AlkuSavon henkikirjatJuvan pitäjä → 1703

Savon alinen kihlakunta (Kymenkartanon lääni)

Juva henkikirja 1703

Otsikkotiedot

Jåkas S:n

Sivuhakemisto

Henkikirjan sisältö

Sivu Kylät
3934B Auvila, Ahola, Kuosmala
3935A Härkälä, Hottila, Härkälänniemi, Hietajärvi
3935B Haikarila, Halola, Haikarila, Heinola, Hatsola, Hyötyy
3936A Hännilä, Järvenpää, Immola, Inkilä, Jokela, Illainmäki, Kaihunmäki
3936B Kettula, Kangas, Kiiskilä, Kaskii
3937A Kiiskilänniemi, Kasintaipale, Kaislajärvi, Koikkala, Knuutilanmäki
3937B Knuutila, Kilpola, Karkeamaa
3938A Laukkala, Lauteala, Luomala, Lipsala, Lehikkola, Leskelä, Lievola, Männynmäki
3938B Mattila, Mäköis, Maarala
3939A Miettula, Maivala, Murtois
3939B Näärinki
3940A Narila, Ollikkala, Poikola, Palonen, Pelkilä
3940B Pellilä, Paatela, Paatela, Purhola, Pulkkila, Purhola, Pylkkälä, Pohjois
3941A Pitkälahti, Pajusalmi, Pekurila, Pitkälahti
3941B Pohjois, Ronkala, Rasala
3942A Rantuu, Remojärvi
3942B Ruokola, Suurniemi, Summala, Sopala
3943A Soiniemi, Taipale, Tyrynmäki, Teivaa
3943B Turakkala, Tuhkala, Vehmaa
3944A Varparanta, Veijala, Vuorilahti
3944B Vuorenmaa
3945A Viisala, Ylivesi, Pappila

Allekirjoitukset

Att wij så mycket oss witterligit af den
ne Mantahls längd undandölt el:r uthslutha
låtit, som Mantahls Peningarne betahla
böhra, betyga wij wedh wår Siels Saligheet,
medh wåra Nampns och Segneters under=
settiande. Datum Jockas S:n d: 13 Feb: A:o 1703
Henricus Poppius P. et P. m Joccas
Otto Carl Milh Häradz Fougde
Nembdenmän
Hendrich Kupsin - Michell Kemelain
Johan Kaupin - Peer Ollikain
Anders Täittin - Lars Häickurin
Niels Kiettuin - Mattz Oinoin
Mattz Wisain - Johan Sumun
Föregende Mantals Längd wara rätt efter under=
skrifen original, så att ingen uthsluthen el:r undandöldh
som borde wara Mantals P:r afgifft underkastdt, dett
betyger wid Siels Saligheet medh egen handh och
Signete bekräffar Datum Wijborgh d: 10 Martij
A:o 1703
Matth Hedenius

Lukumäärät

Eri nimiä yhteensä 597.
Veroa maksaneita 1028 henkilöä.
Veroluokittain 54 / 896 / 83 ; yhteensä 1033 henkilöä.

Sarakkeiden selitykset

Sarake Selitys
Kylä Kylän nimi. Nimien normalisoidut muodot näkyvät yläpuolella olevassa listassa ja kylähakemistosta. Kursivoidut nimet on päätelty asiayhteydestä ja niitä ei mainita alkuperäisessä lähteessä kyseisessä kohdassa.
Vero Henkirahan maksaneiden lukumäärä kussakin kolmessa veroluokassa (24, 16 tai 12 äyriä)
Henkilöt Ammatti tai suhde talon päämieheen, etunimi, patronyymi, sukunimi, puoliso. Osa tiedoista voi puuttua. Yleisimpiä merkintöjä löytyy täältä
M Veroa maksaneiden henkilöiden lukumäärä tällä rivillä
Sukunimi Normalisoitu sukunimi on puhtaaksikirjoittajan tulkintaa eikä sisälly alkuperäiseen lähteeseen. Tarkista tieto

Lähdeviite

Viipurin ja Savonlinnan läänin tilejä - Tositekirja 1703-1703 (8736b), sivu 3934B, Kansallisarkisto: http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=11775330 / Viitattu 23.7.2020

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin

© Maija-Liisa Laaso 2020