AlkuSavon rykmenttiEverstiluutnantin komppaniaLäänintilit, kulut → Nimiluettelot 1734

Savon rykmentti: Everstiluutnantin komppania

Sotilaiden nimiluettelot läänintileistä 1734

Tammikuu 1734: Komennuksella Lappeenrannassa

Öfwerste L:s Compag: Willmanstrand 31.12.1733

Januarij Månadz Rulla uppå det Manskap af Sawolax och Nyslåtz Lähns Regemente till foth, som är Commenderat till Willmanstrandz Guarnizons förstärckning, nembl:

Ruotu Nimi Kommentit
70 Nills Kåhlberg Corp:
75 Påhl Turberg
76 Ifwar Klåstarin
77 Michell Pålack
78 Petter Petrin
85 Joseph Kainol:n
87 Matz Söllfwangren
89 Hind: Ketolin
98 Thomas Twilling
108 Abran Metzo
109 Matz Löfsåll

Lähde: Nide 8805 Digitaaliarkisto

Helmikuu 1734: Komennuksella Lappeenrannassa

Öfwerste L:tens Compagnie Willmanstrand 29.1.1734

Februarij Månadz Rulla uppå det Manskap af Sawolax och Nyslåtz Lähns Regemente till foth, som är Comenderat till Willmanstrandz Guarnizons förstärckning, nembl:n

Katso alkuperäinen → Lähde: Nide 8805 Digitaaliarkisto

Helmikuu 1734: Komennuksella Lappeenrannassa

Öfwerste L: Compag: Willmanstrand 15.2.1734

Februarij Månadz Rulla af Sawolax och Nyslåtz Lähns Regemente till foth, som är Comenderat till Willmanstrandz Guarnizons förstärckning, för hwillka anhålles om underhåld ifrån och med d:n 15. in till Månadens Sluth, nembl:n

Katso alkuperäinen → Lähde: Nide 8805 Digitaaliarkisto

Maaliskuu 1734: Komennuksella Lappeenrannassa

Öfwerste L:s Compag: Willmanstrand 28.2.1734

Martii Månadz Rulla uppå det Manskap af Kong: Maij:tz Sawolax och Nyslåtz Lähns regemente till foth, som är Commenderadt till Willmanstrandz Guarnizon, Nemb:n

Katso alkuperäinen → Lähde: Nide 8805 Digitaaliarkisto

Huhtikuu 1734: Komennuksella Lappeenrannassa

Öfwerste L: Comp: Willmanstrand 27.3.1734

Aprill Månadz Rulla uppå det Manskap af Kong: Maij:tz Sawolax och Nyslåtz Lähns Infanterie regemente, för hwilcka anhålles om underhåld, Nemb:n

Katso alkuperäinen → Lähde: Nide 8805 Digitaaliarkisto

Toukokuu 1734: Komennuksella Lappeenrannassa

Öfwerste L: Compag: Willmanstrand 26.4.1734

Maii Månadz Rulla af Kong: Maij:tz Savolax och Nyslåtz Lähns regemente till foth och Willmanstrandz Guarnizon, för hwilcka anhålles om underhåld, Nemb:n

Katso alkuperäinen → Lähde: Nide 8805 Digitaaliarkisto

Kesäkuu 1734: Komennuksella Lappeenrannassa

Öfwerste L: Compag: Willmanstrand 28.5.1734

Juni Månadz Rulla af Kong: Maij:tz Sawolax och Nyslåttz Lähns regemente till foth och Willmanstrandz Guarnizon, för hwilcka anhålles om underhåld, Nemb:n

Katso alkuperäinen → Lähde: Nide 8805 Digitaaliarkisto

Heinäkuu 1734: Komennuksella Lappeenrannassa

Öfwerste: Compag: Wilmanstrand 25.6.1734

Juli Månadz Rulla af Kong: Maij:tz Sawolax och Nyslåttz Lähns regemente och Willmanstrandz Garnizon, för hwilcka anhålles om underhåld, Nemb:n

Katso alkuperäinen → Lähde: Nide 8805 Digitaaliarkisto

Elokuu 1734: Komennuksella Lappeenrannassa

Öfwerste L:tens Compag: Willmanstrand 26.7.1734

Augusti Månadz Rulla af Kong: Maij:tz Sawolax och Nyslåtz Lähns regemente till foth och Willmanstrandz Garnizon, för hwilcka anhålles om underhåld, Nemb:n

Katso alkuperäinen → Lähde: Nide 8805 Digitaaliarkisto

Syyskuu 1734: Komennuksella Lappeenrannassa

Öfwerste L. Compag: Willmanst: 29.8.1774

September Månadz Rulla af Kong: Maij:tz Sawolax och Nyslåts Lähns regemente till foth samt Willmanstrandz Garnison, för hwilcka anhålles om underhåld, Nemb:n

Katso alkuperäinen → Lähde: Nide 8805 Digitaaliarkisto

Lokakuu 1734: Komennuksella Lappeenrannassa

Öfwerste L: Comp: Willmanstrand 30.9.1734

October Månads Rulla uppå Nedannembde af Kong: Maij:tz Sawolax och Nyslåts Lähns regemente till foth ovh Willmanstrandz Garnison, för hwilcka anhålles om underhåld, Nemb:n

Katso alkuperäinen → Lähde: Nide 8805 Digitaaliarkisto

Marraskuu 1734: Komennuksella Lappeenrannassa

Öfwerste L: Comp: Willmanstrand 26.10.1734

November Månads Rulla uppå nedannembde af Kong: Maij:tz Sawolax och Nyslåts Lähns Infanterie Regemente och Willmanstrandz Garnison, för hwilcka anhålles om underhåld, Nemb:n

Katso alkuperäinen → Lähde: Nide 8805 Digitaaliarkisto

Joulukuu 1734: Komennuksella Lappeenrannassa

Öfwerste L: Compag: Willmanst: 26.11.1734

December Månadz Rulla Uppå Nedannemde af Kong: Maij:tz Sawolax och Nyslåts Lähns Regemente till foth och Willmanstrandz Garnison, för hwilcka anhålles om underhåld, Nemb:n

Katso alkuperäinen → Lähde: Nide 8805 Digitaaliarkisto

© Väinö Holopainen 2020