penttinen
6 Mårten Rongain mh 2 Ronkainen
Ryt: Olof mh 2 Ronkainen
dreng Olof L: Roiskoin medh h:o 2 Roikonen
1 HK. Ingo Hiltuin 1 Hiltunen
koo 1
5 Anders Mårtenss Rimpi mh 2 Rimppi
B:r Påål mh 2 Rimppi
Ryt: Jacob Larsson 1
Ronkala 6 Johan Matzson Paunoinen mh 2 Paunonen
Ryt: Jacob Larss mh 2
dreng Peter Hywoin medh h:o 2 Hyvönen
6 Anders Rongain mh 2 Ronkainen
Ryt: B:r Hindrich mh 2 Ronkainen
B:r S. Hindrich Pålss medh h:o 2 Ronkainen
Härkälä Laukala 8 Olof Thomasson Härkäin mh 2 Härkönen
B:r Hemmingh Thom: mh 2 Härkönen
B:r Johan Thomasson 1 Härkönen
Fb: Jörans E:a Kaisa 1 Härkönen
Ryt: Anders mh 2
Laukkala 5 Peter Erichss Laukain medh h:o 2 Laukkanen
Ryt: B:r Johan Ersson 1 Laukkanen
B:r Erich Erichsson 1 Laukkanen
Piga Anna Jacobs dott:r Titatar 1
Jurwila 3 Johan Immoins E 1 Immonen
Ryt: Eskell mh 2
Kiskilä Kaskis 10 Olof Nielsson Kaskis mh 2 Kiiskinen
B:r Niels mh 2 Kiiskinen
Ryt: Lars Nielsson mh 2 Kiiskinen
B:r Johan mh 2 Kiiskinen
B:r Peter Nielsson 1 Kiiskinen
Fader 1
Kiiskilä 6 Bertel Kiskinen mh 2 Kiiskinen
S:n Michell Bertelsson 1 Kiiskinen
Ryt: Lars Bertelsson 1 Kiiskinen
S:n Olof Bertelss mh 2 Kiiskinen
Kaskii 4 Erich Kiskinen mh 2 Kiiskinen
S:n Anders mh 2 Kiiskinen
1 HK. Johan Staffanss h 1
häst 1, koo 1, fåår 2
Randais 6 Ifwar Petersson Kylloin medh h:o 2 Kyllönen
dreng Matz Marain 1 Maaranen
dreng Olof Lijkoinen 1 Liikanen
Hindrich Hanss mh 2
Lauteala 10 Lars Peterss Lautiain medh h:o 2 Lautiainen
B:r Olof mh 2 Lautiainen
B:r Samuel mh 2 Lautiainen
B:r S. Erich mh 2 Lautiainen
Ryt: Olof Hasoin mh 2 Hatsonen
Niemen Härkälä 4 Matz Matsson mh 2 Härkönen
Ryt: Anders And: mh 2 Härkönen
Purhola 8 Lars Larsson Purhoin mh 2 Purhonen
Lars Johansson mh 2 Purhonen
Lars Larsson mh 2
Ryt: Hindrich mh 2

Sivu 1526DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Purhola 4 Lars Petersson Purhoin medh h:o 2 Purhonen
B:r Jören mh 2 Purhonen
Mattila 5 Simon Tönnesson mh 2
B:r Arfwedh mh 2
Ryt: Jacob Jacobsson 1
1 HK. Keiko Maiko 1
köör 2
Kettola 6 Mårten Mårtenss mh 2 Oinonen
Ryt: Sigfre Mårtenss 1 Oinonen
dotter Karin Sigf:d:r 1 Oinonen
dreng Olof Ingeroin 1 Inkeroinen
Pijga Margeta 1
Järfwenpä 6 Johan Muttulain mh 2 Muttulainen
Ryt: Lars Bert: mh 2
B:r S. Gabriel Jörenson mh 2 Muttulainen
Taipal 8 Anders Ollsson Taipal medh h:o 2 Taipalinen
Fb: Erich And: mh 2 Taipalinen
Ryt: Bertel mh 2
S:n Anders Erichss 1 Taipalinen
Moder 1
Monnimäkj 7 Hindrich Aniain mh 2 Aniainen
S:n Peter mh 2 Aniainen
R: S:n Anders mh 2 Aniainen
dreng Erich Hapilain 1
7 Påål Röhöin mh 2 Ryhänen
B:r Anders h:o 1 Ryhänen
Ryt: Lars Röhöin 1 Ryhänen
B:r Johan Röhöin 1 Ryhänen
dreng Thomas Huttuin medh h 2 Huttunen
Kiiskilänniemi 4 Gorius Kiskinen mh 2 Kiiskinen
B:r Pååls h:o 1 Kiiskinen
Ryt: Olof Matzson 1
Puikola 8 Länssman Matz Pijk medh h:o Piikki
B:r Erich Piikki
dreng Johan Hywoin medh h Hyvönen
dreng Michel Michelss
dreng Peter Kehkoin medh h:o Kähkönen
Kuosmala 5 Juss Tarkiain mh Tarkiainen
S:n Erich Johanss mh Tarkiainen
Ryt: Christer And:
Ollikala 10 Lars Andersson Nulpoin mh Nulpponen
B:r S:n Påål Larss mh Nulpponen
B:r Lars Larsson mh Nulpponen
Ryt: Erich mh Nulpponen
B:r Hindrich mh Nulpponen
Turakala 8 Lars Petersson mh Turakainen
F.b:S. Jöns Larss mh Turakainen
Christer Christerss mh Turakainen
Ryt: Olof mh Turakainen
Mäköis 5 Eskel Anderss Ilmar Ilmari
Ryt: B:r Matz mh Ilmari
Fader och Moder
Kaislajärf 9 Hindrich Härkäin mh Härkönen
B:r Lars Härkäin mh Härkönen
Hindrich Larss mh Härkönen
Jöran Hindrichss mh Härkönen
Ryt: Matz Larsson Härkönen
Marala 7 Måns Påålsson mh Maaranen
Johan mh Maaranen
B:r Hemmingh Maaranen
Ryttare Påål medh hustro Maaranen

Sivu 1527DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Maiwala 7 Jören Lambinen mh 2 Lampinen
Ryt: Lars Staffansson medh h:o 2
Peter Sutinen 1 Sutinen
Påål Sutinen 1 Sutinen
dotter Merta Jörensdotter 1 Lampinen
10 Rasmus Condiain mh 2 Kontiainen
B:r Anders Brusiss 1 Kontiainen
Fb.S. Lars Philipss 1 Kontiainen
Peter Philipssons E 1 Kontiainen
Påål Philipss mh 2 Kontiainen
Ryt: Knut mh 2
Peter Condia 1 Kontiainen
Kyrkieby 1 HK. Johan Purstos h 1
Kilpola 6 Jören Jörensson mh 2 Kilponen
Ryt: Lars Peloin mh 2 Paalanen
Syt: S. Matz Mårtensson mh 2
3 Ryt: Christer Mårtenson mh 2 Kilponen
B:r Thomas Mårt: 1 Kilponen
Pekurila 7 Jacob Mårtensson Pekurinen mh 2 Pekurinen
Fb.S. Johan Joh: mh 2 Pekurinen
Ryt: Olof mh 2
Ingilä 14 Matz Thomasson mh 2
B:r Erich mh 2
Ryt: Lars Christ: mh 2
dreng Hind: Hämel: mh 2 Hämäläinen
d. Anders Matss mh 2
d. Matz Hämeläin mh 2 Hämäläinen
d: Erich Peersson 1
d: Christer 1
2 HM. Samuel Johanss medh h:o 2
Worolax 8 Påål Påålss Bengtin medh h:o 2 Penttinen
B:r Thomas mh 2 Penttinen
Anders Peersson mh 2 Penttinen
Ryt: Påål Pålss mh 2 Penttinen
8 Matz Tarkiains hustro Ewa 1 Tarkiainen
Hindrich Staffansson medh h:o 2 Tarkiainen
S:n Staffan Matss mh 2 Tarkiainen
Ryt: Lars Larss mh 2
Olof Staffansson 1 Tarkiainen
Auwila 6 Michel Thomasson 1 Auvinen
Ryt: Peter Pålss mh 2 Auvinen
Thomas Bertelss:s h 1 Auvinen
dreng Matz Callin mh 2 Kallinen
5 Niels Auwinen mh 2 Auvinen
Ryt: Niels mh 2 Auvinen
Syster Kaisa 1 Auvinen
6 Anders Auwinen 1 Auvinen
S:n Anders And: mh 2 Auvinen
Son Lars ibm 1 Auvinen
Ryt: Hindrich Erichss medh h:o 2 Hämäläinen
Cuosmala 5 Ryt: Magnus Olss mh 2 Kuosmanen
St.S. Jören Jacobss 1
dreng Påål Helpain medh h:o 2 Helppanainen
2 HM. Anders Rasain mh 2 Rasanen
koo 1, fåår 2
2 HM. Olof Heury mh 2
häst 1, koo 1

Sivu 1528DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Murdois 5 Eskell Littopä mh 2 Littopää
B:r Johans E 1 Littopää
Fader 1
Ryt: Anders 1 Karjalainen
6 Knut Hindrichss Murdo mh 2 Murto
Gorius mh 2 Murto
Ryt: Hindrich mh 2 Murto
Knuutilanmäki 5 Jören Pawalinen mh 2 Paavilainen
Ryt: Hindrich Blasiusson mh 2 Paavilainen
dreng Lars Larsson 1
2 HM. Heiki Philipss Tarkiain mh 2 Tarkiainen
Knutilamäkj 6 Michel Knutson mh 2 Hämäläinen
B:r Knut mh 2 Hämäläinen
Syster Kirstin 1 Hämäläinen
Prophos Samuels h 1 Hämäläinen
Knuutila 7 Påål Hytiäin mh 2 Hyytiäinen
Fb. Peter Jör: mh 2 Hyytiäinen
Ryt: Jören Jör: mh 2 Hyytiäinen
Peter Peterssons h 1 Hyytiäinen
Remojärf 6 Abraham Mårtenss:s h 1 Remonen
St.B. Johan Hind: mh 2 Remonen
Ryt: S:n Erich Abramss 1 Remonen
dreng Matz Hämeläin medh h 2 Hämäläinen
Hötöis 6 Anders Petersson mh 2 Hyötyläinen
B:r S. Jacob Hind: mh 2 Hyötyläinen
Ryt: Jacob And: mh 2 Hyötyläinen
Worenma 6 Påål Lambain mh 2 Lampainen
Mågh Olof Kuckoin medh h:o 2 Kukkonen
Ryt: Anders Pawilain mh 2 Paavilainen
5 Peter Philipsson Oikarinen
dreng Johan Lambain mh Lampainen
Ryt: Jören mh
Karkeamaa 7 R. Peter Peterss mh Lampainen
Lars Kiukas mh Kiukas
dreng Thomas Helpain mh Helppanainen
Moder E:a
Wehmais Näring 5 Erich Pålsson Lamain medh h:o Laamanen
Ryt: Johan Ollsson
dreng Johan Larss medh h
Näärinki 7 Eskel Tarkiains h:o Tarkiainen
Hindrich Larsson mh Tarkiainen
Cuossma Eskelss mh Tarkiainen
Ryt: Lars Larss mh
6 Peter Pålsson Kurkoinen mh 2 Kärkkäinen
gl. Ryt: Axel medh h Brijta 2 Kärkkäinen
Ryt: Brusius Tojain medh h 2 Toijonen
Remojärf 10 Gustaf Sillerarm medh kona 2 Sölfverarm
dreng Pål Kehkoin mh 2 Kähkönen
dreng Peter Pawilain mh 2 Paavilainen
Ryt: Johan Tornioin medh h:o 2 Torniainen
Landbonde Jören Hämeläin mh 2 Hämäläinen
1 HK. Marina 1
1 HK. Heiki Peukoins h 1
1 Tårpare Pirt Bertels hustro 1

Sivu 1529DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Dito Frij och Tilldeelt

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Kilpola 6 Cornet Matz Skadewitz hustro 1 Schadevitz
S:n Johan Matzson 1 Schadevitz
dotter Lisbeta 1 Schadevitz
dreng Bärendt Olss 1
Pijga Anna och Elin 2
4 Matz Påålsson Kallin medh h:o 2 Kallinen
Fader och St: Moder 2
Knutilamäkj 3 Lars Samuelss mh 2 Hämäläinen
dott:r Olof Littopäs E 1 Littopää
Pulkkila 2 Peter Joansson Pulkin medh h:o 2 Pulkkinen
Worenma 5 Juss Lambain mh 2 Lampainen
B:r S:n Michel Larss mh 2 Lampainen
Pijga Hebla 1
3 Erich Hanss Kekälein 1 Kekäläinen
Peter Peterss Janhoin mh 2 Hirvonen
3 Lars Mårtenss Jurwainen mh 2 Tarvainen
Syster Anna 1 Tarvainen
Kiskiläniemj 2 Hindrich Pålsson Kupsainen 1 Kupsanen
Moder 1
5 Hindrich Hind: Harmain mh 2 Harmainen
E:a Helga 1
Erich Erichssons E 1
Anders Andersson 1
2 HM. Matz Leskinen medh h 2 Leskinen
Pylkölä 3 Peter Neula mh 2 Neula
Syster Maisa 1 Neula
Surniemj 4 Thomas Immoin mh 2 Immonen
B:r Christer Immoin 1 Immonen
dotter 1
Härkälä Laukala 5 Christer Herrain mh 2 Herranen
dreng Påål Hannukain mh 2 Hannukainen
drag: Mårten Hotacka 1 Hotakka
2 HM. Anders Hind: Lautain mh 2
Cuosmala 4 Matz Jönsson Cuossmain mh 2 Kuosmanen
St. Moder Sidzla 1
Thomas Jönsson 1 Kuosmanen
Maiwala 4 Staffan Olsson Hänninen mh 2 Hänninen
B:r Olofz h 1 Hänninen
Pijga Helga 1
Auwila 3 Hindrich Huttuin mh 2 Huttunen
St. Moder 1
Toiwala 3 Mårten Ihalains h 1 Ihalainen
S:n Peter Mårtenss 1 Ihalainen
dotter Brijta 1 Ihalainen
Soiniemi 4 Matz Uckoin mh 2 Ukkonen
B:r Hindrich Uckoin medh h:o 2 Ukkonen
Tiurinmäkj 3 Johan Wätäin mh 2 Väätäinen
B:r Peter Wätäins h 1 Väätäinen
Kaihumäkj 3 Matz Matsson Kauroin 1
Lars Pasains E 1 Pasanen
Peter Pasains hustro 1 Pasanen

Sivu 1530DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Pohiois 3 Philip Matzson mh 2 Ahonen
gl Ryt: Matz Philipss 1 Ahonen
1 HM. Corp:l Bengt Wänäins h:o 1 Väänänen
Kettula 3 Oloff Hywälä mh 2 Hyvönen
Pijga Elin 1

Dragouner

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Paakola 7 Thomas Brusisson Uckoin mh 2 Ukkonen
B:r Michel 1 Ukkonen
B:r Jören mh 2 Ukkonen
drag: Hindrich mh 2
Ollikkala 6 Lars Mårtenss Nulpoin mh 2 Nulpponen
drag: Olof 1
Mågh Michel mh 2
dreng Hindrich Pumalain 1 Puumalainen
3 Oloff Jacobssons h 1 Hamunen
drag: Jacob Olsson medh h:o 2 Hamunen
3 Olof Peterss Lambain medh h:o 2 Lampainen
drag: Johan Månss 1
5 Eskell Weisäin mh 2 Väisänen
B:r Christer mh 2 Väisänen
Corp:l Johans h:o 1
1 HK. Kirstin Pöksäter 1 Pöksäinen
koo 1
7 Niels Anderss Ihalain mh 2 Ihalainen
B:r Anders mh 2 Ihalainen
Drag: Niels And: medh h 2
Anders Hulkoins E 1 Hulkkonen
4 Drag: Bengt Peterss medh h:o Vahvanen
B:r Matz Peerss mh Vahvanen
Summola 6 Peter Wätäin mh Väätäinen
B:r Johan Wätäin Väätäinen
Syster Sara Väätäinen
drag: Anders Pålss medh h:o
Hetajärf 4 Mårten Petersson mh Kettunen
drag: Matz Peterss medh h Kettunen
7 Juss Pålsson Örkatti medh h:o Örrö Kettunen
Eskell Påålsson mh Örrö Kettunen
drag: Hindrich Jörensson mh
St.B:r Anders And: Kettunen
Lehikola 4 Jören Lehikoin mh Lehikoinen
drag: St.S. Johan Johansson
Pijga Marina
Randois 3 Matz Oinoin mh Oinonen
drag: S. Michel Erss
Pättölä 6 Anders Christerss mh Pätynen
drag: Johan Peterss medh h
dreng Johan Ollikain medh h Ollikainen
Surniemj 5 Hindrich Kiski mh Kiiskinen
drag: Påål Heinoin medh h Heinonen
B:r h. Inga Bengdtz d:r
2 HK. Erich Kiskin mh
Härkälä 5 Peter Eskelsson mh Härkönen
Dragoun
dreng Johan Pelkin medh h Pelkinen
Pajusalmi 5 Henrich Heinoin mh Heinonen
Stiuf Modher
dreng Lars Ketewein Kietäväinen
Drag Eshel Michelsson

Sivu 1531DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Maiwala 4 drag: Niels Olss Halain mh 2 Heilanen
B:r Lars mh 2 Heilanen
Kiskiläkaskis 5 Johan Rotzilain mh 2 Ruotsalainen
Corp:l Matz Hanss h:o 1
Syst:r Margeta E 1 Ruotsalainen
Johan Kiskins h:o 1 Kiiskinen
Veijala 5 drag: Lars Johanss Kiskinen mh 2 Kiiskinen
B:r Johan mh 2 Kiiskinen
Moder 1
Kaskii 4 Trumbsl: Matz Wasaras h:o 1 Vasara
dreng Anders Peterss medh h 2
Moder 1
1 HK. Kaisa Kemmitar 1 Kemiläinen
koo 1
Kilpola 4 drag: Olof Lambin mh 2 Lampinen
S:n Michel mh 2 Lampinen
Remojärf 3 Matz Tuchkalain 1 Tuhkalainen
Moder E:a 1
drag: Peter Pålsson 1 Tuhkalainen
Niemenhärkälä 3 Påål Auwinen mh 2 Auvinen
drag: Eskel 1 Auvinen
Lehikola 6 Leut: Michel Erichssons dreng 1
Olof Heuruin mh 2
dotter Gertrudh 1
Johan Anderss mh 2
1 HK. Anders Remuis dotter Karin 1 Remonen
koo 1, fåår 2
Mäkis 5 Eskel Kemiläin mh 2 Kemiläinen
dotter 1
drag: Hindrich Härkein mh 2 Härkönen
__kirala 2 Drag Peter Mårtenss Pulkoin 1 Pulkkinen
Kaisa Mustata 1 Mustonen
Näring 4 Anders Pålss Härkäin medh h 2 Härkönen
drag: B:r Brusius mh 2 Härkönen
3 Corp:l Lars Isakss h 1 Venäläinen
B:r Olof Isaksson mh 2 Venäläinen
4 Jacob Larss Caupin 1 Kauppinen
drag: B:r Lars L: mh 2 Kauppinen
Vehmaa 3 Olof Hind: Colemains Enckia 1 Kolehmainen
drag: Hindrich medh h 2 Jakonen
Näärinki 3 Peter Peterss Wihawain mh 2 Vihavainen
drag: Christer Matss 1
Hennilä 5 drag: Michel Christ: 1 Hänninen
B:r Hartwich Christ: 1 Hänninen
dotter Karin 1 Hänninen
dotter Ingebor 1 Hänninen
dott:r Anna 1 Hänninen
Vehmaa 6 Lars Månsson Pöndinen 1 Pöntinen
S:n Lars Larsson 1 Pöntinen
dotter Margeta 1 Pöntinen
drag: Hans Månss medh h:o 2
dreng Matz Pelkin 1 Pelkinen
Wehmais 7 Michel Kiskinen mh 2 Kiiskinen
Johan Påålssons h 1
Måg Johan Olss mh 2
drag: Måg Olof Kurikain mh 2 Kurikainen
2 HM. Matz Jacobss mh 2
4 Påål Peterss Martikainen 1 Martikainen
drag: Matz Peterss medh h 2 Martikainen
Lars Hämeläins h 1 Hämäläinen
Ollikala 4 Drag Lucas Christ: mh:o 2 Ollikainen
dreng Lars Petikein mh:o 2 Pietikäinen

Sivu 1532DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Murdois 5 Peter Peterss Hämeläin mh 2 Hämäläinen
B:r Olof Petersson 1 Hämäläinen
drag: Erich Sim: mh 2
Tuhkala 3 Påål Peterss Wänäin 1 Väänänen
drag: Peter Peterss 1 Väänänen
St: Moder Karin 1
Marala 4 Peter Härkäin mh 2 Härkönen
drag: Anders Peerss 1
Syster 1
Håttila 3 Jacob Wätäin mh 2 Väätäinen
drag: Johan Hind: Laukain medh h 2 Laukkanen
Hangankylä 6 Peter Matsson Rimpi mh 2 Rimpinen
S:n Matz Peterss mh 2 Rimpinen
drag: Lodwich Matzson mh 2 Rimpinen
Hapola 4 Niels Wehmain mh 2 Vehmonen
drag: Staffan mh 2 Tarkiainen
Kopsala 4 Grels Cuosma mh 2 Kuosmanen
drag: Hindrich mh 2
Karkiama 4 Anders And: Häyhäin mh 2 Pöyhönen
drag: Anders And: mh 2 Pöyhönen
dotter 1
Härkälä 2 Rustm: Hindrichz h 1 Pelkinen
Niels Marain 1 Maaranen
Worenma 5 Anders Matzson Paunoin mh 2 Paunonen
B:r S. Lars Olss mh 2 Paunonen
drag: Heming Myckäin 1 Mykkänen
Vuorenmaa 5 drag: Matz Pålsson Ikoin mh Ikonen
dott:r Anna Ikonen
Peter Peterss Ikoin mh Ikonen
Vehmaa 5 Capt: Rosenous h:o Rosenau
Piga Elin
Landbonde Olof Sikain medh h Sikanen
drag: Matz Pöksäinen
Järwenpä 2 Capten Aigmöllers h:o Achtmöller
drag: Rasmus Mårt:

Dito Frij och Tildelt

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Kaihumäkj 2 Peer Larsson Martikain medh h Martikainen
2 Hindrich Condiain mh Kontiainen
Kiskilänemj 6 Johan Kiskinen mh Kiiskinen
dreng Olof Parkin mh Parkkinen
Lars Påhlsson mh
Kiskiläkaskis 3 Olof Wejeläin mh Veijalainen
Peter Wejeläins h:o Veijalainen
Pohiais 2 Lars Larsson Roikoin medh h:o Roikonen
Randois 3 Påål Påålss Martinen medh h Marttinen
dotter Maisa Marttinen
Maiwala 5 Hindrich Staffanss mh 2 Kuosmanen
S:n Abram Hindrichss 1 Kuosmanen
dreng Matz Hind: mh 2
Karkiama 5 Eskel And: Pöyhöin mh 2 Pöyhönen
Fader och Moder 2
B:r Erichz h:o 1 Pöyhönen
4 Matz Pålss Ropoin mh 2 Roponen
dreng Erich Nissin mh 2 Nissinen

Sivu 1533DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Auwila 5 Matz Matsson Auwin 1 Auvinen
B:r Anders mh 2 Auvinen
B:r Lars mh 2 Auvinen
Tuhkala 3 Matz Nielsson Solko medh h 2 Solki
B:r Erich Nielsson 1 Solki
Härkelä 4 Matz Peerss Pernäin medh h:o 2 Pärnänen
B:r Peter mh 2 Pärnänen
Kangankylä 2 Thomas Muttelain mh 2 Muttulainen
Mustola 4 Anders Jönss Långa medh h 2 Länkinen
B:r Johan mh 2 Länkinen
Surnemj 2 Jöran Erichss Rongain medh h 2 Ronkainen
1 HK. Johan Mietuins E 1 Miettunen
koo 1
Lehikola 2 Jöns Wanhain mh 2 Vanhanen
K:tt Larses h:o 1 Neula
Teiwola 5 Anders O: Teiwain medh h:o 2 Teivainen
B:r Olof Ollsson 1 Teivainen
B:r Johan Olsson 1 Teivainen
dotter Margeta 1 Teivainen
Wehmais Näringh 2 Peter Påålsson Ropoin medh h 2 Roponen
Härkälä 3 Anders Erichsson 1 Hämäläinen
B:r Johan Erichsson 1 Hämäläinen
Syster Malin 1 Hämäläinen
Worenma 6 Thomas Narin mh 2 Narinen
B:r Grels Narin mh 2 Narinen
Piga Hebla Mustatar 1 Mustonen
Peter Hirwoins E 1 Hirvonen
Näärinki 3 Peter Matzson Muiko 1 Muikkunen
Syster Kirstin 1 Muikkunen
Fader Matz Matss 1 Muikkunen

Infanterie

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Surnemj 3 Olof Hansson Tirhoin 1 Tirronen
S:n Hans Olss mh 2 Tirronen
Ronkala 2 Erich Ollsson Hywäin medh h 2 Hyvönen
Palois 2 Anders Thomassons E 1 Hulkkonen
S:S:n Anders Larsson 1 Hulkkonen
Kiskilakaskis 4 Niels Kiskinen mh 2 Kiiskinen
Peter Pålack mh 2 Polakka
Randois 2 Enoch Eskelsson mh 2
Summola 5 Thomas Johanss Partainen mh 2 Partanen
B:r Jacob Joh: mh 2 Partanen
dreng Peter Toiwin
Remojärf 5 Jacob Påålss Pawilain medh h 2 Paavilainen
B:r Påål Pålsson mh 2 Paavilainen
dreng Matz Olsson 1
Tuhkala 2 Oloff Ollss Ingin mh 2 Inkinen
Hottila 4 Johan Cuossmass mh 2 Hottinen
B:r Hindrich mh 2 Hottinen
1 HK. Helga 1
Kangankylä 4 Peter Immoinen 1 Immonen
S:n Hindrich Peerss mh 2 Immonen
Pijga Maisa 1
Hatzola 3 Olof Turhokain mh 2 Turakainen
Brofougde Johan 1
2 Matz Räsäin mh 2 Räsänen
5 Lars Thom: Mustoin medh h 2 Mustonen
dotter Gertrudh 1 Mustonen
Son Michel 1 Mustonen
Fader 1

Sivu 1534DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Ollikala 2 Jören Pedikain mh 2 Pietikäinen
Pohiois 2 Olof Siukoins E 1 Suikonen
Fader 1
5 Hindrich Ikoin mh 2 Ikonen
dreng Thomas Hämeläin mh 2 Hämäläinen
Pijga 1
Heinola 3 Olof Heinoin mh 2 Heinonen
K:t Michels h:o 1
Syster Kirstin 1 Heinonen
Haikarala 3 Sigfre Kärkin mh 2 Kärkkäinen
Erich Parkoins h 1 Parkkonen
Hetajärf 5 Olof Johanss Kettin medh h 2 Kettunen
B:r Matz mh 2 Kettunen
Broder Enkia 1
Marola 2 Jöns Månss Marka medh h 2 Maaranen
4 Anders Ahoin mh 2 Ahonen
St. Moder 1
K:t E:a Elin 1
1 K:t Christer Petersson Pijrains Syster 1 Piironen
1 HM. Matz Olsson 1
1 Syster Malin 1
Maiwala 4 Johan Kuossmain 1 Kuosmanen
S:n Grels Joh: mh 2 Kuosmanen
dotter Kirstin 1 Kuosmanen
K:t h:o Brita 1
Murdois 4 Hindrich Hämeläin medh h 2 Hämäläinen
B:r Johan mh 2 Hämäläinen
Pylkölä 3 Christer Pylkoin mh 2 Pylkkänen
Johan Peersons h 1
Hötöis 4 Peter Abramss Hötöin 1 Hyötyläinen
B:r Lars mh 2 Hyötyläinen
S:n Abraham Peerss 1 Hyötyläinen
Wehmais Näringh 6 Peter Westerin mh Vesterinen
B:r Anders mh Vesterinen
B:r Jöns Westerin Vesterinen
Syster Anna Vesterinen
2 Olof Martikain mh Martikainen
Kangansby 3 Frantz Nissin mh Nissinen
S:n Matz Fransson Nissinen
Worenma 1 Lars Mårtenss Nissins E:a Nissinen
Kasentaipl 3 Johan Lautiain mh Lautiainen
St. Moder
Pohiois 3 Olof Anderss Wahwain mh Vahvanen
Pijga
2 Lars Thomess Narin medh h Narinen
Mäköis 5 Olof Larsson Tenhuin medh h Tenhunen
Christer Lembin mh
Moder
2 Niels Kemiläin mh Kemiläinen
Halola 6 Peter Michelss Halolain mh Halonen
B:r Lars Halonen
B:r S:n Michel Larss Halonen
K:t B:r Johans h Halonen
S:n Michel Peerss mh Halonen
Hetajärf 4 Peter Matzson Puhakain mh Puhakainen
Moder
S:n Lars Matsson Puhakainen
Haikarala 8 Hindrich Haikarin 1 Haikarinen
Johan Jörensons h 1 Haikarinen
Simon Jörenss mh 2 Haikarinen
Peter Hind: mh 2 Haikarinen
Jörens h:o 1 Haikarinen
dotter Anna 1 Haikarinen

Sivu 1535DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Hatsola 3 Bertel Puttoin mh 2 Putkonen
S:n Michel Bertelsson 1 Putkonen
Narila 2 Anders Tarwain mh 2 Tarvainen
Karkeamaa 4 Eskell Pöhöin mh 2 Pöyhönen
B:r Påål mh 2 Pöyhönen
__lkölä 3 Peter Haloin mh 2 Halonen
B:r Corp:l Lars Sigfress 1 Halonen
Kopsalanemj 3 Peer Larsson Lakoin mh 2 Laakkonen
Peter Ingins E:a 1 Inkinen
Tuhkala 3 Peter Luukoin mh 2 Luukkonen
Pijga Elin 1
Koikala 3 Lars Sigfresson mh 2 Kemiläinen
Eskels E:a Kirstin 1

Chrono

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Remojärf 2 Olof Pekurin mh 2 Pekurinen
Tuhkala 3 Niels Nielsson Hämeläin mh 2 Hämäläinen
Peter Tuhkalains h:o 1 Tuhkalainen
Heinola 4 Lars Ollsson Heinoin medh h:o 2 Heinonen
Olof Ollsson mh 2 Heinonen
Worenma 2 Lars Peterss Leinoin 1 Leinonen
B:r Peter Petersson 1 Leinonen
Soinnemj 3 Hindrich Peterss Auwinen mh 2 Auvinen
Jören Lilkens h:o 1
3 Lars Månsson Sorioin medh h 2 Sorjonen
B:r Peter Månsson 1 Sorjonen
Randois 3 Peter Månsson Marain 1 Maaranen
S:n Måns mh 2 Maaranen
Mustola 3 Anders Mustoin mh 2 Mustonen
Pijga 1

Frällse

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Pakola 2 Peter Hanss Tirroin medh h:o 2 Tirronen
Remojärf 3 Anders O. Remu mh 2 Remonen
S:n Dawidh Anderss 1 Remonen
1 Michel Johansson 1
Toiwola 4 Matz Matss Teiwain medh h 2 Teivainen
B:r Niels mh 2 Teivainen
2 Michel Michelss mh 2 Teivainen
Hötöis 3 Påål Harmain mh 2 Harmainen
Mågh Lars _inoins h:o Malin 1
Worenma 3 Matz Peerss Leinoin medh h 2 Leinonen
B:r Isack Peersson 1 Leinonen
Mönnimäkj 6 Berendt Grabbe mh 2 Grabbe
dreng Niels Hanss mh 2
dreng Hindrich mh 2
Rokola 4 Lars Anderss Rokolain mh 2 Ruokolainen
B:r Lars Nielss mh 2 Ruokolainen
3 Christer Hanss Mondoin mh 2 Montonen
dotter Karin 1 Montonen
4 Michel Peterss Rokolain mh 2 Ruokolainen
B:r Mårten mh 2 Ruokolainen
3 Hans Rokolain mh 2 Ruokolainen
Moder 1
Pulkila 2 Påål Peterss Pulkin medh h 2 Pulkkinen
2 Peter Käriäin medh hustro 2 Kääriäinen

Sivu 1536DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Pulkila 6 Anders Bengtss mh 2 Pulkkinen
B:r Jacob mh 2 Pulkkinen
B:r Bengt mh 2 Pulkkinen
2 Johan Bengtss Limatain mh 2 Liimatainen
Yliwesi 2 Lars O. Kituin mh 2 Kitunen
4 Påål Harmain mh 2 Harmainen
B:r Matz mh 2 Harmainen
4 Niels Heilain mh 2 Heilanen
B:r Påål mh 2 Heilanen
2 Olof Jacobss Limatain mh 2 Liimatainen
2 Peter Tolwain mh 2 Tolvanen
3 Anders Parkin mh 2 Parkkinen
SwärModer 1
4 Johan Peterss Heilain mh 2 Heilanen
B:r Niels mh 2 Heilanen
Pitkälax 2 Jöran Hanss Korhoin mh 2 Korhonen
2 Eskel O. Korhoin mh 2 Korhonen
Pitkälahti 4 Juss Pasain mh 2 Pasanen
B:r Staffan mh 2 Pasanen
4 Peter Seiloin mh 2 Seilonen
S:n Johan Peterss 1 Seilonen
dotter 1
3 Christer Ikoin mh 2 Ikonen
B:r Olof Ikoin 1 Ikonen
2 Johan And: Kiukas medh h:o 2 Kiukas
4 Påål Matsson Wenänen mh 2 Väänänen
St:S. Hans mh 2
2 Matz Staffanss Ikoin medh h:o 2 Ikonen
Randaby 2 Matz Peersson Härkäin mh Härkönen
K:t B:r Sigfredh mh Härkönen
3 Peter Joanss Langain medh h:o Länkinen
S:n Olof Petersson Länkinen
4 Matz Matss Petikäin medh h Pietikäinen
dreng Jacob Jac: mh
2 Påål Petikäin mh Pietikäinen
2 Thomas Matzson Petikäin mh Pietikäinen
1 Peter Matzson Neepoinen Noponen
Ylivesi 2 Hindrich Soikain mh Soikkanen
Pitkälahti 2 Påål Haloin mh Halonen
Kaislajärf 3 Peter Hanss Nåppoin Noponen
S:n Michel mh Noponen
Hanebergz Torpare 4 Peter Hämeläin mh Hämäläinen
S:n Peter Peerss mh Hämäläinen
2 Fougdesk:re Michel Matzson mh
2 Niels Summain mh Summanen
4 Hindrich Jöranss Laitinen Laitinen
B:r Matz Jöranss mh Laitinen
Moder
Soinnemj 2 Johan Michelsson mh 2 Purhonen
K:t Simons h 1
5 Thomas Kottilain mh 2 Kotilainen
S:n Peter mh 2 Kotilainen
Piga Marina
Mattila 2 Måns Pöndinen medh hustro 2 Pöntinen

Sivu 1537DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Mattila 4 Matz Hind: Kupparin medh h:o 2 Kuparinen
Swåg:r Matz Mich: mh 2
Hietajärvi 2 Matz Limatain mh 2 Liimatainen
Maarala 6 Juss Anderss Pasain medh h:o 2 Pasanen
B:r Hindrich mh 2 Pasanen
S:n Lars Jönss mh 2 Pasanen
3 Hindrich Jönsson mh 2
B:r Peter Jönsson 1
Hetajärf 3 Lars Kettuin mh 2 Kettunen
Hustrus Syst:r Karin 1
4 Hindrich Larsson mh 2 Frost
B:r Lars Larss mh 2 Frost
Maiwala 6 Peter Caupiain mh 2 Kaipainen
B:r Brusius mh 2 Kaipainen
B:r Påål mh 2 Kaipainen
Ahola Torpare 2 Eskel Pulkinen mh 2 Pulkkinen
4 Staffan Laitiain mh 2 Laitinen
Påål Jönsson mh 2
4 Olof Ahioin mh 2 Ahonen
S:n Philip Olsson 1 Ahonen
Piga Kirstin 1
Randois 2 Johan Huttuin mh 2 Huttunen
Wijsala 4 Wijsa Leskinen mh 2 Leskinen
B:r Anders mh 2 Leskinen
Rantuu 3 Lars Nielsson Härkäin 1 Härkönen
B:r Peter mh 2 Härkönen
Sopala 4 Påål Sopain mh 2 Sopanen
B:r Hindrich mh 2 Sopanen
8 Johan Matsson mh 2 Sopanen
B:r Wijsa Matss mh 2 Sopanen
Fb.S. Hindrich Joh: mh 2 Sopanen
Anders Hind: mh 2 Sopanen
Loukola 4 Lars Ollsson Heinoin medh h 2 Heinonen
F:r Oloff mh 2 Heinonen
1 HK. Anna 1
4 Juss Mustoin mh 2 Mustonen
Peter Heinoins h:o 1 Heinonen
Pijga Helga 1
Leskilä 4 Matz Johansson mh 2 Leskinen
F.b.S. Jören Olss mh 2 Leskinen
2 Lars Peterss Kärkj medh h:o 2 Kärki
5 Anders Johansson Leskinen mh 2 Leskinen
B:r Jönses E:a 1 Leskinen
B:r Påål Johansson 1 Leskinen
Erich Johansson 1 Leskinen
4 Jöns Hind: mh 2 Leskinen
S:n Hindrich mh 2 Leskinen
Härkälä 4 Matz Pålss Herkein medh h:o 2 Härkönen
B:r Påål mh 2 Härkönen
Pöllölä K:t Lars Pölläins h:o 1 Pöllänen
Lievola 2 Johan Johansson Lewoin mh 2 Lievonen
1 HK. Hindrich Pardains hustro 1 Partanen
2 Olof Lewoin mh 2 Lievonen
4 Johan Anderss Hamuinen mh 2 Hamunen
B:r Hans Anderss 1 Hamunen
Fader 1
2 Peter Lehikoinen medh h:o 2 Lehikoinen

Sivu 1538DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Rasala 4 Peter Rasainen mh 2 Rasanen
S:n Peter mh 2 Rasanen
Lipsala 5 Påål Lirsoin mh 2 Lipsanen
B:r Nielses h:o 1 Lipsanen
Mågh Peter Sopain medh h:o 2 Sopanen
Makula 3 Peter Anderss mh 2 Ruokolainen
Pijga 1

Prästerskapet

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Pappila 4 Pastor H Matthias Nicolai medh h:o 2 Ignatius
dreng Sigfre Matss 1
Piga Magdalena 1
4 Tårpare Hindrich Härkäin 1 Härkönen
Hans Månsson 1
dreng Jöns Huttuin medh h:o 2 Huttunen
5 Befal: Johan Eenrooth medh 2
Pijga 1
drengh 1
Anna 1
3 Capellan H:r Sigfrid medh h:o 2 Porthanus
dreng Knut Pätyinen 1 Pätynen
1 Klockare Johan Larsson 1
3 Gammal klockare Anders Matzson Rimpi medh hustro 2 Rimppi
Syster 1
1 Executor Oloff Jönsson Härköinen 1 Härkönen

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin

© Maija-Liisa Laaso 2020