AlkuSavon henkikirjatJuvan pitäjä1680 → Henkikirja

Juva henkikirja 1680

Sivu 845B (aukeaman 845 oikea sivu) DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Cavallerie

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Männimäkj 2 Petter Aniain mh 2 Aniainen
4 Johan Turakain mh 2 Turakainen
B:r And: Christerss: mh 2 Turakainen
Wechmais 2 Lars Launiain mh 2 Laamanen
Poukola 2 Länssm: Matz Pijki mh 2 Piikki
Påhl Hulckoin 1 Hulkkonen
Kettula 4 Anders Kettuin mh 2 Kettunen
M. Petter Ingin mh 2 Inkinen
Järfwenpä 4 Johan Mutulain mh 2 Muttulainen
d: Påhl Koistin 1 Koistinen
R: Isack Johansson 1 Muttulainen
Taipal 4 And: Taipalain mh 2 Taipalinen
Son And: Andersson 1 Taipalinen
R:e Oluf Andersson 1
Suurniemj 2 Oluf Rångain 1 Ronkainen
R:E: Brijta 1

Sivu 846A (aukeaman 846 vasen sivu) DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Suurniemj 2 Lars Lamain mh 2 Laamanen
4 Thönes Axelsson mh 2
B:r Påhl Axelsson 1
d: Lars Jörensson 1
Rångala 6 Matz Kantuin mh 2 Kankkunen
Son Matz 1 Kankkunen
Oluf Fiskes h: 1
d: Anders Taipal mh 2 Taipalinen
6 Hind: Rångain mh 2 Ronkainen
Hind: Komain mh 2
R: Olof Hardwikss: mh 2
Laukala 5 Petter Lambiain mh 2 Laukkanen
B:r Jeremias Ersson mh 2 Laukkanen
B:r Erich Erichsson 1 Laukkanen
Härkälä 6 Hemming Härkein mh 2 Härkönen
d: Lars Michelss: mh 2
R: Jören Swensson 1
R: Michel Swenss:s h: 1
Kiskilä 5 Bertel Kiskin mh 2 Kiiskinen
d: Måns Michelsson 1
R: Staffan Simbain med hustru 2
Kaskis 5 Oluf Kiskin mh 2 Kiiskinen
S: Nils Ollsson mh 2 Kiiskinen
R: Oluf Ollsson 1
4 Erich Rimbj 1 Rimppi
d: Thomas Safwol: mh 2 Savolainen
R: Christer Cammoin 1 Kammonen
Lautiala 6 Lars Lautiain mh 2 Lautiainen
R: B: Samuel Peersson mh 2 Lautiainen
B:r Erich Peerss: mh 2 Lautiainen
Mattila 4 Johan Arfwedss: mh 2
d: Christer Henderss: mh 2
Purhoila 5 Lars Purhoin Kilkj mh 2 Kilkki
Son Lars Larss: mh 2 Kilkki
R: Lars Larsson 1
7 Lars Purhoins Enkia 1 Purhonen
Johan Purhoin mh 2 Purhonen
B:r Olof Larsson mh 2 Purhonen
d: Grels Kiskin mh 2 Kiiskinen
Härkälänemj 5 Petter Härkein mh 2 Härkönen
d: Matz Kipsoin mh 2
Peer Andersons E: 1 Härkönen
Kiskilänemj 5 Staffan Påhlsson mh 2
R: Mårten Ersson mh 2 Kiiskinen
d: Petter Nilsson 1
Mäkiöis 2 Anders Aufwin mh 2 Auvinen
Kaislajerfwj 6 Lars Härkein mh 2 Härkönen
S: Hind: Larsson mh 2 Härkönen
B:S: Peer Peersson 1 Härkönen
R: Johan Hindersson 1 Härkönen
Randois 6 Ifwar Kyllöin mh 2 Kyllönen
St:S: Thomas Grelsson 1 Narinen
d: Carl Carlsson mh 2
R: Johan Huttuin 1 Huttunen
Marala 3 Måns Marain mh 2 Maaranen
dotter Anna 1 Maaranen
Pitkalax 1 Ryttare Anders 1
Worilahx 7 Påhl Bengtin mh 2 Penttinen
Staffan Karin mh 2 Karinen
Mårten Bengtin 1 Penttinen
Måg Johan Leikoin mh 2 Lehikoinen
5 Staffan Tarkiain 1 Tarkiainen
B:r Matz Matss: mh 2 Tarkiainen
B:r Petter Matss: mh 2 Tarkiainen
Auvila 4 Michel Thomass: mh 2 Auvinen
d: Oluf Olofsson mh 2
4 Anders Anderssons h: 1 Auvinen
Anders Aufwin mh 2 Auvinen
B:r Oluf Anderss:s h: 1 Auvinen
2 Nils Aufwin 1 Auvinen
R: Olof Nilssons E: 1 Auvinen
Ollikala 6 Lars Nulpoin mh 2 Nulpponen
And: Nulpoin 1 Nulpponen
Bror Erich 1 Nulpponen
dotter 1
Ryttare Enkia 1

Sivu 846B (aukeaman 846 oikea sivu) DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Näringh 5 Cossma Tarkiain mh 2 Tarkiainen
St:S: Lars Larss: mh 2 Tarkiainen
R:e Lars Tönesson 1
7 Påhl Mullj mh 2 Mulli
Anders Peersson 1 Mulli
R: Jacob Wäisin mh 2
Peer Peersson mh 2 Mulli
Turakala 8 Lars Turakain mh 2 Turakainen
Petter Turakain mh 2 Turakainen
B:S: And: Olufss: mh 2 Turakainen
R: Sigfred Hämel: mh 2 Hämäläinen
Maiwala 7 Jören Lambin mh 2 Lampinen
Son Erich Jöransson 1 Lampinen
d: Lars Nilsson mh 2
R:e Mårten Puttoin mh 2 Puttonen
4 Rassmus Condia mh 2 Kontiainen
B:r And: Brusiss: mh 2 Kontiainen
Murdois 3 Carl Härkein mh 2 Härkönen
B:r Gustaf Eskelsson 1 Härkönen
2 H:M: Pehr Hämel: mh 2 Hämäläinen
1 Koo, 1Häst
3 Gregorius Hämel: mh 2 Hämäläinen
St:S: Lars Larsson 1
Cossmala 2 Jören Jacobss: mh 2
7 Lars Tarkiain mh 2 Tarkiainen
B:r S: Hans Påhlsson mh 2 Tarkiainen
R: Brusius Påhlss: mh 2
Påhl Staffanss:s E: 1
Ingilä 2 Matz Laitin mh 2 Laitinen
3 Anders Kotilain mh 2 Kotilainen
dotter 1
Knutilamäkj 5 Jören Pafwil: mh 2 Paavilainen
d: Matz Ollsson mh 2
R: Hend: Brus:ss:s E: 1
Knutila 5 Påhl Hytiäin mh 2 Hyytiäinen
R: Peer Peersson 1 Hyytiäinen
d: Petter Hirfwoin medh hustru 2 Hirvonen
Remojerfwj 4 Erich Sölfwerarms d:r Sölfverarm
Matz Asilain 1 Asilainen
Påhl Asilain 1 Asilainen
Johan Petkin mh 2
3 Johan Remoin mh 2 Remonen
Son Hendrich 1 Remonen
Peckurila 11 Jacob Peckurin mh 2 Pekurinen
B: Påhl Mårtenss: mh 2 Pekurinen
B:S: Påhl Påhlsson 1 Pekurinen
B:r Hend: Påhlsson mh 2 Pekurinen
S: Johan Tefwain mh 2 Teivainen
Peer Jörensson mh 2
Kilpoila 5 Påhl Hytiein mh 2 Hyytiäinen
d: And: Peersson mh 2
R: Matz Lijtoin 1
2 Corp: Swante Skadewitz d:r Schadevitz
Bengt Putkin mh 2 Putkonen
Hyötyy 3 Johan Hötyläin mh 2 Hyötyläinen
R: Anders Rimpinen 1 Rimpinen
Carkiama 2 Nils Kiukas mh 2 Kiukas
Worenma 4 Petter Oikarin mh 2 Oikarinen
d: Michel Lefwoin 1 Lievonen
Pijga 1
Kilpoila 3 Corn: Matthias Skadewitz d: Schadevitz
Son Carl 1 Schadevitz
S: Johan mh 2 Schadevitz

Cavall: Frij och Tilld:

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Kangais 4 Matz Ahoin mh 2 Ahonen
Matz Matsson mh Ahonen
Patela 2 Peer Tirroin mh 2 Tirronen
Suurniemj 2 Christer Immoin mh 2 Immonen
Kaskis 2 Michel Halloin 1 Halonen
B:r Petter Larsson 1 Halonen
Kiskilänemj 2 Påhl Kupsa mh 2 Kupsa
Haikarala 2 Johan Roikoin mh 2 Roikonen
Koikala 2 Jöns Marain mh 2 Maaranen

Sivu 847A (aukeaman 847 vasen sivu) DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Aufwila 2 Hindrich Huttuin mh 2 Huttunen
Teifwala 4 Nils Teifwain mh 2 Teivainen
B:S: Matz Matzson mh 2 Teivainen
4 Michel Teifwain mh 2 Teivainen
Staffan mh 2 Teivainen
Ollikala 3 Oluf Petikäin 1 Pietikäinen
B:r Jöns Pedikäin mh 2 Pietikäinen
Maifwala 6 Oluf Hännin mh 2 Hänninen
B:r Petter Olufss: mh 2 Hänninen
R: Hind: Pardain mh 2 Partanen
Pylckälä 3 Peer Hämel: mh 2 Hämäläinen
S: Christer Peersson 1 Hämäläinen
Knutilamäkj 2 Cnut Hämeleins h 1 Hämäläinen
Son Samuel 1 Hämäläinen
Soiniemj 1 Matz Uckoin 1 Ukkonen
3 Matz Otin mh 2 Outinen
Peer Tarkiain 1 Tarkiainen
Kilpoila 4 Påhl Kallinen mh 2 Kallinen
B:r Matz Matss: mh 2 Kallinen
Pylkälä 2 Lars Häckinen mh 2
Vuorenmaa 1 Erich Kekeläin 1 Kekäläinen
2 Michel Lambain mh 2 Lampainen
6 Lars Tarfwain mh 2 Tarvainen
M: Erich Mustoin mh 2 Mustonen
döttrar Brijta och Sofia 2 Tarvainen
Cossmala 5 Cap: H:r And: Thomae mh 2 Iskanius
Petter Härkein 1 Härkönen
Johan Marain mh 2 Maaranen

Dragouner

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Wechmais 4 Capit: Rosenous E: 1 Rosenau
Johan Condia mh 2 Kontiainen
drag: Daniel Johanss 1
3 Påhl Härkein mh 2 Härkönen
D: Anders Påhlsson 1
Maiwala 2 Staffan Tarkiain mh 2 Tarkiainen
Cossmala 2 Anders Asilain mh 2 Asilainen
Lehikola 4 Matz Leikoinen mh 2 Lehikoinen
B:r Petter Matsson 1 Lehikoinen
D: Christer Hämelein 1 Hämäläinen
Tuckala 2 Kyrkioherd: H:r Matthias d:r
Petter Messj mh 2 Messo
5 Påhl Wänäin mh 2 Väänänen
B:r Petter Påhlsson mh 2 Väänänen
Drag: Matz 1
2 Lars Kipriain med h: 2 Kiprinen
Remojerfwj 5 Hind: Hämeläin mh 2 Hämäläinen
B:M: Johan Olsson mh 2
Drag: Thomas Jörensson 1
6 D: Johan Pirin mh 2 Pirinen
d: Hind: Käriäin mh 2 Kääriäinen
Oluf Pirj med h: 2 Pirinen
Kilpoila 2 Michel Lambinen mh 2 Lampinen
Karkiama 2 Anders Pöhoins E: 1 Pöyhönen
d: Olof Hurskain 1 Hurskainen
Wuorenma 4 Hind: Rångains E: 1 Ronkainen
Olof Lambain mh 2 Lampainen
Son Peer 1 Lampainen
1 Lars Larsson 1
Närilä 4 Thomas Andersson 1 Paunonen
D: Hind: Turuin 1 Turunen
Matz Andersson mh 2 Paunonen
2 H:M: Lars Olofss: mh 2
Koo 2: Häst 1 st:
Hännilä 4 Hartwjik Hennin mh 2 Hänninen
Michel Christersson mh 2
Kaskis 2 Hind: Kupsa mh 2 Kupsa
Hietajerfwj 2 Matz Puhackain 1 Puhakainen
D: And: Kiskj 1 Kiiski
Suurniemj 2 Påhl Nijsein med h: 2

Sivu 847B (aukeaman 847 oikea sivu) DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Drag: Frij och Tild:

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Kaihumäkj 1 Petter Pettersson 1 Martikainen
3 Anders Michelss: mh 2 Kontiainen
B:r Lars Michelsson 1 Kontiainen
Kettula 2 Oluf Hyfwoin mh 2 Hyvönen
Kangais 3 Lars Kaipain mh 2 Kaipainen
Son Petter 1 Kaipainen
Taipal 2 H:r Simon Christiernj d:r Tarvonius
Johan Huttuin mh 2 Huttunen
Rångala 2 Matz Leskin mh 2 Leskinen
Laukala 2 Matz Pärnein mh 2 Pärnänen
Paluois 3 And: Hulckoin mh 2 Hulkkonen
B: Dawid Larsson 1 Hulkkonen
Weijala 2 Petter Weijalain mh 2 Veijalainen
Kaskis 4 Johan Rotzalain mh 2 Ruotsalainen
S: Hans Johansson 1 Ruotsalainen
B:r Matz Johansson 1 Ruotsalainen
Håttila 2 Johan Hottein mh 2 Hottinen
Vehmaa 4 Johan Pöndin 1 Pöntinen
D: Matz Peersson 1
d: Lars Peersson 1
D: Hans Sorioins E: 1 Sorjonen
5 Past: Dn Sigfrid: Gustavj Porthanus
d: Lodwijk Rimpj mh 2 Rimppi
D: Pessoin 1 Pesonen
Matz Eskelsson mh 2
Pättilä 3 Michel Komil: mh 2 Kemiläinen
D: Sigfredz Enkia 1 Holopainen
Kangais 4 Matz Rimpin mh 2 Rimpinen
D: Mårten Hämel: 1 Hämäläinen
d: Lars Oinoin 1 Oinonen
Järfwenpä 3 Capit: Aichmollers h:n Achtmöller
dotter Maria 1 Achtmöller
d: Rassmus Anderss: 1
Feltweb: Hend: Bruns hustru 1
Patela 4 Hindrich Uckoin 1 Ukkonen
B: Olof Thomasson mh 2 Ukkonen
D: Matz Michelsson 1
Warpaisenranda 1 Hindrich Hiskins E:a 1 Kiiskinen
Låukiala 2 Peer Pärnoin mh 2 Pärnänen
Härkälä 5 Hans Härkein 1 Härkönen
B:r Petter med h: 2 Härkönen
D: Olof Peersson mh 2
Pettilä 2 Johan Remexin mh 2
Weijala 5 Hindrich Weijalain mh 2 Veijalainen
B: Sigfred Petersson mh 2 Veijalainen
Annj Hyfwein 1 Hyvönen
Håttila 1 Michel Keinlain mh 1 Kemiläinen
Summala 3 Johan Wätäins E: 1 Väätäinen
St:S: Thomas Matss: mh 2
Härkälänemj 2 Gabriel Muttulain mh 2 Muttulainen
Lohmala 4 Grels Lohmain mh 2 Luomanen
Son Grels 1 Luomanen
Mäköis Eskel Kämilein 1 Kemiläinen
Mäkiöis 6 Staffan Kemiläin mh 2 Kemiläinen
B:r Petter Eskelsson 1 Kemiläinen
B:r Lars Eskelsson 1 Kemiläinen
Drag: Petter Matsson 1
dotter Sussanna 1 Kemiläinen
2 H:M: Christer Käriein mh 2 Kääriäinen
Hietajerfwj 5 Nils Kettuin mh 2 Kettunen
B:r Johan med h: 2 Kettunen
d: Anders Ollsson 1
Pajusalmj 2 Simon Heinoin mh 2 Heinonen
Haikarala 5 Matz Teifwain mh 2 Teivainen
B:r Jöns Olufsson 1 Teivainen
d: Matz Oikarin 1 Oikarinen
Pijga Caisa 1
Ollikala 3 Petter Andersson mh 2 Hulkkonen
D: B: Johan Andersson 1 Hulkkonen

Sivu 848A (aukeaman 848 vasen sivu) DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Ollikala 4 Anders Ihalain mh 2 Ihalainen
dreng Anders 1
Pijga Sussanna 1
5 Lars Kiskin med h: 2 Kiiskinen
D: Michel Mårtenss: mh 2
Johan Kiskins E:a 1 Kiiskinen
4 Olof Hännin mh 2 Hamunen
B: Anders Ollsson mh 2 Hamunen
4 Oluf Turakain mh 2 Turakainen
B:r Lars Ollsson 1 Turakainen
D: Hind: Ollsson 1 Turakainen
4 Erich Nulpoin mh 2 Nulpponen
D: Johan Larsson 1
Son 1
Näringh 3 Oluf Isaksson mh 2 Venäläinen
Isak Isakss:s h: 1 Venäläinen
3 Petter Wihawain 1 Vihavainen
D: Isack Wijsain 1 Viisanen
d: Påhl Pennain 1 Pennanen
Kaskii 4 Peer Wasarain mh 2 Vasara
B:r Matz Anderss: mh 2 Vasara
Tirinmäkj 5 Petter Kaipain mh 2 Kaipainen
Lars Påhlsson mh 2 Kaipainen
B:r Petter Påhlsson 1 Kaipainen
Summala 3 Johan Pardain 1 Partanen
B:r Jören Thomasson 1 Partanen
Mohr 1
Kiskilänemj 3 Johan Kiskin mh 2 Kiiskinen
d: Olof Kilkj 1 Kilkki
Pohios 2 Lars Kuckoin mh 2 Kukkonen
Soiniemj 4 Lars Sårja mh 2 Sorjonen
St:S: Christer Kuckoin mh 2 Kukkonen
Randois 2 Matz Härkein mh 2 Härkönen
Marala 2 Matz Marain mh 2 Maaranen
Koikala 2 Påhl Längä mh 2 Länkinen
Aufwila 4 Matz Aufwin mh 2 Auvinen
d: Thomas Casperss: mh 2
Ollikala 2 Staffan Pasain mh 2 Pasanen
Hatzoila 2 Matz Räisäin mh 2 Räsänen
4 Michel Mustoin mh 2 Mustonen
B: Lars Thomass: mh 2 Mustonen
Näringh 2 Petter Muikos hust: 1 Muikkunen
Teifuala 2 Anders Teifwain 1 Teivainen
B:r Oloff 1 Teivainen
Maifwala 3 Abram Cossmans E:a 1 Kuosmanen
Michel Halloin mh 2 Halonen
Murdois 2 Peer Hämelein mh 2 Hämäläinen
Lehikola 2 Anders Bengtin mh 2 Penttinen
Knutilamäkj 2 Lars Hämelein mh 2 Hämäläinen
Tuhkala 2 Nils Hämelein mh 2 Hämäläinen
Hötenby 3 Påhl Harmain mh 2 Harmainen
dotter S: Påhl Larss 1
Karkiama 3 Eskell Pöhöin mh 2 Pöyhönen
B:r Påhl 1 Pöyhönen
4 Påhl Ropoin mh 2 Roponen
B:r And: Matsson mh 2 Roponen
Worenma 2 Johan Caupinen mh 2 Kauppinen
Männimäkj 3 Johan Ryhäin mh 2 Ryhänen
d: Lars Kuhoin 1
Wechmais 2 Hind: Jakoins h: 1 Jakonen
Johan Ochtoin 1 Ohtonen
Immoila 3 Johan Rångain 1 Ronkainen
B:r Petter med hust: 2 Ronkainen
1 H:M: Thomas Thomasson 1
Pohiois 2 Staffan Hennin mh 2 Hänninen
Maifwala 5 Nils Heilain mh 2 Heilanen
Son Frantz mh 2 Heilanen
Son Nils 1 Heilanen
4 Peer Haikarain mh 2 Haikarinen
B:r Jonas hustru 1 Haikarinen
B:r Lars 1 Haikarinen

Infanterie

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Wechmais 2 Matz Mardikain mh 2 Martikainen

Sivu 848B (aukeaman 848 oikea sivu) DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Wechmais 2 Petter Westerin mh 2 Vesterinen
Kangais 4 Lars Immoin mh 2 Immonen
Son Petter 1 Immonen
B:r Michel Peersson 1 Immonen
3 Lars Bertelsson 1 Muttilainen
Johan Larsson mh 2 Muttilainen
Suurniemj 2 Påhl Rimpj mh 2 Rimppi
Härkälä 4 Petter Halloin mh 2 Halonen
S: Bengt Peersson mh 2 Halonen
Håttila 3 Elias Hindersson mh 2 Hottinen
B:r Simon 1 Hottinen
Kiskiläniemj 2 Anders Kiskin mh 2 Kiiskinen
Kaskintaipal 2 Johan Lautiain mh 2 Lautiainen
Pohiois 5 Hind: Ikoin mh 2 Ikonen
Son Lars mh 2 Ikonen
P: Anna Frantzd:r 1
3 Oluf Wachwain mh 2 Vahvanen
Pijga 1
Mäkiöis 3 Mårten Oinoin mh 2 Oinonen
Son Mårten 1 Oinonen
2 Påhl Condia mh 2 Kontiainen
Hietajerfwj 2 Lars Puhakain mh 2 Puhakainen
1 Oluf Kettuin 1 Kettunen
Rantuu 3 Christer Limatain mh 2 Liimatainen
B:r Hindrich 1 Liimatainen
Haloila 3 Lars Haloin mh 2 Halonen
B:r Abrahams h: 1 Halonen
Haikarila 4 Simon Haikarainen mh 2 Haikarinen
B:r Hindrich mh 2 Haikarinen
2 H:M: And: Heinoin mh 2 Heinonen
Koo 1
2 Jören Härköin mh 2 Härkönen
2 H:M: Påhl Marain mh 2 Maaranen
Koor 2 st:
Heinola 3 Lars Heinoin 1 Heinonen
B:r Johan Larss: mh 2 Heinonen
2 Christer Nilsson mh 2
Hatzoila 3 Oluf Tulska mh 2 Tolska
Näringh 3 Philpus Hämeläin mh 2 Hämäläinen
Jöns Hämeläins E: 1 Hämäläinen
2 Bengt Hauska mh 2 Hauska
Maifwala 2 Påhl Jufwoin mh 2 Jusseroinen
Remojerfwj 2 Petter Jacobsson mh 2 Paavilainen
Karkiama 3 Bengt Heinoin mh 2 Heinonen
B:r Oluf 1 Heinonen
Narila 4 Anders Putkin mh 2 Putkonen
B:r Matz Matss: mh 2 Putkonen
Hötyis 4 Abram Hötylein mh 2 Hyötyläinen
B:r Petter Hötylein mh 2 Hyötyläinen
Länssmans hemman
Kaihumäkj 3 Michel Pasain mh 2 Pasanen
B:r Petter Larsson 1 Pasanen
Pylkälä 3 Lars Pylkäin mh 2 Pylkkänen
B:rS: Eskell mh 2 Pylkkänen

Frällsse

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Wälb: Erich Lillieskiöldz Lilliesköld
Pöhwis 3 Peer Hämeläin mh 2 Hämäläinen
B:r Michel 1 Hämäläinen
2 Anders Råckain mh 2 Rokkanen
Baronoffin läänitys (merkintä puuttuu alkuperäisestä) Baronoff
Pitkälahti 3 Peer Nuppoin 1 Noponen
S: Matz Pettersson mh 2 Noponen
3 Petter Pitkein 1 Pietikäinen
Son Petter mh 2 Pietikäinen
2 Matz Pitkein mh 2 Pietikäinen
3 Petter Wänäin mh 2 Väänänen
B: Hans 1 Väänänen
2 Johan Silain mh 2 Seilonen
2 Christer Ikoin mh 2 Ikonen
3 Petter Haloin 1 Halonen
B:r Påhl med h: 2 Halonen
Bönder
Yliwesj 2 Måns Pasain mh 2 Pasanen

Sivu 849A (aukeaman 849 vasen sivu) DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Yliwesj 5 Påhl Harmain 1 Harmainen
Matz Harmain mh 2 Harmainen
Måg Matz mh 2 Laurikainen
2 Påhl Heilain mh 2 Heilanen
2 Anders Parkinen mh 2 Parkkinen
2 Jacob Lijmatain mh 2 Liimatainen
2 Nils Heijlain mh 2 Heilanen
2 Eskell Korhoins h 1 Korhonen
Anders Korhoins E: 1 Korhonen
2 Jören Korhoin mh 2 Korhonen
1 Lars Kittuin 1 Kitunen
Rokola 2 Anders Rokolain mh 2 Ruokolainen
4 Lars Rokolain mh 2 Ruokolainen
Anders Rokolain mh 2 Ruokolainen
3 Lars Hansson Rokolain 1 Ruokolainen
B: Anders mh 2 Ruokolainen
5 Hans Mondoin mh 2 Montonen
Christer Mondoin 1 Montonen
S: Anders mh 2 Montonen
Pulkila 2 Bengt Pulkin mh 2 Pulkkinen
2 Jacob Pulkin mh 2 Pulkkinen
3 Bengt Pulkin mh 2 Pulkkinen
B:r Anders Pulkin 1 Pulkkinen
Koikala 2 Michel Nuppoin mh 2 Noponen
Mattila 1 Thomas Simonsson 1
Marala 2 Peer Marain mh 2 Maaranen
Sahl: Jacob Nazakens Nassackin
Ahola 2 Olof Smed mh 2 Laitinen
2 Staffan Laitin mh 2 Laitinen
2 Eskell Pulkin 1 Pulkkinen
Randois 4 Petter Härkein mh 2 Härkönen
Simon Härkein mh 2 Härkönen
2 Oluf Thomasson med hustru 2
Läskälä 4 Erich Leskin mh 2 Leskinen
B:r Petter Johansson med hustru 2 Leskinen
3 Johan Andersson mh 2 Leskinen
B:r Petter Andersson 1 Leskinen
2 Påhl Leskin mh 2 Leskinen
Mietula 4 Petter Rokolain mh 2 Ruokolainen
Anders Rokolain mh 2 Ruokolainen
Härkälä 2 Johan Härkein mh 2 Härkönen
Lefwola 2 Petter Lijkain mh 2 Liikanen
5 Lars Hamuin mh 2 Hamunen
Olof Påhlssons E:a 1 Lievonen
Anders Andersson Leskin med h: 2 Leskinen
2 Anders Leskin mh 2 Leskinen
2 Påhl Påhlsson Leskin med hustru 2 Leskinen
Såpala 2 Hindrich Sopain mh 2 Sopanen
2 Johan Sopain mh 2 Sopanen
Räisälä 2 Petter Räisäin mh 2 Rasanen
Laukala 2 Jacob Limatain mh 2 Liimatainen
3 Påhl Mustoin mh 2 Mustonen
Son Påfwell 1 Mustonen
Jåckela 4 Michel Hämel: mh 2 Hämäläinen
Simon Larsson mh 2
Wijsala 4 Ifwar Vicentzisson mh 2 Leskinen
B:r Anders Wijsasson med hustru 2 Leskinen
vide 853

Sivu 853B (aukeaman 853 oikea sivu) DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Lipsala 4 Peer Såpain mh 2 Sopanen
Sw: Grels Lipsain mh 2 Lipsanen
Öfwerst: Wälb: Clas Baranofz Frelsse Baronoff
Pitkälax 2 Simon Inginen mh 2 Inkinen
2 Petter Peckin mh 2 Pietikäinen

Prästerskapet

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Pappila 7 Vice Pastor H:r Fredrich mh 2 Sveconius
d: Johan Lefwoin med h: 2 Lievonen
d: Johan Lehikoin med h: 2 Lehikoinen
D: Matz Peersson 1
Capellans Bohl
Worenma 2 Johan Caipain mh 2 Kaipainen
Pappila 2 Klåckare Johan Larsson mh 2

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin

© Maija-Liisa Laaso 2020