AlkuSavon henkikirjatJuvan pitäjä1705 → Henkikirja

Juva henkikirja 1705

Sivu 5839DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Aufwila 5 Michell Erichsson 1
d: Mattz Lammain 1
Ryttare Mattz h:o 1
Ryttare h:o 1
Dub: Ryttare h:o 1
2 Landb: Lenart Huiskain mh 2 Huiskanen
3 Oloff Turackain med h:o 2 Turakainen
B:r Peer 1 Pietikäinen
7 Anders Peersson Aufwin med h:o 2 Auvinen
Broor Erich med h:o 2 Auvinen
B:r S:n Anders 1 Auvinen
Ryttare hustru 1
Dub: Ryttare h:o 1
2 Mattz Mattsson Aufwoin mh 2 Auvinen
4 Niels Oloffsson med h:o 2 Auvinen
d. Påhl 1
Ryttare h:o 1
Ahola 4 Staffan Oloffsson Laitin E:a 1 Laitinen
Broor Mattz mh 2 Laitinen
d. Lars 1
5 Johan Mattsson Kaipoin mh 2 Kaipainen
Broor Johan med h:o 2 Kaipainen
Pijga 1
Cosmala 7 Åka Månsson med h:o 2 Kuosmanen
Broor Oloff med h:o 2 Kuosmanen
d. Jöran h:o 1 D:o d. Erich mh 2 3

Sivu 5840DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Cosmala 1 Leut: Thetz Enckia 1
4 Landb: Christer Pasoinen mh 2
Rytt: h:o 1
Dub: Ryttare h:o 1
1 Landb: Anders Asel:n h:o 1 Asilainen
3 Landb: Påhl Helliain mh 2 Heilanen
B:r Mattz h:o 1 Heilanen
2 Landb: Anders Tarkain mh 2 Tarkiainen
2 Berendt Mattz. Pijk mh 2 Piikki
2 Anders Asilain med h:o 2 Asilainen
Harckalla 3 Jöran Simonsson mh 2 Hämäläinen
Pijga Marg: 1
2 Johan Hansson mh 2 Parviainen
4 Dafwidh Hullckoin mh 2 Hulkkonen
B:m: Giösta mh 2
5 Thomas Herckein mh 2 Härkönen
Ryttare h:o 1
d:r Girsten 1 Härkönen
dotter Maria 1 Härkönen
2 Oloff Härckäin mh 2 Härkönen
2 T: Hendrich Kåndiain mh, Häst 1, Koo 1 st:n 2 Kontiainen
3 Lars Hullckoin med h:o 2 Hulkkonen
Broor Anders 1 Hulkkonen
Huttila 2 Simon Johansson med h:o 2 Hottinen
3 Johan Johansson med h:o 2 Hottinen
Styff Moder 1
1 Thomas Kärmelain 1 Kemiläinen
Härckanemj 4 Peer Härckain med h:o 2 Härkönen
Broor Johan mh 2 Härkönen
Hetajerfwi 1 Mattz Puhockains E:a 1 Puhakainen
5 Niels Kiettuin 1 Kettunen
B:r Mattz med h:o 2 Kettunen
d. Hindrich 1
Rytt: h:o 1

Sivu 5841DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Hetajerfwi 4 Peer Kiskins h:o 1 Kiiskinen
Bror Niels h:o 1 Kiiskinen
B:r Hardwick mh 2 Kiiskinen
Haickarila 4 Hindrich Puhroin 1 Purhonen
B:m: Lars med h:o 2 Parkkonen
Soldatz h:o 1
Hallola 1 Mattz Puhockain h:o 1 Puhakainen
Haikarila 4 Peer Råckain mh 2
B:r S:n Jöran mh 2
4 Peer Jacobss: Summo mh 2 Summa
Broor Lars mh 2 Summa
2 1 Hindrich Härckein 1 Härkönen
Bror Mattz 1 Härkönen
Soldatz h:o 1
Heniola 2 Johan Larss: Henoin 1 Heinonen
S:n Lars 1 Heinonen
2 Olof Henoin mh 2 Heinonen
Hatzoila 2 1 Lars Kaukoin mh 2 Kaukonen
Soldatz h:o 1
3 Michel Kemel:n 1 Kemiläinen
B:m: Lars med h:o 2 Paavilainen
2 Anders Taipol:n mh 2 Taipalinen
2 Oloff Turackain mh 2 Turakainen
2 Johan Turackain mh 2 Turakainen
Hötenby 5 Anders Hötel:n h:o 1 Hyötyläinen
Broor Jacob 1 Hyötyläinen
d. Michell mh 2
d. Påhls h:o 1
8 Peer Höttel:n med h:o 2 Hyötyläinen
S:n Abraham mh 2 Hyötyläinen
B:r Lars1 D:o d: Niels mh 2 3 Hyötyläinen
Pijga 1

Sivu 5842DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Hainula 5 Hardwick Hardwiss: h:o 1 Hänninen
Broor Christer 1 Hänninen
B:m: Oloff mh 2
d. Johan 1
Jerfwenpä 2 1 Erich Achmöller mh 2
Soldatz h:o 1
6 Isack Mutel:n 1 Muttulainen
B:r S:n Johan mh 2 Muttulainen
d. Jöran med h:o 2
Ryttare h:o 1
Imoila 5 Lars Lamain mh 2 Laamanen
Bror Mattz 1 Laamanen
B:r Erich mh:o 2 Laamanen
Ingilä 2 Fredrich Lemkens E:a 1
Ryttare h:o 1
3 Landb: Lars Kannoin mh 2 Kammonen
Ryttare h:o 1
2 Landb: Mattz Oloffss: mh 2
2 Landb: Thomas Pullck: mh 2 Pulkkinen
Ickola 1 Simon Gevaller E:a 1
2 Påhl Herckein mh 2 Härkönen
Ilamäkj 1 Abraham Kårpin 1 Korpinen
Kaihumäkj 3 Peer Mardickain mh 2 Martikainen
d. Mattz
3 Hindrich Rautiain mh 2 Rautiainen
B:m: Anders 1 Tirronen
1 Lars Räisain h:o 1
4 Anders Kåndiain mh 2 Kontiainen
B:r Hindrich mh 2 Kontiainen
Kättula 2 Johan Kåndiain mh 2 Kontiainen

Sivu 5843DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Kättula 5 Sigfredh Andersson mh 2 Oinonen
Bror Anders mh 2 Oinonen
Rytt: h:o 1
Kangaisby 4 Lars Immoin mh 2 Immonen
B:r Påhl 1 Immonen
B:r Mattzes hust: 1 Immonen
2 Hind: Bruun 1
B:r Johan 1
3 Lars Peerss: Kaipain 1 Kaipainen
M: Pajuinen mh 2 Pajunen
1 1 Anders Rijmpa 1 Rimppi
Soldatz h:o 1
4 1 Berendt Ahoin mh 2 Ahonen
Broor Anders mh 2 Ahonen
Soldatz h:o 1
Kiskillä 7 Bertell Kiskin mh 2 Kiiskinen
B:r S:n Bertell mh 2
d. Johan 1
Dub: Ryttare h:o 1
d. Johan Halloins h:o 1 Halonen
Kaskis 2 Hindrich Tenuin h:o 1 Tanninen
d: Oloff 1
7 Isack Wänäl:n med h:o 2 Venäläinen
Bror Christer mh 2 Venäläinen
d. Påhl med h:o 2
Ryttare h:o 1
6 Lars Halloin mh 2 Halonen
d. Johan med h:o 2 Härkönen
Pijga Sophia 1
Pijga Karin 1
3 1 Johan Ruotzal:n mh 2 Ruotsalainen
B:r Mattz h:o 1 Ruotsalainen
Soldatz h:o 1

Sivu 5844DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Kaskis 4 Anders Wasara mh 2 Vasara
S:n Johan med h:o 2 Vasara
2 Lars Anderss: mh 2
Kiskilannemj 4 Staffan Kiskin mh 2 Kiiskinen
S:n Peer 1 Kiiskinen
d: Thomas 1
10 Mattz Johanss: Kiskin mh 2 Kiiskinen
dotter Karin 1 Kiiskinen
Broor Anders mh 2 Kiiskinen
B:r Johan mh 2 Kiiskinen
Ryttare h:o 1
d. Johan med h:o 2
6 Hindrich Kupsa 1 Kupsa
S:n Peer mh 2 Kupsa
S:n Påhl mh 2 Kupsa
d. Anders E:a 1
Kåskentaipal 2 Hindrich Pasoin mh 2
Kaisenjerf: 6 Johan Larsson mh 2 Härkönen
B:r Hindrich mh 2 Härkönen
d. Johan mh 2
Kaickala 2 Jacob Marain mh 2 Maaranen
2 Mattz Råcka mh 2 Rokka
2 Franz Christerss: mh 2 Nissinen

Sivu 5845DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Knutila 2 1 Johan Hemel:n mh 2 Hämäläinen
Soldatz h:o 1
2 Mattz Hemel:n mh 2 Hämäläinen
7 Peer Ollickain mh 2 Ollikainen
B:r Erich mh 2 Ollikainen
B:r Anders mh 2 Ollikainen
Ryttare h:o 1
Knutila 7 Peer Hyttiein med h:o 2 Hyytiäinen
d. Johan mh 2 Jokelainen
d. Erich Erichsson mh 2
Ryttare h:o 1
Killpilä 2 Oloff Hyttin med h:o 2 Hyytiäinen
2 Lars Hynttin med h:o 2 Hyytiäinen
3 Anders Pispain mh 2 Piispanen
S:n Anders 1 Piispanen
3 Johan Schadewitz mh 2 Schadevitz
Ryttare h:o 1
6 Carl Schadewitz mh 2 Schadevitz
B:m: Mattz mh 2 Schadevitz
M: Peer med h:o 2
Karkima 9 Erich Larsson Kiukas 1 Kiukas
B:r Jacob mh 2 Kiukas
B:r Jacob Nielss: mh 2 Kiukas
B:r Erich mh 2 Kiukas
d. Christer mh 2
4 Anders Eskellsson 1 Pöyhönen
S:n Anders 1 Pöyhönen
B:r Bengt mh 2 Pöyhönen
3 Lars Pöyhoin mh 2 Pöyhönen
d. Johan 1
4 Påhl Råppoin 1 Reponen
M: Anders med h:o 2 Mökkönen
Dub: Anders h:o 1
3 Thomas Hänninen mh 2 Heinonen
B: S:n Mattz 1 Heinonen
Lauckala 3 Påhl Pönein mh 2 Pennanen
Soldatz h:o 1

Sivu 5846DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Lauckala 5 1 Påhl Pernoin 1 Pärnänen
B:r Johan mh 2 Pärnänen
B:r Anders 1 Pärnänen
B:r Hindrich 1 Pärnänen
Soldatz h:o 1
8 Johan Purhoin mh 2 Purhonen
S:n Lars 1 Purhonen
d. Ellias med h:o 2
d. Staffan med h:o 2
Dub: Ryttare h:o 1
1 Oloff Pernoin h:o 1
Lauiliala 3 Ellias Laitin mh 2 Lautiainen
B:r Dafwidh h:o 1 Lautiainen
2 1 Lars Laituin mh 2 Lautiainen
Soldatz h:o 1
4 Erich Erichsson mh 2
B:r Oloff mh 2
Lomalaby 3 Jöran Larsson h:o 1
d. Peer med h:o 2
Lipsahlo Capitein Böllias Boostelle
4 Landb: Jacob Wettein mh 2 Väätäinen
B:m: Greels mh 2
Lechkolla 5 Peer Lackoin mh 2 Lehikoinen
B:m: Anders mh 2 Lehikoinen
Ryttare h:o 1
Leskilä 5 Peer Läskin mh 2 Leskinen
B:r Johan mh 2 Leskinen
B:r S:n Peer 1 Leskinen
3 1 Jöran Harckain mh 2 Haikarinen
S:n Hindrich 1 Haikarinen
Soldatz h:o 1

Sivu 5847DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Lefwola 3 Thomas Purhoin mh 2 Purhonen
Pijga 1
2 Christer Lijmatin mh 2 Liimatainen
2 Anders Leskin mh 2 Leskinen
2 Johan Martin mh 2 Marttinen
Männimäki 7 Johan Kommoin mh 2 Kammonen
Broor Peer mh 2 Kammonen
M: Mattz med h:o 2
Pijga Anna
2 Hans Tijrain 1 Tirronen
M: Påhl E:a 1 Lampinen
2 Jöran Carlsson mh 2
4 Capel:n H:r Lars Bronerj med h:o 2 Brunnerus
d. Johan 1
d. Lars 1
2 Capel:n H:r Fredrich Sveconius mh 2 Sveconius
Mattila 5 Claus Parckoin mh 2 Parkkonen
Bror Tynnes mh 2 Parkkonen
B:r Simons h:o 1 Parkkonen
3 Johan Waletinss: mh 2
B:m: Johan mh 2 Lautiainen
Mäkiös 3 Matts Aufwoin mh 2 Auvinen
B:m: Mattz mh 2 Savolainen
6 Påhl Såpoin h:o 1 Sopanen
Bror Jöran mh 2 Sopanen
B:m: Peckorin 1 Pekurinen
Soldatz h:o 1
Anna 1

Sivu 5848DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Mäkiös 6 Mårthen Onnoin mh 2 Oinonen
S:n Johan mh 2 Oinonen
Bror Lars h:o 1 Oinonen
B:r S:n Johan 1 Oinonen
3 Johan Kiskin mh 2 Kiiskinen
Syster 1
Marala 6 Mårthen Marain mh 2 Maaranen
B:r Anders 1 Maaranen
Broor Peer mh 2 Maaranen
B:r Påhl 1 Maaranen
2 Peer Johansson mh 2 Maaranen
1 1 Matts Morain 1 Maaranen
Soldatz h:o 1
Mietula 2 1 Peer Ketelain h:o 1 Kotilainen
Soldatz h:o 1
Pijga Walborg 1
Maifwala 2 Hindrich Pedickain mh 2 Pietikäinen
4 Rasmus Kåndin mh 2 Kontinen
B:r Peers h:o 1 Kontinen
Ryttare h:o 1
4 Lars Haikarain mh 2 Haikarinen
S:n Hindrich 1 Haikarinen
B:r dotter 1
3 1 Staffan Hackarain mh 2 Härkönen
B:r Simon 1 Härkönen
Soldatz h:o 1
2 Eskell Hemel:n mh 2 Hämäläinen
5 Cnuth Hännin mh 2 Hänninen
S:n Oloff 1 Hänninen
d. Mattz mh 2
2 Hindrich Kiskein mh 2 Keistinen

Sivu 5849DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Maifwala 5 Hindrich Tarckoin mh 2 Tarkiainen
d. Jöran
B:m: Niels med h:o 2 Heilanen
Murdois 4 Johan Hemel:ns E:a 1 Hämäläinen
B:r Oloff med h:o 2 Hämäläinen
B:m: Olof 1
2 Isack Hemel:n mh 2 Hämäläinen
1 Landb: Karl Murdoin h:o 1 Murtonen
1 Capitein Busck Hemman
d. Johan Kiskin 1 Kiiskinen
2 Landb: Påhl Kaupin 1
B:r Jacob 1
5 Landb: Johan Carlss: mh 2
Bror Eskell 1
Bror Carl mh 2
Näringh 9 Lars Hindss: Tarckoin mh 2 Tarkiainen
Broor Peer mh 2 Tarkiainen
B:r Johan h:o 1 Tarkiainen
B: S: Lars 1 Tarkiainen
Ord: Ryttare h:o 1
d. Simon 1
Dub: Ryttare h:o 1
2 Isack Wenel:n 1 Venäläinen
Bror Ellias h:o 1 Venäläinen
7 Eskell Persson mh 2 Kärkkäinen
B:r Anders mh 2 Kärkkäinen
S:n Mattz 1 Kärkkäinen
Ryttare h:o 1
Dub: Ryttare h:o 1
1 Oloff Erichsson Snikare 1

Sivu 5850DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Näringh 4 Lars Turackain mh 2 Turakainen
M: Påhl med h:o 2
4 Peer Lambin mh 2 Lampinen
B:r Påhl mh 2 Lampinen
4 1 Mattz Widickain mh 2 Vitikainen
Broor Niels mh 2 Vitikainen
Soldatz h:o 1
2 Bengt Hanska mh 2 Hauska
3 Johan Mijkoin mh 2
d: Johan h:o 1
Narila 3 1 Anders Puttkoin mh 2 Putkonen
S:n Mattz 1 Putkonen
Soldatz h:o 1
9 Mattz Pajuin 1 Paunonen
B:r Anders mh 2 Paunonen
B:r Peer mh 2 Paunonen
B:r Oloff mh 2 Paunonen
Bror Hardwick mh 2 Paunonen
Ollickala 4 1 Mattz Kiskin mh 2 Kiiskinen
d. Jöran mh 2
Soldatz h:o 1
6 Hendrich Nullpoin mh 2 Nulpponen
B: S:n Lars 1 Nulpponen
d. Michell 1
d. Hemming h:o 1
Ryttare h:o 1
3 Anders Pöttuin h:o 1 Pätynen
B:r Christer mh 2 Pätynen
7 Oloff Nullpoin mh 2 Nulpponen
B:r Erich mh 2 Nulpponen
B:r Lars mh 2 Nulpponen
Soldatz h:o 1

Sivu 5851DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Ollickala 2 Jöran Arfwedsson mh 2 Ihalainen
5 Jöran Pedeckain mh 2 Pietikäinen
Bror Peer 1 Pietikäinen
Pijga 1
d. Oloff 1
2 Peer Staffansson mh 2
Påickola 3 Ländzm: Anders Pijk mh 2 Piikki
B:r Carl 1 Piikki
Pallois 3 Marckus Immoin mh 2 Immonen
S:n Johan 1 Immonen
Pellckilä 4 Greels Nousiain mh 2 Nousiainen
S:n Sigfredh mh 2 Nousiainen
2 Bengt Bengtsson mh 2
Pöllikla 3 Johan Hansson mh 2 Pöllönen
S:n Påhl 1 Pöllönen
Patela 4 Mattz Tijroin mh 2 Tirronen
dotter Anna 1 Tirronen
d. Anders 1
Leut: Nandelstedh Boostelle
4 Oloff Uckoin mh 2 Ukkonen
B:r Johan 1 Ukkonen
d: Johan
Pätilä 4 Lars Tenuin mh 2 Tanninen
d. Niels med h:o 2
Purhola 6 Hindrich Purhoin mh 2 Purhonen
B:r Lars mh 2 Purhonen
Ryttare h:o 1
Dub: Rytt: h:o 1
Pullckila 2 Påhl Pullckoin mh 2 Pulkkinen
2 Johan Manoin mh 2 Mononen
2 Anders Pullckoin mh 2 Pulkkinen

Sivu 5852DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Pullckila 2 Johan Pullckoin mh 2 Pulkkinen
4 Peer Pajoin mh 2 Pajunen
B:m: Lars mh 2 Pulkkinen
Purhola 6 Gustaf Killcki mh 2 Kilkki
B:r Axell mh 2 Kilkki
B:r Anders mh 2 Kilkki
Pyllckelä 4 Eskell Pyllckein mh 2 Pylkkänen
Bror Mattz mh 2 Pylkkänen
Pochiois 4 Staffan Hännin mh 2 Hänninen
B:r Johans h:o 1 Hänninen
d: Anders 1
3 Carl Peersson 1 Kaipainen
B:r Påhl 1 Kaipainen
Mohr Moder 1
5 Ellias Hemel:n mh 2 Hämäläinen
S:n Mattz mh 2 Hämäläinen
B:r Erich 1 Hämäläinen
Pajasalmj 3 Ifwar Wisassons h:o 1 Leskinen
S:n Wijsar mh 2 Leskinen
Pakarila 3 Mårthen Parckroin mh 2 Pekurinen
Ryttare h:o 1
Pittkalax 6 Peer Nuppoin mh 2 Noponen
S:n Påhl mh 2 Noponen
S:n Oloff mh 2 Noponen
3 Jonas Pedickain 1 Pietikäinen
Bror Staffan mh 2 Pietikäinen
2 1 Christer Pedickain mh 2 Pietikäinen
Soldatz Peers h:o 1
3 Johan Ingein mh 2 Inkinen
Pijga Maria 1
2 Hans Wennein mh 2 Väänänen

Sivu 5853DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Pittkalax 2 Mårthen Ikoin mh 2 Ikonen
2 Anders Ikoin mh 2 Ikonen
3 Johan Ikoin mh 2 Ikonen
B:r S:n Christer 1 Ikonen
8 Peer Halloin h:o 1 Halonen
B:r Staffan mh 2 Halonen
B:r Mattz med h:o 2 Halonen
B:r S:n Staffan 1 Halonen
Bror Johan mh 2 Halonen
4 Jöran Sälloin mh 2 Seilonen
B:r Hindrich 1 Seilonen
B:r Anders 1 Seilonen
Pochiois 2 Anders Kåttro 1 Kotro
Bror Oloff 1 Kotro
3 Landb: Påhl Råckoin mh 2 Rokkanen
Ryttare h:o 1
3 Landb: Lars Nielss: mh 2
Pijga Anna
4 Landb: Johan Wahwain mh 2 Vahvanen
S:n Johan 1 Vahvanen
B:r Anders h:o 1
Regementz qwartermäst:n Lillienschöldz Hem:n
d. Peer Olofsson mh, niuter Löhn och Kåst
d. Johan Läskin mh, niuter Löhn och Kåst Leskinen
Rångala 7 Mattz Kanckuin mh 2 Kankkunen
B:r Påhl med h:o 2 Kankkunen
dotter 1
B:m: Hindrich mh 2
4 Daniel Ottin mh 2 Outinen
d. Johan 1
Ryttare h:o 1

Sivu 5854DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Rångala 2 Anders Kånstig mh 2 Konsti
2 Erich Kanckoin mh 2 Kankkunen
4 Mattz Peerss. Wijsa 1 Viisanen
M: Samuel mh 2
dotter Elin 1 Viisanen
2 Oloff Brusiusson 1 Laukkanen
Fader 1
Räsala 4 Peer Peerss: Räsain mh 2
B:m: Mattz 1 Hakulinen
Dub: Soldatz h:o 1
Randois 8 Thomas Naringen mh 2 Narinen
d. Påhl 1 Mustonen
d. Thomas 1 Kekkonen
d. Johan 1 Maaranen
Ord: Rytt: h:o 1
Dub: Rytt: h:o 1
Pijga 1
4 Anders Leskin mh 2 Leskinen
S:n Christer mh 2 Leskinen
RemoJerfwi 7 Peer Michellsson Halloin mh 2 Halonen
Bror Hindrich mh 2 Halonen
B:r Michell 1 Halonen
d. Mattz 1
Pijga Maria 1
6 Peer Immoin mh 2 Immonen
B:r Michell mh 2 Immonen
B:m: Clemeth mh 2
5 Mårthen Hemel:n mh 2 Hämäläinen
B:r Johan 1 Hämäläinen
B:r Hindrich mh 2 Hämäläinen
1 Lars Kijprin 1 Kiprinen

Sivu 5855DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
RemoJerfwi 4 Niels Pocholain mh 2 Pohjalainen
M: Sigfredh mh 2
5 Jacob Pafwil:n mh 2 Paavilainen
B:r Erich mh 2 Paavilainen
Ryttare h:o 1
2 Johan Hemel:n mh 2 Hämäläinen
Rokola 4 Peer Tuckal:n E:a 1 Tuhkalainen
S:n Staffan mh 2 Tuhkalainen
S:n Dafwidh 1 Tuhkalainen
3 Dafwidh Kackoin mh 2 Kokkonen
Styff Moder 1
3 Thomas Rockol:n mh 2 Ruokolainen
B:r S:n Zacharias 1 Ruokolainen
4 Thomas Christerss: mh 2
M: Peer mh 2
3 Anders Mandoin mh 2 Montonen
Pijga Karin 1
Surinemj 3 Johan Rångain mh 2 Ronkainen
Ryttare Axels h:o 1
5 Johan Painens h:o 1 Paunonen
S:n Mattz 1 Paunonen
Ryttare h:o 1
d. Mattz 1
Dub: Ryttare h:o 1
6 Peer Rångain h:o 1 Ronkainen
S:n Peer med h:o 2 Ronkainen
S:n Johan mh 2 Ronkainen
Ord: Ryttare h:o 1
1 1 Anders Kardin 1 Kaartinen
Soldatz h:o 1

Sivu 5856DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Summala 10 Johan Thomass: mh 2 Summa
Bror Jöran mh 2 Summa
B:r Thomas mh 2 Summa
B:r Peers h:o 1 Summa
B:r Påhl mh 2 Summa
B:r Hindrich 1 Summa
2 Thomas Rautiain mh 2 Rautiainen
Såppola 3 1 Hindrich Aufwoin mh 2 Auvinen
B:r Lars h:o 1 Auvinen
Soldatz h:o 1
2 Peer Puhrckain mh 2 Puhakainen
Suoniemj 2 Peer Tarckains h:o 1 Tarkiainen
S:n Hindrich h:o 1 Tarkiainen
2 Mattz Aufwoin mh 2 Auvinen
4 Staffan Halloin mh 2 Halonen
d. Hindrich mh 2
3 Christer Såroin mh 2 Sorjonen
Soldatz h:o 1
2 Johan Huttuin mh 2 Huttunen
Taipalaby 6 Oloff Taipal:n mh 2 Taipalinen
B:r Mattz h:o 1 Taipalinen
d. Påhl med h:o 2
Dub: Ryttare h:o 1
4 Lars Asickain 1 Asikainen
S:n Johan 1 Asikainen
d. Niels mh 2
Tyrinmäkj 4 Lars Kaipain mh 2 Kaipainen
S:n Johan 1 Kaipainen
S:n Mattz 1 Kaipainen
Teifvala 4 Oppbördzskrif:n Abrah: Walin med h:o 2
d. Hans med h:o 2

Sivu 5857DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Teifvala 3 Oloff Terfwain 1 Teivainen
S:n Anders med h:o 2 Teivainen
4 Michell Terfwain mh 2 Teivainen
Bror Erich med h:o 2 Teivainen
2 Johan Mattsson mh 2 Teivainen
Turackala 6 Peer Turackains h:o 1 Turakainen
S:n Peers h:o 1 Turakainen
B:r S:n Niels med h:o 2 Turakainen
B:r Lars med h:o 2 Turakainen
Tiuckela 4 Eskell Christersson mh 2
B:r Carl h:o 1
Pijga Karin 1
4 Lars Mustoin mh 2 Mustonen
B:r Hindrich mh 2 Mustonen
Dubbellt vide Purain denne by (edellinen perhe yliviivattu)
2 Eskell Pöhöin mh 2 Pöyhönen
2 Eskell Asil:n med h:o 2 Asilainen
3 Påhl Weneins h:o 1 Väänänen
Bror Hindrich mh 2
2 Mattz Pullckoin mh 2 Pulkkinen
4 Lars Purain mh 2 Puranen
B:r Hindrich 1 Puranen
d. Hindrich Tarckain h:o 1 Tarkiainen
Wächmais 4 Jacob Lijpsoin mh 2 Lipsanen
S:n Påhl 1 Lipsanen
B:r Greels h:o 1 Lipsanen
3 Sigfredh Wajol:n 1 Veijalainen
M: Oloff Kardin mh 2 Kaartinen
5 Lars Lamains E:a 1 Laamanen
S:n Johan 1 Laamanen
B:r Swante med h:o 2 Laamanen
Ryttare Anders h:o 1

Sivu 5858DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Wächmais 3 Probst: Sahl: Abraham Bronerij E:a 1 Brunnerus
d. Hindrich 1
d. Mattz 1
1 Capel:n H:r Sweconius Hem:n Sveconius
d. Lars Läskin 1 Leskinen
7 Peer Mardickain mh 2 Martikainen
B:r S:n Jacob mh 2 Martikainen
B:r Mattz 1 Martikainen
d. Mattz h:o 1 Vesterinen
Pijga Ingebor 1
3 Peer Wästerin mh 2 Vesterinen
B:r Anders h:o 1 Vesterinen
Warparanda 2 Daniell Cristerss: mh 2 Immonen
Wäijala 9 Hind: Peerss: Wajel:n mh 2 Veijalainen
Bror Peer mh 2 Veijalainen
Bror Erich 1 Veijalainen
B:r Sigfredh mh 2 Veijalainen
d. Mattz mh 2
Worolax 6 Påhl Mårthensson mh 2 Penttinen
S:n Påhl 1 Penttinen
d. Lars med h:o 2
Rytt: h:o 1
7 Jacob Tarckain h:o 1 Tarkiainen
B:r Staffans E:a 1 Tarkiainen
B:r S:n Staffan mh 2 Tarkiainen
d. Jöran Johanss: mh 2
Ryttare h:o 1
Vuorenmaa 3 Lars Höttel:n mh 2 Hyötyläinen
d. Anders h:o 1
Woronma 4 Mattz Hirfwin mh 2 Hirvonen
M: Rasmus mh 2 Kaipainen

Sivu 5859DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Woronma 4 Påhl Pyllckein mh 2 Pylkkänen
Broor Lars mh 2 Pylkkänen
5 Johan Kaupoin 1 Kauppinen
S:n Mårthen mh 2 Kauppinen
S:n Johan 1 Kauppinen
S:n Lars 1 Kauppinen
1 1 Erich Kackel:n mh 2 Kekäläinen
Soldatz Peers h:o 1 Kekäläinen
4 Erich Muhli mh 2 Mulli
B:r Peer 1 Mulli
d. Peer Pedickain 1 Pietikäinen
2 1 Anders Råpoin mh 2
Soldatz h:o 1
2 Lars Wäisains h:o 1 Väisänen
Moder
2 Peer Peerss: Hötel:n mh 2 Hyötyläinen
4 1 Aron Bengtsson mh 2
B:r Bengtz E:a 1
d. Hind: Larsson 1
Soldatz h:o 1
Wijsala 4 Eskell Såpoin mh 2 Sopanen
Broor Mattz mh 2 Sopanen
2 Johan Kiettuin mh 2 Kettunen
__weesi 2 Matz Påhlssons E:a 1 Harmainen
S:n Påhl 1 Harmainen
2 Mattz Parckoin mh 2 Parkkinen
2 1 Johan Parckoin mh 2 Parkkinen
Soldatz h:o 1
1 Jöran Käriains E:a 1 Kääriäinen

Sivu 5860DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
__weesi 5 1 Erich Pafwol:n med h:o 2 Paavilainen
B:r Hindrich h:o 1 Paavilainen
B:r Jöran mh 2 Paavilainen
Soldatz h:o 1
2 2 Johan Kåhroin mh 2 Korhonen
Soldatz Påhls h:o 1
Soldatz Mattz h:o 1
4 Mattz Oloffsson mh 2
B:m: Bertell mh 2 Ollikainen
Pappila 2 Klåck:n Johan Larss: mh 2
2 Sochn Skohlmäst:n Ripsand: 1 Ripsander
dotter 1
3 Simon Mårthensson mh 2
Syster Kirstin 1
1 Anders Parfwoin 1 Parviainen
3 T: Michell Lenhuin mh 2 Leinonen
Broor Anders 1 Leinonen
8 Probsten H:r Hind: Poppius med h:o 2 Poppius
d. Jöran Mutel:n 1 Muttulainen
d. Peer Lådwickss: 1
d. Christer 1
d. Johan Hemel:n 1 Hämäläinen
d. Hindrich Åjnoin 1 Oinonen
Pijga
1 Peer Lådwickssons h:o 1
1 Brofougden Alexand: Tarckain 1 Tarkiainen
2 Sochn Smeden Oloff Aufwoin mh 2 Auvinen

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin

© Maija-Liisa Laaso 2020