AloitussivuSavon henkikirjatJuvan pitäjä → 1702

Savon alinen kihlakunta (Kymenkartanon lääni)

Juva henkikirja 1702

Otsikkotiedot

Mantahls Längd öfwer Safwo-
lax Häradz Nedredeehl Pro Anno 1702
Jåkas S:n

Sivuhakemisto

Henkikirjan sisältö

Sivu Kylät
2900 Auvila, Ahola, Kuosmala
2901A Kuosmala, Härkälä, Hottila, Härkälänniemi, Hietajärvi
2901B Hietajärvi, Haikarila, Halola, Haikarila, Heinola, Hatsola, Hyötyy
2902A Hyötyy, Hännilä, Järvenpää, Immola, Inkilä, Jokela, Illainmäki, Kaihunmäki
2902B Kaihunmäki, Koikkala, Kaihunmäki, Kettula, Kangas, Kiiskilä, Kaskii
2903A Kaskii, Kiiskilänniemi, Kasintaipale, Kaislajärvi, Koikkala
2903B Koikkala, Knuutilanmäki, Knuutila, Kilpola, Karkeamaa
2904A Karkeamaa, Laukkala, Lauteala, Luomala, Lipsala, Lehikkola, Leskelä
2904B Lievola, Männynmäki, Mattila, Mäköis, Maarala
2905A Maarala, Miettula, Maivala, Murtois
2905B Murtois, Näärinki, Narila
2906A Narila, Ollikkala, Poikola
2906B Palonen, Pelkilä, Pellilä, Paatela, Purhola, Pulkkila, Purhola, Pylkkälä, Pohjois
2907A Pohjois, Pitkälahti, Pajusalmi, Pekurila, Pitkälahti
2907B Pitkälahti, Pohjois, Ronkala
2908A Rasala, Rantuu, Remojärvi
2908B Remojärvi, Ruokola, Suurniemi, Summala
2909A Sopala, Soiniemi, Taipale, Tyrynmäki, Teivaa, Soiniemi
2909B Turakkala, Tuhkala, Vehmaa
2910A Vehmaa, Varparanta, Veijala, Vuorilahti
2910B Vuorenmaa, Viisala, Ylivesi
2911A Ylivesi

Allekirjoitukset

Att wj så mycket os witterligit warit
ingen af denne Mantahls lengdt undan
dölgdt och uthslutha låtit som mant:s
penningarne betahla böra, betyga wj
wedh wår Siehls Sahligheet medh
wåra Nampns och Segneters undersettian=
de Datum d: 14 Feb: A:o 1702
Henricus Poppius P. et P. m Joccas
Otto Carl Milh Häradz Fougde
Anders Pijk C:s Lentzman
Nembdens nampn
Hind: Kåpså Michell Kemel:
Johan Kaupin Peer Ollkoinen
Anders Tettin Lars Hakarin
Niells Kiettuin Mattz Åinoin
Mattz Wisain

Lukumäärät

Eri nimiä yhteensä 573.
Veroa maksaneita 976 henkilöä.
Veroluokittain 51 / 857 / 76 ; yhteensä 984 henkilöä.

Sotilaita tässä kirjassa

Juvan komppaniassa: 8 sotilasta

Sarakkeiden selitykset

Sarake Selitys
Kylä Kylän nimi. Nimien normalisoidut muodot näkyvät yläpuolella olevassa listassa ja kylähakemistosta. Kursivoidut nimet on päätelty asiayhteydestä ja niitä ei mainita alkuperäisessä lähteessä kyseisessä kohdassa.
Vero Henkirahan maksaneiden lukumäärä kussakin kolmessa veroluokassa (24, 16 tai 12 äyriä)
Henkilöt Ammatti tai suhde talon päämieheen, etunimi, patronyymi, sukunimi, puoliso. Osa tiedoista voi puuttua. Yleisimpiä merkintöjä löytyy täältä
M Veroa maksaneiden henkilöiden lukumäärä tällä rivillä
Sukunimi Normalisoitu sukunimi on puhtaaksikirjoittajan tulkintaa eikä sisälly alkuperäiseen lähteeseen. Tarkista tieto

Lähdetiedot

Viipurin ja Savonlinnan läänin tilejä - 8733 Tositekirja 1702-1702, sivut 2900-
Kansallisarkisto Astia
Digihakemisto 8733

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin17011703

© Maija-Liisa Laaso 2023