AloitussivuSavon rykmenttiEverstiluutnantin komppaniaLäänintilit, kulut → Nimiluettelot 1727

Savon rykmentti: Everstiluutnantin komppania

Sotilaiden nimiluettelot läänintileistä 1727

Kesäkuu 1727: Komennuksella Lappeenrannassa

Öfwerste L:s Compag: Willmanstrand 7.6.1727

Namn Rulla af Kongl: Maij:tz Safwolax och Nyslåttz Lähns Ordinarie Infanterie Regemente på det Manskap som ähro Coomenderat till Guarnizons förstärkning i Willmanstrand hwilka komma at niuta provian i från och med d: 7. till och med 30 Junij 1727

Ruotu Nimi Kommentti
4 Jöran Kåck
7 And. Kainulain
12 Petter Sutin
48 Thomas Otin
54 Petter Metin
55 Johan Kardin
65 Philip Haikoin
71 Michel Matilain
98 Petter Mäkäräin
107 Petter Kainulain
109 Mårten Pukara

Lähde: Nide 8783 Astia

Heinäkuu 1727: Komennuksella Lappeenrannassa

Öfwerste: Compag: Willmanstrand 5.7.1727

Julij Månaddz Rulla af Kongl: Maj:ts Safwolax Nyslåtz Lähns Infant:e Regimente som till Willmanstarandz guarnitions förstärckning äro Comenderade Nembl:n

Ruotu Nimi Kommentti
8 Påhl Hackulin
13 Samuel Williackain
18 Christ:r Williackain
19 Hind: Tåpp
21 Olov Karin
23 Casper Pickänen
51 Bängt Hardikain
52 Lars Natuin
56 Jöran Kasain
58 Hind Eckequist
60 Thomas Sikain

Lähde: Nide 8783 Astia

Elokuu 1727: Komennuksella Lappeenrannassa

Öfwerste L:ts Comp:e Willmanstrand 31.7.1727

Augustj Månadz Pråfwiant Rulla Uppå det Manskap af Kång: Maj:ts Saswolax Infanterie Regemente som till Willmanstrandz Guornizons förstärckning äro Commenderade för hwilka anhålles om Pråf:t Nembl:

Ruotu Nimi Kommentti
10 Niels Kockåin
13 Samuel Williakain
21 Oloff Korijn
23 Casper Pitkäinen
24 Claes Lindh
31 Mattz Flinck
39 Anders Nylander
51 Bengt Hardickain
60 Thomas Sijkain
109 Mårthen Pukare
121 Anders Haickåin

Lähde: Nide 8783 Astia

Syyskuu 1727: Komennuksella Lappeenrannassa

Öfwerste L:ts Compag:e Willmanstrand 31.8.1727

September Månadz Pråfviant Rulla Uppå dett Manskap som af Kong: Maj:ts Sawolax Infanterie Regemente äro Commenderade till Willmanstrandz Guornizons Förstärckning, för hwilka anhålles om Pråf:t

Ruotu Nimi Kommentti
10 Niels Kackin
13 Samuel Williakain
21 Oloff Korijn
23 Cassper Pitkäin
24 Claes Lind
31 Mattz Flinck
39 Anders Nylander
51 Bengt Hardickain
60 Thomas Sijkain
109 Morthen Pykarj
121 Hindrich Tåpp kuuluu ruotuun 19

Lähde: Nide 8783 Astia

Syyskuu 1727: Komennuksella Lappeenrannassa

Öfwerste Lieute:s Compagnie Willmanstrandh 16.9.1727

Septemb. Månadz Rulla Uppå den dehlen af Kong: Maij:tz Safwolax och Nyslotz läns Infanterie Regemente som här i Willmanstandz Garnison till wachtens förstärckiande Commenderade äro och Komma att niuta förlägning ifrån och med d: 16. till och med d: 30. Nembdl:

Ruotu Nimi Kommentti
10 Niels Kackin
13 Samuel Willjakain
21 Olif Kardin
23 Casper Pitkein
24 Claas Lindh
31 Mattes Flinck
39 Anders Nylander
51 Bengdt Hartikain
60 Sickain Sijkain
109 Mårten Puckari
121 Hindrich Topp kuuluu ruotuun 19

Lähde: Nide 8783 Astia

Lokakuu 1727: Komennuksella Lappeenrannassa

Öfwerste Leut: C: Willmanstrand 15.10.1727

October Månadz Rulla uppå dhen dhel af Kong: Maij:ts Safwolax och Nyslåtz Läns Infanterie Regimente Som till Guarnizons förstärckning här i Willmanstrand Commenderat är Nembl:

Ruotu Nimi Kommentti
10 Niels Häckin
12 Samuell Willjakain kuuluu ruotuun 13
21 Olof Karju
23 Cassper Pitkain
24 Claes Lindh
31 Mattz Flinck
39 Anders Nylander
57 Bengt Hardikain kuuluu ruotuun 51
60 Thomas Sikain
109 Mårten Puukarj
121 Hindrich Tåpp kuuluu ruotuun 19

Lähde: Nide 8783 Astia

Joulukuu 1727: Komennuksella Lappeenrannassa

Öfweste Lieutnantz Compagnie Willmanstrand 30.11.1727

December Månadz Rulla uppå den dehl af Kong: Maij:tz Savolax och Nyslåttz Lähns Infanterie Regementte, som till Guarnizons försterkning här i Willmanstrand Commenderat är och komma att niuta underhåld som fölljer

Ruotu Nimi Kommentti
9 Adam Pölläin
14 Petter Immoin
25 Lars Kanijn
33 Oluf Outinen
34 Samuel Dyyk
37 Anders Nylander kuuluu ruotuun 39
41 Staffan Määttä
44 Hans Kuttwoin
63 Jacob Wätäin
64 Michel Purdin
66 Hindrich Lappalain
67 Hindrich Pöllöin
73 Michell Lööfbeck
78 Gabriel Rijkoin
80 Hindrich Willoin
87 Oluf Nousiain
92 Michell Hucka
94 Hinrich Krogerus
96 Jacob Kubijn
99 Johan Hångain
102 Anders Röörwijk
116 Petter Hardikain
117 Lars Pittkäin
123 Johan Kijhl
127 Samuel Ragwall
131 Knut Wallmark
132 Michell Turuin
133 Hindrich Soinin
138 Lars Kåtilain

Lähde: Nide 8783 Astia

© Väinö Holopainen 2023