AloitussivuSavon rykmenttiEverstiluutnantin komppaniaRuotu → 84 ☰ 

Everstiluutnantin komppania: ruotu 84<>

Ruotutalot ovat kylissä: Alakuona, Yläkuona (Kerimäki)

Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Daniel Vehviläinen 1695 10.6.1700 Vanha rykmentti 1694 1
Elias Partanen mainittu 1712 Kaksikas 2
Petter Sallinen 1725 mainittu 1741 3
Johan Hynman Hynninen mainittu 1744 mainittu 1747 4
Ruotu jäi Venäjälle Turun rauhassa 7.8.1743, takaisin ruodutuksessa 1.7.1772
Nils Mutikainen 31.12.1772 22.3.1773 5
Petter Hoj Honkanen 9.5.1773 25.10.1782 6
Pål Fredrik Vattolin 25.10.1782 mainittu 1788 ruotu 50 7
Lars Zink 20.6.1788 28.6.1798 8
Johan Lagg 30.9.1798 mainittu 1807 9

Varamiehet

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Ruodun 84 varamies
Henrik Suomalainen 7.3.1774 mainittu 1775 1
1776 lähtien ruotujen 84 ja 85 yhteinen varamies numero 35
Mickel Hukkanen 6.1780 2,2
Lars Sallinen 1.2.1781 3,3
Lars Mås 8.9.1788 mainittu 1789 4,4
Johan Sand 1.8.1790 ruotu 85 5,5
Johan Pik mainittu 1792 6,6


Lähteet

VaramiehetOikealle osoittavat nuolet (⇒) ovat linkkejä skannattuihin kuviin

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaLäänintilitSotilaseläkkeetVanhempi rykmenttiKaksikkaatRuotutalolliset

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712 5.9.1712
Elias Påhlss: Pardanen
Katselmus 1720 1720
-
Katselmus 1721 21.9.1721
-
Katselmus 1735 14.6.1735
Petter Sällin Sawolax 42 10 3/4 gift (1725) 1693
Katselmus 1758 27.2.1758
(72) Föliande N:o til och med N:o 105 afgångne Öfwer gräntsen
Katselmus 1763 17.2.1763
(73) Följande Num:r till och med Num:r 105 afgångne öfwer Gräntzen
Katselmus 1767 21.8.1767
(72) Följande N:ren till och med den 105:te afgången öfwer Gräntsen
Katselmus 1772 31.3.1773
-
Katselmus 1775 21.8.1775
- 1.7.1772
Nils Mutikain 31.12.1772 palkka­mies 22.3.1773 hylättiin
Pett Hångain Håij Safwolax 36 2 1/3 gift 11 2 9.5.1773 palkka­mies 1739
Katselmus 1778 8.9.1778
Petter Hoij 39 5 1/2 gift 5 8 (1773) 1739
Katselmus 1782 11.7.1782
Petter Hoij 43 _ gift 5 8 saa eron 1739
Katselmus 1785 6.7.1785
Petter Hoij 25.10.1782 korvattiin
Paul Fr: Wattolin 18 7 ogift 5 25.10.1782 ruodusta 50 1767
Katselmus 1788 24.9.1788
Lars Zink Randasalmi 26 7 ogift 5 7 (1781) 1762
Katselmus 1789 5.11.1789
Lars Zinck Randasalmi 27 7 gift 5 7 (1782) 1762
Katselmus 1790 17.9.1790
Lars Zinck Randasalmi 28 8 gift 5 7 (1782) 1762
Katselmus 1795 10.6.1795
Lars Zinck Randasalmi 33 13 gift 5 7 (1782) 1762
Katselmus 1798 28.6.1798
Lars Zinck Randasalmi 36 16 gift 5 7 (1782) 1762
Katselmus 1801 15.6.1801
Lars Zinck 28.6.1798 sai eron
Johan Lagg Kärimäki 29 3 gift 5 8 30.9.1798 entinen jääkäri 1772
Katselmus 1804 25.6.1804
Johan Lagg Kärimäki 32 6 gift 5 8 (1798) 1772
Katselmus 1809 22.6.1809
Johan Lagg Kärimäki 37 11 giftt 5 8 (1798) 1772
Katselmus 1809b 16.10.1809
Joh: Lagg Kärimäki 37 1/2 11 1/2 gift 5 8 (1798) 1772
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1712 5.9.1712
Elias Påhlss: Pardanen  
 
Katselmus 1720 1720
-  
 
Katselmus 1721 21.9.1721
-  
 
Katselmus 1735 14.6.1735
Petter Sällin (1725) 42 Sawolax
  10 3/4 gift 1693
Katselmus 1758 27.2.1758
(72) Föliande N:o til och med N:o 105 afgångne Öfwer gräntsen
Katselmus 1763 17.2.1763
(73) Följande Num:r till och med Num:r 105 afgångne öfwer Gräntzen
Katselmus 1767 21.8.1767
(72) Följande N:ren till och med den 105:te afgången öfwer Gräntsen
Katselmus 1772 31.3.1773
-  
 
Katselmus 1775 21.8.1775
- 1.7.1772
 
Nils Mutikain 31.12.1772 palkka­mies
22.3.1773 hylättiin
Pett Hångain Håij 9.5.1773 palkka­mies 36 11 Safwolax
  2 1/3 2 gift 1739
Katselmus 1778 8.9.1778
Petter Hoij (1773) 39 5
  5 1/2 8 gift 1739
Katselmus 1782 11.7.1782
Petter Hoij   43 5
  saa eron _ 8 gift 1739
Katselmus 1785 6.7.1785
Petter Hoij  
25.10.1782 korvattiin
Paul Fr: Wattolin 25.10.1782 ruodusta 50 18 5
  7 ogift 1767
Katselmus 1788 24.9.1788
Lars Zink (1781) 26 5 Randasalmi
  7 7 ogift 1762
Katselmus 1789 5.11.1789
Lars Zinck (1782) 27 5 Randasalmi
  7 7 gift 1762
Katselmus 1790 17.9.1790
Lars Zinck (1782) 28 5 Randasalmi
  8 7 gift 1762
Katselmus 1795 10.6.1795
Lars Zinck (1782) 33 5 Randasalmi
  13 7 gift 1762
Katselmus 1798 28.6.1798
Lars Zinck (1782) 36 5 Randasalmi
  16 7 gift 1762
Katselmus 1801 15.6.1801
Lars Zinck  
28.6.1798 sai eron
Johan Lagg 30.9.1798 entinen jääkäri 29 5 Kärimäki
  3 8 gift 1772
Katselmus 1804 25.6.1804
Johan Lagg (1798) 32 5 Kärimäki
  6 8 gift 1772
Katselmus 1809 22.6.1809
Johan Lagg (1798) 37 5 Kärimäki
  11 8 giftt 1772
Katselmus 1809b 16.10.1809
Joh: Lagg (1798) 37 1/2 5 Kärimäki
  11 1/2 8 gift 1772

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotRiikaLäänintilitSotilaseläkkeetVanhempi rykmenttiKaksikkaatRuotutalolliset

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Peer Sallin
1733 Petter Sallin
1734 Petter Sallin
1735 Petter Sallin
1736 Petter Sallin
1737 Petter Sallin
1738 Petter Sallin
1739 Petter Sallin
1741 Petter Sallin
1744 Johan Hynin
1745 Johan Hynman
1746 Johan Hynman
1747 Johan Hynman
1771 -
1773 Nils Mutikain 31.12.1772 palkkamies 22.3.1773 hylätty
Petter Hongain Hoij 9.5.1773 palkkamies
1775 Pett: Hoij
1776 Pett: Hoij
1777 Petter Hoij
1778 Pett: Hoij
1779 Petter Hoij
1780 Petter Hoij
1781 Petter Hoij
1782 Petter Hoij 11.7.1782 sai eron
-
1783 Paul Fr: Wattolin 25.10.1782 ruodusta 50
1784 Påhl Fredrd Wattulin
1785 Paul Fr. Watolin
1786 Pal Fred: Wattolin
1787 Paul Henr: Vattolin
1788 Vattolin
Lars Zink 20.6.1788 otettu
1789 Lars Zinck
1790 Lars Zinck
1791 Lars Zinck
1792 Lars Zinck
1793 Lars Zinck
1794 Lars Zinck
1795 Lars Zinck
1796 Lars Zinck
1797 Lars Zinck
1798 Lars Zinck 28.6.1798 erotettu
-
1799 Petter Lagg 30.9.1798 otettu
1800 Petter Lagg
1801 Petter Lagg
1802 Petter Lagg
1803 Petter Lagg
1804 Johan Lagg
1805 Johan Lagg
1806 Johan Lagg
1807 Johan Lagg

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaLäänintilitSotilaseläkkeetVanhempi rykmenttiKaksikkaatRuotutalolliset

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773 27.1.1773
Nihls Mutikain Kärimäki 30 gift 31.12.1772 palkkamies 27.1.1773 kelpaamaton 1743

Miehistöluettelot Riiassa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotLäänintilitSotilaseläkkeetVanhempi rykmenttiKaksikkaatRuotutalolliset

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Daniel Wächwiläin 10.6.1700 karkasi

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaSotilaseläkkeetVanhempi rykmenttiKaksikkaatRuotutalolliset

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1730_11 Petter Sallin
1730_12 Petter Sallin
1731_1 Petter Sallin
1773 Petter Hoij 9.5.1773 otettu

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Sotilaseläkkeet

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaLäänintilitVanhempi rykmenttiKaksikkaatRuotutalolliset

Sotilaskonttorin nimiluettelo myönnetyistä eläkkeistä

Arvo Nimi Syntynyt Palv.vuosia Kotipaikka Myönnetty Rivi Kommentti
Soldat Johan Lagg 1772 12 , 3448

Koko komppania

Vanhempi rykmentti

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaLäänintilitSotilaseläkkeetKaksikkaatRuotutalolliset

Katselmus Ruotu Nimi Pitäjä Kylät
Savon rykmentti, Everstiluutnantin komppania
x.8.1700 Riga 84 Daniel Wächwiläin
Eversti Joakim von Cronmanin rykmentti, 2. komppania
Everstiluutnantti Ebbe Ludvig Tollin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa
31.3.1694 Narfven Daniel Wähviläin
Eversti Joakim von Cronmanin rykmentti, 2. komppania
Everstiluutnantti Ebbe Ludvig Tollin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa
1.5.1694 .. 1.9.1694 Narven Daniel Wähviläin
Eversti Joakim von Cronmanin rykmentti, 2. komppania
Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa
1.10.1694 .. 1.12.1694 Narven Daniel Wachwilain
Eversti Joakim von Cronmanin rykmentti, 2. komppania
Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa
1.1.1695 .. 1.9.1695 Narven Daniel Wächwiläin

Nämä miehet on tunnistettu samaksi vanhemmassa ja uudemmassa rykmentissä

Kaksikkaat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaLäänintilitSotilaseläkkeetVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Savon rykmentti Kahdennusrykmentti
Katselmus Nimi Komppania ja ruotu Nimi Pitäjä
Viipurin ja Savonlinnan läänin tilit 1710, Digitaaliarkisto
1712 Elias Påhlss: Pardanen 1. (Everstiluutnantin) komppania 83 Ellias Pardain Kärimäckij Socken

Nämä miehet on tunnistettu samaksi kuin Kahdennusrykmentissä.

Ruotutalolliset katselmusluetteloissa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaLäänintilitSotilaseläkkeetVanhempi rykmenttiKaksikkaat

Katselmus⇒ Kylät Talolliset
1775 Yläkuona
Alakuona
Alakuona
Pett: Hångain
Staff Turdiain
Hinric Kächkö
1795 Alakuona
Alakuona
Yläkuona
Staffan Turdiain
Nils Kächkö
Påhl Hångain
1804 Alakuona
Alakuona
Yläkuona
Staffan Turdiain
Nils Kächkö
Påhl Hångain


Varamiehet

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelot

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 84 varamies
Hinric Somalain Savolax och Kärimäki Sokn 14 5/12 ogift 10 1 1761
Katselmus 1788_v 28.9.1788
Ruotujen 84 ja 85 yhteinen varamies numero 35
Lars Mås 26 gift 5 6 1/3 1762
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Lars Mås 27 gift 5 6 1/3 1762
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 84 varamies
Hinric Somalain   14 5/12 10 Savolax och Kärimäki Sokn
  1 ogift 1761
Katselmus 1788_v 28.9.1788
Ruotujen 84 ja 85 yhteinen varamies numero 35
Lars Mås   26 5
  6 1/3 gift 1762
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Lars Mås   27 5
  6 1/3 gift 1762

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelot

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
Ruotujen 84 ja 85 yhteinen varamies numero 35
1776_v -
1780_v Mich: Huckain _.6.1780 karkasi
-
1781_v Lars Sallinen 1.2.1781 otettu
1788_v Lars Mås 8.9.1788 otettu
1789_v Lars Mås
1792_v Johan Pjk

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelot

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773_v 22.3.1773
Ruodun 84 varamies
-
Luettelo 1773b_v 6.7.1773
-
Luettelo 1774_v 7.3.1774
Hind: Suomal: 13 7.3.1774 poika 1761

KatselmuksetNimetKylätRuotu 83Ruotu 85

© Hannele Jäppinen, Väinö Holopainen 2023