AloitussivuSavon rykmenttiEverstiluutnantin komppaniaLäänintilit, apuverot ja kulut → Vaateraha 1757 varamiehet

Savon rykmentti: Everstiluutnantin komppania

Täydennysmiesten maksuluettelo läänintileistä 1758

Vaateraha 1757

Förtekning uppå Beklädningz hielpen som Wargiärnings manskapet wid Kong: Safwolax Inf: Regimente och Öfwerste Lieuttenantens Compagnie komma at åtniuta enl:t Compagnie ingifne Rulla för År 1757, Nemn:n

Randasalmi 18.2.1758

Ruotu Nimi Hopea­rahaa Kommentit
2 Anders Heinoin 3:10 2/3
3 Matts Kuckoin 3:10 2/3
4 Jeremias Päsoin 3:10 2/3
5 Olof Heiskain 3:10 2/3
7 Anders Pustinen 1:21 1/33 _8.1757 (karkasi mutta saatu kiinni)
10 Pål Nykäin 3:10 2/3
11 Jöran Nykäin 3:10 2/3
12 Erich Klostarin 3:10 2/3
13 Matts Päisoin 3:10 2/3
14 Petter Lasoin 3:10 2/3
16 Johan Klåssman 3:10 2/3
17 Adam Räisäin 3:10 2/3
18 Hindrich Kuckoin 3:10 2/3
20 Lars Kärfwin 3:10 2/3
21 Petter Klåstarin 3:10 2/3
22 Erich Tålfwain 3:10 2/3
23 Jöran Sistoin 3:10 2/3
24 Petter Törröin 3:10 2/3
26 Johan Mälckiä 3:10 2/3
27 Hindrich Päsoin 3:10 2/3
28 Petter Sistonen 3:10 2/3
33 Nils Ruskanen 3:10 2/3
34 Mårten Törröin 3:10 2/3
35 Michel Wäpsäläin 3:10 2/3
36 Henrich Häiskain 3:10 2/3
37 Jöran Hallonen 3:10 2/3
46 Simon Hämäläin 3:10 2/3
49 Anders Nåsiain 3:10 2/3
50 Henrich Päsoin 3:10 2/3
51 Lars Natuin 3:10 2/3
58 Ifwar Ilfwoin 3:10 2/3
59 Johan Kärkäin 3:10 2/3
60 Thomas Otinen 3:10 2/3
61 Matts Kåsånen 3:10 2/3
62 Adam Kutwoin 3:10 2/3
63 Anders Klåstarinen 3:10 2/3
64 Petter Kånduin 3:10 2/3
67 Michel Nordman 3:10 2/3
69 Lars Huttunen 3:10 2/3
71 Petter Lydikäin 3:10 2/3
72 Petter Nousiäin 3:10 2/3
106 Henrich Simolain 3:10 2/3
107 Johan Kåckoin 3:10 2/3
119 Johan Kårålain 3:10 2/3
120 Anders Laitinen 3:10 2/3
122 Nils Kåsånen 3:10 2/3
123 Lars Kyllöin 3:10 2/3
124 Joran Hilduin 3:10 2/3
126 Olof Kåsonen 3:10 2/3
127 Eskel Keinoin 3:10 2/3
128 Anders Kåsåinen 3:10 2/3
129 Staffan Karhuin 3:10 2/3
130 Pål Tirckoin 3:10 2/3
131 Matts Pölläin 3:10 2/3
132 Johan Wasten 3:10 2/3
133 Anders Pölläin 3:10 2/3
134 Johan Wirfwell 3:10 2/3
135 Casper Oxman 3:10 2/3
136 Johan Jurfwin 3:10 2/3
137 Henrich Hilduin 3:10 2/3
139 Anders Kåpåin 3:10 2/3

Lähde: Nide 8867 Astia

© Väinö Holopainen 2023