AlkuSavon henkikirjatJuvan pitäjä1666 → Henkikirja

Juva henkikirja 1666

Sivu 1276DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Cavallerie

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Surniemj 5 Lars Larsson Lamain mh 2 Laamanen
Ryt: Niels mh 2
dreng Erich Matsson Bengtinen 1 Penttinen
6 Mårten Rongain mh 2 Ronkainen
Ryt: Oloff mh 2 Ronkainen
dreng Olof Roiskoinen medh h:o 2 Roikonen
1 HK. Inga Hiltuin 1 Hiltunen
koo 1
6 Anders Mårtensson Rimpi medh h:o 2 Rimppi
B:r Påål mh 2 Rimppi
Ryt: Jacob Larsson mh 2
Ronkala 5 Johan Matsson Paunoin medh h:o 2 Paunonen
Ryt: Jacob Larsson mh 2
dreng Peter Hyfwöins h 1 Hyvönen
6 Anders Rongain mh 2 Ronkainen
Ryt: B:r Hindrich mh 2 Ronkainen
B:r S. Hindrich Pålsson medh h:o 2 Ronkainen
Härkälä Laukala 8 Oloff Thomasson Härkäin medh h 2 Härkönen
B:r Hemmingh Thomasson medh h:o 2 Härkönen
B:r Johan Thomasson 1 Härkönen
Ryt: Anders mh 2
Fb. Jörans E:a Kaisa 1 Härkönen
Laukkala 5 Peter Erichsson Laukain medh h:o 2 Laukkanen
Ryt: B:r Johan Erichss 1 Laukkanen
B:r Erich Erichsson 1 Laukkanen
Kona Anna Titatar 1
Jurwila 4 Johan Immoins E 1 Immonen
S:n Peter Johansson 1 Immonen
Ryt: Eskell mh 2
Kiskiläkaskis 10 Olof Nielsson Kaskis mh 2 Kiiskinen
B. Niels mh 2 Kiiskinen
Ryt: Lars Nielsson medh h 2 Kiiskinen
B:r Johan mh 2 Kiiskinen
B:r Peter Nielsson 1 Kiiskinen
Fadher 1
Kiiskilä 7 Bertel Kiskinen mh 2 Kiiskinen
S:n Michell Bertelsson 1 Kiiskinen
Ryt: Lars Bertelsson mh 2 Kiiskinen
B:r Olof Bertelsson mh 2 Kiiskinen
2 HM. Erich Bertelsson medh h:o 2
Kaskii 4 Erich Kiskinen mh 2 Kiiskinen
Ryt: S. Anders mh 2 Kiiskinen
1 HK. Anders Kiskins h:o 1 Kiiskinen
Rantuu 6 Ifwar Petersson Kylloin medh h:o 2 Kyllönen
dreng Matz Marainen medh h:o 2 Maaranen
dreng Olof Lijkain 1 Liikanen
Piga Kaisa 1
Randois 9 Lars Petersson Lautiain medh h:o 2 Lautiainen
B:r Samuel mh 2 Lautiainen
B:r Olof mh 2 Lautiainen
B:r S. Erichs h:o 1 Lautiainen
Ryt: Olof Kasain mh 2
Niemenhärkälä 4 Matz Matsson mh 2 Härkönen
Ryt: Anders Andersson medh h:o 2 Härkönen
Purhola 8 Lars Larsson Purhoinen medh h:o 2 Purhonen
Lars Johansson mh 2 Purhonen
Lars Larsson mh 2
Ryt: Hindrich mh 2
4 Lars Petersson Purhoin medh h:o 2 Purhonen
Ryt: Jören mh 2 Purhonen
Mattila 5 Simon Thomesson mh 2
B:r Arfwedh mh 2
Ryt: Jacob Jacobsson 1
1 HK. Koiko Maiko 1
Kettola 6 Mårten Jacobsson mh 2 Oinonen
Sigfredh Mårtensson 1 Oinonen
dreng Oloff Ingeroin 1 Inkeroinen
dotter Karin Sigfredzdotter 1 Oinonen
Ryt: Peter Sormi 1 Sormunen
Järwenpä 7 Johan Muttulain mh 2 Muttulainen
Ryt: Lars Bertelsson medh h:o 2
B:r S. Gabriel mh 2 Muttulainen
Anders Gabrielssons h 1 Muttulainen
Taipal 7 Anders Ollsson Taipal medh h:o 2 Taipalinen
Fb. Erichs E 1 Taipalinen
Ryt: Bertell mh 2
S:n Anders Erichsson 1 Taipalinen
Moder 1
Männimäkj 5 Hindrich Ainiain mh 2 Aniainen
S:n Peter Hindrichss 1 Aniainen
Ryt: Anders mh 2 Aniainen
7 Påål Rähuin mh 2 Ryhänen
B:r Anderses h:o 1 Ryhänen
Ryt: Lars Rähuin 1 Ryhänen
B:r Johan Rähuin 1 Ryhänen
dreng Thomas Huttuinen mh 2 Huttunen
Kiiskilänniemi 6 Gorius Kiskinen mh 2 Kiiskinen
B:r Pååls h:o 1 Kiiskinen
Mårten Erichsson mh 2 Kiiskinen
Ryt: Olof Matsson 1
Poikala 9 Länssman Matz Pijki medh h:o 2 Piikki
Ryt: Erich mh 2
dreng Johan Hywoin mh 2 Hyvönen
dreng Peter Kehkoin medh h:o 2 Kähkönen
Pijga 1

Sivu 1278DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Kuosmala 5 Juss Tarkiain medh hustro 2 Tarkiainen
S:n Erich Jönsson medh hustro 2 Tarkiainen
Ryt: Christer Andersson 1
Ollikala 8 Lars Andersson Nulpoin medh h:o 2 Nulpponen
Ryt: Erich Andersson medh h:o 2 Nulpponen
Påål Larsson mh 2 Nulpponen
Lars Larsson medh h:o 2 Nulpponen
Turakala 8 Lars Petersson mh 2 Turakainen
F.b.S. Jöns medh h 2 Turakainen
Christer Christersson 1 Turakainen
Ryt: Oloff mh 2 Turakainen
Anders Christersson 1 Turakainen
Mäkeis 5 Ryt: Matz Andersson medh h:o 2 Auvinen
dreng Lars Påålsson medh h:o 2
Fader 1
Kaislajärf 9 Hindrich Härkoin medh hustro 2 Härkönen
B:r Lars mh:o 2 Härkönen
Hindrich Larsson mh 2 Härkönen
Jöran Hindrichsson medh h:o 2 Härkönen
Ryt: Matz Larsson 1 Härkönen
Marala 6 Måns Påålsson mh 2 Maaranen
Johan Påålssons h:o 1 Maaranen
B:r Hemmingh Pålsson 1 Maaranen
Ryt: Påål mh 2 Maaranen
Maiwala 6 Jöran Lambinen mh 2 Lampinen
Ryt: Lars Staffansson medh h:o 2
dreng Hindrich Hämeläin medh hustro 2 Hämäläinen
10 Rassmus Condiain mh 2 Kontiainen
B:r Anders Brusisson 1 Kontiainen
Fb.S. Lars Philipsson medh h:o 2 Kontiainen
Påål Philipsson mh 2 Kontiainen
Ryt: Knutz E 1
Ryt: Hindrich Erichsson Hämeläin mh 2 Hämäläinen
Kilpola 8 Jören Jörensson mh 2 Kilponen
Syt: S. Matz Mårtenss medh h:o 2
Olof Kilpoin mh 2 Kilponen
R. Lars Palain mh 2
3 Ryt: Christer Mårtensson medh h 2 Kilponen
B:r Thomas Mårtenss 1 Kilponen
2 HM. Matz Bentinen medh h:o 2 Penttinen
Pekurila 6 Jacob Mårtenss Pekurin medh h:o 2 Pekurinen
B:r S. Johan Johansson medh h:o 2 Pekurinen
Ryt: Olof mh 2
Ingilä 16 Matz Thomasson mh 2
B:r Erich mh 2
dreng Thomas Larsson medh h:o 2
Ryt: Lars Christerss mh 2
dreng Hindrich Hämeläin medh h:o 2 Hämäläinen
dreng Matz Hämeläin medh h:o 2 Hämäläinen
dreng Anders Skotlain medh h:o 2
dreng Erich Peerss mh 2
2 HM. Samuel Johansson medh h:o 2
Worolax 8 Påål Påålss Bentin mh 2 Penttinen
B:r Thomas mh 2 Penttinen
Anders Peersson mh 2
Ryt: Påål Påålsson mh 2 Penttinen

Sivu 1279DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Worolax 9 Matz Tarkiains E Ewa 1 Tarkiainen
Hindrich Staffansson mh 2 Tarkiainen
S:n Staffan Matsson mh 2 Tarkiainen
Ryt: Lars Larsson mh 2
Olof Staffansson mh 2 Tarkiainen
Auwila 7 Michel Thomasson 1 Auvinen
Ryt: Peter Påålsson mh 2 Auvinen
Thomas Bertelssons h 1
dreng Matz Callin mh 2 Kallinen
dreng Matz Hämeläin 1 Hämäläinen
6 Niels Auwinen mh 2 Auvinen
Ryt: Niels mh 2 Auvinen
dreng Anders mh 2
4 Anders Auwinen 1 Auvinen
S:n Anders mh 2 Auvinen
Ryt: S. Lars Andersson 1 Auvinen
Cuosmala 6 Ryt: Magnus Ollsson mh 2 Kuosmanen
St.S. Jören Jacobsson 1
dreng Påål Helpoin medh h:o 2 Helppanainen
Olof Heurins E 1
Murdois 5 Eskell Littopä medh h:o 2 Littopää
Ryt: Anders 1 Karjalainen
B:r Johans E 1 Littopää
Fader 1
6 Knut Hindrichsson Murdo medh h:o 2 Murto
Gorius medh h:o 2 Murto
Ryttare Hindrich medh hustro 2
Knuutilanmäki 5 Jören Pawolain mh 2 Paavilainen
Ryt: Hindrich medh h 2 Paavilainen
dreng Lars Larsson 1
1 Husskona Heiki Tarkins hustro 1 Tarkiainen
Knutilanmäkj 4 Michell Knutssons hustro 1 Hämäläinen
B:r Knut mh:o 2 Hämäläinen
Syster Kirstin 1 Hämäläinen
Knuutila 7 Påål Hytiäin mh:o 2 Hyytiäinen
Peter Jörensson medh hustro 2
Ryt: Jören Jörensson medh h:o 2
Peter Peterssons h:o 1
Remojärf 6 Abraham Mårtenssons hustro 1 Remonen
Stiufson Johan Hindrichsson mh 2 Remonen
Ryt: Erich Abrahamsson 1 Remonen
dreng Matz Hämeläin mh 2 Hämäläinen
Hötöis 6 Anders Peersson Hötöin medh h:o 2 Hyötyläinen
B:r Son Jacob Hindrichson mh 2 Hyötyläinen
Ryttare Jacob Andersson mh:o 2 Hyötyläinen
Worema 7 Påål Lambainen medh hustro 2 Lampainen
Ryt: Anders Pawilain medh h:o 2 Paavilainen
dreng Peter Wesein medh h:o 2 Väisänen
Abraham Christersson 1
7 Peter Philipsson 1 Oikarinen
dreng Olof Kuckoin mh 2 Kukkonen
dreng Johan Lambain medh h 2 Lampainen
Ryt: Jören mh 2

Sivu 1280DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Karkeamaa 7 Ryt: Peter Petersson Lambain mh 2 Lampainen
Lars Kiukas mh 2 Kiukas
dreng Michell Häckin medh h:o 2 Häkkinen
Modher E 1
Wehmais Näring 5 Erich Påålsson Lamain medh h:o 2 Laamanen
B M. Erich Eskelsson medh h:o 2
Ryt: Johan Ollsson 1
Näärinki 8 Eskell Tarkiains h:o 1 Tarkiainen
Hindrich Larsson mh 2 Tarkiainen
Cuossma Eskelsson medh h:o 2 Tarkiainen
Ryttare Lars Larsson medh h:o 2
dotter Karin 1 Tarkiainen
5 Peter Påålsson Kerkoin medh h:o 2 Kärkkäinen
Ryt: Brusius Toiwin medh h:o 2 Toijonen
gl: Ryttare Axels h:o Brita 1
Remojärf 11 Göstaf Silberam medh kona 2 Sölfverarm
dreng Påål Kehkoin medh h:o 2 Kähkönen
dreng Peter Pawilain medh h:o 2 Paavilainen
Ryt: Johan Tornioin medh h:o 2 Torniainen
Landb: Jören Hämeläin mh 2 Hämäläinen
Piga Kirstin 1
2 Torpare Bertell Pirta medh h 2
1 Husskona Heiki Peukoins h:o 1

Dito Frij och Tildeelt

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Kilpola 7 Cornet Matz Schadewitz hustro 1 Schadevitz
S:n Johan Matsson 1 Schadevitz
dotter Lisbeta 1 Schadevitz
dreng Bärent Ollsson 1
Piga Anna 1
dreng Matz Tuchkalain 1 Tuhkalainen
dreng Matz Kyrolain 1 Kyröläinen
3 Matz Påålsson Kallin medh h 2 Kallinen
St. Moder E 1
Knutilanmäkj 3 Lars Samuelsson medh hustro 2 Hämäläinen
dotter Olof Littopäs änckia 1 Littopää
Pulkkila 2 Peter Jörensson Pullkinen mh 2 Pulkkinen
Worenma 4 Juss Lambain nedh hustro 2 Lampainen
Broder Son Michel Larsson mh 2 Lampainen
3 Erich Hansson Kekälein 1 Kekäläinen
Peter Frantssons hustro 1 Hirvonen
Piga 1
2 Lars Mårtensson Tarfwainen mh 2 Tarvainen
Kiskilanemj 2 Hindrich Påålsson Kupsain 1 Kupsanen
Moder 1
4 Hindrich Hind: Harmain mh 2 Harmainen
Erich Erichssons E 1
E Helga 1

Sivu 1281DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Pylkälä 3 Peter Neula medh hustro 2 Neula
Piga Maisa 1
Surniemj 4 Thomas Immoin medh hustro 2 Immonen
Broder Christer Immoinen 1 Immonen
dotter Maisa 1 Immonen
Cuosmala 5 Matz Jönsson Cuossmain medh h:o 2 Kuosmanen
B:r Thomas mh 2 Kuosmanen
Stiuf Moder Sidzla 1
Maiwala 4 Staffan Ollsson Hänninen mh 2 Hänninen
B:r Olofz hustro 1 Hänninen
Piga Helga 1
Auwila 3 Hindrich Huttuin medh hustro 2 Huttunen
Stiuf Moder 1
Teiwala 3 Mårthen Ihalains hustro 1 Ihalainen
Son Peter Mårtensson 1 Ihalainen
dotter Brijta 1 Ihalainen
Soiniemj 4 Matz Uckoin mh 2 Ukkonen
B:r Hindrich mh 2 Ukkonen
Tiurumäkj 2 Johan Wätäin mh 2 Väätäinen
Kaihumäkj 2 Matz Matsson Kouruin 1
Lars Passins E 1 Pasanen
1 Hussman Corporall Bengtz hustru 1
Pohiais 3 Philip Matsson medh hustru 2
gammal Ryttare Matz Philipsson 1
Kettula 2 Oloff Hywälä medh hustro 2 Hyvönen

Dragouner

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Patala 5 Thomas Brusisson Uckoinen mh 2 Ukkonen
dragoun Hindrichs hustru 1
dreng Anders Hindrichsson mh 2
Ollikkala 5 Lars Mårtensson Nulpoinen mh 2 Nulpponen
dragon Oloff 1
Mågh Michel medh hustru 2
3 Oloff Jacobssons hustro 1 Hamunen
dragon Jacob Olufzson medh h:o 2 Hamunen
3 Oloff Petersson Lambain medh h:o 2 Lampainen
dragon Johan Månsson 1
6 Eskell Weisein medh hustro 2 Väisänen
Broder Christer medh hustro 2 Väisänen
Corporal Johans hustro 1
Piga Kirstin Pöxätär 1 Pöksäinen

Sivu 1282DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Ollikkala 7 Niels Andersson Ihalain medh hustro 2 Ihalainen
Broder Anders medh hustro 2 Ihalainen
Drag: Niels Anderss medh hustro 2
Arfwedh Andersson 1 Ihalainen
4 Matz Petersson medh hustro 2
Drag: Bengt Peterss medh h:o 2 Vahvanen
Summola 6 Peter Wätäinen medh hustro 2 Väätäinen
B:r Johan Wätäin 1 Väätäinen
Drag: Anders Pålss:n medh hustro 2
Syster Sara 1 Väätäinen
Hetajärf 4 Mårten Petersson medh hustro 2 Kettunen
drag: Matz Peterss medh h:o 2
6 Juss Påålsson Örkatti medh h:o 2 Örrö Kettunen
Eskell Påålsson mh 2 Örrö Kettunen
St.B:r Anders And: 1 Kettunen
drag: Hindrich Jörenssons h:o 1
Lehikola 3 Jören Lehikoin mh 2 Lehikoinen
drag: Johan Johanss 1
2 HM. Anders Rahoin medh h:o 2
Randois 4 Matz Oinoin mh 2 Oinonen
drag: Michell Ersson 1
Piga Helga 1
Pättola 7 Anders Christerss mh 2 Pätynen
drag: Johan Peterss mh 2
dreng Johan Ollikain mh 2 Ollikainen
St. Moder Gertrudh 1
Surnemi 4 Hindrich Kijski medh hustro 2 Kiiskinen
drag: Påål Heimainen medh hustro 2 Heinonen
Härkälä 4 drag: Peter Eskelsson medh h:o 2 Härkönen
dreng Johan Pelkinen mh 2 Pelkinen
Härkälä 3 Rustmester Hindrichs hustro 1
drag: Peter Korpelain mh 2 Korpelainen
Paijusalm 6 Hindrich Heinoinen medh h:o 2 Heinonen
B:r Anders Heinoinen 1 Heinonen
dreng Lars Tietäwä 1 Tietäväinen
drag: Eskell Michelsson 1
St. Moder 1
Haikarila 2 drag: Peter Pulkinen medh h:o 2 Pulkkinen
Ollikala 2 drag: Lars Christerss:n medh h:o 2 Ollikainen
Maiwala 4 drag: Niels Ollsson Halain mh 2 Heilanen
Broder Lars medh hustro 2 Heilanen
Kiskiläkaskis 5 Johan Ruotzalain medh hustro 2 Ruotsalainen
Corporal Matz Hanss hustro 1
Johan Kiskinens hustro 1 Kiiskinen
Syster Margeta 1 Ruotsalainen

Sivu 1283DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Veijala 4 drag: Lars Joh: Kiskinen mh:o 2 Kiiskinen
B:r Johan mh 2 Kiiskinen
Kaskii 1 Trumbsl: Matz Wasaras hustro 1 Vasara
Kilpola 4 drag: Olof Lambinen mh 2 Lampinen
S:n Michell mh 2 Lampinen
Remojärf 4 Matz Tuhkalain mh 2 Tuhkalainen
drag: Peter Påålsson 1
Moder E 1
Niemenhärkälä 4 Pååll Aufwin mh 2 Auvinen
drag: Eskell mh 2
Härkälä Laukala 4 Hindrich Herrain mh 2 Herranen
drag: Mårten Hotala mh 2 Hotakka
Lehikola 4 Leut: Michel Erichss:s h 1
dotter Gertrudh 1
Anders Rohoin mh 2
Mäkis 6 Eskell Kemiläin mh 2 Kemiläinen
drag: Hindrich Härkäin mh 2 Härkönen
dotter Margeta 1 Kemiläinen
E:a Kirstin 1
Näringh 4 Anders Pålss Härkäins hustro 1 Härkönen
Brusius mh 2 Härkönen
drag: Christer Pöykarj 1
3 Corp:l Lars Isaksons h 1 Venäläinen
B:r Olof Isacksson mh 2 Venäläinen
4 Jacob Larss Caupin 1 Kauppinen
B:r Lars Larss mh 2 Kauppinen
drag: Matz Jönss 1
Vehmaa 2 drag: Hindrich Jakoin medh h 2 Jakonen
Näärinki 3 Peter Peterss Wihawain mh 2 Vihavainen
drag: Christer Matss 1
Hennilä 4 Michel Christ: Hennin 1 Hänninen
B:r Hartwich Christ: 1 Hänninen
Syster Karin och Inga 2 Hänninen
Vehmaa 7 Lars Månsson Pöndin mh 2 Pöntinen
drag: Hanss Månss mh 2
dött:r Margreta och Anna 2 Pöntinen
dreng Matz Pelkinen 1 Pelkinen
Wehmas 6 Michel Kiskinens h 1 Kiiskinen
Mågh Johan Ollss mh:o 2
Måg Olof Kurikain mh 2 Kurikainen
Johan Påålssons h 1
3 Påål Peterss Martikain 1 Martikainen
drag: Matz Peterss mh 2 Martikainen
Murdois 5 Peter Petersson Hämeläin mh 2 Hämäläinen
B:r Olof Petersson 1 Hämäläinen
drag: Erich Simonss:s h 1
drag: Hindrich Jacobsson Heikinen 1 Heikkinen
Tuhkala 2 Påål Peterss Wenein 1 Väänänen
St Moder Karin 1
Marala 5 Peter Härkäin mh 2 Härkönen
S:n Hans mh 2 Härkönen
drag: Anders Peterss 1
Håttila 3 Jacob Wätäins E 1 Väätäinen
drag: Johan Laukain medh h 2 Laukkanen
Kangankylä 6 Peter Matss Rimpi mh 2 Rimpinen
S:n Matz mh 2 Rimpinen
drag: Ludwich mh 2 Rimpinen
Hapala 4 Niels Wechmain mh 2 Vehmonen
drag: Staffan mh 2 Tarkiainen
Kopsala 4 Grels Cuossma mh 2 Kuosmanen
drag: Hindrich mh 2
Karkiama 6 Anders Pöyhoin mh 2 Pöyhönen
drag: Anders And: mh 2 Pöyhönen
dotter Lasticka 1 Pöyhönen
Syster 1
Worenma 4 Anders Matss Paunoin medh h:o 2 Paunonen
B:r S. Lars Olsson mh 2 Paunonen

Sivu 1284DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Worenma 3 drag: Bengt Hind: Putkoin mh 2 Putkonen
Moder 1
Vehmaa 8 Capten Rosenous h 1 Rosenau
Piga 1
Landb: Olof Sijkainen medh h 2 Sikanen
dreng Matz Jacobss mh 2
drag: Matz Böxäin 1 Pöksäinen
dreng Lars Pelkins h 1
Järwenpä 4 Capten Ahmöllers h 1 Achtmöller
drag: Rassmus Mårtenss 1
dreng Peter Toiwain 1 Toivanen
Piga Dordei 1

Dito Frij och Tildelt

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Kaihomäkj 4 Peter Larsson Martikain medh h 2 Martikainen
dreng Lars Petikäin mh 2
2 Hindrich Condiain mh 2 Kontiainen
Kiskiläniemj 3 Johan Kiskinen mh 2 Kiiskinen
dreng Olof Parkin 1 Parkkinen
Kiskiläkaskis 4 Olof Weijalain m:h: 2 Veijalainen
Peter Weijalains h 1 Veijalainen
S:n Peter Petersson 1 Veijalainen
Pohiais 2 Lars Larss Rockoin mh 2 Roikonen
Randois 5 Påål Påålss Martinen medh h 2 Marttinen
S:n Påål Påålss mh 2 Marttinen
dotter Maisa 1 Marttinen
Maiwala 4 Hindrich Staffanss mh 2 Kuosmanen
S:n Abram Hind: 1 Kuosmanen
dreng Matz Hind: 1
Karkiama 4 Eskell And: Pöyhöin mh 2 Pöyhönen
B:r Erichs h:o 1 Pöyhönen
Moder 1
2 Matz Pålss Ropoin mh 2 Roponen
Auwila 4 Matz Matss Auwinen 1 Auvinen
B:r Anders mh 2 Auvinen
B:r Lars Matsson 1 Auvinen
Tuhkala 3 Matz Nielss Solko mh 2 Solki
B:r Erich Nielsson 1 Solki
Härkälä 4 Matz Peerss Pernain mh 2 Pärnänen
B Petter medh h: 2 Pärnänen
Kangankylä 3 Thomas Muttolain mh 2 Muttulainen
Peter Passins d:r Elin 1
Mustola 2 Anders Jönss Långa 1 Länkinen
dotter Kaisa 1 Länkinen
Teiwala 2 Johan Jönss Långo mh 2 Länkinen
Suurniem 2 Jöran Erichss Rongain medh h:o 2 Ronkainen
Lehikola 2 Jönss Wanhain mh 2 Vanhanen
Teiwola 5 Anders Ollss Teiwain medh h 2 Teivainen
B:r Olof Ollsson 1 Teivainen
B:r Johan Ollsson 1 Teivainen
B:r Matz Ollsson 1 Teivainen
Wehmais Näringh 2 Peter Påålss Ropoin mh 2 Roponen
Härkälä 4 Anders Erichss mh 2
B:r Johan Erichsson 1
Syster Malin 1
Worenma 3 Thomas Narinen mh 2 Narinen
B:r Grels 1 Narinen
Näärinki 2 Peter Matss Muiko 1 Muikkunen
Syster Kirstin 1 Muikkunen

Infanterie

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Suurniemi 3 Olof Hanss Tirhoin 1 Tirronen
B:r Hans Ollsson mh 2 Tirronen
Ronkala 4 Erich Olss Hywoin mh 2 Hyvönen
Peter Peterss Immoin medh h 2 Immonen
Palois 2 Anders Thomassons E 1 Hulkkonen
S:S:n Anders Larsson 1 Hulkkonen

Sivu 1285DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Kiskiläkaskis 3 Niels Kiskinen mh 2 Kiiskinen
Peter Polackz h 1 Polakka
Summola 4 Thomas Johansson Partain medh h 2 Partanen
B:r Jacob mh 2 Partanen
Remojärf 4 Jacob Pawilains E 1 Paavilainen
B:r Påål mh 2 Paavilainen
dreng Jören Samuelsson 1
Tuhkala 2 Olof Ollsson Inginen mh 2 Inkinen
Håttila 3 Johan Cuossmasson mh 2 Hottinen
B:r Hindrichs h:o 1 Hottinen
Kangankylä 5 Peter Immoin 1 Immonen
S:n Hindrich mh 2 Immonen
St.S. Michell Haloin 1 Halonen
dotter 1
Hatzola 3 Olof Turhokain mh 2 Turakainen
Brofougde Johan 1
2 Matz Resein mh 2 Räsänen
4 Lars Thomass Mustoin mh 2 Mustonen
B:r Michell 1 Mustonen
Fader 1
Ollikala 2 Jören Pedikäin mh 2 Pietikäinen
Pohiois 2 Olof Sinkos E 1 Suikonen
Fader 1
4 Hindrich Ikoin mh 2 Ikonen
dreng Thomas Hämel: mh 2 Hämäläinen
Heinola 4 Olof Heinoin mh 2 Heinonen
B:r Niels mh 2 Heinonen
Haikarila 3 Sigfre Kärki mh 2 Kärkkäinen
Piga Maisa Mustatar 1 Mustonen
Hetajärf 5 Olof Johanss Kettin mh 2 Kettunen
B:r Matz mh 2 Kettunen
B:r Son 1
Marala 2 Jöns Månsson Marala medh h:o 2 Maaranen
3 Anders Ahoinen mh 2 Ahonen
St. Moder 1
Murdois 5 Hindrich Hämeläin 1 Hämäläinen
B:r Johan mh 2 Hämäläinen
B:r S:n Johan Hind: mh 2 Hämäläinen
Maiwala 5 Johan Cuossmain 1 Kuosmanen
S:n Grels mh 2 Kuosmanen
Matz h:o Brita 1 Kuosmanen
Syster Kirstin Kuosmanen
Pylkölä 3 Christer Pylkäin mh 2 Pylkkänen
Corp: Johan Peerssons h 1
Hötöis 3 Peter Abramsson mh 2 Hyötyläinen
S:n Abram Peersson 1 Hyötyläinen
Wehmais Näringh 5 Peter Westerins h:o 1 Vesterinen
B:r Anders mh 2 Vesterinen
B:r Jacob Westerin 1 Vesterinen
Syster Anna 1 Vesterinen
2 Olof Martikain mh 2 Martikainen
Kangasby 3 Frantz Nissin 1 Nissinen
S:n Matz Frantsson 1 Nissinen
dott:r Margeta E 1 Nissinen
Worema 3 Lars Mårt: Nissins E 1 Nissinen
Johan Ollsson Caupin 1 Kauppinen
B:r Lars 1 Kauppinen
Kasentaipal 3 Johan Lautiain mh 2 Lautiainen
St. Moder 1
Pohiois 4 Olof And: Wachwain mh 2 Vahvanen
Olof Ollsson Heinoin mh 2 Heinonen
2 Lars Thomass Narin mh 2 Narinen
Mäkois 3 Olof Larss Tenhuin mh 2 Tenhunen
Moder 1
2 Niels Kämeläin 1 Kemiläinen
dotter Margeta 1 Kemiläinen
Halola 8 Peter Michelsson Haloin mh 2 Halonen
B:r Larses h:o 1 Halonen
B:r S:n Michel Larsson 1 Halonen
S. Peter Larsson 1 Halonen
S:n Michel Peterssons h 1 Halonen
B:r Johan mh 2 Halonen
Hetajärf 4 Peter Matsson Puhakain mh 2 Puhakainen
B:r Lars Matsson 1 Puhakainen
Moder 1
Haikarala 8 Hindrich Haikarin 1 Haikarinen
B:r Jörens h:o 1 Haikarinen
Johan Jörenssons h 1 Haikarinen
Simon Jörensson mh 2 Haikarinen
Peter Hind: mh 2 Haikarinen
dotter Anna 1 Haikarinen
Hatsola 3 Bertel Puttoinen mh 2 Putkonen
S:n Michel Bertelsson 1 Putkonen

Sivu 1286DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Narila 2 Anders Tarwain mh 2 Tarvainen
Karkeamaa 3 Eskel Pöyhöin mh 2 Pöyhönen
B:r Pååls h:o 1 Pöyhönen
Pelkilä 2 Peter Haloin mh 2 Halonen
Kupsalanemj 1 Peter Lakoins h:o 1 Laakkonen
Tuhkala 2 Peter Luukoin mh 2 Luukkonen
Koikala 2 Hans Sigfredsson mh 2 Kemiläinen

Chrono

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Remojärf 2 Olof Pekurin mh 2 Pekurinen
Tuhkala 3 Niels Nielss Hämeläin mh 2 Hämäläinen
Peter Tuhkalains h:o 1 Tuhkalainen
Heinola 2 Lars Ollsson Heinoin mh 2 Heinonen
Worenma 3 Lars Peterss Leinoin mh 2 Leinonen
B:r Peter Petersson 1 Leinonen
Soinnemj 2 Hindrich Peersson Auwinen medh h 2 Auvinen
Randois 3 Peter Månsson Narrin 1 Maaranen
S:n Måns mh 2 Maaranen
Mustola 3 Anders Mustoin mh 2 Mustonen
dotter 1
Willarima 2 Johan Andersson mh 2
Soinnemj 3 Lars Månss Sorioin mh 2 Sorjonen
B:r Peter Månsson 1 Sorjonen
Wehmais Näringh 3 HM. Jacob Peterss Heikin medh h:o 2 Heikkinen
dotter Margeta 1 Heikkinen
köör 3

Frällse

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Patala 2 Peter Hansson Tirroin mh 2 Tirronen
Remojärf 2 Anders Olss Rämus h:o 1 Remonen
S:n Dawidh Andersson 1 Remonen
1 Michel Johansson 1
Teiwala 4 Matz Matsson Teiwain mh 2 Teivainen
B:r Niels mh 2 Teivainen
2 Michel Michelsson mh 2 Teivainen
Hötöis 1 Lars Ainiains h. Malin 1 Aniainen
Worema 3 Matz Peerss Leinoin mh 2 Leinonen
B:r Isack Peersson 1 Leinonen
Mönninmäkj 3 Bärendt Grabbe mh 2 Grabbe
dreng Thomas Hindrichssons h:o 1
Rockola 4 Lars And: Rokolain mh 2 Ruokolainen
B:r S. Lars Nielsson mh 2 Ruokolainen
3 Christer Mondoin mh 2 Montonen
dotter Karin E:a 1 Montonen
4 Michel Peersson Rokolain medh h:o 2 Ruokolainen
B:r Mårten mh 2 Ruokolainen
3 Hanss Rokolain mh 2 Ruokolainen
Moder 1
Pulkila 2 Påål Peersson Pulkinen medh h:o 2 Pulkkinen
2 Peter Käriäin mh 2 Kääriäinen
5 Anders Bengtsson mh 2 Pulkkinen
B:r Jacob mh 2 Pulkkinen
B:r Bengt 1 Pulkkinen
2 Johan Bengtss Limatain medh h:o 2 Liimatainen
Yliwesi 2 Lars Ollsson Kituin mh 2 Kitunen
3 Påål Harmain mh 2 Harmainen
B:r Matz Harmain 1 Harmainen
4 Niels Heilain mh 2 Heilanen
B:r Påål mh 2 Heilanen
2 Olof Jacobss Limatain mh 2 Liimatainen
2 Peter Tolwain mh 2 Tolvanen
2 Anders Parkin mh 2 Parkkinen
4 Johan Petterss Heilain medh h 2 Heilanen
B:r Niels mh 2 Heilanen
Pitkälax 2 Jöran Hanss Korhoin medh h:o 2 Korhonen
2 Eskel Olsson Korhoin mh 2 Korhonen

Sivu 1287DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Pitkälahti 4 Juss Pasain mh 2 Pasanen
B:r Staffan mh 2 Pasanen
5 Peter Seilain mh 2 Seilonen
S:n Johan Peterss mh 2 Seilonen
dotter 1
3 Christer Ikoin mh 2 Ikonen
B:r Olof Ikoin 1 Ikonen
2 Johan Anderss Kiukas mh 2 Kiukas
4 Påål Matsson Wenein mh 2 Väänänen
St.S. Hanss mh 2
2 Matz Staffansson Ikoin medh h:o 2 Ikonen
Randaby 2 Matz Peersson Härkäin medh h:o 2 Härkönen
3 Peter Jönsson Langain mh 2 Länkinen
S:n Olof Petersson 1 Länkinen
4 Matz Matsson Pietikäin medh h:o 2 Pietikäinen
dreng Jacob Jacobss mh 2
2 Påål Pietikäin mh 2 Pietikäinen
2 Thomas Matsson ibm mh 2 Pietikäinen
2 Peter Matsson Nopoin mh 2 Noponen
2 Påål Haloin mh 2 Halonen
Kaislajärf 3 Peter Hanss Noppoin 1 Noponen
S:n Michel mh 2 Noponen
Hanebergz Torpare 4 Peter Hämeläin mh 2 Hämäläinen
S:n Peter mh 2 Hämäläinen
2 Fougdesk:re Michel Matsson medh h 2
2 Niels Summain mh 2 Summanen
2 Christer Lambin mh 2 Lampinen
4 Hindrich Jöranss Laitin 1 Laitinen
B:r Matz mh 2 Laitinen
Moder 1
Soinnemj 2 Johan Michelsson mh 2 Purhonen
4 Thomas Kotilain mh 2 Kotilainen
S:n Peter mh 2 Kotilainen
Mattila 2 Måns Pöndin mh 2 Pöntinen
2 Matz Hind: Kupparin mh 2 Kuparinen
2 Matz Michelsson mh 2 Rasanen
Hietajärvi 2 Matz Limatain mh 2 Liimatainen
Maarala 3 Juss Anderss Pasain 1 Pasanen
S:n Lars Jönsson mh 2 Pasanen
Matila 2 Hindrich Andersson Pasain medh h:o 2 Pasanen
Hetajärf 2 Lars Kettuin mh 2 Kettunen
2 Staffan Uckoin mh 2 Ukkonen
4 Hindrich Larsson mh 2 Frost
B:r Lars Larsson mh 2 Frost
Maiwala 6 Peter Kåpoin mh 2 Kaipainen
B:r Brusius mh 2 Kaipainen
B:r Påål mh 2 Kaipainen
Ahola Torpare 2 Eskell Pulkinen mh 2 Pulkkinen
4 Staffan Laitiain mh 2 Laitinen
Påål Jönsson mh 2
4 Olof Ahoinen mh 2 Ahonen
S:n Philip Ollsson 1 Ahonen
dotter 1
Randois 2 Johan Huttuins h 1 Huttunen
Piga Elin 1
Wijsala 4 Wijsa Leskinen mh 2 Leskinen
B:r Anders mh 2 Leskinen
Rantuu 3 Peter Nielsson mh 2 Härkönen
B:r Lars Nielsson 1 Härkönen
Sopola 4 Påål Sopain mh 2 Sopanen
B:r Hindrich mh 2 Sopanen
7 Johan Matsson mh 2 Sopanen
B:r Wijsa Matsson mh 2 Sopanen
Anders Hindrichss mh 2 Sopanen
Fb.S. Hindrich Joh: h:o 1 Sopanen
Laukola 4 Lars Ollss Heinninen medh h:o 2 Heinonen
Olofz hustro 1 Heinonen
Piga Anna 1

Sivu 1288DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Laukola 4 Jönss Mustoin mh 2 Mustonen
Peter Heinoins h 1 Heinonen
Piga Helga 1
Leskilä 4 Matz Johansson mh 2 Leskinen
F.b.S. Jöran Olss mh 2 Leskinen
2 Lars Peterss Kärki mh 2 Kärki
4 Anders Johanss Leskin mh 2 Leskinen
Erich Johansson 1 Leskinen
B:r Jönses E 1 Leskinen
4 Jöns Hindrichsson mh 2 Leskinen
B:r Hindrich mh 2 Leskinen
Härkälä 5 Matz Härkäin mh 2 Härkönen
B:r Påål mh 2 Härkönen
S:n Hindrich Matsson 1 Härkönen
Pöllölä 2 Olof Lewoinen mh 2 Lievonen
4 Johan And: Hennin mh 2 Hamunen
B:r Hanss Andersson 1 Hamunen
Anders Hamuins h:o 1 Hamunen
Rasala 4 Peter Rasainen mh 2 Rasanen
S:n Peter mh 2 Rasanen
Lipsala 5 Påål Lipsains h:o 1 Lipsanen
Mågh Peter Sopain medh h 2 Sopanen
B:r Nielses E 1 Lipsanen
Piga Elin 1
Mietula 2 Peter Andersson mh 2 Ruokolainen
Tuhkala 2 Niels Hämeläin mh 2 Hämäläinen

Prästerskapet

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Pappila 6 Pastor D. Matthias Nicolaj mh 2 Ignatius
dreng Sigfre Matss 1
dreng Anders mh 2
Piga Kaisa 1
3 Capellan Her Sigfridus medh h:o 2 Porthanus
dreng Knut Pättyin 1 Pätynen
2 Klockare Johan Larsson medh h:o 2
1 Executor Olof Jönsson Härköin 1 Härkönen
6 Befal:man Johan Enroth medh hustro 2
dreng Anders Rimpi mrfh h:o 2 Rimppi
dreng Erich Nylander 1
Piga Susanna 1

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin

© Maija-Liisa Laaso 2020