AloitussivuSavon rykmenttiMajurin komppania → Länsigöötanmaan miehet

Majurin komppania

Länsigöötanmaan miehet

Suuren Pohjan sodan jälkeen syksyllä 1721 oli Suomen seitsemässä jalkaväkirykmentissä yhteensä jäljellä enää 1863 miestä. 21.9.1721 pidetyssä katselmuksessa joukot olivat vielä Gävlessä, mutta siirrettiin sitten Suomen puolelle.

Päätettiin täydentää vakinaisia rykmenttejä lopetettavien ruotsalaisten tilapäisten yksiköiden miehillä. Siten myös Länsigöötanmaan kolmikas- ja viisikäsrykmentti ratsuväkeä lopetettiin. Palveluskelpoiset miehet joilla ei ollut maatilaa viljeltävänä siirrettiin Porin rykmenttiin (1/3) ja Savon rykmenttiin (2/3). Katselmuksen 19.9.1721 nimiluettelo.

Rykmentin komentajan eversti Johan Stiernschantzin vuoden 1723 toisen vuosineljänneksen raportti kertoo että komppaniassa on 38 ruotsalaista sotilasta. Vuoden 1723 viimeisen neljänneksen raportissa kerrotaan 12 miehen palanneen Ruotsiin.

Tore Blomqvist laatimassa kortistossa nimetään 17 Majurin komppaniaan siirrettyä miestä. Näistä seuraavat 10 mainitaan vuoden 1735 katselmuksessa:

Ruotu/Virka Sotilasnimi Etunimi Ikä Palv.v. Kommentit
3 Sönnerberg Johan 35 16 1/2
22 Leijon/Fägerberg Lars 35 19 31.5.1729 ruodusta 4
48 Rosendahl Hans sai eron 7.3.1729
65 Phenix Nils 35 19 29.10.1729 ruodusta 81
79 Tryfelt Arfved sai eron 29.10.1729
81 Stenberg Nils 29.10.1729 ruotuun 65
87 Wilskman Johan 36 20
93 Smedfelt Måns 42 19
109 Jerpe Lars 41 20
121 Hellqvist Helge 41 19

Loput 7 miestä ovat:

Sotilasnimi Etunimi Ruotu/Virka Muu lähde
Berg Lars
Blomberg Jonas
Dammerwall/Tammerwall Swen 6
Falck Gudmund
Humble Lars
Sierman Petter lienee 44
Tornberg Anders

Länsi-Götanmaan kolmikas- ja viisikäsrykmentti ratsuväkeä

Mahdollisesti vastaavia miehiä löytyy 15 ruotsalaisen rykmentin katselmuksesta Gävlessä 19.9.1721. Huomaa kuitenkin:

Majurin komppania

KomppaniaSVAR

Ruotu Sotilaan nimi Kotiseutu Ikä Lukutaito Naim. Käsityö Palv.v.
6 Lars Fägerberg Wästergiöthland, Scaraborg lähn, Wassboo härad, Trästena sochen 24 kan läsa ogift intet 3
9 Hans Rossendahl
33 Lars Humbla Wästergiöthland, Elfsborg lähn, Flundre härad, Forss S:n 26 kan läsa och skriva ogift intet 4
36 Anders Tornberg Wästergiöthland, Scaraborg lähn, Skånning härad, Wånga S:n 27 intet ogift intet 6
37 Jonas Blomberg Wästergiöthland, Scaraborg lähn, Skånning härad, Wjnkiölls S:n 26 kan läsa ogift intet 4
39 Lars Hierpe Wästergiöthland, Scaraborg lähn, Skånning härad, Åhsaka S:n 26 kan läsa ogift intet 6
48 Swen Dammerwall Wästergiöthland, Scaraborg lähn, Skånning härad, Wånga S:n 26 intet gift intet 4
64 Johan Wilskman Wästergiöthland, Scaraborg lähn, Kåkind härad, Forssby S: 20 kan läsa ogift intet 1/3
93 Johan Sunnerbergh Wästergiöthland, Scaraborg lähn, Skåning härad, Sunnerby S:n 18 intet ogift intet 1/2
94 Måns Smedfelt Wästergiöthland, Scaraborg län, Skånning härad, Hendene S:n 23 kan läsa ogift intet 3
114 Nills Stenberg Wästergiöthland, Scaraborg lähn, Gudhems härad, Stenstorp S:n 22 intet ogift intet 3
116 Helie Hellqwist Wästergiöthland, Scaraborg lähn, Wolla härad, Lundby S:n 25 intet ogift intet 3
119 Petter Scherman

Ratsumestari Johan Löwenhultin komppania

KomppaniaSVAR

Ruotu Sotilaan nimi Kotiseutu Ikä Lukutaito Naim. Käsityö Palv.v.
25 Lars Bergh Wästergiötland, Skaraborg län, Laske härad, Längan S:n 37 kan läsa och skriva gift intet 18

Ratsumestari Johan von Krudenerin komppania

KomppaniaSVAR

Ruotu Sotilaan nimi Kotiseutu Ikä Lukutaito Naim. Käsityö Palv.v.
111 Gudmund Falk Wästerg:, Skaraborg län, Kåkins härad, Wärsåhs sokn 24 kan läsa ogift intet 3

Seuraaville kortistossa nimetyille miehille ei ole ehdotusta ruotsalaiseksi vastaavuudeksi: Nils Phenix, Arfved Tryfelt.

Lähteet

© Väinö Holopainen 2023