AloitussivuSavon rykmenttiEverstiluutnantin komppaniaLäänintilit, apuverot ja kulut → Vaateraha 1756 varamiehet

Savon rykmentti: Everstiluutnantin komppania

Täydennysmiesten maksuluettelo läänintileistä 1757

Vaateraha 1756

Förtekning på Wargiärnings manskapet vid Öfwerste Lieuttenantens Compag: hwilcka på följande sätt undfå sine Beklädnings peningar för År 1756

Randasalmi 7.3.1757

Ruotu Nimi Hopea­rahaa Kommentit
2 Anders Heinoin 3:10 2/3
3 Matts Kuckoin 3:10 2/3
4 Jeremias Päsoin 3:10 2/3
5 Olof Heiskain 3:10 2/3
10 Pål Nykäin 3:10 2/3
11 Jöran Nykäin 3:10 2/3
12 Erich Klostarin 3:10 2/3
13 Matts Päsoin 3:10 2/3
14 Petter Laisoin 3:10 2/3
16 Johan Guosmain 3:10 2/3
17 Adam Räijsein 3:10 2/3
18 Hindrich Kuckoin 3:10 2/3
20 Lars Kärfwin 3:10 2/3
21 Petter Klåstarin 3:10 2/3
22 Erich Tålfwain 3:10 2/3
23 Jöran Sistoin 3:10 2/3
24 Petter Törröin 3:10 2/3
26 Johan Mälckiä 3:10 2/3
27 Hindrich Päsoin 3:10 2/3
28 Petter Sistoin 3:10 2/3
33 Nils Ruskain 3:10 2/3
35 Michel Wäpsäläin 3:10 2/3
36 Hindrich Häiskain 3:10 2/3
37 Jöran Hallinen 3:10 2/3
46 Simon Hämäläin 3:10 2/3
49 Anders Nåusiain 3:10 2/3
50 Hindrich Päsoin 3:10 2/3
51 Lars Matiain 3:10 2/3
53 Anders Natuin 3:10 2/3
58 Ifwar Ilfwåin 3:10 2/3
59 Johan Kärkäin 3:10 2/3
60 Thomas Otin 3:10 2/3
61 Matts Kåsoin 3:10 2/3
62 Adam Kutwoin 3:10 2/3
63 Anders Klostarin 3:10 2/3
64 Petter Kåndiain 3:10 2/3
67 Michel Nordman 3:10 2/3
69 Lars Huttuin 3:10 2/3
71 Petter Lydikäin 3:10 2/3
72 Petter Nåusiain 3:10 2/3
106 Hindrich Simolain 3:10 2/3
107 Johan Kåckåin 3:10 2/3
119 Johan Kårolain 3:10 2/3
120 Anders Laitinen 3:10 2/3
122 Nils Kåsunen 3:10 2/3
123 Lars Kylläin 3:10 2/3
124 Joran Hilduin 3:10 2/3
126 Olof Kåssoin 3:10 2/3
127 Eskel Keinoin 3:10 2/3
128 Anders Kåssoin 3:10 2/3
129 Staffan Karhuin 3:10 2/3
130 Pål Tirkoin 3:10 2/3
131 Matts Pölläin 3:10 2/3
132 Johan Wasten 3:10 2/3
133 Anders Pölläin 3:10 2/3
134 Johan Wirfwäl 3:10 2/3
135 Casper Oxman 3:10 2/3
136 Johan Jurfwain 3:10 2/3
137 Hindrich Hilduin 3:10 2/3
139 Anders Kåppoin 3:10 2/3
15 Lars Natuin 3:10 2/3

Lähde: Nide 8863 Astia

© Väinö Holopainen 2023