AloitussivuSavon ruodutusluettelotSulkavan pitäjä → 1654 ruodutus- ja väenottoluettelo ☰ 

Sulkava ruodutus- ja väenottoluettelo 1654

Nimet aakkosjärjestyksessäVäenottoluettelo

Sulkawa Sochn

Uthskriffningz Rulla öfwer Wyborgz och Nyeslottz Landshöfdingedömmen...Pro Anno 1654. Nyeslottz Lähn


Vero- ja kruununtilat ♦ Skatt och Crono

Talolliset

Ruotu 73, Ruotuun kuuluu myös 5 miestä Puumalasta Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1021

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Mendois/Mäntynen
Oloff Kiskinen Kiiskinen
Peer Knutsson Halloin Halonen
Cammoila/Kammola
Jacob Wätäin Väätäinen
Rokonemj/Ruokoniemi
Peer Klostarinen Luostarinen

Ruotu 74Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1021

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Carialanmäkj/Karjulanmäki
Christer Häifwe Häivä
Yllisen Aufuila/Ylisenauvila
Hendrich Hindzainen Hintsanen

Ruotu 74, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1022

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Cammoila/Kammola
Phillpus Kuckoinen Kukkonen
Rokonemj/Ruokoniemi
Bertel Peersson Hatain Haatainen
Mårten Jörensson Hilpa Helpi
Segfredh Olkoinen Olkkonen
Erich Härckäinen Härkänen
Anders Hindersson Kardinen Kaartinen
Caipala/Kaipola
Anders Kaipainen Kaipainen
Sipilä/Sipilä
Oloff Larsson Sipinen Sipinen
Jöns Jönsson Inginen Inkinen
Caitais/Kaitainen
Lars Oloffsson Caipain Kaipainen
Cardila/Kaartila
Måns Mickelsson Cardin B:r Jören Mickelsson Kneckt Kaartinen
Tannila/Tannila
Hendrich Oloffsson Tanninen Tanninen

Ruotu 75Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1022

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Idelax/Iitlahti
Hendrich Radickain Raatikainen
Hendrich Hendrichsson Raatikainen
Cardila/Kaartila
Peer Peersson Cardinen Kaartinen
Peer Johansson Hallain Haatainen
Mårthen Månsson Cardinen Kaartinen
Tannila/Tannila
Anders Larsson Tannin Tanninen
Månss Peersson Tannin Tanninen
Mendys/Mäntynen
Peer Oloffsson Herckein Härkänen
Cammoila/Kammola
Johan Johansson Cammoin Kammonen
Caipala/Kaipola
Knut Clostarinen Träfoot Luostarinen
Caitas/Kaitainen
Madtz Pennoin Paunonen
Rautanemj/Rauhaniemi
Peer Madtsson Halain B:r Erich Madtsson Kneckt Haatainen

Ruotu 76Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1022

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Hyfwerilä/Hyvärilä
Grelss Pardain Partainen
Caitais/Kaitainen
Grels Radikain Raatikainen
Lohilax/Lohilahti
Erich Jönsson Sinkoinen Sinkkonen
Mendys/Eerikkälä
Peer Mårthensson Mullj Mulli
Peer Wihawainen Vihavainen
Telataipal/Hintsala
Elias Hindzain B:r Jönss Jönsson Knecht Hintsanen
Tannila/Tannila
Peer Oloffsson Cardinen Kaartinen
Caitais/Kaitainen
Thomas Radikain Raatikainen
Rokonemj/Ruokoniemi
Madtz Hanski Hanski

Ratsastalot ♦ Ryttare som haffwa öffwerlops Folck och fördenskuldh böhre Stå i Rotha

Ruotu 39 Ratsastalot, Ruotuun kuuluu myös 5 miestä Puumalasta Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1041

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Rokoniemj/Ruokoniemi
Peer Oloffsson Cardinen Kaartinen
Sulkawa/Sulkava
Oloff Oloffsson Kondiain Kontiainen
Loholax/Lohilahti
Lars Löppoinen Löppönen

Ruotu 40 RatsastalotLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1041

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Lohilax/Lohilahti
Luckas Mickoin Mikkonen
Pulkila/Pulkkila
Anders Wätäinen Väätäinen
Peer Wihawainen Vihavainen
Heikurilla/Heikkurila
Madtz Peersson Heekurin S:n Lars Madtsson Kneckt Heikkurinen
Ryhele/Ryhälä
Oloff Uckoin Ukkonen
Kaipoila/Kaipola
Peer Kinain Kinanen
Lepämäkj/Niinimäki
Grels Pernoin Pärnänen
Hendrich Kanckoin Kankkonen

Ruotu 41 Ratsastalot, Ruotuun kuuluu myös 7 miestä Kerimäeltä Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1041

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Karialanmäkj/Karjulanmäki
Brusius Pardain Partanen

Rakuunatalot ♦ Dragouner som haffwa öffwerlops Folck och fördenskull böhre stå i Rotha

Ruotu 9 RakuunatLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1045

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Yllisenauffila/Ylisenauvila
Thomas Thomasson Ketewäin Kietäväinen

Läänitykset ♦ Adelens frälsse som böhre stå i Rothor och Knechter uthgiffwa

Erik Jespersson Lilliesköldin läänitys ♦ Wälb: Erich Jäsperssons Liliesköldtz

LilliesköldLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1070

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Ryhäläby/Ryhälä
Thomas Hamuin Hamunen

Jöran Pistolekorsin läänitys ♦ Wälb: Jöran O: Pistolkors

PistolekorsLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1082

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Erickälä/Tunnila
Jacob Bertelsson Kurck B:r Anders Kurck Kneckt Kurki
Anders Clemetsson Heldinen Heltimoinen

Henrik Seulenbergin läänitys ♦ Hendrich Seulenberg

SeulenbergLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1084

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Hywerila/Halttula
Johan Ryhain Ryhänen

Lähde:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Viborg och Nyslott, 1654, Rulla 3
SVAR SE/KrA/0025/0/2 alkaen kuvasta 1021, 1041, 1045, 1070, 1082, 1084

Lähdekopio:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Viborg och Nyslott, 1654, Rulla 631
SVAR SE/KrA/0025/0/192 alkaen kuvasta 114

Nimet aakkosjärjestyksessä16531655

© Maija-Liisa Laakso 2023