AlkuSavon henkikirjatJuvan pitäjä1678 → Henkikirja

Juva henkikirja 1678

Sivu 875B (aukeaman 875 oikea sivu) DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
__äkj 3 Peter Nielss. m.h. 2
dreng Peter Ajniain 1 Aniainen
__mj 3 Staffan Pålss. m.h. 2
Marten Erichss.s hust. 1
__is 3 Lars Erichss. mh 2 Laamanen
dreng Peter Erichss. 1
__ä 3 Johan Muttulain m.h 2 Muttulainen
dreng Påhl Oloffss. 1
__ 2 Lendzm: Mattz Pijk mh. 2 Piikki
__ 4 And: Sifferss. Ojnoin mh. 2 Oinonen
M. Peter Ingeroinen m.h. 2 Inkeroinen
__l 4 Anders Taipalain mh 2 Taipalinen
Anders Erichss. m.h. 2
__mj 1 Oloff Oloffss. Rongoines h. 1 Ronkainen
1 Lars Larss. Lamains h. 1 Laamanen
2 Mårten Anderss Rimpis h. 1 Rimppi
B.S. Påll Larsson 1 Rimppi
__a 4 Peter Laukainen m.h. 2 Laukkanen
B. Jeronimus m. hust. 2 Laukkanen
__lä 2 Hemming Herkein mh. 2 Härkönen
__ 3 Bertel Kishins h 1 Kiiskinen
S. Oloffs Enckia 1 Kiiskinen
B.S. Anders Erichss. 1 Kiiskinen
__ 4 Oloff Kishinen m.h. 2 Kiiskinen
Niels Oloffss. m.h. 2 Kiiskinen
3 Erich Mårtenss. 1 Rimppi
dreng Thomas Safwolain mh 2 Savolainen
__a 5 Larss Lautinens h 1 Lautiainen
B. Samuel m. hust. 2 Lautiainen
Erich Oloffsson m.h 2
__ 3 Johan Arfwedhss. mh 2
Matz Arfwedhss.s hust. 1
__ 3 Peter And. Herkäins E:a 1 Härkönen
B.S. Peter Jönss. 1 Härkönen
dreng Michel And. Bentinen 1 Penttinen
Purhola 5 Larss Larss. Purhoins E:a 1 Purhonen
B. Johan Larss. m.h:o 2 Purhonen
Oloff Larsson 1 Purhonen
Matz Larsson 1 Purhonen
3 Lars Larss. Purhoin 1 Purhonen
S. Lars Larss. m.h:o 2 Purhonen
Mäkois 2 And: Matzss. Aufwinen m.h 2 Auvinen
KaislaJerwj 5 Lars Johanss. Herkein mh 2 Härkönen
Henrich Larss.:s Enckia 1 Härkönen
Matz Larss. m.h:o 2 Härkönen
Randois 4 Ifwar Pet: Kylloin mh 2 Kyllönen
dreng Carl Carlss. m.h 2
Marola 2 Måns Påhlss. Maroin 1 Maaranen
Påhl Månssons hust 1
Worilax 6 Mårten Pållss. Bentinen m.h 2 Penttinen
B. Påll m. hust. 2 Penttinen
dreng Staffan Karinen m.h 2 Karinen
6 Staffan Matzss. Tarkiain m.h 2 Tarkiainen
B. Matz Matzss. m.h. 2 Tarkiainen
B. Peter Matzss. m.h. 2 Tarkiainen
Aufwila 4 Michell Thomass. m.h. 2 Auvinen
Erichs hust 1
dreng Oloff Oloffss. Teiwanj 1 Teivainen
5 And: And:n Aufuinen mh 2 Auvinen
B. Oloff And.ss. m.h 2 Auvinen
And:s Aufwinens hust 1 Auvinen
1 Oloff Nielss. Aufwisens hust 1 Auvinen
Ollikala 3 Larss And: Nulpoins h 1 Nulpponen
And: Larsson 1 Nulpponen
Peter Sulckawains h:o 1 Sulkavainen
Näring 6 Henrich Larss. Tarkiain m.h 2 Tarkiainen
Cossem Eshellss. m.h 2 Tarkiainen
Lars Larsson m.h 2 Tarkiainen
5 Peter Peterss. Mullins h. 1 Mulli
B. Påhl Peterss. m.h. 2 Mulli
Thönjes Axelss. mh. 2

Sivu 876A (aukeaman 876 vasen sivu) DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Turakala 3 Peter Larss. m.h:o 2 Turakainen
Anders Oloffss. 1 Turakainen
Männimäki 3 Anders Christerss. mh 2 Turakainen
Christer Christerss.:s E:a 1 Turakainen
Maifwala 5 Jören Lambinens h:o 1 Lampinen
Erich Jörensson 1 Lampinen
Rytt. Mårten Bertelss.:s h 1
dreng Lars Nielss. mh. 2
4 Rassmus Condia m.h. 2 Kontiainen
B. Anders m. hust 2 Kontiainen
Murdois 3 Christer Eskellss. Herkeins h:o 1 Härkönen
B. Carl m. hust. 2 Härkönen
3 Gorjus Hemelein mh. 2 Hämäläinen
Henrichs Enckia 1 Hämäläinen
Cossmala 3 Jören Jacobsson mh 2
Henrich Johanss:s hust 1
5 Lars Johansson Tarckiain m.h. 2 Tarkiainen
Påhl Staffansons hust 1
Thomass Pållss. Puikoin mh 2
2 H:M. Erich Matiskain mh 2 Matiskainen
Knutilanmäkj 3 Jören Pafwilain mh 2 Paavilainen
Rytt: Henrich Larss.:s hust 1
Knuutila 6 Påll Pet: Hytiein mh. 2 Hyytiäinen
B. Peter Petersson 1 Hyytiäinen
Jörens hustru 1
dreng Peter Thomass. Hirfwoin mh:o 2 Hirvonen
Knuutilanmäki 3 Anders Assilain m. hust 2 Asilainen
Jören Johanssons hust 1
RomoJerwj 2 Landb: Matz Assilain 1 Asilainen
S. Påll Matzss 1 Asilainen
5 Johan Henrichss. Remuin mh. 2 Remonen
Henrich Henrichsson 1 Remonen
Erichs hustru 1
dreng Johan Putkin 1 Putkonen
Pekurila 6 Jacob Mårtenss. Pekurin mh. 2 Pekurinen
B. Påll m. hust: 2 Pekurinen
Peter Jörensson m.h:o 2
Kilpola 5 Påhl Oloff Hytiein m.h 2 Hyytiäinen
Peter Lambains hust 1 Lampainen
dreng Henrich Påhlss mh 2
5 Johan Matzsson Schadevitz
B. Carl Matzss Schadevitz
dreng Matz
Swante Skad__ Schadevitz
2 Landb. Bengt P__ Putkonen
Hötöis 3 Jacob Anderss Hyötyläinen
Jacob Seminhss.
Kargiama 4 Nielss Erichss. Kiukas
B. Bertelss hust Kiukas
Michell Peterss.
Worenma 3 Peter Ojkarin Oikarinen
Påll Palloins Pallonen
Rångala 4 Matz Kankuin Kankkunen
Matz Bengdtss.
3 Ryt. Oloff Henri__
dreng Anders

Dito Frij och ___

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Kaskis 2 Michel Larsson Halonen
B. Peter Larsson Halonen
Kiskilänemj 1 Påll Pålss. K___ Kupsa
Soininemj 1 Matz Uckoin Ukkonen
3 Matz Nielss. Outinen
Peter Henrichss
Haikarila 2 Jons Larsson Roikonen
Koikala 2 Jons Maroin Maaranen
2 Hans Siffers
Aufwila 2 Henrich Huttuin Huttunen
Teifwala 2 Staffan Mich__ Teivainen
4 Niels Matz__ Teivainen
B.S. Matz Matz__ Teivainen
Johan Michel Teivainen
Ollikala 1 Oloff Jörenson Pietikäinen
Maifwala 5 Oloff Oloffs Hänninen
B. Peter Oloffs Hänninen
B. Cnut Oloffs Hänninen
Pulkila 1 Peter Pulkin Pulkkinen
Pylkkälä 4 Lars Heckin
St.S. And: Peters
3 Christer Cleme__ Pylkkänen
B. Lars m. hust Pylkkänen

Sivu 876B (aukeaman 876 oikea sivu) DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Kilpola 4 Matz Kallinen 1 Kallinen
S. Påhl m. hust 2 Kallinen
B. Matz Matzsson 1 Kallinen
Suurniemi 1 Christer Immoins hust 1 Immonen
Kangas 2 Matz Matzsson Ahoin mh 2 Ahonen
Kaihunmäki 2 Michel Larsson Pasain 1 Pasanen
Knuutilanmäki 1 Profos Cnut Cnutss.:s h. 1 Hämäläinen

Dragouner

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Vehmaa 2 Capt. Rosenoffs Hemman Rosenau
dreng Johan Pållss. Kondiains h. 1 Kontiainen
Pijga 1
3 Anders Herkäins hust 1 Härkönen
S. Påll m. hust 2 Härkönen
2 Johan Larsson 1 Pöntinen
Jören Sormains hust 1 Sormunen
Pätylä 3 Michell Kemeläin mh. 2 Kemiläinen
D. Siffer Holpains h 1 Holopainen
Kangas 4 Matz Pet. Rimpi m.h. 2 Rimpinen
Lodwich Matzss. m.h. 2
Järvenpää 2 Capt. Ahmöllers h 1 Achtmöller
dotter Lissbeta 1 Achtmöller
Paatela 3 Thomas Brusiss. Uckoins h:o 1 Ukkonen
S. Henrich Thomasson 1 Ukkonen
Oloff Brusiesson 1 Ukkonen
Varparanta 1 Henrich Keshisens h 1 Kiiskinen
Härkälä 6 Peter Härkeinens h 1 Härkönen
S. Hanss Peterssons hust. 1 Härkönen
B. Peter Petersson mh. 2 Härkönen
B. Oloff Petersson mh 2 Härkönen
4 Brusius Hend: Laitinen mh 2 Laitinen
Nielss Meloins hust 1 Mielonen
dreng Grelss Soikain 1
Veijala 4 Peter Sifferss: Weijalain mh. 2 Veijalainen
B. Henrich m. hust 2 Veijalainen
Summala 4 Peter Jacob: Weteins h 1 Väätäinen
B. Johan m. hustru 2 Väätäinen
St.S. Thomas Matzsson 1
Hottila 2 Isack Nielss. Kemelein mh 2 Kemiläinen
Luomala 2 Grelss Jacobsson 1 Luomanen
B. Henrich Henrichsson 1
Mäköis 2 Staffan Eskellss. Kemelein m.h. 2 Kemiläinen
HetaJerwj 3 Niels Påhlsson Kettuin mh 2 Kettunen
dreng Matz Cnutsson 1
2 Anderss Petersson Kettuin mh 2 Kettunen
Pajusalmj 3 Simon Hendrichss. Heinoin mh 2 Heinonen
Henrich Henrichssons hust 1 Heinonen
Randois 2 Jonss Larsson Lengoins h 1
dreng Henrich 1
Haikarila 2 Jonss Oloffss. Teiwoin 1 Teivainen
Matz Oloffsson 1 Teivainen
Ollikala 2 Peter Andersson Hulkoin mh 2 Hulkkonen
3 Arfuedh Andersson mh:o 2 Ihalainen
B. Anderses hust 1 Ihalainen
3 Larss Kishinen m. hust 2 Kiiskinen
dreng Christer Ollikain 1 Ollikainen
3 Jacob Hamunens hust 1 Hamunen
B. Anders m. hust 2 Hamunen
2 Oloff Oloffss. Turakain m.h. 2 Turakainen
1 Erich And: Nulpoin 1 Nulpponen
Näring 2 Thomas Pekurin m.h:o 2 Pekurinen
3 Peter Wihawain 1 Vihavainen
Jacob Eshellsson m. hust 2
3 Oloff Isackss. m. hust 2 Venäläinen
Isack Isacksons hust 1 Venäläinen
Maiuala 2 Staffan Tarkinen m.h. 2 Tarkiainen
Lehikola 2 Matz Matzsson Lehikoin mh 2 Lehikoinen
Tuhkala 2 Larss Kipriäin m.h 2 Kiprinen
4 Påll Wenein m. hust 2 Väänänen
B. Peter m. hust 2 Väänänen
Kilpola 2 Michell Lambinen m.h. 2 Lampinen
Karkiama 2 And: Pöihoin m.h. 2 Pöyhönen
Werenma 2 Corp: Bengt Weneins h 1 Väänänen
D. Christer Matzssons hust 1
3 Oloff Peterss. Lambain mh 2 Lampainen
Johan Thomasson Rångain 1 Ronkainen
Narila 4 Lars Oloffss. Paunoin mh 2 Paunonen
Matz Andersson m. hust 2 Paunonen
Hennilä 4 Hartwig Christerss. m.h. 2 Hänninen
Michell m. hust 2
Wehmais 1 Peter Hytiens Enckia 1 Hyytiäinen
RemoJerwj 4 Henrich Erichss. Hämelein mh 2 Hämäläinen
B.M. Johan Pekurin mh 2 Pekurinen

Sivu 877A (aukeaman 877 vasen sivu) DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Dito frij och tild:

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Kaihumäki 3 Peter Larss. Matikains h. 1 Martikainen
S: Larss Peterss. m.h. 2 Martikainen
3 Lars Michellss. m.h. 2 Kontiainen
B. Anders Michellss 1 Kontiainen
Kettula 2 Oloff Oloffss. Hywoin mh. 2 Hyvönen
Kangais 3 Peter Påhlss. Caipoins h. 1 Kaipainen
S. Lars Peterss. m.h. 2 Kaipainen
Taipal 2 Johan Huttuinen mh. 2 Huttunen
Lauckala 3 Matz Peterss. Pernain mh. 2 Pärnänen
S. Matz Matzss. 1 Pärnänen
Palois 3 Anders Hulckin mh. 2 Hulkkonen
B. Dauidt Larsson 1 Hulkkonen
Weijala 2 Siffer Peterss. m.h 2 Veijalainen
Kaskis 3 Johan Råtzalain 1 Ruotsalainen
S. Matz Johansson 1 Ruotsalainen
Förar Matzses hust. 1
2 Peter Wasara mh 2 Vasara
Tirimäki 4 Påll Larsson Kaipoins h 1 Kaipainen
B. Lars Pållsson mh 2 Kaipainen
B. Peter Påhlsson 1 Kaipainen
Summala 1 Thomas Pardains h 1 Partanen
Kiskilanemj 5 Johan Pålsson Kishinen m.h. 2 Kiiskinen
dreng Oloff Jörenss. Kilkj 1 Kilkki
dreng Matz Gorjuss. m.h. 2
Randois 2 Anders Heinoinen mh. 2 Heinonen
Marala 2 Matz Maroinen m.h. 2 Maaranen
1 Niels Heilandz h 1 Heilanen
Koickala 2 Påhl And: Langoin mh. 2 Länkinen
Aufwila 1 Matz Matzss. Aufwinen 1 Auvinen
Teifwala 1 Anders Teifwain 1 Teivainen
Hatzola 1 Matz Ollssons Reseins h 1 Räsänen
4 Lars Mustoinen m.h. 2 Mustonen
B. Michell Thomass. m.h. 2 Mustonen
Näring 2 Peter Cossmanss. Miuko m.h 2 Muikkunen
Majwala 2 Abraham Henrichss. mh. 2 Kuosmanen
Lehikola 2 Anders Bentinen mh 2 Penttinen
Knutilamäkj 2 Larss Hemelein m.h. 2 Hämäläinen
Hötöis 1 Påhl Harmain 1 Harmainen
Kargiama 3 Eshell And: P___ Pöyhönen
B. Påll Anderss Pöyhönen
3 Påll Matzsson Roponen
B. Anders Matz Roponen
Worenma 2 Peter Leinoin Leinonen
2 Johan Caupinen Kauppinen
Soinemi 4 Lars Sorjoin Sorjonen
S. Christer m.h. Sorjonen
Murdois 2 Peter Hemelein Hämäläinen
Männimäkj 2 Johan Ryhein Ryhänen
Immoila 2 Peter Johanss: Ronkainen
Ollikala 2 Staffan Månsson Pasanen
Maiwälä 4 Peter Haikarin Haikarinen
B. Johan Henrichss Haikarinen
3 Frantz Nielsson Heilanen
Niels Helains Heilanen
Tuhkala 2 Niels Hämäläin Hämäläinen
Pöhias 3 Staffan Hännine_ Hänninen
dotter

Infanterie

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Wehmais 2 Matz Martika__ mh 2 Martikainen
3 And: Pet: Wester__ Vesterinen
B. Peter Petersson Vesterinen
2 Henrich Jerokoin Jakonen
St.S. Johan Ohtin Ohtonen
Kangais 3 Lars Pet: Immo__ Immonen
B. Peter Petersson Immonen
3 Larss Bertelsson Muttilainen
S. Johan m. hust. Muttilainen
Härkälä 2 Peter Sifferss. Halonen
Höttilä 6 Johan Erichsson Hottinen
B.S. Essias m.h Hottinen
B. Christer m.h Hottinen
Kiskilänemj 2 And: And:ss. Kiiskinen
Kasintaipale 4 Johan Lautiain Lautiainen
S. Johan Jonsson Lautiainen
Pohias 3 Henrich Ikoin Ikonen
S. Larss Henrich Ikonen
1 Oloff Wachwon Vahvanen

Sivu 877B (aukeaman 877 oikea sivu) DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
__ 3 Mårten Mårt. Ojoin mh 2 Oinonen
S. Marthen Martss. 1 Oinonen
__wj 2 Lars Matzsson Puhakain m.h 2 Puhakainen
2 Oloff Johanss. Kettuin m.h. 2 Kettunen
__s 1 Henrich Christerss. Nerj 1 Närhi
__ 5 Michel Haloins hust 1 Halonen
B. Larss Petersson mh 2 Halonen
B. Abraham Peterss. mh 2 Halonen
__ 1 Philip Henrichsson 1 Hämäläinen
1 Bengt Thomass. Hauska 1 Hauska
__ila 3 Simon Jöranss. Haikarin 1 Haikarinen
B. Henrich m. hust 2 Haikarinen
2 Jöran Herkein m.h:o 2 Härkönen
__ola 1 Larss Larsson Hejnoin 1 Heinonen
3 Oloff Heinoins hust 1 Heinonen
M. Christer Frantzss. m.h 2
__ola 1 Oloff Turkains h 1 Turakainen
__la 2 Påll Jussoroin m.h 2 Jusseroinen
__erwj 3 Matz Oloffss. Tuhkalain m.h 2 Tuhkalainen
Påll Pafwilain 1 Paavilainen
Karkeamaa 1 Bengt Heinoin 1 Heinonen
__la 3 Matz Putkins hust 1 Putkonen
S. Anders Matzsson mh 2 Putkonen
__s 4 Abraham Pet: m.h: 2 Hyötyläinen
B. Peter m: hust: 2 Hyötyläinen

Frelsse

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Lillieshöldz Frelsse Lilliesköld
__a 2 Henrich Pasoinen m.h 2
2 Johan Herkeinen mh 2 Härkönen
__la 3 Peter Hämeläin mh 2 Hämäläinen
B. Michell Petsson 1 Hämäläinen
1 Hend: Eskellss.:s h: 1
2 Peter Jonss. Marain m.h. 2 Maaranen
__lanmäkj 2 And: Matzss. Rockain mh 2 Rokkanen
Nasacks Frelsse
__ 3 Eshell Erichss. Pulkin m.h 2 Pulkkinen
dreng Påll Pulkin 1 Pulkkinen
2 Oloff Staffanss. Laitin m.h. 2 Laitinen
Randois 2 Simon Pet: Herkein m.h:o 2 Härkönen
2 Oloff Johansson Wckoin m.h 2 Ukkonen
Leskelä 5 Anders Leshisens hust 2 Leskinen
B. Erich m. hust 2 Leskinen
Påll Erichsons hust 1 Leskinen
Jonas Andersson 1 Leskinen
2 Påll Pålsson Leshinen mh 2 Leskinen
Härkälä 2 Jons Pålsson Herkein mh 2 Härkönen
Mihtula 2 Peter And: Rokolain mh 2 Ruokolainen
S. Anders Pet: m. hust 2 Ruokolainen
Lefwola 3 Anders Oloffss. Lijkain 1 Liikanen
Oloff Oloffss. Lijkain mh 2 Liikanen
Oloff Pållss. Lewoins h:o 1 Lievonen
Såpola 3 Peter Henrichss. Såpoin 1 Sopanen
B. Johan Henrichsson mh:o 2
Rassala 3 Peter Rasainen 1 Rasanen
S. Peter Petersson m.h:o 2 Rasanen
Laukola 2 Jonass Petersson Mustoin mh 2 Mustonen
1 Simon Larsson 1
2 Jacob Limata m.h:o 2 Liimatainen
2 Michel Johansson m.h:o 2 Hämäläinen
Wijsala 2 Wijssa Leskinen m.h:o 2 Leskinen
Lipsula 2 Peter Sopoin m.h:o 2 Sopanen
Baronhofz Frelsse Baronoff
Pitkalax 2 Mans Passainen mh 2 Pasanen
2 Jons Kiukass mh:o 2 Kiukas
2 Christer Christ:ss. Ikoin mh 2 Ikonen
1 Anders Sackinen 1 Säkkinen
1 Peter Nopoins h:o 1 Noponen
3 Påll Pedikäinen 1 Pietikäinen
S. Peter m. hust 2 Pietikäinen
3 Matz Madtzss. Pedikein m.h. 2 Pietikäinen
B. Peter Madtzsson 1 Pietikäinen
2 Peter Påhlss. Wenein mh 2 Väänänen
2 Johan Pet: Seilain mh 2 Seilonen
2 Peter Pållss. Haloin mh 2 Halonen
Yliwesj 3 Påhl Henrichsson Harmains h:o 1 Harmainen
M. Matz Laurikain mh 2 Laurikainen

Sivu 878A (aukeaman 878 vasen sivu) DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Yliwesj 2 Påll Heilain m. hust. 2 Heilanen
2 Jacob Henrich: Tarkinen m.h 2 Tarkiainen
1 Lars Petersson Talfwoins h 1 Tolvanen
1 Eskell Oloffss. Korhoins h 1 Korhonen
2 Niels Johansson Heilain m.h 2 Heilanen
1 Jöran Hansson Korhoins h 1 Korhonen
1 Lars Oloffss. Kituinen 1 Kitunen
Pulkila 3 Jons Bengtss. Pulkin 1 Pulkkinen
S. Bengt Johansson m.h:o 2 Pulkkinen
1 Påll Petersson Pulkins h 1 Pulkkinen
2 Peter Käriäins hust: 1 Kääriäinen
S. Jöran Petersson 1 Kääriäinen
3 Anders Bengtsson 1
B. Bengt m. hust: 2
Rokola 2 Lars Nielsson Rokolain mh 2 Ruokolainen
1 Mårten Pet:ss. ibm 1 Ruokolainen
2 Anders Hansson ibm mh 2 Ruokolainen
4 Hans Christerss. Mondoin m.h 2 Montonen
B. Anders Christerss. 1 Montonen
B. Christer Christerss. 1 Montonen

Prestershapet

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Pappila 5 Past: D. Matth: Nicolaij m.h. 2 Ignatius
dreng Johan Lefwoin 1 Lievonen
dreng Grels Philipss. m.h 2
5 Capl: D. Andreas Thome mh 2 Iskanus
dreng Henrich Pardainen 1 Partanen
dreng Johan Caipain mh: 2 Kaipainen
1 Klock. Johan Larsson 1

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin

© Maija-Liisa Laaso 2020