AloitussivuSavon henkikirjatKangasniemen pitäjä1711 → Henkikirja ☰ 

Kangasniemi henkikirja 1711

Sivu 1650AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Hangameckj/Hankamäki - 2 - Anders Bengdtins hust - 1
Sonn Oloff 1 -
- 3 - Michell Peerssonn mh 1 1
Sonn Peer 1 -
- 2 - Erich Paapain mh 1 1
Harjuma/Harjunmaa - - 2 Johan Mattssonn mh 1 1
- - 3 Petter Romuin mh 1 1
Piga - 1
Heyrilä/Hyyrylä - 5 - Johan Pynninen mh 1 1
Son Jacob 1 -
M: Jacob Hijrain mh 1 1
- 2 - Johan Heulä mh 1 1
- 2 - Hans Tulla mh 1 1
- 3 - Erich Christerssonn mh 1 1
Moohr - 1
Halltula/Halttula - 3 - Christer Mattssonn mh 1 1
Bror Son Christer 1 -
- 2 - Påhl Tijhoin mh 1 1
- - 4 Jöran Surroins hustru - 1
Son Eskells hustru - 1
Son Jöran mh 1 1
Håckanemj/Hokanniemi - 3 - Christer Håckain 1 -
Bror Peer mh 1 1

Sivu 1651AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Håckanemj/Hokanniemi 5 - Lahrs Håckains hust - 1
Bror Hans mh 1 1
Bror Mattz 1 -
Bror Dafwidh 1 -
- 3 - Lars Tulla mh 1 1
Bror Jonas 1 -
- 5 - Abraham Håckain mh 1 1
Bror Lahrs mh 1 1
Syster - 1
- 2 - Hindrich Hämälein mh 1 1
- - 3 Johan Anderssonn 1 -
Bror Lahrs 1 -
Ordin: Solldate hustru - 1
- 4 - Påhl Mårtenssonn 1 -
Sonn Mattz 1 -
Bror Mattz mh 1 1
- 2 - Thomas Manninen mh 1 1
- 3 - Påhl Niellssonn mh 1 1
Bror Thomas 1 -
- 2 - Niells Askoin mh 1 1
- 2 - Thomas Arcko 1 -
Son Christer 1 -
- 2 - Petter Reinickain mh 1 1
- 3 - Jöran Håckain mh 1 1
Johan Håckain 1 -
- 3 - Thomas Hinderssonn 1 -
Bror Niells mh 1 1
- 4 - Påhl Håckain mh 1 1
Son Johan 1 -
Sonn Lahrs 1 -

Sivu 1652AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Håckanemj/Hokanniemi - 2 - Bertell Pulliein mh 1 1
- - 2 Sigfredh Murdoin mh 1 1
Kutemaierfwj/Kutemajärvi - - 2 Thomas Kåchwacka mh 1 1
Sonn Mattz 1 -
- 4 - Josseph Paapain mh 1 1
Bror Jöran mh 1 1
- - 4 Hindrich Yloins hustru - 1
Sonn Hindrich mh 1 1
Sonn Carll 1 -
- - 2 Jacob Hämälein mh 1 1
- 3 - Jöran Tijhoin 1 -
Son Anders mh 1 1
- 4 - Cnuth Wänälein mh 1 1
Bror Mattz mh 1 1
- - 3 Anders Hämälein mh 1 1
Bror Marckus 1 -
Lieut Saxbecks Boostelle
- - 2 Landb: Jöran Hämälein mh 1 1
- - 2 Landb: Grells Kårhoin mh 1 1
- - 2 Landb: Jöran Hänninen mh 1 1
- 4 - Olof Pistinen mh 1 1
S:S: Påhl mh 1 1
- 3 - Peer Laitins hustru - 1
B:M: Mattz mh 1 1
- - 2 Thomas Issoin mh 1 1

Sivu 1653AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Kutemaierfwj/Kutemajärvi - - 5 Marckus Luukoins Enkia - 1
Son Allexander mh 1 1
Son Marckus mh 1 1
- 3 - Påhl Tarfwoin mh 1 1
Bror Adam 1 -
Kaupila/Kauppila - 4 - Petter Noijoin mh 1 1
Sonn Christer mh 1 1
- - 1 Lahrs Tissare 1 -
Kangasnemj/Kangasniemi 4 - - Sacel: H:r Joh:n Limatius mh 1 1
Drengh Sigfredh 1 -
Piiga Lasticka - 1
Kahilameckj/Kaihlamäki - - 6 Christer Pulliain mh 1 1
Bror Bertell mh 1 1
Sonn Christer 1 -
Ordin: Solldate hustrun - 1
- 3 - Hindrich Laukain mh 1 1
Bror Thomas 1 1
- 2 - Mårten Heulä mh 1 1
- 2 - Hans Hämälein mh 1 1
- 2 - Christer Ryttköin mh 1 1
Kufwasmeckj/Kuvasmäki - 2 - Mattz Pyllfwein mh 1 1
Kaitila/Koittila - 5 - Jöran Laukarin mh 1 1
Bror Johan mh 1 1
Bror Thomas 1 -
_uussnemj/Luusniemi - - 1 Påhl Cnuthssonns Enkia - 1
- - 2 Sigfredh Wännälein mh 1 1
- - 4 Mattz Moilain mh 1 1
Bror Påhl mh 1 1

Sivu 1654AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
_uussnemj/Luusniemi - - 2 Eskell Måilain mh 1 1
- - 3 Hindrich Kimare mh 1 1
Sonn Lahrs 1 -
- - 1 Niells Råpoins Enkia - 1
- - 4 Anders Påhlssonn Mättö mh 1 1
Bror Påhl mh 1 1
- 2 - Johan Aufwickain mh 1 1
Laitialaby/Laitiala - - 2 Michell Michellsson mh 1 1
- - 2 Michell Laitinen mh 1 1
Murdois/Murtoinen - 2 - Abraham Yloin mh 1 1
Mackoila/Makkola - 1 - Lahrs Puttkin 1 -
- 2 - Jöran Kucko mh 1 1
- - 4 Hindrich Mackoin mh 1 1
Son Niells mh 1 1
- - 1 Johan Peerss:s Enkia - 1
- 3 - Peer Icckoin mh 1 1
Sonn 1 -
- 2 - Christer Ickoin mh 1 1
- 2 - Niells Pyllfwein mh 1 1
Mannila - - 2 Peer Manninen mh 1 1
- - 4 Anders Anderssonns hust - 1
Sonn Anders mh 1 1
Sonn Peer 1 -
- - 3 Påhl Suhoin mh 1 1
D:r Olof Manninen 1 -

Sivu 1655AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Mannila 4 - Thomas Håckain mh 1 1
Bror Hindrich mh 1 1
Noussiala/Nousiala - 2 - Jöran Christerssonns hustru - 1
Bror Hindrichz hustru - 1
Orola/Orala - 2 - Michell Marckussonn mh 1 1
- - 3 Påhl Åroin mh 1 1
Bror Johan 1 -
Pölläkameckj/Pölläkkä - 2 - Lars Laitin mh 1 1
Pöyhälä/Pöyhö - 2 - Olof Poyhein mh 1 1
- 2 - Lahrs Soukain mh 1 1
Paapala/Paappala - 1 - Christer Michellssonns E:a - 1
- - 3 Erich Lahrssonn 1 -
St:S: Erichz hustru - 1
Bror Jöran 1 -
Pyllwälä/Pylvänälä - - 5 Påhl Påhlssonn mh 1 1
Bror Hindrich mh 1 1
Bror Hans 1 -
- - 3 Sigfredh Sigfredhsson mh 1 1
Drengh Jöran 1 -
- - 2 Broof: för detta Staffan Sigfredhssonn mh 1 1
- - 2 Lahrs Thomassonn mh 1 1
- 4 - Lahrs Sigfredhssonn mh 1 1
Bror Hans mh 1 1
Reinickala/Reinikkala - 2 - Sigfredh Seppein mh 1 1
- 4 - Niells Karial:n mh 1 1
Bror Mattz mh 1 1

Sivu 1656AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Reinickala/Reinikkala 1 - - Lieut Abrah:m Jachenij hust - 1
Rauhaierfwi/Rauhajärvi - 4 - Staffan Romain mh 1 1
Bror Erich 1 -
Piga - 1
- 2 - Påhl Sijtare 1 -
Bror Lahrs 1 -
- - 2 Mattz Murdoin mh 1 1
Ryttkilä/Rytkölä - - 2 Daniell Hinderssonn mh 1 1
Räckola/Rekola - - 3 Mårten Kurckj mh 1 1
Bror Erich 1 -
- 2 1 Sigfredh Winnickain mh 1 1
Sallmenby/Salmenkylä - 2 - Daniell Tijssare mh 1 1
Synsiälä/Synsiölä - 4 - Måns Laitins hustru - 1
Son Johan mh 1 1
Bror Clemeth 1 -
- 3 - Mårten Årain mh 1 1
Bror Lahrs 1 -
- 4 - Anders Luukarin mh 1 1
Son Lahrs mh 1 1
- 3 - Jöran Noijoin mh 1 1
Syster Malin - 1
- 2 - Mattz Huikain mh 1 1
- 4 - Påhl Halltuin mh 1 1
Bror Johan mh 1 1
- 3 - Joran Bengdtin mh 1 1
Bror Oloff 1 -

Sivu 1657AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Synsiälä/Synsiölä - 2 - Olof Laitins hustru - 1
Bror Bengdt 1 -
- 4 - Sigfredh Laitin 1 -
Son Jöran mh 1 1
Sonn Mattz 1 -
- 1 - Simon Hämälein 1 -
Säppälä/Seppälä - - 2 Eskell Sigfredhssonn mh 1 1
- - 2 Sigfredh Säppäin mh 1 1
- - 4 Christer Sigfredhsson mh 1 1
F:F: Jacob mh 1 1
- - 1 Cnuth Laurickain mh 1 1
- 3 - Simon Hinkoins Enkia - 1
Bror Niells 1 1
Suurlax/Suurola - - 2 L:B: Lahrs Pöllein 1 -
Bror Mattz 1 -
3 - - Länssm:n Hans Årre mh 1 1
Drengh Anders Hångain 1 -
Synsiäranda/Synsiöranta - 2 - Erich Kåfwackains Enkia - 1
Deonisius Pyllwäl:n 1 -
Tijhola/Tiihola - - 4 Anders Tijhoin mh 1 1
Bror Thomas mh 1 1
- - 2 Anders Tijhoin mh 1 1
Wunnuckala/Unnukkala - - 2 Jacob Johanssonn mh 1 1
Wärälä/Väärälä - 3 - Petter Påikolains Enkia - 1
Bror Anders mh 1 1
- 3 - Hindrich Wunnuckain mh 1 1
Bror Peer 1 -
Wåijalax/Vuojalahti - 4 - Peer Martin mh 1 1
Son Michell mh 1 1

Sivu 1658AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Wächmais/Vehmaskylä - - 2 Olof Clemethss:n Hackain mh 1 1
- - 2 Mårten Kåckoin mh 1 1
- - 2 Simon Ickoin mh 1 1
Äkrontaipal/Äkryntaipale - - 2 Staffan Kaupin mh 1 1
- - 2 Hindrich Tynnessonn mh 1 1
- 2 - Dionicius Laitin mh 1 1
Äkronmäckj/Äkrynmäki - 4 - Hans Pulliain mh 1 1
M: Jacob mh 1 1
- 3 - Mattz Manninen mh 1 1
Ord: Solldate Enkian - 1
Pappila 4 - - Kyrkioheerd:n H:r Agand: mh 1 1
Drengh Thomas 1 -
Piga Catharina - 1
4 - - Räntttemest: B: Himaeus mh 1 1
Drengh 1 -
Piga - 1
2 - - Klåck:n Joh: Ursinus mh 1 1
- 2 - Spoogubben Jacob mh 1 1
2 - - Brof: Anders Borgare mh 1 1
- 2 - T:n Samuell Himatar mh 1 1
Kiör 2:ne st:n

NimihakemistoKylätSivut kylittäin16931722

© Väinö Holopainen 2023