AlkuSavon henkikirjatJuvan pitäjä → 1711

Savon alinen kihlakunta (Kymenkartanon lääni)

Juva henkikirja 1711

Otsikkotiedot

Jåckas Sochn

Sivuhakemisto

Henkikirjan sisältö

Sivu Kylät
2592 Auvila, Ahola, Kuosmala, Härkälä, Hottila, Härkälänniemi, Hietajärvi
2593 Haikarila, Halola, Haikarila, Heinola, Hatsola, Hyötyy, Hännilä, Järvenpää, Immola, Inkilä, Jokela, Illainmäki, Kaihunmäki
2594 Kettula, Kangas, Kiiskilä, Kaskii, Kiiskilänniemi
2595 Kasintaipale, Kaislajärvi, Koikkala, Knuutilanmäki, Knuutila, Kilpola, Karkeamaa
2596 Laukkala, Lauteala, Luomala, Lipsala, Lehikkola, Leskelä, Lievola, Männynmäki, Mattila
2597 Mäköis, Maarala, Maivala, Murtois
2598 Näärinki, Narila, Ollikkala, Poikola
2599 Palonen, Pelkilä, Paatela, Pätylä, Purhola, Pulkkila, Purhola, Pylkkälä, Pohjois, Mäköis, Pajusalmi, Pekurila, Pitkälahti
2600 Pohjois, Ronkala, Rasala, Rantuu, Remojärvi
2601 Ruokola, Suurniemi, Summala, Sopala, Soiniemi, Taipale, Tyrynmäki
2602 Teivaa, Turakkala, Tuhkala, Vehmaa, Varparanta, Veijala, Vuorilahti
2603 Vuorenmaa, Viisala, Ylivesi, Pappila

Allekirjoitukset

Att wij så mycket oss witterligit wa-
rit ingen af Mantalls Längdh undandölt
eller uth sluta Låtit som Mantalls
Peningar erhlegia Böra Be tyga wij wed
wåra Siähls Saligheet medh wåra Nampns
och Signetes underskriff. Datum Jåckas
d: 12 Januarij A:o 1711
Henricus Poppius P. et P. in Joccas
Herm: v: Börgen Häradz Fougde
Elias Haraldson Crono Lensman
Nämbden
Hindrich Kupsain Lars Haikarain
Mattz Paunoin Petter Haloin
Abraham Hotöl:n Lars Purhoin

Lukumäärät

Eri nimiä yhteensä 473.
Veroa maksaneita yhteensä 765 henkilöä (miehiä 404, naisia 361).
Veroluokittain 25 / 723 / 18 ; yhteensä 766 henkilöä.

Tilastotietoa puolisoista

Tilasto on tuotettu ohjelmallisesti: numerot eivät ole tarkkoja, mutta ovat oikeaa suuruusluokkaa.

Puolisotieto Lukumäärä Prosenttiosuus
Ei mainittu 160 33.0 %
Mies ja vaimo 254 52.4 %
Vaimo 50 10.3 %
Leski 16 3.3 %
Muu merkintä 5 1.0 %
Kaikki yhteensä 485 100.0 %

"Ei mainittu" sisältää pääasiassa miehiä, mutta myös joitakin naimattomia tyttäriä ja piikoja.
"Muu merkintä" sisältää sekalaisia tietoja, esimerkiksi puustelleja ja rustholleja.

Sarakkeiden selitykset

Sarake Selitys
Kylä Kylän nimi. Nimien normalisoidut muodot näkyvät yläpuolella olevassa listassa ja kylähakemistosta. Kursivoidut nimet on päätelty asiayhteydestä ja niitä ei mainita alkuperäisessä lähteessä kyseisessä kohdassa.
Vero Henkirahan maksaneiden lukumäärä kussakin kolmessa veroluokassa (24, 16 tai 12 äyriä)
Henkilöt Ammatti tai suhde talon päämieheen, etunimi, patronyymi, sukunimi, puoliso. Osa tiedoista voi puuttua. Yleisimpiä merkintöjä löytyy täältä
M ja N Veroa maksaneiden miesten ja naisten lukumäärä tällä rivillä
Sukunimi Normalisoitu sukunimi on puhtaaksikirjoittajan tulkintaa eikä sisälly alkuperäiseen lähteeseen. Tarkista tieto

Lähdeviite

Viipurin ja Savonlinnan läänin tilejä - 1711-1711 Tositekirja (8762), jakso 1285, sivu 2592, Kansallisarkisto: http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=12916292 / Viitattu 21.7.2020

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin

© Väinö Holopainen 2020