AloitussivuSavon rykmenttiPieksämäen komppaniaKatselmukset → 1712

Savon rykmentti: Pieksämäen komppania

Pääkatselmus 6.9.1712 (Raussila)

MiehistöEsikuntaTiedot

Ruotu Kylä(t) Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1 Ruokomäkj And Sigfreds: Outin
2 Suolitaipall Grels Tynsson Heinoin
3 Hangamäkj Israel Persson Wiroin
4 Armiswesi Nils Staffs Kaupin
5 Saufwumäkj Hendrich Matss Hämäläin
6 Wenetekemäranda Per Påhlsson Junnoin
7 Ihalais Hendrich Larsson Leppiäin
8 Toholax Lars Mattillain _.9.1711 kuoli
Olof Lytin palkkamies ei saapunut
Christer Haikarain 24.5.1712 palkkamies
9 Tiurimäkj Matz Marckuss. Karialain
10 Tiurimäkj Johan Larsson Hämäläin
11 Jauhomäkj Påhl Larsson Putkoin
12 Kutumäkj Christer Påckulläin
13 Letenmäkj Anders Olesson Jutin
14 Letenmäkj Erich Larsson Huskoin
15 Letenmäkj Per Larsson Nyssöin
16 Kärckällä Matz Matzsson Laitin
17 Liutilla Matz Matzsson Airaxin
18 Suonjåckj Matz Eskelsson Marckain
19 Liukoilla Lars Christ:sson Kärckäin
20 Marckalla Johan Lauckain
21 Karnoilla Johan Johanss: Kärckäin
22 Letenmäkj Staffan Jauhoin
23 Hulkoilla Per Hemingsson Laitin
24 Suontentaipall Påhl Hind:sson Karialain
25 Suontentaipall Hindrich Hind:son Lydin
26 Suontentaipall Johan Ahoin _._.1710 karkasi
Samuell Wehwiläin 16.5.1712 palkkamies
27 Kuckoilla Matz Matzsson Kållamain
28 Kuckoilla Daniel Häckin
29 Jäppillä Anders Mäckäräin
30 Jäppillä Bertill Persson Haringe
31 Kåsolansarj Hans Påhlsson Halloin
32 Utrialla Simon Olesson Utriain
33 Tossavalansarj Erich Hännin kotitilan hoitoon
Mårthen Dafwitzain 21.6.1712 palkkamies
34 Rummukamäki Matz Staffansson Aholain
35 Wilhulla Arfwed Beng:sson Putkoin
36 Sikamäki Nils Olesson Mustoin
37 Mawässi Lars Olesson Ikoin _._.1711 poissa
Gustaf Axelsson Jäppinen 28.3.1712 palkkamies
38 Mawässi Jacob Måndoin _._.1711 kotitilan hoitoon
Olof Råmuin 27.6.1712 palkkamies
39 Mawässi And: Persson Laitin
40 Mawässi Påhl Sinckoin
41 Sarckamäkj Hans Köhoin
42 Längelmäkj Nils Nilsson Häckin
43 Wauhkolla Lars Staffanss: Mähöin
44 Pyhyty Jöran Sijkain 20.8.1712 karkasi marssilla
45 Längelmäkj Jöran And:ss Hämäläin
46 Haukworj And: Hanss: Käriäin
47 Haukworj Anders Abramss: Arpiain
48 Haukworj Staffan Persson Mickoin
49 Haukworj Daniell Lyckäin
50 Haukworj Staffan Persson Tickain
51 Haukworj Erich Erichsson Lautapåika
52 Haukworj Michell Nyckäin
53 Häckillä Arfwed Grelsson Karialain
54 Häckillä Hans Persson Nykolain
55 Kärinemj Per Larsson Nykolain
56 Nyckällä Danill Dafwidss: Lauiain
57 Newolla Johan Matss. Karialain
58 Niskamäkj Lars Larsson Hämälläin
59 Niskamäkj Johan Hind:ss: Hännin
60 Kylmämäkj Per Thomass: Laitin
61 Kylmämäkj Påhl Påhlsson Karialain sai eron
Johan Häckin _.4.1712 palkkamies
62 Pyhyty Lars Matsson Jämpsä
63 Pexemäkj Petter Johansson Utriain
64 Sikamäkj Mattz Karhun
65 Kyrckioby Eskell Hind:ss: Kainulain
66 Surnumäkj Påhl Påhlsson Kärckäin
67 Surnumäkj Michell Olesson Knutin
68 Pöyhölä Olof Walckoin _._.1711 sai eron
Lars Olesson Ikoin 16.5.1712 ruodusta 92
69 Pyhyty Matz Haringe
70 Pyhyty Per Olesson Knutin
71 Pyhyty Jacob Michelsson Lejkas
72 Wächmais Matz Thomass: Pentzin
73 Wächmais Hindrich Samuellss: Sikain 9.7.1711 katosi Karjalassa
Lars Huiskain 13.12.1711 jalka murtui marssilla
Erich Lamain 9.4.1712 palkkamies
74 Wäisällä Petter Påhlsson Palckein
75 Wäisällä Petter Pärsson Sickain
76 Wirdasalmi Mattz Jacobsson Hentuin
77 Wirdasalmi Hind.Hindss: Kauckoin _._.1710 sai eron
Joseph Halloin _.4.1712 palkkamies
78 Tickalanmäkj Mårthen Tålfwain
79 Tickalanmäki Petter Swantess: Kyllöin
80 Wäisällä Sigfred Larsson Häckin
81 Hällimäkj Påhl Jöranss: Häckin
82 Hällimäkj Hind. Kållemain _._.1710 sai eron
Lars Mårthenss: Orawa 16.5.1712 ruotumies
83 Hällimäkj Michell Tarfwain
84 Hällimäkj Nils Randain
85 Häckillä Petter Sallin
86 Hällimäkj Jacob Johansson Kinnuin
87 Hällimäkj Hindrich Förmyndare
88 Walkiamäkj Påhl Pålss: Kårhoin 9.7.1711 katosi Karjalassaa
Johan Wäisäin _.5.1712 palkkamies
89 Walkiamäkj Michell Larsson Ainolain
90 Walkiamäkj Matz Påhlss: Pafwilain
91 Sarkanemj Hind.Larss: Ikoin
92 Haukworj Johan Erchss: Ållikain _._.1711
Lars Olesson Ikoin _.10.1711 ruodusta 37
Erich Janhoin 21.1.1712
93 Walkiamäkj Påhl Wilhuin
94 Timoilla Bertill Sutinen
95 Åsmajerfwj Hind.Påhlsson Philpoin
96 Åsmajerfwj Bengt Person Utriain
97 Åsmajerfwj Mattz Esaiass: Karialain
98 Sydenma Adam Laitin
99 Wächwillä Eskell Nyssoin 29.10.1711 kuoli
Erich Påhlss: Wäpseläin
Esaias Kållemain
100 Kåtkalax Thomas Kanckuin
101 Kåtkalax Hindrich Liuckoin
102 Michell Herrain
Johan Olesson Liukoin 13.5.1712
103 Paukalax Erich Erichss: Reinikain
104 Paukalax Anders Krögare
105 Leppäwirda Sigfred Hind:ss: Såpain
106 Leppäwirda Michell Wäckålain
107 Walkiamäkj Mattz Hyfwöin
108 Leppäwirda Lars Olesson Kåsoin
109 Leppäwirda Isaac Randain
110 Leppäwirda Olof Johanss: Heiskain
111 Kånnusmäkj Thomas Mattss: Hardikain
112 Tuppuralanmäkj And.Perss: Pulckin
113 Walkiamäkj Arfwed Oless: Kåpoin
114 Leppämäkj Hindrich Larss: Reijoin
115 Kurialanranda Johan Mattzon Parfwiain
116 Kurialanranda Anders Suhoin
Johan Hindsson Kåsoin
Påhl Kinnuin 1.5.1712
117 Kurialanranda Mattz Larss: Heinoin
118 Kurialanranda Mattz Erichss: Parfiain
119 Mustjmäkj Erich Erichss: Heikoin
120 Sarkamäkj Sigfred Heiskain
121 Lytymäkj Simon Jöranss: Luckarin
122 Staffananmäkj Abram Kauhain
Hans Skinnare 1.5.1712
123 Rihiranda Petter Timoin _.10.1711 hylättiin
Petter Marckain _.4.1712
124 Mannumäkj Olof Såinin
125 Seyerlax Olof Påhlss: Såpain
126 Soinilansalmi Hind.Staff:ss. Purdin

EsikuntaMiehistöTiedot

Palkka Sotilaan nimi Arvo Alkaen Selite Asti Syy
kapteeni Johan von Meurman Capitein
luutnantti Carl Tawast Lieutenant
vänrikki Johan Anthonj Fendrich
vääpeli Jacob Böisman Fältwäbel
kersantti Johan Wirilander Chergiant
katselmuskirjuri Isaac Lechlin Munsterskrif:re
lippumies Johan Haberman Förare
majoittaja Erich Wirilander Furer
varusmestari Anders Limattain Rustmästare
1. rumpali Samuel Ohlsson Strenghäll Trumbsl:re
2. rumpali Johan Utriain Trumbsl:re

TiedotMiehistöEsikunta

Alkuperäinen katselmusluettelo sisältää seuraavat sarakkeet:

Lähteet:

NimetSotilaat ruoduittainKatselmus 1716

© Hannele Jäppinen 2023