AlkuSavon henkikirjatJuvan pitäjä → 1704

Savon alinen kihlakunta (Kymenkartanon lääni)

Juva henkikirja 1704

Otsikkotiedot

Jåckas Sochn

Sivuhakemisto

Henkikirjan sisältö

Sivu Kylät
6438 Auvila, Ahola
6439 Kuosmala, Härkälä, Hottila
6440 Härkälänniemi, Hietajärvi, Haikarila, Halola, Haikarila, Heinola, Hatsola
6441 Hyötyy, Hännilä, Järvenpää
6442 Immola, Inkilä, Jokela, Illainmäki, Kaihunmäki, Kettula, Kangas
6443 Kiiskilä, Kaskii, Kiiskilänniemi
6444 Kasintaipale, Kaislajärvi, Koikkala, Knuutilanmäki, Knuutila, Kilpola
6445 Karkeamaa, Laukkala
6446 Lauteala, Luomala, Lipsala, Lehikkola, Leskelä, Lievola, Männynmäki
6447 Mattila, Mäköis, Maarala
6448 Miettula, Maivala, Maivala, Murtois
6449 Näärinki
6450 Narila, Ollikkala
6451 Poikola, Palonen, Pelkilä, Pellilä, Paatela, Purhola, Pulkkila, Purhola, Pylkkälä
6452 Pohjois, Pajusalmi, Pekurila, Pitkälahti
6453 Pohjois, Ronkala
6454 Rasala, Rantuu, Remojärvi
6455 Ruokola, Suurniemi
6456 Summala, Sopala, Soiniemi
6457 Taipale, Tyrynmäki, Teivaa, Turakkala
6458 Tuhkala, Vehmaa
6459 Varparanta, Veijala, Vuorilahti, Vuorenmaa, Vuorenmaa
6460 Viisala, Ylivesi
6461 Pappila

Allekirjoitukset

Att wij så mycket oss witterligit warit ingen
af denne Mantahls Längd undandölgdt el:r uth=
sluta låtit som Mantahls Pening:ne betahla böhra,
betya wij widh wåhr Siähls Sahligheet medh
wore Nampns och Segneters undersättiande
Datum Jockas d: 6 Feb: A:o 1704
Henricus Poppius P. et P. m Joccas
Nembden
Henrich Kåpsa - Pähr Olckoin - Johan Kaupin
Lars Haickarin - Anders Tetein - Mårten Oinoin
Niels Ketoin - Johan Summin - Matz Wijsein
Matz Paunoin - Michil Kämelein - Johan Parkein

Lukumäärät

Eri nimiä yhteensä 618.
Veroa maksaneita 1022 henkilöä.
Veroluokittain 34 / 910 / 81 ; yhteensä 1025 henkilöä.

Sarakkeiden selitykset

Sarake Selitys
Kylä Kylän nimi. Nimien normalisoidut muodot näkyvät yläpuolella olevassa listassa ja kylähakemistosta. Kursivoidut nimet on päätelty asiayhteydestä ja niitä ei mainita alkuperäisessä lähteessä kyseisessä kohdassa.
Vero Henkirahan maksaneiden lukumäärä kussakin kolmessa veroluokassa (24, 16 tai 12 äyriä)
Henkilöt Ammatti tai suhde talon päämieheen, etunimi, patronyymi, sukunimi, puoliso. Osa tiedoista voi puuttua. Yleisimpiä merkintöjä löytyy täältä
M Veroa maksaneiden henkilöiden lukumäärä tällä rivillä
Sukunimi Normalisoitu sukunimi on puhtaaksikirjoittajan tulkintaa eikä sisälly alkuperäiseen lähteeseen. Tarkista tieto

Lähdeviite

Viipurin ja Savonlinnan läänin tilejä - Tositekirja 1704-1704 (8739), sivu 6438, Kansallisarkisto: http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=11777038 / Viitattu 23.7.2020

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin

© Maija-Liisa Laaso 2020