AlkuSavon rykmenttiHenkikomppania → Uudempi ruotulaitos

Savon rykmentti: Henkikomppania

Uudempi ruotulaitos

Savon rykmentti siirtyi uudempaan ruotulaitokseen vuonna 1695. Miehet siirrettiin uusien muodostettujen komppanioiden ruotuihin.

Viimeinen koko vanhemman rykmentin katselmus on vuodelta 1685, ja osittainenkin vuodelta 1690. Ensimmäinen koko uudemman rykmentin nimiluettelo on vuodelta 1700.

Tässä luetellut 30 miestä on tunnistettu samoiksi molemmissa rykmenteissä.

Uudempi rykmentti 1700 Vanhempi rykmentti 1685, 1689-90
Ruotu Nimi Viite Komp. Ruotu⇒ Nimi Pitäjä Kylät
1 Lars Jorenson Pahloin 1 1 1. korp Lars Jöransson Palain Mikkeli
4 Påhl Larsson Hajain 3 3 9 Påhll Larson Haijain Ristiina Haikola, Såckala
7 Dawid Mattson Laitinen 3 3 53 Dawidh Mattzson Laitin Ristiina Kapola, Lydikala
13 Grels Grelson Kurf:in 11 3 Grels Grellsonn Kurfwinen
13 Grels Grelson Kurf:in 12 3 Grels Grellsonn Kurfwinen
14 Jören Simonson Karstuin 11 3 Jören Simonsson Kirstuin
14 Jören Simonson Karstuin 12 3 Jören Simonsson Kirstuin
14 Jören Simonson Karstuin 14 3 Jöran Simonson Karstinen
15 Anders Peerson Räihä 14 3 Anders Persson Ruihuu
24 Petter Anniain 3 3 1 Peer Persson Anniain Ristiina Parckatnemj, Hauska, Tiusala
28 Anders Wäisäin 3 3 55 Anders Anderson Wäisäin Ristiina Tarhoila
31 Michell Larson Williaken 3 3 4 Mich Larson Williackain Ristiina Tarhoila, Paakinemj, Lappilamäkj
32 Mårthen Larson Huttuin 3 3 54 Mårthen Larsson Huttuin Ristiina Huttula, Outila
33 Hindrich Bullj 3 3 76 Hindrich Axelson Bulle Ristiina Råjnilanemj, Härckälä, Latssoila, Mäckälä
35 Johan Johanson Arpiain 3 3 12 Johan Johanson Arpiain Ristiina Pättilä
41 Lars Jörenson Ihalain 3 3 78 Lars Jöranson Ihalainen Ristiina Kähnemj, Tijrrola, Magkoila
46 Michel Mårthenson Himain 3 3 80 Michell Mårthenson Himmain Ristiina Magkoila, Heininemj, Juckarila, Sattila
48 Jören Jörenson Hauska 3 3 74 Jöran Jöranson Hauska Ristiina Pättilä, Taipal
51 Mattz Peerson Witziain 3 3 10 Mattz Person Witzsiain Ristiina Jufwola, Kuomiolax, Öwässj
54 Lars Anderson Ålkoin 3 3 17 Lars Anderson Ålckoinen Ristiina Ahlasjärfwj, Laurikala
56 Adam Peerson Tiusain 11 3 Adam Pettersonn Tiusain
66 Lars Jönson Räpo 3 3 16 Lars Jönson Räppo Ristiina Minckilä, Hyttölä
81 Jacob Erichson Ingermanland: 11 3 Jacob Erichsonn Ingermalenningar
81 Jacob Erichson Ingermanland: 12 3 Jacob Erichsonn Ingermalenningar
86 Hindrich Clemetson Kämäl: 3 3 22 Hindrich Klämetzson Kämmäläin Mäntyharju Lachnanemj, Safwinemj
91 Simon Cnutson Walliaka 3 3 58 Simon Cnuthson Walliakain Ristiina Marjanemj, Taifwola, Ållickala
95 Påhl Månson Ihalain 1 1 92 Påhl Månsson Ihalain Mikkeli Åhensalo
98 Samuel Mårthenson Låtta 3 3 136 Sammuel Mårthenson Låtta Hirvensalmi Kuitula, Tyllickala
102 Jören Thomason Mannin 3 3 108 Jöran Thomason Mannin Hirvensalmi Malwalammj, Hurula
104 Thomas Christerson Karial:n 3 3 130 Thomas Christerson Karjalain Hirvensalmi Hirfwisalmj, Peurenby
109 Michell Larson Pylckein 3 3 131 Michell Larsson Pölckin Hirvensalmi Peurenby, Ripatila
114 Hindrich Christerson Karial: 11 3 Hendrich Christerson Karial:n
114 Hindrich Christerson Karial: 12 3 Hendrich Christerson Karial:n
114 Hindrich Christerson Karial: 14 3 Hindrich Christerson Karjalain
122 Jören Hinderson Måinka 3 3 46 Jöran Hinderson Månika Hirvensalmi Lachnamäkj, Månikala
123 Christer Jacobson Hinska 3 3 126 Christer Jacobson Hinska Hirvensalmi Lahnama, Pelckälä

Uudempi rykmentti

Viite Luettelon kuvaus Katselmus Ruotuja SVAR kuvat
Savon rykmentti
SE/KrA/0022/1700/4 (1700), Rullor 1620-1723, Östersjöprovinserna, 1700, jan.-aug.
Henkikomppanian miehistöluettelo x.8.1700 (Riga) 127 255

Vanhempi rykmentti

Viite Luettelon kuvaus Katselmus Ruotuja SVAR kuvat
eversti Joachim von Cronmanin rykmentti
SE/KrA/0022/1685/16, Rullor 1620-1723, Rullor 1685, Sverige och Finland Inf., Drag. Del 2, 1685, Rulla 16
1 Henkikomppanian katselmus 17.8.1685 (Nyslott) 143 274
3 Majurin komppanian katselmus 17.8.1685 (Nyslåtth) 141 302
eversti Joakim von Cronmanin rykmentti
SE/KrA/0022/1689/12 (1689-1690), Rullor 1620-1723, Rullor 1689, Ingermanland och Keksholms län, Del 2
11 Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.5.1689 .. 1.4.1690 (Narwen) - 114, 144, 150, 171, 192, 215, 221, 226, 231, 236, 241, 246
12 Kapteeni Erich Göösin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 19.5.1689 .. 1.9.1689 (Narwen) - 117, 139, 156, 177, 197
14 Kapteeni Gustaf Gyllenspångin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 13.4.1690 (Narva) - 254

© Väinö Holopainen 2020