AloitussivuSavon henkikirjatKangasniemen pitäjä1711 → Nimihakemisto

Kangasniemi henkikirja 1711

Nimihakemisto


-  A  B  H  I  J  K  L  M  N  P  R  S  T  U  VW  Y  Å 
 -  A  B  H  I  J  K  L  M  N  P  R  S  T  U  VW  Y  Å

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Anders (Mannila) 1654

Anders Anderssonn (Mannila) 1654

Catharina (Pappila) 1658

Christer (Halttula) 1650

Christer Mattssonn (Halttula) 1650

Christer Michellssonn (Paappala) 1655

Christer Sigfredhsson (Seppälä) 1657

Daniell Hinderssonn (Rytkölä) 1656

Erich (Paappala) 1655

Erich Christerssonn (Hyyrylä) 1650

Erich Lahrssonn (Paappala) 1655

Eskell (Halttula) 1650

Eskell Sigfredhssonn (Seppälä) 1657

Hans (Pylvänälä) 1655

Hindrich (Nousiala) 1655

Hindrich (Pylvänälä) 1655

Hindrich Tynnessonn (Äkryntaipale) 1658

Jacob (Seppälä) 1657

Jacob (Äkrynmäki) 1658

Jacob (Pappila) 1658

Jacob Johanssonn (Unnukkala) 1657

Johan Anderssonn (Hokanniemi) 1651

Johan Mattssonn (Harjunmaa) 1650

Johan Peerss (Makkola) 1654

Jöran (Halttula) 1650

Jöran (Paappala) 1655

Jöran (Pylvänälä) 1655

Jöran Christerssonn (Nousiala) 1655

Lahrs (Hokanniemi) 1651

Lahrs Sigfredhssonn (Pylvänälä) 1655

Lahrs Thomassonn (Pylvänälä) 1655

Lasticka (Kangasniemi) 1653

Mattz (Hokanniemi) 1651

Mattz (Kutemajärvi) 1652

Michell Marckussonn (Orala) 1655

Michell Michellsson (Laitiala) 1654

Michell Peerssonn (Hankamäki) 1650

Niells (Hokanniemi) 1651

Peer (Hankamäki) 1650

Peer (Mannila) 1654

Påhl Cnuthssonn (Luusniemi) 1653

Påhl Mårtenssonn (Hokanniemi) 1651

Påhl Niellssonn (Hokanniemi) 1651

Påhl Påhlssonn (Pylvänälä) 1655

Sigfredh (Kangasniemi) 1653

Sigfredh Sigfredhsson (Pylvänälä) 1655

Staffan Sigfredhssonn (Pylvänälä) 1655

Thomas (Hokanniemi) 1651

Thomas (Pappila) 1658

Thomas Hinderssonn (Hokanniemi) 1651

AAlkuun

Agand:

(Pappila) 1658

Arcko

Christer (Hokanniemi) 1651

Thomas (Hokanniemi) 1651

Askoin

Niells (Hokanniemi) 1651

Aufwickain

Johan (Luusniemi) 1654

BAlkuun

Bengdtin

Anders (Hankamäki) 1650

Joran (Synsiölä) 1656

Oloff (Hankamäki) 1650

Oloff (Synsiölä) 1656

Borgare

Anders (Pappila) 1658

HAlkuun

Hackain

Olof Clemethss:n (Vehmaskylä) 1658

Halltuin

Johan (Synsiölä) 1656

Påhl (Synsiölä) 1656

Heulä

Johan (Hyyrylä) 1650

Mårten (Kaihlamäki) 1653

Hijrain

Jacob (Hyyrylä) 1650

Himaeus

B: (Pappila) 1658

Himatar

Samuell (Pappila) 1658

Hinkoin

Niells (Seppälä) 1657

Simon (Seppälä) 1657

Huikain

Mattz (Synsiölä) 1656

Håckain

Abraham (Hokanniemi) 1651

Christer (Hokanniemi) 1650

Dafwidh (Hokanniemi) 1651

Hans (Hokanniemi) 1651

Hindrich (Mannila) 1655

Johan (Hokanniemi) 1651

Jöran (Hokanniemi) 1651

Lahrs (Hokanniemi) 1651

Mattz (Hokanniemi) 1651

Peer (Hokanniemi) 1650

Påhl (Hokanniemi) 1651

Thomas (Mannila) 1655

Hångain

Anders (Suurola) 1657

Hämälein

Anders (Kutemajärvi) 1652

Hans (Kaihlamäki) 1653

Hindrich (Hokanniemi) 1651

Jacob (Kutemajärvi) 1652

Jöran (Kutemajärvi) 1652

Marckus (Kutemajärvi) 1652

Simon (Synsiölä) 1657

Hänninen

Jöran (Kutemajärvi) 1652

IAlkuun

Icckoin

Peer (Makkola) 1654

Ickoin

Christer (Makkola) 1654

Simon (Vehmaskylä) 1658

Issoin

Thomas (Kutemajärvi) 1652

JAlkuun

Jachenij

Abrah:m (Reinikkala) 1656

KAlkuun

Karial:n

Mattz (Reinikkala) 1655

Niells (Reinikkala) 1655

Kaupin

Staffan (Äkryntaipale) 1658

Kimare

Hindrich (Luusniemi) 1654

Lahrs (Luusniemi) 1654

Kucko

Jöran (Makkola) 1654

Kurckj

Erich (Rekola) 1656

Mårten (Rekola) 1656

Kåchwacka

Mattz (Kutemajärvi) 1652

Thomas (Kutemajärvi) 1652

Kåckoin

Mårten (Vehmaskylä) 1658

Kåfwackain

Erich (Synsiöranta) 1657

Kårhoin

Grells (Kutemajärvi) 1652

LAlkuun

Laitin

Bengdt (Synsiölä) 1657

Clemeth (Synsiölä) 1656

Dionicius (Äkryntaipale) 1658

Johan (Synsiölä) 1656

Jöran (Synsiölä) 1657

Lars (Pölläkkä) 1655

Mattz (Synsiölä) 1657

Måns (Synsiölä) 1656

Olof (Synsiölä) 1657

Peer (Kutemajärvi) 1652

Sigfredh (Synsiölä) 1657

Laitinen

Michell (Laitiala) 1654

Laukain

Hindrich (Kaihlamäki) 1653

Thomas (Kaihlamäki) 1653

Laukarin

Johan (Koittila) 1653

Jöran (Koittila) 1653

Thomas (Koittila) 1653

Laurickain

Cnuth (Seppälä) 1657

Limatius

Joh:n (Kangasniemi) 1653

Luukarin

Anders (Synsiölä) 1656

Lahrs (Synsiölä) 1656

Luukoin

Allexander (Kutemajärvi) 1653

Marckus (Kutemajärvi) 1653

MAlkuun

Mackoin

Hindrich (Makkola) 1654

Niells (Makkola) 1654

Manninen

Mattz (Äkrynmäki) 1658

Olof (Mannila) 1654

Peer (Mannila) 1654

Thomas (Hokanniemi) 1651

Martin

Michell (Vuojalahti) 1657

Peer (Vuojalahti) 1657

Moilain

Mattz (Luusniemi) 1653

Påhl (Luusniemi) 1653

Murdoin

Mattz (Rauhajärvi) 1656

Sigfredh (Hokanniemi) 1652

Måilain

Eskell (Luusniemi) 1654

Mättö

Anders Påhlssonn (Luusniemi) 1654

Påhl (Luusniemi) 1654

NAlkuun

Noijoin

Christer (Kauppila) 1653

Jöran (Synsiölä) 1656

Malin (Synsiölä) 1656

Petter (Kauppila) 1653

PAlkuun

Paapain

Erich (Hankamäki) 1650

Josseph (Kutemajärvi) 1652

Jöran (Kutemajärvi) 1652

Pistinen

Olof (Kutemajärvi) 1652

Påhl (Kutemajärvi) 1652

Poyhein

Olof (Pöyhö) 1655

Pulliain

Bertell (Kaihlamäki) 1653

Christer (Kaihlamäki) 1653

Hans (Äkrynmäki) 1658

Pulliein

Bertell (Hokanniemi) 1652

Puttkin

Lahrs (Makkola) 1654

Pyllfwein

Mattz (Kuvasmäki) 1653

Niells (Makkola) 1654

Pyllwäl:n

Deonisius (Synsiöranta) 1657

Pynninen

Jacob (Hyyrylä) 1650

Johan (Hyyrylä) 1650

Påikolain

Anders (Väärälä) 1657

Petter (Väärälä) 1657

Pöllein

Lahrs (Suurola) 1657

Mattz (Suurola) 1657

RAlkuun

Reinickain

Petter (Hokanniemi) 1651

Romain

Erich (Rauhajärvi) 1656

Staffan (Rauhajärvi) 1656

Romuin

Petter (Harjunmaa) 1650

Ryttköin

Christer (Kaihlamäki) 1653

Råpoin

Niells (Luusniemi) 1654

SAlkuun

Saxbeck

(Kutemajärvi) 1652

Seppein

Sigfredh (Reinikkala) 1655

Sijtare

Lahrs (Rauhajärvi) 1656

Påhl (Rauhajärvi) 1656

Soukain

Lahrs (Pöyhö) 1655

Suhoin

Påhl (Mannila) 1654

Surroin

Jöran (Halttula) 1650

Säppäin

Sigfredh (Seppälä) 1657

TAlkuun

Tarfwoin

Adam (Kutemajärvi) 1653

Påhl (Kutemajärvi) 1653

Tijhoin

Anders (Kutemajärvi) 1652

Anders (Tiihola) 1657

Jöran (Kutemajärvi) 1652

Påhl (Halttula) 1650

Thomas (Tiihola) 1657

Tijssare

Daniell (Salmenkylä) 1656

Tissare

Lahrs (Kauppila) 1653

Tulla

Hans (Hyyrylä) 1650

Jonas (Hokanniemi) 1651

Lars (Hokanniemi) 1651

UAlkuun

Ursinus

Joh: (Pappila) 1658

VWAlkuun

Winnickain

Sigfredh (Rekola) 1656

Wunnuckain

Hindrich (Väärälä) 1657

Peer (Väärälä) 1657

Wännälein

Sigfredh (Luusniemi) 1653

Wänälein

Cnuth (Kutemajärvi) 1652

Mattz (Kutemajärvi) 1652

YAlkuun

Yloin

Abraham (Murtoinen) 1654

Carll (Kutemajärvi) 1652

Hindrich (Kutemajärvi) 1652

ÅAlkuun

Årain

Lahrs (Synsiölä) 1656

Mårten (Synsiölä) 1656

Åroin

Johan (Orala) 1655

Påhl (Orala) 1655

Årre

Hans (Suurola) 1657

 

Huomaa että kaikki nimet eivät ole perusmuodossa

Tässä hakemistossa on yhteensä 213 nimeä

KylätSivut kylittäin

© Väinö Holopainen 2023