AloitussivuSavon rykmenttiEverstiluutnantin komppaniaRuotu → 85 ☰ 

Everstiluutnantin komppania: ruotu 85<>

Ruotutalot ovat kylissä: Yläkuona (Kerimäki)

Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Henrik Matsson Sihvonen mainittu 1696 mainittu 1700 Vanha rykmentti 1696 1
Olof Honkanen mainittu 1712 2
Josef Kainulainen 1722 mainittu 1747 3
Ruotu jäi Venäjälle Turun rauhassa 7.8.1743, takaisin ruodutuksessa 1.7.1772
Lars Korp Kokkonen 22.3.1773 3.6.1790 4
Johan Sand 1.8.1790 10.6.1795 täydennysmies 84/85 5
Adolf Winter 15.10.1795 4.12.1805 ruotu 135 6
Petter Pik 11.2.1806 mainittu 1807 7

Varamiehet

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Ruodun 85 varamies
Lars Sallinen 7.3.1774 mainittu 1775 1
1776 lähtien ruotujen 84 ja 85 yhteinen varamies numero 35
Mickel Hukkanen 6.1780 2,2
Lars Sallinen 1.2.1781 3,3
Lars Mås 8.9.1788 mainittu 1789 4,4
Johan Sand 1.8.1790 ruotu 85 5,5
Johan Pik mainittu 1792 6,6


Lähteet

VaramiehetOikealle osoittavat nuolet (⇒) ovat linkkejä skannattuihin kuviin

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712 5.9.1712
Oloff Hångain
Katselmus 1720 1720
-
Katselmus 1721 21.9.1721
-
Katselmus 1735 14.6.1735
Joseph Kainulain Carelen 49 13 gift (1722) 1686
Katselmus 1758 27.2.1758
(72) Föliande N:o til och med N:o 105 afgångne Öfwer gräntsen
Katselmus 1763 17.2.1763
(73) Följande Num:r till och med Num:r 105 afgångne öfwer Gräntzen
Katselmus 1767 21.8.1767
(72) Följande N:ren till och med den 105:te afgången öfwer Gräntsen
Katselmus 1772 31.3.1773
Lars Kockoin Korpp Carelen 26 ogift 22.3.1773 palkka­mies 1746
Katselmus 1775 21.8.1775
- 1.7.1772
Lars Korhoin Korp Karelen 2 2 5/12 gift 11 1 1/2 22.3.1773 palkka­mies 1773
Katselmus 1778 8.9.1778
Lars Kårp 25 6 5/12 gift 5 7 1/2 (1772) 1753
Katselmus 1782 11.7.1782
Lars Kårp 29 _ gift 5 7 1/2 1753
Katselmus 1785 6.7.1785
Lars Kårp 32 12 1/6 gift 5 7 1/2 (1773) 1753
Katselmus 1788 24.9.1788
Lars Korp Kärämäcki 35 15 gift 5 7 1/2 (1773) 1753
Katselmus 1789 5.11.1789
Lars Kårp Kärimäki 36 16 gift 5 7 1/2 (1773) 1753
Katselmus 1790 17.9.1790
Lars Karp 3.6.1790 kuoli
Johan Sand Kärimäki 28 1/2 gift 5 9 1.8.1790 täydennys­mies 84/85 1762
Katselmus 1795 10.6.1795
Johan Sand Kärimäcki 33 5 gift 5 9 (1790) 1762
Katselmus 1798 28.6.1798
Johan Sand 10.6.1795 sai eron
Adolph Winter 15.10.1795 vapaaehtoinen ruodusta 135
Katselmus 1801 15.6.1801
Adolph Winter vapaaehtoinen
Katselmus 1804 25.6.1804
Adolph Winter vapaaehtoinen
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1712 5.9.1712
Oloff Hångain  
 
Katselmus 1720 1720
-  
 
Katselmus 1721 21.9.1721
-  
 
Katselmus 1735 14.6.1735
Joseph Kainulain (1722) 49 Carelen
  13 gift 1686
Katselmus 1758 27.2.1758
(72) Föliande N:o til och med N:o 105 afgångne Öfwer gräntsen
Katselmus 1763 17.2.1763
(73) Följande Num:r till och med Num:r 105 afgångne öfwer Gräntzen
Katselmus 1767 21.8.1767
(72) Följande N:ren till och med den 105:te afgången öfwer Gräntsen
Katselmus 1772 31.3.1773
Lars Kockoin Korpp 22.3.1773 palkka­mies 26 Carelen
  ogift 1746
Katselmus 1775 21.8.1775
- 1.7.1772
 
Lars Korhoin Korp 22.3.1773 palkka­mies 2 11 Karelen
  2 5/12 1 1/2 gift 1773
Katselmus 1778 8.9.1778
Lars Kårp (1772) 25 5
  6 5/12 7 1/2 gift 1753
Katselmus 1782 11.7.1782
Lars Kårp   29 5
  _ 7 1/2 gift 1753
Katselmus 1785 6.7.1785
Lars Kårp (1773) 32 5
  12 1/6 7 1/2 gift 1753
Katselmus 1788 24.9.1788
Lars Korp (1773) 35 5 Kärämäcki
  15 7 1/2 gift 1753
Katselmus 1789 5.11.1789
Lars Kårp (1773) 36 5 Kärimäki
  16 7 1/2 gift 1753
Katselmus 1790 17.9.1790
Lars Karp  
3.6.1790 kuoli
Johan Sand 1.8.1790 täydennys­mies 84/85 28 5 Kärimäki
  1/2 9 gift 1762
Katselmus 1795 10.6.1795
Johan Sand (1790) 33 5 Kärimäcki
  5 9 gift 1762
Katselmus 1798 28.6.1798
Johan Sand  
10.6.1795 sai eron
Adolph Winter 15.10.1795 vapaaehtoinen ruodusta 135
 
Katselmus 1801 15.6.1801
Adolph Winter   vapaaehtoinen
 
Katselmus 1804 25.6.1804
Adolph Winter   vapaaehtoinen
 

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotRiikaHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Joseph Kainulain
1733 Josep Kainolain
1734 Joseph Kainolain
1735 Joseph Kainolain
1736 Joseph Kainolain
1737 Joseph Kainolain
1738 Joseph Kainolain
1739 Jospeh Kainolain
1741 Josep Kainulain
1744 Josep Kainolain
1745 Joseph Kainolain
1746 Joseph Kainolain
1747 Joseph Kainolain
1771 -
1773 Lars Kukoin Kårpp 22.3.1773 palkkamies
1775 Lars Korp
1776 Lars Korp
1777 Lars Kårp
1778 Lars Korp
1779 Lars Kårp
1780 Lars Kårp
1781 Lars Kårp
1782 Lars Kårp
1783 Lars Kårp
1784 Lars Kårp
1785 Lars Kårp
1786 Lars Kårp
1787 Lars Korp
1788 Lars Kårp
1789 Lars Kårp
1790 Lars Kårp 9.6.1790 kuoli
Joh. Sand 1.8.1790 täydennysmies
1791 Johan Sand
1792 Johan Sand
1793 Johan Sand
1794 Johan Sand
1795 Johan Sand 10.6.1795 sai eron
Adolph Vinter vapaaehtoinen ruodusta 135
1796 Adolph Winter vapaaehtoinen
1797 Adolph Vinter vapaaehtoinen
1798 Adolph Vinter vapaaehtoinen
1799 Adolph Winter vapaaehtoinen
1800 Adolph Winter vapaaehtoinen
1801 Adolph Winter vapaaehtoinen
1802 Adolph Winter vapaaehtoinen
1803 Adolph Winter vapaaehtoinen
1804 Adolph Vinter
1805 Adolph Vinter vapaaehtoinen
1806 Ad: Winter vapaaehtoinen 4.12.1805 poistettu
Petter Pils 11.2.1806 täydennysmies
1807 Petter Pjk

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773 27.1.1773
Lars Kåckoin Tochmajerfwi 26 ogift 27.1.1773 otettu 1747

Miehistöluettelot Riiassa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Hindrich Matss. Sigwoin

Historiakirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaHenkikirjatLäänintilitVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Kylä ja talo Sotilas perheineen
Kerimäen seurakunta
Yläkuona
Alakuona
Petter Pik
puoliso: Brigitha Mackoin vih. 17.6.1800
lapsia: Maria, Petter, Anders

Henkikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaHistoriakirjatLäänintilitVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Pitäjä Vuosi Kylä ja talo Sotilaan perhe Sivu⇒
Kerimäki 1727 Yllekona 8 Solld: Josseph Kainulains hustru 2000B

Henkikirjat sisältävät sotilaiden vaimoja ja leskiä

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaHistoriakirjatHenkikirjatVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1734_1 Joseph Kainol:n
1734_2 Joseph Kainol:n
1734_3 Joseph Kainol:n
1734_4 Joseph Kainol:n
1734_5 Joseph Kainolain
1734_6 Joseph Kainulain
1734_7 Joseph Kainulain
1734_8 Joseph Kainolain
1734_9 Joseph Kainol:n
1734_10 Joseph Kainolain
1734_11 Joseph Kainol:
1735_9 Niels Kanckström
1735_10 Niels Kanckström
1735_11 Niels Kanckström
1735_12 Niels Kanckström
1736_1 Niels Kanström
1736_2 Niels Kanckström
1773 Lars Korp 22.3.1773 otettu

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Vanhempi rykmentti

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitRuotutalolliset

Katselmus Ruotu Nimi Pitäjä Kylät
Savon rykmentti, Everstiluutnantin komppania
x.8.1700 Riga 85 Hindrich Matss. Sigwoin
Eversti Joakim von Cronmanin rykmentti, Everstiluutnantin komppania
Majuri Claes Jacob von Werdenhoffin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa
1.4.1696 .. 1.6.1696 Narva Hendrich Matson Sighwoin

Nämä miehet on tunnistettu samaksi vanhemmassa ja uudemmassa rykmentissä

Ruotutalolliset katselmusluetteloissa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitVanhempi rykmentti

Katselmus⇒ Kylät Talolliset
1775 Yläkuona
Yläkuona
Kumburanda
Axell Turdiain
Påhl Hångain
And: Klostarin
1795 Yläkuona
Yläkuona
Kummaranda
Axell Turdiain
Anders Hångain
And Klostarin
1804 Yläkuona
Yläkuona
Kummunranda
Axell Turdiain
Anders Hångain
Anders Klostarin


Varamiehet

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelot

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 85 varamies
Lars Sallinen Savolax och Kärimäki Sokn 13 5/12 ogift 10 1 1762
Katselmus 1788_v 28.9.1788
Ruotujen 84 ja 85 yhteinen varamies numero 35
Lars Mås 26 gift 5 6 1/3 1762
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Lars Mås 27 gift 5 6 1/3 1762
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 85 varamies
Lars Sallinen   13 5/12 10 Savolax och Kärimäki Sokn
  1 ogift 1762
Katselmus 1788_v 28.9.1788
Ruotujen 84 ja 85 yhteinen varamies numero 35
Lars Mås   26 5
  6 1/3 gift 1762
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Lars Mås   27 5
  6 1/3 gift 1762

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelot

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
Ruotujen 84 ja 85 yhteinen varamies numero 35
1776_v -
1780_v Mich: Huckain _.6.1780 karkasi
-
1781_v Lars Sallinen 1.2.1781 otettu
1788_v Lars Mås 8.9.1788 otettu
1789_v Lars Mås
1792_v Johan Pjk

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelot

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773_v 22.3.1773
Ruodun 85 varamies
-
Luettelo 1773b_v 6.7.1773
-
Luettelo 1774_v 7.3.1774
Lars Sallinen 12 7.3.1774 poika 1762

KatselmuksetNimetKylätRuotu 84Ruotu 86

© Hannele Jäppinen, Väinö Holopainen 2023