AlkuSavon henkikirjatJuvan pitäjä1712 → Henkikirja

Juva henkikirja 1712

Sivu 2265DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Aufwila 2 Michel Erichssonn 1
Bror Hindrich 1
2 T: Niells Turackain mh 1 1 Turakainen
4 Anders Aufwin mh 1 1 Auvinen
Sonn Påhl 1 Auvinen
Ryttare hustru 1
2 Mattz Mattss: Aufwin medh hustru 1 1 Auvinen
2 Niells Ohlssonn 1 Auvinen
Sonn Niells 1 Auvinen
Ahola 3 Mattz Ohlss: Laitin mh 1 1 Laitinen
d:r Mattz Råckain 1 Rokkanen
3 Johan Kettuin mh 1 1 Kettunen
Sonn Mattz 1 Kettunen
2 Johan Mattss: Kaipain mh 1 1 Kaipainen
Coussmala 4 Olof Månssonn mh 1 1 Kuosmanen
Bror Åckes hustru 1 Kuosmanen
d:r Jöran 1
3 1 Lieut: Teetz Enkia 1
d:r Christer Passoin mh 1 1
Ryttare hustru 1
2 Berendt Pijck mh 1 1 Piikki
Heetaierfwj 4 Niells Kijskin mh 1 1 Kiiskinen
Bror Hardtwijck mh 1 1 Kiiskinen

Sivu 2266DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Coussmala 2 Anders Assilain mh 1 1 Asilainen
Härckälä 4 Mattz Peerss: Lijkain mh 1 1 Liikanen
Jöran Simonssons hust 1 Hämäläinen
Michell Uckoin 1 Ukkonen
2 Jöran Anderss: Kånstj mh 1 1 Konsti
2 Sochne Smed:e Olof Aufwin mh 1 1 Auvinen
2 Lahrs Hullkoin mh 1 1 Hulkkonen
Håttila 2 Simon Johanssonn mh 1 1 Hottinen
2 Michell Kämel: mh 1 1 Kemiläinen
Härckälänemj 3 Johan Härckäins hustru 1 Härkönen
Anders Purhoin mh 1 1 Purhonen
2 Petter Ihalain mh 1 1 Ihalainen
Heetajerfwj 2 Mattz Lijkain mh 1 1 Liikanen
4 Niells Kettuin 1 Kettunen
Petter Niellssonn mh 1 1 Kettunen
d:r Hindrich Johanssonn 1
4 Anders Paunoin mh 1 1 Paunonen
B: Hardtwijck mh 1 1 Paunonen
Haikarala 2 Hindrich Purhoin mh 1 1 Purhonen
Halloila 4 Mattz Lahrss: Puhacka mh 1 1 Puhakka
Bror Lahrs mh 1 1 Puhakka
Haikarila 4 Peer Råckoins hustru 1
Son Lahrs mh 1 1
Son Petter 1

Sivu 2267DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Haikarila 2 Petter Jacobss: Summain mh 1 1 Summanen
3 Hindrich Härckäin 1 Härkönen
Bror Mattz mh 1 1 Härkönen
Heinola 1 1 Niells Heinoin 1 Heinonen
Soldat Olofz hustru 1 Heinonen
Hattzoila 2 Lahrs Kaukoin mh 1 1 Kaukonen
2 Lars Pafwilain mh 1 1 Paavilainen
1 Anders Teitins hust 1 Teittinen
2 Upbördzskrif: Joh: Tuijulin mh 1 1
4 Olof Turackain mh 1 1 Turakainen
Pro 1711 tillbacka 1 1
Hötenby 4 Sigfredh Andersson mh 1 1 Hyötyläinen
d:r Johan Terfwoins hust 1 Tervonen
d:r Lahrs Pär__ 1
4 Eskell Hötel: mh 1 1 Hyötyläinen
Abraham Hötel:s Enkia 1 Hyötyläinen
d:r Mattz Hirfwoin 1 Hirvonen
Hännilä 4 Hardtwijck Hardtwijckssonn Hänninen mh 1 1 Hänninen
Bror Christer mh 1 1 Hänninen
Jerfwenpä 5 Isack Muttul: 1 Muttulainen
Son Johan mh 1 1 Muttulainen
Bror S: Johan mh 1 1 Muttulainen
2 Johan Assikain mh 1 1 Asikainen

Sivu 2268DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Immåla 4 Lars Lamain mh 1 1 Laamanen
M: Michell mh 1 1 Ikäheimonen
Ingilä 1 L:B: Mattz Ohlssonn 1
Jåckela 3 Johan Tållfwain mh 1 1 Tolvanen
Bror Jonas 1 Tolvanen
1 Påhl Påhlss: Härkeins E:a 1 Härkönen
Ilameckj 2 Mattz Lamain mh 1 1 Laamanen
Kaihumeckj 4 Hindrich Kåndiain mh 1 1 Kontiainen
Bror Lahrs Larss: mh 1 1 Kontiainen
Kättula 7 Sigfredh Anderss: mh 1 1 Oinonen
Bror Olof mh 1 1 Oinonen
Bror Anders mh 1 1 Oinonen
Ryttare hustrun 1
1 Olof Hyfwöins hustru 1 Hyvönen
Kangasby 2 1 Jacob Hötelein 1 Hyötyläinen
Bror Peer 1 Hyötyläinen
Solldat hustrun 1
4 Hindrich Brun mh 1 1
Bror Johan mh 1 1
1 Mattz Paunoin 1 Paunonen
2 1 Anders Rimpj 1 Rimppi
St.S: Lars Peerssonn 1
Solldat hustrun 1
4 Berendt Ahoin mh 1 1 Ahonen
Bror Anders mh 1 1 Ahonen

Sivu 2269DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Kiskilä 6 Påhl Otin mh 1 1
d:r Michel Korpin mh 1 1
d:r Hindrich 1
Ryttare hustrun 1
Kaskis 2 Hindrich Tanninen mh 1 1 Tanninen
4 Issack Wänäl: mh 1 1 Venäläinen
Bror Christer 1 Venäläinen
d:r Johan Hänninen 1 Hänninen
4 Lars Michelss: Haloin mh 1 1 Halonen
Son Olof mh 1 1 Halonen
3 Johan Nillsson mh 1 1
Johan Routzleains hust 1 Ruotsalainen
1 Anders Tirroin 1 Tirronen
Kiskilänemj 6 Staffan Kijskins hustru 1 Kiiskinen
Son Staffan 1 Kiiskinen
Son Peer mh 1 1 Kiiskinen
d:r Staffan Bengdtin mh 1 1 Penttinen
6 Mattz Johanss. Kijskin 1 Kiiskinen
Bror Anders mh 1 1 Kiiskinen
Bror Johan mh 1 1 Kiiskinen
d:r Johan Thomassonn 1
5 Petter Kupssain mh 1 1 Kupsanen
Son Påhl mh 1 1 Kupsanen
Sonn Hindrich 1 Kupsanen

Sivu 2270DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Kassentaipale 2 Hindrich Passain mh 1 1
Kaislaierfwj 9 Johan Lahrssonn mh 1 1 Härkönen
B:r S: Peer Hinderss:n mh 1 1 Härkönen
Bror Hindrichz hustru 1 Härkönen
B:r S: Johan Lahrssonn 1 Härkönen
B:r Hardtwijck Johanss:n 1 Härkönen
d:r Erich Marain mh 1 1 Maaranen
Kåikala 2 Eskell Watain mh 1 1 Väätäinen
Knutilameckj 1 1 Johan Lahrss:n Hämäl:n 1 Hämäläinen
Solldat hustrun 1
2 Mattz Cnuthssonn Hämäl: medh hustrun 1 1 Hämäläinen
4 Petter Ållikain 1 Ollikainen
Bror Son Påhl mh 1 1 Ollikainen
Ryttare hustrun 1
Knutila 4 Petter Hytiäin 1 Hyytiäinen
Bror Michells hustru 1 Hyytiäinen
d:r Erich mh 1 1
Killpoila 5 Olof Hytiäin mh 1 1 Hyytiäinen
Bror Jöran mh 1 1 Hyytiäinen
Ryttare hustrun 1
2 Anders Pijsspain medh hustrun 1 1 Piispanen

Sivu 2271DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Killpoila 4 Johan Schwantessonn mh 1 1 Schadevitz
d:r Mårten Johanssonn 1
Ryttare hustrun 1
4 Johan Schadewitz mh 1 1 Schadevitz
M: Peers hustru 1
Ryttare hustrun 1
Karckiama 3 Jacob Kiukas 1 Kiukas
d:r Thomas Mullko mh 1 1
3 Anders Eskellssonn mh 1 1 Pöyhönen
han pro 1711 tillbaka 1
1 Lars Pöihein 1 Pöyhönen
4 Anders Möckein mh 1 1 Mökkönen
B:r Påhl Råpoinen mh 1 1 Reponen
7 Thomas Heinoin mh 1 1 Heinonen
Bror Eskell mh 1 1 Heinonen
Bror Bengdt mh 1 1 Heinonen
d:r Sigfredh Kaipoins hust 1 Kaipainen
Laukala 3 Wijssa Läskinen mh 1 1 Leskinen
Påhl Mattss:n Pennas hust 1 Pennanen
1 Jöran Hässein 1 Häsänen
5 Johan Purhoins hustru 1 Purhonen
Son Lahrs mh 1 1 Purhonen
Son Johan 1 Purhonen
Son Samuell 1 Purhonen

Sivu 2272DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Laukala 1 Olof Pennais hustru 1 Pennanen
Lautiala 2 Erich Christerssonn mh 1 1
Lomalaby 2 Petter Hackulin mh 1 1 Hakulinen
Lipsala 3 Hindrich Otins hustru 1
Bror Peer mh 1 1
Lehickoila 4 Mattz Lehickoin 1 Lehikoinen
B:M: Anders mh 1 1 Lehikoinen
Bror Olof 1 Lehikoinen
Leskilä 2 Johan Läskin mh 1 1 Leskinen
4 Jöran Haikarain mh 1 1 Haikarinen
Bror Hindrich mh 1 1 Haikarinen
Liefwola 4 Christer Lijmatain mh 1 1 Liimatainen
Bror Erich mh 1 1 Liimatainen
3 Anders Leskins hustru 1 Leskinen
Sonn Anders 1 Leskinen
dåtter Catharina 1 Leskinen
Männimäkj 2+1 Michell Ullmoin 1 Ulmanen
d:r Olof 1
Ryttare hustrun 1
1 Häradzskrif: Hind: Rittz 1
1 1 Hans Tirroin 1 Tirronen
Solld: Andersses hust 1
2 Cap: H:r Fred: Swensk medh hustru 1 1 Sveconius

Sivu 2273DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Männimäkj 4 Cap: H:r Abrah Poppius medh hustru 1 1 Poppius
Piga Margetta 1
drengh Hindrich 1
Mattila 4 Tynnes Parckuin 1 Parkkonen
Bror Elias hustru 1 Parkkonen
Sonn Simon mh Parkkonen
4 Johan Walentijnss:n mh 1 1
B:M: Johan Lautiain mh 1 1 Lautiainen
Mietula 2 Olof Tirroin mh 1 1 Tirronen
Maiköis 4 Mattz Aufwin mh 1 1 Auvinen
B:M: Mattz Safwol:n mh 1 1 Savolainen
2 Påhl Såpain mh 1 1 Sopanen
3 1 Johan Åinoin mh 1 1 Oinonen
Bror Larsses hustru 1 Oinonen
Solldat hustru 1
Marala 6 1 Mårten Marain mh 1 1 Maaranen
Bror Peer mh 1 1 Maaranen
Son Påhl Peerssonn 1 Maaranen
Bror Anders 1 Maaranen
Solld: Måns Marains hust 1 Maaranen
1 1 Peer Johanssonns Enkia 1 Maaranen
Solldat Mattz Marains hustru 1 Maaranen

Sivu 2274DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Maifwala 2 Johan Philipssonn mh 1 1
5 Brussius Kåndiain mh 1 1 Kontinen
Bror Peers hustru 1 Kontinen
Rytt: Mattz Ohlss:s hust 1
d:r Grells Läfwiäin 1
6 1 Lars Haikarain 1 Haikarinen
Bror Sån Hindrich 1 Haikarinen
Sonn Hindrich mh 1 1 Haikarinen
Sonn Mattz 1 Haikarinen
Sonn Johan 1 Haikarinen
Solld: Hindrich Toifwains h: 1
6 Staffan Härkein mh 1 1 Härkönen
Bror Olof 1 Härkönen
Bror Peer 1 Härkönen
Bror Johan mh 1 1 Härkönen
3 Christer Pyllkein mh 1 1 Pylkkänen
Piga Maria Puttkinen 1 Putkinen
3 Olof Hänninen 1 Hänninen
dåtter Anna 1 Hänninen
Ryttare hustrun 1
4 Hindrich Keistin mh 1 1 Keistinen
Hans Parckins hustru 1 Parkkinen
d:r Mårten Kammoin 1 Kammonen
4 Hindrich Tarckiains E:a 1 Tarkiainen
B:M: Niells mh 1 1 Heilanen
d:r Olof Teifwain 1 Teivainen

Sivu 2275DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Murdois 4 Olof Hämel:n mh 1 1 Hämäläinen
Christer Kåndiain mh 1 1 Kontiainen
1 Maijor Jean Busks H:n
d:r Petter Ha__ 1
2 L:B: Påhl Kapiain 1 Kaipiainen
Bror Jacob 1 Kaipiainen
4 L:B: Carll Hinderss:n mh 1 1
d:r Niells Frandzss:s hust 1
d:r Jöran Hamuin 1 Hamunen
4 Johan Carllsson mh 1 1
Bror Carll mh 1 1
Näringe 8 Petter Tarckiain mh 1 1 Tarkiainen
Bror Son Eskell mh 1 1 Tarkiainen
Bror Son Lahrs mh 1 1 Tarkiainen
d:r Johan Pöndin 1 Pöntinen
Ryttare hustrun 1
4 Issack Wänälein mh 1 1 Venäläinen
B:M: Christer mh 1 1
4 Hindrich Rautiain 1 Rautiainen
B:M: Anders Tirroin mh 1 1 Tirronen
Solld: And: Immoins E:a 1 Immonen
2 Petter Lambain mh 1 1 Lampainen
2 Niells Wittickain mh 1 1 Vitikainen
2 Johan Muickain mh 1 1

Sivu 2276DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Näringe 9 Eskell Peerssonn mh 1 1 Kärkkäinen
Bror Peer mh 1 1 Kärkkäinen
Son Mattz mh 1 1 Kärkkäinen
Son Anders mh 1 1 Kärkkäinen
Rytt: Mattz Ahoins hust Ahonen
Narila 2 Mattz Puttkon mh 1 1 Putkonen
4 Mattz Paunoin 1 Paunonen
Bror Peer mh 1 1 Paunonen
Bror Olofz hustru 1 Paunonen
Ollickala 5 Mattz Kijskin mh 1 1 Kiiskinen
Son Berendt mh 1 1 Kiiskinen
d:r Anders Parfwiain 1 Parviainen
2 Christer Pettuin mh 1 1 Pätynen
6 Hindrich Nullpoin mh 1 1 Nulpponen
Bror Son Lahrs mh 1 1 Nulpponen
d:r Erich Aufwin mh 1 1 Auvinen
2 Olof Nullpoin mh 1 1 Nulpponen
1 Jöran Arfwedhss:s hustru 1 Ihalainen
6 1 Jöran Piedickein mh 1 1 Pietikäinen
Sonn Mattz 1 Pietikäinen
Sonn Jöran 1 Pietikäinen
B: S: Peer mh 1 1 Pietikäinen
Solldat hustrun 1
Påikola 2 Anders Pijckz Enkia 1 Piikki
Sonn Peer 1 Piikki

Sivu 2277DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Påikola 1 Christer Paijuin 1 Pajunen
Palois 2 Marckus Immoin 1 Immonen
Sonn Johannes 1 Immonen
Pällckilä 2 Grells Noussiain mh 1 1 Nousiainen
2 Johan Hanss:n Pälckin mh 1 1 Pelkinen
Patela 4 Mattz Tirroin mh 1 1 Tirronen
d:r Johan Pernoin mh 1 1 Pärnänen
2 Olof Uckoin mh 1 1 Ukkonen
Pättilä 5 Lars Tannin mh 1 1 Tanninen
d:r Peer Lahrsson 1
d:r Johan Huckain mh 1 1 Hukkanen
Purhoila 4 Hindrich Purhoin mh 1 1 Purhonen
Bror Lahrs mh 1 1 Purhonen
5 Gustaf Purhoin mh 1 1 Purhonen
Bror Axell mh 1 1 Purhonen
Ryttare hustrun 1
Pullkila 2 Johan Christerss: Ikoin mh 1 1 Ikonen
1 Clemeth Malliain 1 Maljanen
2 Anders Pullkins E:a 1 Pulkkinen
Sonn Johan Anderssonn 1 Pulkkinen
1 Lars Pullkins hustru 1 Pulkkinen
Pyllkälä 2 Eskell Pyllkein mh 1 1 Pylkkänen
Påchiåis 2 Staffan Hänninen mh 1 1 Hänninen

Sivu 2278DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Påchiåis 4 Carll Peerssonn mh 1 1 Kaipainen
Bror Påhl mh 1 1 Kaipainen
Mäcköisby 4 Ellias Peerss. Hemel:s hust 1 Hämäläinen
Sonn Mattz mh 1 1 Hämäläinen
Bror Erich 1 Hämäläinen
Paijusallmj 4 Hindrich Iwarsson mh 1 1 Leskinen
Bror Johan 1 Leskinen
Bror Laars 1 Leskinen
Päckurila 3 Mårthen Päckurin mh 1 1 Pekurinen
Ryttare hustrun 1
Pittkälax 1 Johan Haloin 1 Halonen
6 1 Olof Nåpoin mh 1 1 Noponen
Bror Påhls hustru 1 Noponen
Son Staffan mh 1 1 Noponen
Sonn Grells 1 Noponen
Solldat hustru 1
1 Christer Piedickeins hust 1 Pietikäinen
4 Jonas Piedickein mh 1 1 Pietikäinen
Sonn Johan 1 Pietikäinen
M: Påhl Rässeins E:a 1
3 Johan Ingin mh 1 1 Inkinen
Piga Marria 1
3 Jöran Seilain mh 1 1 Seilonen
Bror Anders 1 Seilonen

Sivu 2279DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Pittkälax 1 Anders Ollickains E:a 1 Ollikainen
4 Mårten Ikoin mh 1 1 Ikonen
Sonn Berendt Ikoin 1 Ikonen
Bror Son Abraham 1 Ikonen
Påchiais Capit Lillieschioldz Hem:
d:r Grells Kijskin Niutar Löhn och Kåst Kiiskinen
6 L:B: Påhl Råckain 1 Rokkanen
d:r Johan Läskin mh 1 1 Leskinen
d:r Påhl Säckin mh 1 1 Säkkinen
Rytt: Johan Wachwoins h 1 Vahvanen
3 L:B: Lars Niellss:n mh 1 1
Bror Niells 1
3 Olof Kåttro mh 1 1 Kotro
Rytt: Johan Kåttros E:a 1 Kotro
Rångala 2 1 Daniell Otin mh 1 1 Outinen
Solldatens hustru 1
3 Lars Kånstj mh 1 1 Konsti
Bror Olof 1 Konsti
2 Erich Kanckuins hust 1 Kankkunen
Sonn Erich 1 Kankkunen
3 Oloff Brussiuss:n mh 1 1 Laukkanen
d:r Lars Kanckuin 1 Kankkunen
Rassala 2 1 Mattz Hackulin mh 1 1 Hakulinen
Solldat hustru

Sivu 2280DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Rassala 3 Lars Rässiein mh 1 1
d:r Johan Rookolain 1 Ruokolainen
Randois 5 Thomas Narin mh 1 1 Narinen
Sonn Mattz 1 Narinen
d:r Lars Purdin 1
Ryttare Jörans hust 1
2 1 Eskell Såpain mh 1 1 Sopanen
Solld Jöran Såpains hust 1 Sopanen
2 Christer Leskin mh 1 1 Leskinen
Remojerf: 5 Peer Michellss:n Haloin 1 Halonen
Son Lahrs 1 Halonen
Bror Hindrichz hustru 1 Halonen
Bror Michell mh 1 1 Halonen
6 Petter Immoin 1 Immonen
Bror Michell mh 1 1 Immonen
Son Ellias 1 Immonen
B:M: Lahrs mh 1 1
4 1 Hindrich Hemel:n mh 1 1 Hämäläinen
Bror Johans hustru 1 Hämäläinen
d:r Christer 1
Solldat hustrun 1
2 Thomas Pullkin mh 1 1 Pulkkinen
2 Sigfredh Myryläin mh 1 1 Myyryläinen

Sivu 2281DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Remojerf: 5 Jacob Pafwilain mh 1 1 Paavilainen
Bror Erichz hustru 1 Paavilainen
Bror Allexander 1 Paavilainen
Son Johan Peerssonn 1 Paavilainen
4 Johan Michelss:n Hemel:n medh hustru 1 1 Hämäläinen
Sonn Johan mh 1 1 Hämäläinen
Roukola 2 Hindrich Kåckoin mh 1 1 Kokkonen
3 Thomas Roukol:s hustru 1 Ruokolainen
B: S: Zachris mh 1 1 Ruokolainen
3 Thomas Christerssonn 1
M: Peer mh 1 1
2 Anders Måndoins hust 1 Montonen
Son Anders hustru 1 Montonen
Suurnemj 3 Johan Rångain mh 1 1 Ronkainen
d:r Mattz Olofss:n Tirroin 1 Tirronen
3 Thomas Paunoin 1 Paunonen
d:r Mattz Pirr__ 1
Syster Catharina 1 Paunonen
3 Mattz Rångain 1 Ronkainen
Peer Rångains Enkia 1 Ronkainen
Ryttare hustrun 1

Sivu 2282DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Suurnemj 2 Sigfredh Pölläin mh 1 1 Pöllänen
2 Hans Soumalain mh 1 1 Suomalainen
Summala 5 Petter Summain 1 Summanen
Bror Påhl mh 1 1 Summanen
Bror Hindrich mh 1 1 Summanen
2 Thomas Rautiain mh 1 1 Rautiainen
Såppala 3 Lars Aufwin mh 1 1 Auvinen
Bror Hindrichz hust 1 1 Auvinen
2 Petter Puhacka mh 1 1 Puhakka
Såinemj 2 Petter Tarckiains E:a 1 Tarkiainen
Sonn Hindrich 1 Tarkiainen
2 Johan Huttuin mh 1 1 Huttunen
2 Staffan H__ mh 1 1 Halonen
4 Lars Sorrioin mh 1 1 Sorjonen
Bror Christers hust:o 1 Sorjonen
Bror Mattz 1 Sorjonen
Taipalainby 4 Olof Taipalin mh 1 1 Taipalinen
Bror Anders 1 Taipalinen
d:r Joh: Tyckemies 1
2 Länsm: Elias Haraldhssonn medh hustrun 1 1

Sivu 2283DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Tyrinmäckj 5 Johan Kaipains hust 1 Kaipainen
Sonn Mattz mh 1 1 Kaipainen
d:r Johan Lautiain mh 1 1 Lautiainen
Teifwala 2 Eskell Pijstohlsmedh mh 1 1
2 Michell Teifwain mh 1 1 Teivainen
2 Erich Teifwain mh 1 1 Teivainen
2 Johan Mattsson mh 1 1 Teivainen
Turackala 4 Petter Turackain mh 1 1 Turakainen
Son Olof Andersson 1 Turakainen
Ryttare hustrun 1
Tuchkala 1 Eskell Christerss:s hust: 1
3 Eskell Pöihein mh 1 1 Pöyhönen
M: Mattz Jacobssons hust 1
2 Eskell Assilain mh 1 1 Asilainen
3 Hindrich Wänäin mh 1 1 Väänänen
Sonn Påhl Hinderssonn 1 Väänänen
Wechmais 4 Påhl Lipssain mh 1 1 Lipsanen
Son Johan mh 1 1 Lipsanen
2 Olof Kardin 1 Kaartinen
d:r Lars Pöndin 1 Pöntinen
5 Johan Lamain mh 1 1 Laamanen
B:r Schwante mh 1 1 Laamanen
Rytt: Johan Harmains hust 1 Harmainen

Sivu 2284DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Wechmais 5 Jacob Lipsains hust 1 Lipsanen
Sonn Påhl mh 1 1 Lipsanen
Sonn Thomas 1 Lipsanen
Sonn Johan 1 Lipsanen
3 Cap: H:r Sveconij Hem:n Sveconius
dåtter Margaretta 1 Sveconius
dåtter Sophia 1 Sveconius
d:r Lahrs Langin 1
2 Peer Ohlss:n Mardick: mh 1 1 Martikainen
2 Jacob Mardickain mh 1 1 Martikainen
3 Peer Anderss:s hustru 1
B:r Johan Andersson 1
B:r Jacob 1
Warparanda 2 Petter Pöihein mh 1 1 Pöyhönen
Wäijala 6 Hindrich Wäijalain mh 1 1 Veijalainen
Bror Peer mh 1 1 Veijalainen
Bror Erich mh 1 1 Veijalainen
Ryttare hustrun 1
Wourilax 7 Påhl Mårtenss:n mh 1 1 Penttinen
Sonn Påhl mh 1 1 Penttinen
Bror Peer 1 Penttinen
Bror Johans hustru 1 Penttinen
d:r Petter Muukoin 1

Sivu 2285DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Wourilax 6 Jacob Tarckiain mh 1 1 Tarkiainen
Sonn Påhl Mattssonn 1 Tarkiainen
B:r S: Staffan mh 1 1 Tarkiainen
Ryttare Nielsses hust. 1
Wourenma 4 Jacob Kiukas mh 1 1 Kiukas
Bror Erich mh 1 1 Kiukas
2 Påhl Pyllkein mh 1 1 Pylkkänen
2 Lahrs Pyllkein mh 1 1 Pylkkänen
3 Mårten Kaukoin mh 1 1 Kauppinen
Bror Johan 1 Kauppinen
2 Bengdt Paukoin mh 1 1
4 Petter Hynninen mh 1 1 Hynninen
Bror Thomas mh 1 1 Hynninen
4 Erich Mullj mh 1 1 Mulli
Bror Peers hustru 1 Mulli
Bror Påhl 1 Mulli
2 Anders Råpoin 1
dåtter Lijssa 1
2 Anders Kuckoin mh 1 1 Kukkonen
4 Michell Hänninen mh 1 1 Hänninen
Bror Christer mh 1 1 Hänninen
Wijssala 2 Mattz Såpain mh 1 1 Sopanen

Sivu 2286DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Wijssala 1 Mattz Kettuin 1 Kettunen
Ylliwässi 5 Hindrich Påhlsson mh 1 1 Harmainen
Bror Niells 1 Harmainen
Bror Påhl mh 1 1 Harmainen
2 Anders Kondia mh 1 1 Kontio
6 L:B: Michell Leinoin mh 1 1 Leinonen
Bror Anders mh 1 1 Leinonen
Bror Michell mh 1 1 Leinonen
Pappila 2 Klock:n Kåsterus mh 1 1 Costerus
2 Brof: Allexander mh 1 1 Tarkiainen
2 Uthrijd: _uijain mh 1 1 Hujanen
4 Probst: och Kyrckioheerd: H:r Hind: Poppius mh 1 1 Poppius
d:r Peer Ludwickssonn 1
Piga Rigina 1
1 Peer Lufwickssons hust 1
Ylliwässj 2 Staffan Haloin mh 1 1 Halonen

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin

© Maija-Liisa Laakso 2020