AlkuSavon henkikirjatRantasalmen pitäjä → 1727

Savon keskinen kihlakunta

Rantasalmi henkikirja 1727

Otsikkotiedot

Randasallmi Sochn

Sivuhakemisto

Henkikirjan sisältö

Sivu Kylät
1774B Asikkala
1775A Ahvensalo, Ahvensalmi
1775B Harjuranta
1776A Hiismäki
1776B Haapataipale, Hiltula
1777A Hevonlahti
1777B Joutsenlahti, Joutsenmäki
1778A Kurkela, Karhilantaipale, Kolkontaipale
1779A Koivumäki
1779B Leislahti, Lamminpohja, Lahdenkylä
1780A Mielojärvi, Osikonmäki
1781A Pisamalahti, Pölläkkä, Pirilä
1781B Parkumäki
1782A Puikonniemi, Palvalahti
1782B Porosalmi, Putkisalo, Rantasalo
1783B Ritalahti
1784A Repomäki, Rauhamäki, Reijola, Raaminmäki
1784B Syvänsi, Sallila, Suurniemi, Sompasaari
1785A Tornioniemi, Torasalo, Teemassaari
1785B Tuusmäki
1786B Tammenlahti, Voinsalmi
1787A Varkaus, Vaahersalo
1787B Pappila

Allekirjoitukset

Att wij så mycket oss witterligit warait ingen
af denne Mantalls Lengd Undandöllgd eller
Uth sluta Låtit, som Mantalls Penningar be-
tahlla bööra, betyga wij weed wårt Sam-
weete med Wåra Nampn och Signetens
Under sättiande af Randasallmj Kyrckioby
d: 14 och 15 Decemb:r a:o 1726
Henr: Ithimaeus T. Agander
Nämbdemännerne
Abraham Jutilain Lahrs Huckain Brussius Huckain
Hindrich Pässoin Staffan Tirckoin Jacob Pöllein
Carll Läskin Erich Ruutain Mattz Backarin

Lukumäärät

Eri nimiä yhteensä 757.
Veroa maksaneita yhteensä 1033 henkilöä (miehiä 578, naisia 455).
Veroluokittain 112 / 552 / 371 ; yhteensä 1035 henkilöä.

Sotilaita tässä kirjassa

Everstiluutnantin komppaniassa: 24 sotilasta
Selvittämättömässä komppaniassa: 5 sotilasta

Tilastotietoa puolisoista

Tilasto on tuotettu ohjelmallisesti: numerot eivät ole tarkkoja, mutta ovat oikeaa suuruusluokkaa.

Puolisotieto Lukumäärä Prosenttiosuus
Ei mainittu 351 44.9 %
Mies ja vaimo 289 37.0 %
Vaimo 122 15.6 %
Leski 13 1.7 %
Muu merkintä 6 0.8 %
Kaikki yhteensä 781 100.0 %

"Ei mainittu" sisältää pääasiassa miehiä, mutta myös joitakin naimattomia tyttäriä ja piikoja.
"Muu merkintä" sisältää sekalaisia tietoja, esimerkiksi puustelleja ja rustholleja.

Sarakkeiden selitykset

Sarake Selitys
No Talon numero
Kylä Kylän nimi. Nimien normalisoidut muodot näkyvät yläpuolella olevassa listassa ja kylähakemistosta. Kursivoidut nimet on päätelty asiayhteydestä ja niitä ei mainita alkuperäisessä lähteessä kyseisessä kohdassa.
Vero Henkirahan maksaneiden lukumäärä kussakin kolmessa veroluokassa (24, 16 tai 12 äyriä)
Henkilöt Ammatti tai suhde talon päämieheen, etunimi, patronyymi, sukunimi, puoliso. Osa tiedoista voi puuttua. Yleisimpiä merkintöjä löytyy täältä
M ja N Veroa maksaneiden miesten ja naisten lukumäärä tällä rivillä
Laji Veron käyttötarkoitus: Cav=ratsuväki, Inf=jalkaväki, Crono tai C:og:=rasitukseton kruunulle

Lähdeviite

Savonlinnan ja Kymenkartanon läänin tilejä - Tositekirja 1727-1727 (8783), jakso 1716, sivu 1774B, Kansallisarkisto: http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=10538402 / Viitattu 22.7.2020

NimihakemistoKylätSivut kylittäin

© Väinö Holopainen 2020