AlkuSavon henkikirjatJuvan pitäjä → 1702

Savon alinen kihlakunta (Kymenkartanon lääni)

Juva henkikirja 1702

Otsikkotiedot

Mantahls Längd öfwer Safwo-
lax Häradz Nedredeehl Pro Anno 1702
Jåkas S:n

Sivuhakemisto

Henkikirjan sisältö

Sivu Kylät
2900 Auvila, Ahola, Kuosmala
2901A Härkälä, Hottila, Härkälänniemi, Hietajärvi
2901B Haikarila, Halola, Haikarila, Heinola, Hatsola, Hyötyy
2902A Hännilä, Järvenpää, Immola, Inkilä, Jokela, Illainmäki, Kaihunmäki
2902B Kettula, Kangas, Kiiskilä, Kaskii
2903A Kiiskilänniemi, Kasintaipale, Kaislajärvi, Koikkala
2903B Knuutilanmäki, Knuutila, Kilpola, Karkeamaa
2904A Laukkala, Lauteala, Luomala, Lipsala, Lehikkola, Leskelä
2904B Lievola, Männynmäki, Mattila, Mäköis, Maarala
2905A Miettula, Maivala, Murtois
2905B Näärinki, Narila
2906A Ollikkala, Poikola
2906B Palonen, Pelkilä, Pellilä, Paatela, Paatela, Purhola, Pulkkila, Purhola, Pylkkälä, Pohjois
2907A Pitkälahti, Pajusalmi, Pekurila, Pitkälahti
2907B Pohjois, Ronkala
2908A Rasala, Rantuu, Remojärvi
2908B Ruokola, Suurniemi, Summala
2909A Sopala, Soiniemi, Taipale, Tyrynmäki, Teivaa, Soiniemi
2909B Turakkala, Tuhkala, Vehmaa
2910A Varparanta, Veijala, Vuorilahti
2910B Vuorenmaa, Viisala, Ylivesi
2911A Pappila

Allekirjoitukset

Att wj så mycket os witterligit warit
ingen af denne Mantahls lengdt undan
dölgdt och uthslutha låtit som mant:s
penningarne betahla böra, betyga wj
wedh wår Siehls Sahligheet medh
wåra Nampns och Segneters undersettian=
de Datum d: 14 Feb: A:o 1702
Henricus Poppius P. et P. m Joccas
Otto Carl Milh Häradz Fougde
Anders Pijk C:s Lentzman
Nembdens nampn
Hind: Kåpså Michell Kemel:
Johan Kaupin Peer Ollkoinen
Anders Tettin Lars Hakarin
Niells Kiettuin Mattz Åinoin
Mattz Wisain

Lukumäärät

Eri nimiä yhteensä 573.
Veroa maksaneita 976 henkilöä.
Veroluokittain 51 / 857 / 76 ; yhteensä 984 henkilöä.

Sarakkeiden selitykset

Sarake Selitys
Kylä Kylän nimi. Nimien normalisoidut muodot näkyvät yläpuolella olevassa listassa ja kylähakemistosta. Kursivoidut nimet on päätelty asiayhteydestä ja niitä ei mainita alkuperäisessä lähteessä kyseisessä kohdassa.
Vero Henkirahan maksaneiden lukumäärä kussakin kolmessa veroluokassa (24, 16 tai 12 äyriä)
Henkilöt Ammatti tai suhde talon päämieheen, etunimi, patronyymi, sukunimi, puoliso. Osa tiedoista voi puuttua. Yleisimpiä merkintöjä löytyy täältä
M Veroa maksaneiden henkilöiden lukumäärä tällä rivillä
Sukunimi Normalisoitu sukunimi on puhtaaksikirjoittajan tulkintaa eikä sisälly alkuperäiseen lähteeseen. Tarkista tieto

Lähdeviite

Viipurin ja Savonlinnan läänin tilejä - Tositekirja 1702-1702 (8733), sivu 2900, Kansallisarkisto: http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=10597214 / Viitattu 23.7.2020

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin

© Maija-Liisa Laaso 2020