AlkuSavon henkikirjatJuvan pitäjä1679 → Henkikirja

Juva henkikirja 1679

Sivu 942A (aukeaman 942 vasen sivu) DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Cavallerijet

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Männimäkj 3 Peer Nielsson Aniain mh 2 Aniainen
d: Laars Matzson 1
Kiskiläniemj 3 Staff Påhlsson mh 2
Mårthen Erichssons h: 1 Kiiskinen
Wähmais 2 Laars Erichsson mh 2 Laamanen
Järfwenpä 3 Johan Muttulain mh 2 Muttulainen
drengh Påhl 1
Poikola 5 Lensman Matz Pijk mh 2 Piikki
d: Påhl Hallkoin 1 Hulkkonen
Thomas Casspersson 1
Pijga 1
Kettula 4 Anders Sigfredsson Oinoin mh 2 Oinonen
M: Petter Ingeroin mh 2 Inkeroinen
Taipall 3 Anders Taipalin mh 2 Taipalinen
S:n Anders Anderss: 1 Taipalinen
Suurniemj 2 Olof Ollsson Rångains h 1 Ronkainen
Son Olof Mårthensson 1
1 Laars Laarsson Lamains h 1 Laamanen
3 Thönnes Axellsson mh 2
B:r Påhl Axellsson 1
Laukkala 5 Petter Laukain mh 2 Laukkanen
B:r Hieronimus mh 2 Laukkanen
B:r Erich 1 Laukkanen
Härkälä 3 Hemingh Herkein mh 2 Härkönen
d: Laars Michellss:n 1
Kiskilä 6 Bertill Kiskins h: 1 Kiiskinen
S:n Olufz Encka 1 Kiiskinen
d: Måns Michellss:n mh 2
d: Christer mh: 2
Kaskis 4 Oluf Kiskin mh 2 Kiiskinen
S:n Niels Olufzson mh 2 Kiiskinen
2 Erich Mårthensson 1 Rimppi
d: Måns Sorioinen 1 Sorjonen

Sivu 942B (aukeaman 942 oikea sivu) DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Lautiala 5 Laars Lautiains h: 1 Lautiainen
B:r Samuel m:h: 2 Lautiainen
Erich Olufzson mh: 2
Mattila 3 Johan Arfwedzson mh 2
Matz Arfwedzsons h: 1
Härkäläniemj 3 Petter Andersson Härkäins Enckia 1 Härkönen
B:r S: Petter Jönsson 1 Härkönen
Matz Goriusson 1
Purhoila 5 Laars Laarsson Purhoins E: 1 Purhonen
B:r Johan Laarsson mh: 2 Purhonen
Oluf Laarsson 1 Purhonen
d: Greels Kiskinen 1 Kiiskinen
4 Laars Laarsson mh 2 Kilkki
Fadher Laars 1 Kilkki
drengh Niels Heilain 1 Heilanen
Mäkiöis 2 And: Matzson Aufwin mh 2 Auvinen
Kaisslajärf 4 Laars Johansson Härkein med h: 2 Härkönen
Hindrich Laarssons E:a 1 Härkönen
drengh Petter 1
Randois 5 Ifwar Päärsson Kyllöin mh 2 Kyllönen
d: Carll medh h: 2
Stiuf S: Thomas 1 Narinen
Maarala 3 Magnus Påhlsson Marain 1 Maaranen
d: Jöns Peersson Marain mh 2 Maaranen
Worilax 6 Mårthen Bengtin mh: 2 Penttinen
B:r Påhl med h: 2 Penttinen
d: Staffan Karinen mh 2 Karinen
5 Staffan Matzson Tarkiain 1 Tarkiainen
B:r Matz Matzson mh: 2 Tarkiainen
B:r Petter med h: 2 Tarkiainen
Aufwila 3 Michell Thomasson mh 2 Auvinen
Erichz hustru 1
5 And: Andersson Aufwinen mh: 2 Auvinen
B:r Oluf mh: 2 Auvinen
Anders Aufwins h 1 Auvinen
1 Olof Nielsson Aufwins h 1 Auvinen
Ollickala 3 Anders Laarsson 1 Nulpponen
Bolagzman Petter Silkars h: 1
Rytt: Petters h: 1
Näringh 5 Hind: Laarsson Tarkiains h: 1 Tarkiainen
Cossma Eskillsson mh: 2 Tarkiainen
B:r S: Laars Laarsson med h 2 Tarkiainen
3 Peer Peersson Kärkein 1 Kärkkäinen
B:r Påhl mh: 2 Kärkkäinen
Turakala 3 Petter Laarsson medh: 2 Turakainen
Anders Olufzson 1 Turakainen
Männimäkj 4 Anders Christerss:n mh 2 Turakainen
Christers E:a 1 Turakainen
B:r Johan Christersson 1 Turakainen
Maifwala 5 Erich Jöransson Lambin 1 Lampinen
Christer Jöransson 1 Lampinen
Mårthen Bertellssons h: 1
d: Laars Nielsson mh 2
4 Rasmus Condia mh 2 Kontiainen
B:r Anders mh: 2 Kontiainen
Murdois 4 Christer Eskillsson Herkäins h: 1 Härkönen
B:r Påhl med h: 2 Härkönen
Erich Anderssons h 1
1 Hindrich Hämäleins E:a 1 Hämäläinen
Cossmala 3 Jören Jacobson mh 2
Hind: Johanssons h: 1
2 Huussm:n Erich Matiskain 2 Matiskainen
5 Laars Joh: Tarkiain mh 2 Tarkiainen
Påhl Staffanssons h: 1
Hans Påhlsson mh: 2
Knutilamäkj 3 Jöran Pafwilain mh 2 Paavilainen
Ry: Hindrich Laarssons E 1
4 Påhl Asilain 1 Asilainen
Jöran Johanssons h: 1
D: Johan Puttkin mh 2 Putkonen

Sivu 943A (aukeaman 943 vasen sivu) DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Knuutila 5 Påhl Peersson Hytiäin mh 2 Hyytiäinen
B:r Peer Peersson 1 Hyytiäinen
d: Petter Hirfwoin mh 2 Hirvonen
Remojärf 4 Lanbo Matz Asilain 1 Asilainen
S:n Påhl Matzson 1 Asilainen
R:e Sigfredh 1
Erich Hurskain 1 Hurskainen
5 Johan Andersson Leinoin mh: 2 Remonen
Hindrich 1 Remonen
d: Matz Eskillsson mh: 2
Pekurila 9 Jacob Pekurin mh: 2 Pekurinen
B:r Påhl mh: 2 Pekurinen
Hind: Påhlsson mh: 2 Pekurinen
Petter Jöransson 1
B:r Påhl mh: 2
Killpola 5 Påhl Ollsson Hytiain mh 2 Hyytiäinen
Petter Lambains h: 1 Lampainen
d: Anders Peersson mh 2
4 Johan Matzson mh: 2 Schadevitz
B:r Carll Matzson 1 Schadevitz
d: Thomas Safwolain 1 Savolainen
Swante Skadewitz h:n Schadevitz
2 Landbo Bengt Puttkin mh 2 Putkonen
Hötyis 4 Jacob Anderss:n Hötyläin h 1 Hyötyläinen
Jacob Hinderss mh: 2
D: Laars Caipain 1 Kaipainen
Karkiama 2 Niels Erichsson Kiukas mh: 2 Kiukas
Worenma 4 Petter Oikarin mh: 2 Oikarinen
Påhls Enckia 1 Pallonen
d: Michel Leinoin 1 Lievonen
Rångala 3 Corp: Fickes hust: 1
d: Anders Erichss:n mh 2
5 Hindrich Rångains h 1 Ronkainen
dotter 1
R:e Olof Hinderssons h 1
d: Anders Matzson 1
Hindrich Lomain 1

Dito Frij och Tilld:

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Kaskis 1 Michell Laarsson 1 Halonen
Soiniemj 1 Matz Ukoinen 1 Ukkonen
2 Matz Nielsson Otin mh 2 Outinen
Haikarala 2 Jöns Laarsson Roikoin mh 2 Roikonen
Aufwila 1 Hindrich Huttuins h 1 Huttunen
Teivaa 2 Staffan Michellsson Teifwain mh: 2 Teivainen
2 Niels Matzson Ibm mh 2 Teivainen
2 Johan Michelss: Teifwain mh 2 Teivainen
Ollickala 1 Oluf Jöran: Piedik: 1 Pietikäinen
Maifwala 5 Olof Ollson Hännins h 1 Hänninen
B:r Petter Ollson 1 Hänninen
B:r Cnuth Ollson mh 2 Hänninen
R:e Hindrich Pardains h 1 Partanen
Pullkila 2 Petter Pullkins h: 1 Pulkkinen
S:n Christer 1 Pulkkinen
Pylkkälä 2 Laars Heikinen mh 2
Lensmans Hem:n
3 Laars Clemetsson Pyllkin mh: 2 Pylkkänen
Eskill Christersson 1 Pylkkänen
Kilpola 4 Påhl Kallinen mh 2 Kallinen
B:r Matz Matzson mh 2 Kallinen
Patela 2 Petter Tirroin mh 2 Tirronen
Kangais 2 Matz Matzson Ahoin mh 2 Ahonen
Kaihumäkj 3 Lensmans Hem:n
Michel Larss: Pasain mh 2 Pasanen
B:r Petter 1 Pasanen
Knutilamäkj 1 Prophos Knutz h: 1 Hämäläinen
Worenma 2 Erich Tarfwain el:r Mustoinen med h: 2 Tarvainen
2 Michell Laarsson Lambain med h: 2 Lampainen
Kiskiläniemj 3 Hindrich Påhlsson Kupssa med h: 2 Kupsa
B:r Påhl 1 Kupsa

Dragouner

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Wähmais 1 Capit Rossenouss Hem:n Rosenau
D: Johan Condiains h: 1 Kontiainen
2 Påhl Härkäin mh: 2 Härkönen
2 Johan Laarsson 1 Pöntinen
Jöran Sormuins h: 1 Sormunen
Pettilä 3 Michell Kemiläin mh: 2 Kemiläinen
B:r Sigfred Holopains h: 1 Holopainen
Kangais 4 Matz Peersson Rimpi mh: 2 Rimpinen
Lodwijk Matzson mh: 2
Järfwenpä 2 Capit Aichmollers H:n Achtmöller
dotter Lijssbetta 1 Achtmöller
d: Rasmus 1
Patela 3 Hindrich Thomass:n Ukoin 1 Ukkonen
Olof Brusiusson mh: 2 Ukkonen
Warpaisenranda 2 Hindrich Kiskins h: 1 Kiiskinen
Härkälä 6 Petter Herkäins h: 1 Härkönen
S: Hans Peerssons h: 1 Härkönen
B:r Peer Peersson mh: 2 Härkönen
B:r Olof med h: 2 Härkönen
3 Brusius Hindersson Laitin mh: 2 Laitinen
Niels Wirolains h: 1
Cossmala 2 Anders Asilain mh: 2 Asilainen
Weijala 4 Petter Sigfredsson Weijalain mh: 2 Veijalainen
B:r Hindrich med h: 2 Veijalainen
Summala 3 Johan Jacobss:n Wätäin 1 Väätäinen
St:S: Thomas Matzson mh 2
d: Johan Matain 1
Håttila 1 Isak Kemiläins Kemiläinen
Dragon Broder Michell 1 Kemiläinen
Låmala 1 Greels Jacobsson 1 Luomanen
Mäkiöis 2 Staphan Eskillsson Kemiläin medh hust: 2 Kemiläinen
Hetajerf: 2 Niels Påhlsson Kettuin mh 2 Kettunen
2 Anders Peersson Dito mh 2 Kettunen
Pajusalmj 3 Simon Hinderss: Heinoin mh 2 Heinonen
Hindrich Hinderssons h: 1 Heinonen
Randois 2 Hindrich Laarss: Käriäin mh 2 Kääriäinen
Haikarala 2 Jöns Ollsson Teifwain 1 Teivainen
Matz Ollsson 1 Teivainen
Ollickala 2 Petter Andersson Hullkain med h: 2 Hulkkonen
3 Arfwedh Andersson mh 2 Ihalainen
B:r Anders hust: 1 Ihalainen
1 Matz Peersson Puhakain 1 Puhakainen
3 Laars Kiskinen mh: 2 Kiiskinen
d: Christer Ollickain 1 Ollikainen
2 Anders Hamuin mh: 2 Hamunen
2 Olof Turakain mh: 2 Turakainen
2 Erich Anderss: Nullpoin mh: 2 Nulpponen
Näringh 3 Petter Wihawain 1 Vihavainen
Bolagzm: Jacob Wäisäin mh 2 Väisänen
2 Jacob Eskillsson med h: 2
3 Olof Jönsson mh 2 Venäläinen
Isakz Isakssons h: 1 Venäläinen
Maifwala 2 Staffan Tarkiain mh 2 Tarkiainen
Lehikola 2 Matz Matzson Lehikoin mh 2 Lehikoinen
Tuhkala 2 Laars Kipriäin mh: 2 Kiprinen
4 Påhl Wänäin mh: 2 Väänänen
B:r Petter medh: h: 2 Väänänen
Killpola 2 Michell Lambinen mh 2 Lampinen
Karkiama 2 Anders Pöyhöins h 1 Pöyhönen
d: Olof Påhlsson 1 Hurskainen
Worenma 1 Corp: Wänäins h: 1 Väänänen
4 Olof Peersson Lambain mh: 2 Lampainen
Johan Rångain 1 Ronkainen
S:n Peer Ollsson 1 Lampainen

Sivu 944A (aukeaman 944 vasen sivu) DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Narila 4 Laars Ollsson Paunoin mh 2 Paunonen
Matz Andersson mh: 2 Paunonen
Hännilä 3 Hardtwijk Christersson 1 Hänninen
Michell med hust 2
Wähmais 1 Petter Hytiäins Enkia 1 Hyytiäinen
Remojärf: 4 Hind: Erichsson Hämäl: mh 2 Hämäläinen
BolagzM: Johan Pekurin mh 2 Pekurinen
Härkäläniemj 2 Gabriel Jöra: Muttulain med h: 2 Muttulainen

Dito Frij och Tilldeln:

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Kaihumäkj 2 Laars Peersson Mardickains h 1 Martikainen
S:n Laars Peerssons h: 1 Martikainen
3 Laars Michellsson m:h: 2 Kontiainen
B:r Anders Michellss:n 1 Kontiainen
Kettula 2 Olof Ollsson Hyfwäin mh 2 Hyvönen
Kangas 3 Laars Peersson mh: 2 Kaipainen
B:r S: Petter Kaipains h: 1 Kaipainen
Taipall 1 Johan Huttuins h: 1 Huttunen
Laukala 3 Matz Peersson Pärnäin mh 2 Pärnänen
S:n Matz Matzson 1 Pärnänen
Palois 3 Anders Hullkoin mh: 2 Hulkkonen
B:r Dafwedh Laarsson 1 Hulkkonen
Weijala 2 Sigfredh Peersson mh: 2 Veijalainen
Kaskis 3 Johan Råtzalain 1 Ruotsalainen
S: Matz Johansson 1 Ruotsalainen
Förare Matzses h: 1
2 Petter Wassarain mh 2 Vasara
Tirimäkj 2 Påhl Laarsson Caipains h 1 Kaipainen
B:r Petter Påhlsson 1 Kaipainen
Summala 2 Thomas Pardains h: 1 Partanen
S: Jöran Thomasson 1 Partanen
Kiskiläniemj 3 Johan Påhlsson Kiskin mh 2 Kiiskinen
d: Olof Jöransson Killkj 1 Kilkki
Randois 2 Matz Härkäin mh 2 Härkönen
Maarala 2 Matz Marain mh 2 Maaranen
1 Niels Heijlains hust: 1 Heilanen
Koickala 2 Påhl Andersson Längäin m:h: 2 Länkinen
Aufwila 1 Matz Matzson Aufwin 1 Auvinen
Taipall 2 Anders Teifwain 1 Teivainen
B:r Olof 1 Teivainen
Hatzoila 1 Matz Ollssons h: 1 Räsänen
4 Laars Mustoin m:h 2 Mustonen
B:r Michell Thomass: mh 2 Mustonen
Maifwala 2 Abram Hinderssons h 1 Kuosmanen
Michell Haloin 1 Halonen
Lehikola 2 Anders Bengtin mh 2 Penttinen
Knutilamäkj 2 Laars Hemäläin mh 2 Hämäläinen
Hötyis 1 Påhl Harmain 1 Harmainen
Karkiama 3 Eskill Anderss:n Pöyhin mh: 2 Pöyhönen
B:r Påhl Andersson 1 Pöyhönen
3 Påhl Matzson Ropoin mh 2 Roponen
B:r Anders Matzsons h 1 Roponen
Worenma 1 Petter Leinoins h: 1 Leinonen
2 Johan Caupin mh 2 Kauppinen
Soiniemj 2 Laars Sorioin mh: 2 Sorjonen
Murdois 2 Petter Hemälein mh 2 Hämäläinen
Männimäkj 2 Johan Ryhein mh 2 Ryhänen
Immoila 3 Petter Johanss: Rångain mh 2 Ronkainen
B:r Johan 1 Ronkainen
Ollickala 2 Staphan Månsson Passain mh: 2 Pasanen
Maiwala 4 Petter Haikarain 1 Haikarinen
B:r Johan Henderss: mh 2 Haikarinen
B:r Laars Hinderss 1 Haikarinen
3 Frantz Heilain mh: 2 Heilanen
Niels Heilains h: 1 Heilanen
Tuhkala 2 Niels Hemäläin mh 2 Hämäläinen
Pohios 2 Staffan Hännin mh 2 Hänninen
Rångala 2 Matz Leskinen m:h: 2 Leskinen

Sivu 944B (aukeaman 944 oikea sivu) DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Infanterijet

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Wähmais 2 Matz Mardikain mh 2 Martikainen
2 Anders Peersson Westerinen 1 Vesterinen
B:r Peer Peersson 1 Vesterinen
1 Johan Ochtinen 1 Ohtonen
Kangais 3 Laars Peersson Immoin mh 2 Immonen
B: Peer Peersson 1 Immonen
3 Laars Bertillssons h: 1 Muttilainen
S:n Johan med hust: 2 Muttilainen
Härkälä 2 Petter Sigfredzson Haloin 1 Halonen
Son Bengt Peersson 1 Halonen
Håttila 6 Johan Erichsson Håttin mh 2 Hottinen
B:r S: Elias mz:h: 2 Hottinen
B:r Christer mz:h: 2 Hottinen
Suurniemj 3 Mårthen Anderssons h: 1 Rimppi
B:r S: Påhl Laarsson mh 2 Rimppi
Kiskiläniemj 2 Anders Anderss: mh 2 Kiiskinen
Kasintaipale 2 Johan Lautiain 1 Lautiainen
S: Hans Johanssons h: 1 Lautiainen
Pohiois 2 Hindrich Ikoin 1 Ikonen
S: Laars Hinderssons h: 1 Ikonen
1 Olof Wachwoins h: 1 Vahvanen
Mäkiöis 3 Mårthen Mårthensson Oinoin med h: 2 Oinonen
Son Mårthen Mårthenss 1 Oinonen
Hetajärf: 2 Laars Matzson Puhakain mh 2 Puhakainen
2 Olof Johanss: Kettuin mh 2 Kettunen
Randois 2 Hind: Christersson Närhj 1 Närhi
Broder Christer 1 Närhi
Hallola 4 Laars Peerss: Haloin m:h: 2 Halonen
B:r Anders Peersson mh 2 Halonen
Näringh 2 Philpus Hindersson m:h: 2 Hämäläinen
2 Bengdt Thomasson Hauska mh: 2 Hauska
Haikarila 5 Simon Jöranss: Haikarin 1 Haikarinen
B:r Hindrich med h: 2 Haikarinen
d: Anders Heinoin mh: 2 Heinonen
2 Jöran Härkäin med h: 2 Härkönen
Heinola 1 Laars Laarsson Heinoin 1 Heinonen
2 Christer Frantzson Heinoin mh 2
Hatzola 3 Olof Turakains h 1 Turakainen
Maiwala 2 Påhl Jusseroin mh: 2 Jusseroinen
Remojärf: 3 Matz Tuhkalain mh: 2 Tuhkalainen
Påhl Pafwilains h: 1 Paavilainen
Karkiama 3 Bengdt Heinoin m:h: 2 Heinonen
Brod: Olof Heinoin 1 Heinonen
Narilla 4 Anders Matzson Putkin mh 2 Putkonen
S: Matz Matzson m:h: 2 Putkonen
Hötöis 4 Abram Peersson mh 2 Hyötyläinen
Br Peer med h: 2 Hyötyläinen

Frällsse

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Wälb: Erich Lillieskiölldz Lilliesköld
Mattila 2 Johan Härkäin mh 2 Härkönen
Koickala 3 Petter Hämälein mh: 2 Hämäläinen
B:r Michell Peersson 1 Hämäläinen
1 Petter Jönsson Marain 1 Maaranen
Kuckolamäkj 2 Anders Matzson Råckain mh: 2 Rokkanen
Wälb: Jacob Nassakens Nassackin
Ahola 2 Eskill Erichson Pullkin mh: 2 Pulkkinen
2 Olof Staphanss:n Laitin mh 2 Laitinen
Randois 2 Olof Johansson Ukoin mh 2 Ukkonen
Leskelä 6 Anders Leskins h: 1 Leskinen
B:r Erich med h: 2 Leskinen
Påhl Leskins h: 1 Leskinen
Jöns Andersson m: hustru 2 Leskinen

Sivu 945A (aukeaman 945 vasen sivu) DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Leskelä 2 Påhl Leskin m:h: 2 Leskinen
Härkälä 2 Jöns Påhlsson Härkein mh 2 Härkönen
Miettula 4 Petter Andersson Rokolain med hust 2 Ruokolainen
Son Anders Perss:n mh 2 Ruokolainen
Lefwola 2 Olof Lijkain mh: 2 Liikanen
2 Laars Peersson Lefwoin mh 2 Lievonen
Sopala 2 Johan Hindersson Sopainen mz:h: 2 Sopanen
Rassala 3 Petter Rasainen 1 Rasanen
S:n Peer Peersson mz:h: 2 Rasanen
Laukala 2 Jöns Peersson Mustoin mh 2 Mustonen
1 Simon Laarsson 1
2 Jacob Lijmatain mh 2 Liimatainen
2 Michell Johansson mh 2 Hämäläinen
Wijssala 2 Wijsa Leskinen mh: 2 Leskinen
Lipsala 4 Petter Sopainen mh: 2 Sopanen
S:n Greels Påhlsson mh 2 Lipsanen
Wälb: Claes Johan Baranoufz Frällsse Baronoff
Pittkelax 2 Måns Pasain mh: 2 Pasanen
2 Jöns Kiukas mh: 2 Kiukas
2 Christer Ikoin mh: 2 Ikonen
1 Anders Säckinen 1 Säkkinen
3 Petter Ropoins h: 1 Noponen
S:n Matz med h: 2 Noponen
3 Påhl Piedickäin 1 Pietikäinen
S:n Petter med h: 2 Pietikäinen
2 Matz Matzson Piedickein mh 2 Pietikäinen
2 Petter Matzson mh: 2 Pietikäinen
2 Peer Påhlsson Wänäin mh 2 Väänänen
2 Johan Peersson Seilain mh 2 Seilonen
4 Peer Påhlss: Haloin mh: 2 Halonen
B:r Påhl med h: 2 Halonen
Ylewessj 3 Påhl Hinderss: Harmains h: 1 Harmainen
M:g Laars Laurikain mh 2 Laurikainen
2 Påhl Heilainen mh: 2 Heilanen
2 Jacob Hindersson Parkin mh 2 Tarkiainen
1 Laars Peersson Tolfwains h: 1 Tolvanen
3 Eskill Ollsson Korhoins h 1 Korhonen
S: Anders Eskillsson mh: 2 Korhonen
2 Niels Johansson Heilain mh: 2 Heilanen
1 Jöran Hansson Korhoins h 1 Korhonen
1 Laars Olufzson Kutuin 1 Kitunen
Pullkila 3 Jöns Bengtzson Pullkin 1 Pulkkinen
Sonn Bengdt Jönsson medh hustru 2 Pulkkinen
Koickala 2 Michell Noppoin mh: 2 Noponen
Pulkkila 1 Påål Peersson Pullkins h: 1 Pulkkinen
2 Petter Käriäins hust: 1 Kääriäinen
Son Jöran Pettersson 1 Kääriäinen
3 Anders Bengdtzson 1
Broder Bengdt mh: 2
Rokola 3 Laars Nielsson Rokolains h 1 Ruokolainen
Broder Anders mh: 2 Ruokolainen
1 Mårthen Peersson Råkolain 1 Ruokolainen
2 Anders Hansson Rokolain med hustro 2 Ruokolainen
4 Hans Christersson Måndoinen med hust: 2 Montonen
Broder Anders Christerssons hust: 1 Montonen
B:r Christer 1 Montonen

Brofougde

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
1 Anders Pafwilain 1 Paavilainen

Sivu 945B (aukeaman 945 oikea sivu) DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Prästerskapet

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Pappila 4 Pastor H:r Matthias Nicolaj medh h: 2 Ignatius
d: Johan Lefwoin 1 Lievonen
Johan Brusiusson 1
5 Cappell: H:r Andreas Thomae med h: 2 Iskanius
d: Johan Caipain mh: 2 Kaipainen
Petter Herkäin 1 Härkönen
1 Klockar Johan Laarsson 1

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin

© Maija-Liisa Laaso 2020