AlkuSavon ruodutusluettelotJuvan pitäjä → 1640 ruodutusluettelo  ☰ 

Juva ruodutusluettelo 1640

Nimet aakkosjärjestyksessä

Jockas Sochn

Roteringz Lengdh öfwer Wyborgz och Nyie Slotz sampt Kymmenegårdz Lähn pro Anno 1640. Store Safflax


Vero- ja kruununtilat

Talolliset

Härkälän kymmeneskunta

Ruotu 1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 28

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Ei kylätietoa
Mårthen Söfringsson Rimpj 1 Rimppi
Peer Wänein 1 Väänänen
Erich Rongoin 1 Ronkainen
Oluff Peersson Hyfwöin 1 Hyvönen
Oluff Tirroinen 1 Tirronen
Matz Pernein 1 Pärnänen

Ruotu 2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 28

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Lars Pelckein 1 Pelkinen
Peer Påålsson Härkein 1 Härkönen
Oluff Andersson Suikoin 1 Suikonen
Henrich Kijskinen 1 Kiiskinen
Påål Härkein 1 Härkönen
Jöns Hämelein 1 Hämäläinen

Ruotu 3Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 28

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Hans Rautiain 1 Rautiainen
Bernt Olsson Immoin 1 Immonen
Lars Matzsson Martinen 1 Marttinen
Anders Kånsth 1 Konsti
Påål Lukasson Kijskinen 1 Kiiskinen
Peer Cnutsson Haloin 1 Halonen

Ruotu 4Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 28

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Nils Andersson Kijskinen 1 Kiiskinen
Henrich Herain 1 Herranen
Peer Wihawain 1 Vihavainen

Matilan kymmeneskunta ♦ Mattila Tjondh

Ruotu 4, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 28

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Oluff Loomain 1 Luomanen
Nils Pardain 1 Partanen
Oluff Purhoin 1 Purhonen

Ruotu 5Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 28

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Måns Peersson Marain 1 Maaranen
Jöns Leinoin 1 Leinonen
Eskill Martikain 1 Martikainen
Arfwedh Kinnuin 1 Kinnunen
Johan Pardain 1 Partanen
Anders Kettuin 1 Kettunen

Ruotu 6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 28

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Lars Randoin 1 Rantonen
Simon Håttinen 1 Hottinen

Koikkalan kymmeneskunta ♦ Koikala T:

Ruotu 6, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 28

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Peer Peerss: Hämelein 1 Hämäläinen
Lars Thomsson Narinen 1 Narinen
Thomas Ikoin 1 Ikonen
Oluff Kuifwain 1 Kuivanen

Ruotu 7Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 29

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Lars Pöndin 1 Pöntinen
Jören Haikara 1 Haikara
Sigfred Peersson Kärkj 1 Kärki
Påål Jönsson Martin 1 Marttinen
Erich Marthin 1 Marttinen
Peer Haloin 1 Halonen

Ruotu 8Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 29

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Jöns Peersson Kettuin 1 Kettunen
Peer Matzsson ibm 1 Kettunen
Anders Peersson ibm 1 Kettunen
Mårthen Eskellsson Cosmain 1 Kuosmanen
Lars Hendersson Frostj 1 Frost
Nils Heinoin 1 Heinonen

Ruotu 9Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 29

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Jöns Längä 1 Länkinen
Matz Johansson Cosmain 1 Kuosmanen
Staffan Tenhuin 1 Tenhunen
Peer Olsson ibm 1 Tenhunen
Simon Heinoin 1 Heinonen
Peer Matzsson Rimpj 1 Rimppi

Ruotu 10Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 29

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Nils Mieloin 1 Mielonen
Oluff Olsson Heinoin 1 Heinonen

Vehkamäen kymmeneskunta ♦ Wachkamäkj T:

Ruotu 10, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 29

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Oluff Safwolain 1 Savolainen
Anders Wainikain 1 Vainikainen
Samuell Hämelein 1 Hämäläinen
Erich Hendersson ibm 1 Hämäläinen

Ruotu 11Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 29

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Cnut Jurfwain 1 Jurvanen
Erich Jönsson Hämelein 1 Hämäläinen
Lars Ojkarinen 1 Oikarinen
Påål Jacobsson Pawilain 1 Paavilainen
Henrich Peersson Tarkiain 1 Tarkiainen
Jöns Jönsson Ojkarin 1 Oikarinen

Ruotu 12Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 29

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Henrich Jacobsson Ojkarinen 1 Oikarinen
Peer Wasara 1 eller Hyfwein Vasara
Oluff Pylckein 1 Pylkkänen
Nils Andersson Solckj 1 Solki
Påål Neula 1 Neula
Rasmus Olckoin 1 Olkkonen

Ruotu 13Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 29

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Brusius Johansson Lähikoin 1 eller Härkein Lehikoinen
Oluff Tuhkalainen 1 Tuhkalainen
Abraham Hötelain 1 Hyötyläinen

Maivalan kymmeneskunta ♦ Majwala T:

Ruotu 13, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 29

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Matz Kallinen 1 Kallinen
Jöns Grelsson Cosmain 1 Kuosmanen
Jören Piskuin 1 Piskonen

Ruotu 14Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 29

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Erich Gorgoniusson 1 för 3 särdeeles SkattMk:r Kiiskinen
Oluff Hänninen 1 Hänninen
Henrich Staffansson Cosmain 1 Kuosmanen
Cnut Hendersson Hämelein 1 Hämäläinen
Anders Persson Pekurinen 1 Pekurinen
Peer Curikainen 1 Kurikainen

Ruotu 15Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 29

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Peer Philpusson Afwuinen 1 Auvinen
Matz Jönsson Teifwain 1 Teivainen
Henrich Jönsson Hämelein 1 Hämäläinen
Matz Afwuinen 1 Auvinen
Hans Hansson Inginen 1 Inkinen
Eskell Kämelein 1 Kemiläinen

Vuorenmaan kymmeneskunta ♦ Wårenma T:

Ruotu 16Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 29

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Jöns Michellssonn Lambain 1 Lampainen
Matz Hirfwoin 1 Hirvonen
Lars Nutin 1 Nuutinen
Peer Leinoin 1 Leinonen
Mårthen Lambain 1 Lampainen
Jören Påsa 1 Posa

Ruotu 17Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 29

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Peer Hansson Hirfwoin 1 Hirvonen
Jöns Leinoin 1 Leinonen
Anders Andersson Pöhäin 1 Pöyhönen
Anders Påålsson ibm 1 Pöyhönen
Matz Pöxäin 1 Pöksäinen
Grels Kijskinen 1 Kiiskinen

Ruotu 18Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 29

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Anders Narinen 1 Narinen
Nils Pöyhein 1 Pöyhönen
Påål Tarfwain 1 Tarvainen
Peer Westerin 1 Vesterinen
Peer Martikain 1 Martikainen
Lars Lapwetelein 1 Lapveteläinen

Ruotu 19Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 30

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Lars Michelsson Hassoin 1 Hatsonen
Oluff Colemain 1 Kolehmainen
Nils Wehmain 1 Vehmonen
Matz Peersson Cosmain 1 Kuosmanen
Jöns Jönsson ibm 1 Kuosmanen
Påål Olsson Jarain 1 Jaaranen

Ruotu 20Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 30

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Per Larsson Nousiain 1 Nousiainen
Lars Jacobsson Naringin 1 Näärinki
Anders Wänelein 1 Venäläinen
Matz Olsson Pennojnen 1 Pennanen
Peer Peersson Cosmain 1 Kuosmanen
Johan Larsson Pöyhein 1 Pöyhönen

Ollikkalan kymmeneskunta ♦ Ollikala T:

Ruotu 21Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 30

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Henrich Ollikain 1 Ollikainen
Christer ibm 1 Ollikainen
Mårthen Nulppo 1 Nulpponen
Peer Bengtsson Wahuoin 1 Vahvanen
Oloff Jacobsson Hamuinen 1 Hamunen
Påål Påålsson Kijskinen 1 eller Palluka Kiiskinen

Ruotu 22Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 30

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Oluff Olsson Tolska 1 Tolska
Henrich Marttinen 1 Marttinen
Oluff Tarkiain 1 Tarkiainen
Peer Peersson Lambain 1 Lampainen
Peer Larsson Pasain 1 Pasanen
Lars Mardikain 1 Martikainen

Ruotu 23Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 30

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Thomas Thomasson Patelain 1 Paatelainen
Anders Hulckoin 1 Hulkkonen
Johan Cosmain 1 Kuosmanen
Hemming Hatzoin 1 Hatsonen
Jöns Pedikain 1 Pietikäinen
Mårthen Nilsson Ihalain 1 Ihalainen

Lähde:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Viborg och Nyslott, 1640, Rulla 616
SVAR SE/KrA/0025/0/189 alkaen kuvasta 28, rullan sisältö

Nimet aakkosjärjestyksessä16391640b

© Maija-Liisa Laakso 2022