AlkuSavon henkikirjatRantasalmen pitäjä → 1725

Savon keskinen kihlakunta

Rantasalmi henkikirja 1725

Otsikkotiedot

Randasallmi Sochn

Sivuhakemisto

Henkikirjan sisältö

Sivu Kylät
2571 Asikkala
2573 Ahvensalo, Ahvensalmi
2574 Harjuranta
2575 Hiismäki
2576 Haapataipale
2577 Hiltula, Hevonlahti
2578 Joutsenlahti, Joutsenmäki
2579 Kurkela, Karhilantaipale
2580 Kolkontaipale
2582 Koivumäki
2583 Leislahti, Lamminpohja, Lahdenkylä
2584 Mielojärvi, Osikonmäki
2587 Pisamalahti, Pölläkkä, Pirilä
2588 Parkumäki
2589 Puikonniemi, Palvalahti
2590 Porosalmi, Putkisalo, Rantasalo
2593 Ritalahti, Repomäki, Rauhamäki
2594 Reijola, Raaminmäki, Syvänsi, Sallila, Suurniemi
2595 Sompasaari, Tornioniemi, Torasalo
2596 Teemassaari
2597 Tuusmäki
2599 Tammenlahti, Voinsalmi
2600 Varkaus, Vaahersalo, Pappila

Allekirjoitukset

Att wij så mycket oss witterligit warit ingen
af Denne Mantalls Längd Undandöllgd eller
Uthsluta Låtits som Mantalls Penningar
betahla bööra betyge wij weed wårt Sam-
wete, mech wåre Nampn och Signetens
Undersättiande, af Randasallmj Kyrckioby
d: 16 Novemb:r 1724
H: Ithimaeus
T:Agander
Johan Sääff Crono Länsman
Nämbdemannerne
Lars Huckain Brussius Huckain
Hindrich Pässoin Carll Läskin
Jacob Pöllein

Lukumäärät

Eri nimiä yhteensä 770.
Veroa maksaneita yhteensä 1061 henkilöä (miehiä 575, naisia 486).
Veroluokittain 97 / 841 / 123 ; yhteensä 1061 henkilöä.

Sotilaita tässä kirjassa

Everstiluutnantin komppaniassa: 18 sotilasta
Selvittämättömässä komppaniassa: 16 sotilasta

Tilastotietoa puolisoista

Tilasto on tuotettu ohjelmallisesti: numerot eivät ole tarkkoja, mutta ovat oikeaa suuruusluokkaa.

Puolisotieto Lukumäärä Prosenttiosuus
Ei mainittu 337 42.9 %
Mies ja vaimo 314 39.9 %
Vaimo 116 14.8 %
Leski 10 1.3 %
Muu merkintä 9 1.1 %
Kaikki yhteensä 786 100.0 %

"Ei mainittu" sisältää pääasiassa miehiä, mutta myös joitakin naimattomia tyttäriä ja piikoja.
"Muu merkintä" sisältää sekalaisia tietoja, esimerkiksi puustelleja ja rustholleja.

Sarakkeiden selitykset

Sarake Selitys
No Talon numero
Kylä Kylän nimi. Nimien normalisoidut muodot näkyvät yläpuolella olevassa listassa ja kylähakemistosta. Kursivoidut nimet on päätelty asiayhteydestä ja niitä ei mainita alkuperäisessä lähteessä kyseisessä kohdassa.
Vero Henkirahan maksaneiden lukumäärä kussakin kolmessa veroluokassa (24, 16 tai 12 äyriä)
Henkilöt Ammatti tai suhde talon päämieheen, etunimi, patronyymi, sukunimi, puoliso. Osa tiedoista voi puuttua. Yleisimpiä merkintöjä löytyy täältä
M ja N Veroa maksaneiden miesten ja naisten lukumäärä tällä rivillä
Laji Veron käyttötarkoitus: Cav=ratsuväki, Inf=jalkaväki, Crono tai C:og:=rasitukseton kruunulle

Lähdeviite

Savonlinnan ja Kymenkartanon läänin tilejä . Tositekirja 1725-1725 (8777), sivu 2571, Kansallisarkisto: http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=12035752 / Viitattu 23.7.2020

NimihakemistoKylätSivut kylittäin

© Väinö Holopainen 2020