AlkuSavon henkikirjatJuvan pitäjä → 1705

Savon alinen kihlakunta (Kymenkartanon lääni)

Juva henkikirja 1705

Otsikkotiedot

Mantals Längd öfwer Safwolax
Häradz Nedredehl Pro Anno 1705
Jåckas Sochn

Sivuhakemisto

Henkikirjan sisältö

Sivu Kylät
5839 Auvila, Ahola, Kuosmala
5840 Härkälä, Hottila, Härkälänniemi, Hietajärvi
5841 Haikarila, Halola, Haikarila, Heinola, Hatsola, Hyötyy
5842 Hännilä, Järvenpää, Immola, Inkilä, Jokela, Illainmäki, Kaihunmäki, Kettula
5843 Kangas, Kiiskilä, Kaskii
5844 Kiiskilänniemi, Kasintaipale, Kaislajärvi, Koikkala
5845 Knuutilanmäki, Knuutila, Kilpola, Karkeamaa, Laukkala
5846 Lauteala, Luomala, Lipsala, Lehikkola, Leskelä
5847 Lievola, Männynmäki, Mattila, Mäköis
5848 Maarala, Miettula, Maivala
5849 Murtois, Näärinki
5850 Narila, Ollikkala
5851 Poikola, Palonen, Pelkilä, Pellilä, Paatela, Pätylä, Purhola, Pulkkila
5852 Purhola, Pylkkälä, Pohjois, Pajusalmi, Pekurila, Pitkälahti
5853 Pohjois, Ronkala
5854 Rasala, Rantuu, Remojärvi
5855 Ruokola, Suurniemi
5856 Summala, Sopala, Soiniemi, Taipale, Tyrynmäki, Teivaa
5857 Turakkala, Tuhkala, Vehmaa
5858 Varparanta, Veijala, Vuorilahti, Vuorenmaa, Vuorenmaa
5859 Viisala, Ylivesi
5860 Pappila

Allekirjoitukset

Att wij så mycket oss witterligit warit ingen
af denne Mantahls Lengdh undandöldt el:r uth=
slutha låtit som Mantahls Peningar bethala
böhre, dett betyga wij wedh wår Siehls Sahligheeth
medh wåre Nampns och Signetees undersettiande
Datum Jåckas S:n d: 6 Februarij A:o 1705./.
Henricus Poppius P. et P. m Joccas
Otto Carl Milh Häradz Fougde
Nembden
Hindrich Kupsa Michell Kemel:n
Johan Kaupin Johan Summa
Peer Olckoin Anders Tett
Niels Kiettuin Lars Hackarain
Mårthen Åhnoin Mattz Wisasson
Mattz Paujuoin Johan Parckoin

Lukumäärät

Eri nimiä yhteensä 574.
Veroa maksaneita 1004 henkilöä.
Veroluokittain 34 / 919 / 55 ; yhteensä 1008 henkilöä.

Sarakkeiden selitykset

Sarake Selitys
Kylä Kylän nimi. Nimien normalisoidut muodot näkyvät yläpuolella olevassa listassa ja kylähakemistosta. Kursivoidut nimet on päätelty asiayhteydestä ja niitä ei mainita alkuperäisessä lähteessä kyseisessä kohdassa.
Vero Henkirahan maksaneiden lukumäärä kussakin kolmessa veroluokassa (24, 16 tai 12 äyriä)
Henkilöt Ammatti tai suhde talon päämieheen, etunimi, patronyymi, sukunimi, puoliso. Osa tiedoista voi puuttua. Yleisimpiä merkintöjä löytyy täältä
M Veroa maksaneiden henkilöiden lukumäärä tällä rivillä
Sukunimi Normalisoitu sukunimi on puhtaaksikirjoittajan tulkintaa eikä sisälly alkuperäiseen lähteeseen. Tarkista tieto

Lähdeviite

Viipurin ja Savonlinnan läänin tilejä - Tositekirja 1705-1705 (8743), sivu 5839, Kansallisarkisto: http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=11841296 / Viitattu 23.7.2020

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin

© Maija-Liisa Laaso 2020