AloitussivuSavon henkikirjatKangasniemen pitäjä1727 → Nimihakemisto

Kangasniemi henkikirja 1727

Nimihakemisto


-  A  B  C  F  H  I  J  K  L  M  N  P  R  S  T  U  VW  Y  Å 
 -  A  B  C  F  H  I  J  K  L  M  N  P  R  S  T  U  VW  Y  Å

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Abraham (Mannila) 1592A

Anders (Synsiöranta) 1594A

Anders Anderson (Mannila) 1592A

Anna (Salmenkylä) 1593A

Bertill Jacobson (Unnukkala) 1594A

Christer (Pylvänälä) 1592B

Christer Eskellson (Seppälä) 1593B

Christer Mattson (Halttula) 1589B

Dafwid (Suurola) 1593B

Daniel Hinderson (Rytkölä) 1593A

Erich (Halttula) 1589B

Erich (Luusniemi) 1591B

Erich (Paappala) 1592B

Erich Christers: (Heijala) 1589B

Erich Hinderson (Hokanniemi) 1590A

Erich Larson (Paappala) 1592B

Eskell (Seppälä) 1593B

Eskell Johanson (Tiihola) 1594A

Eskell Larson (Pylvänälä) 1592B

Gabriell (Pylvänälä) 1592B

Gustaf (Hokanniemi) 1589B

Hind: Anderson (Synsiö) 1593B

Hind: Hinders: (Pylvänälä) 1592B

Hind: Ohlson (Paappala) 1592B

Hindrich (Hokanniemi) 1590A

Hindrich (Paappala) 1592B

Isack (Mannila) 1592A

Johan (Hokanniemi) 1590A

Johan (Synsiölä) 1593A

Johan Påhlson (Hokanniemi) 1590A

Johan Påhlson (Pylvänälä) 1592B

Jonas (Makkola) 1592A

Jören (Halttula) 1589B

Jören Jörenson (Nousiala) 1592A

Lars (Paappala) 1592B

Lars (Rauhajärvi) 1593A

Lars (Synsiö) 1593B

Magdalena (Seppälä) 1593B

Magdelena (Pappila) 1594B

Markus Markuson (Rekola) 1593A

Mattz (Mannila) 1592A

Mattz (Orala) 1592B

Mattz (Paappala) 1592B

Mattz (Synsiölä) 1593A

Mattz Anderson (Hokanniemi) 1589B

Mattz Påhlson (Hokanniemi) 1590A

Michell (Pylvänälä) 1592B

Michell Markuson (Orala) 1592B

Michell Michellson (Laitiala) 1591B

Michell Pärson (Vuojalahti) 1594A

Mickel (Laitiala) 1591B

Måns (Synsiö) 1593B

Måns Ohlson (Synsiölä) 1593A

Mårten (Kutemajärvi) 1590B

Mårten (Vehmaskylä) 1594A

Olof (Synsiö) 1593B

Petter (Hankamäki) 1589B

Påhl (Halttula) 1589B

Påhl (Luusniemi) 1591B

Påhl Påhlsson (Rauhajärvi) 1593A

Sameull (Kutemajärvi) 1590B

Samuel (Pappila) 1594B

Sigfred Sigfredson (Pylvänälä) 1592B

Thomas (Paappala) 1592B

Thomas Claeson (Pylvänälä) 1592B

Thomas Peerson (Hankamäki) 1589B

AAlkuun

Agander

Hind: (Pappila) 1594B

Ahlquist

Johan (Reinikkala) 1593A

Anthonj

Johan (Suurola) 1594A

Assikain

Erich (Rytkölä) 1593A

Aufwikain

Anders (Luusniemi) 1591B

Påhl (Luusniemi) 1591B

BAlkuun

Bengtin

And:s (Luusniemi) 1591B

Jören (Synsiö) 1593B

Mattz (Reinikkala) 1593A

Olof Jörenson (Synsiö) 1593B

Bohm

Joh: (Kutemajärvi) 1590B

CAlkuun

Cavaler

Matz (Hokanniemi) 1590A

FAlkuun

Friberg

(Kutemajärvi) 1590B

HAlkuun

Hafwj

Isack (Vehmaskylä) 1594B

Halttuin

Mattz (Synsiö) 1593B

Haltuin

Johan (Synsiö) 1593B

Jören (Suurola) 1594A

Mattz (Synsiö) 1593B

Heinoin

Christer Larson (Kaihlamäki) 1591B

Himotu

Samuel (Pappila) 1594B

Huiskain

Lars (Synsiö) 1593B

Håckain

Abr: (Hokanniemi) 1590A

Bertill (Mannila) 1592A

Christer (Hokanniemi) 1590A

Gustaf Thomassn (Mannila) 1592A

Jacob (Hokanniemi) 1590A

Jonas (Hokanniemi) 1590A

Jöran (Heijala) 1589B

Jöran (Synsiölä) 1593A

Lars (Heijala) 1589B

Lars (Hokanniemi) 1590A

Niels (Hokanniemi) 1590A

Petter (Hokanniemi) 1590A

Påhl (Synsiö) 1593B

Påhl Larson (Synsiölä) 1593A

Thomas (Hokanniemi) 1590A

Håckanen

Jören (Hokanniemi) 1590A

Hångain

Anders (Suurola) 1594A

Anna (Suurola) 1593B

Häckin

Hind: Thomason (Pylvänälä) 1592B

Hämäl:

And: And:son (Kutemajärvi) 1590B

Bertill (Kutemajärvi) 1591A

Hind Hinderson (Hokanniemi) 1590A

Johan (Hokanniemi) 1590A

Jören (Kutemajärvi) 1590B

Jören (Kutemajärvi) 1591A

Mattz (Hokanniemi) 1590A

Olof (Kutemajärvi) 1590B

Hämälein

Johan (Ikola) 1590A

Hämäläin

Mårten (Kaihlamäki) 1591B

Hännin

Elias (Kutemajärvi) 1590B

Mattz (Kaihlamäki) 1591A

Thomas (Kutemajärvi) 1590B

Hänninen

Anders (Väärälä) 1594A

IAlkuun

Ickoin

Anders (Makkola) 1592A

Christer (Makkola) 1592A

Christer (Vehmaskylä) 1594A

Isack (Äkryntaipale) 1594B

Petter (Makkola) 1592A

Sigfr: (Makkola) 1592A

Ikoin

Simon (Vehmaskylä) 1594B

JAlkuun

Jurfwin

Christer (Äkryntaipale) 1594B

Erich (Äkryntaipale) 1594B

KAlkuun

Kauko

Samuel (Hyyrylä) 1589B

Kaupin

Anders (Makkola) 1592A

Thomas (Äkryntaipale) 1594B

Kimarj

Johan (Väärälä) 1594A

Lars (Luusniemi) 1591B

Påhl (Luusniemi) 1591B

Knutj

Hind: Mårtens: (Suurola) 1594A

Mårten (Suurola) 1594A

Kochwaka

Erich (Tiihola) 1594A

Hind: (Tiihola) 1594A

Kohwaka

Anton (Kutemajärvi) 1590B

Korhoin

Abr: (Kutemajärvi) 1590B

Jonas (Kutemajärvi) 1590B

Niels (Kutemajärvi) 1590B

Thomas (Kutemajärvi) 1590B

Kouka

Mattz (Nousiala) 1592A

Kuika

Sigf: (Nousiala) 1592A

Kuituin

Thomas (Äkryntaipale) 1594B

Kyryläin

Sigfr: (Makkola) 1592A

LAlkuun

Lahikain

Jacob (Kutemajärvi) 1591A

Markus (Kutemajärvi) 1591A

Laitin

Erich (Laitiala) 1591B

Jöran (Hankamäki) 1589B

Lars (Pölläkkä) 1592B

Michel Sigf:son (Laitiala) 1591B

Sigf: Johanson (Kutemajärvi) 1590B

Sigfr: (Synsiö) 1593B

Laitinen

Hind: (Väärälä) 1594A

Laukarin

Anders (Synsiölä) 1593A

Israell (Koittila) 1591B

Johan (Kutemajärvi) 1591A

Johan (Synsiölä) 1593A

Jören (Koittila) 1591B

Lars (Kutemajärvi) 1591A

Lars (Koittila) 1591B

Lars (Synsiölä) 1593A

Mattz (Koittila) 1591B

Mattz (Synsiölä) 1593A

Sigfr: (Seppälä) 1593B

Launiain

Niels (Luusniemi) 1591B

Liukoin

Mattz (Kaihlamäki) 1591B

MAlkuun

Mackoin

And:s (Makkola) 1592A

Christer (Makkola) 1592A

Johan (Makkola) 1592A

Påhl (Makkola) 1592A

Sigfr: (Makkola) 1592A

Mannin

Anders (Seppälä) 1593B

Christer (Reinikkala) 1593A

Hans (Hokanniemi) 1589B

Johan (Hokanniemi) 1590A

Petter (Mannila) 1592A

Pär (Seppälä) 1593B

Manninen

Johan (Makkola) 1592A

Mattz (Äkryntaipale) 1594B

Olof (Makkola) 1592A

Markain

Hindrich (Hankamäki) 1589B

Niels (Hankamäki) 1589B

Samuell (Hankamäki) 1589B

Martin

Erich (Harjunmaa) 1589B

Moskarj

Erich (Salmenkylä) 1593A

Niels (Salmenkylä) 1593A

Moskolain

Anders (Äkryntaipale) 1594B

Sigfred (Äkryntaipale) 1594B

Måilain

Anders (Luusniemi) 1591B

Eskell (Luusniemi) 1591B

Mattz (Luusniemi) 1591B

Påhl (Luusniemi) 1591B

Thom: (Paappala) 1592B

Möckeräin

Jacob (Pappila) 1595A

Jacob Jacobson (Pappila) 1595A

Mörskman

Simon Erich (Suurola) 1593B

Möttö

Lastika (Luusniemi) 1591B

Påhl (Luusniemi) 1591B

NAlkuun

Naijanen

Christser (Synsiölä) 1593A

Jören (Synsiölä) 1593A

Normoin

Jacob (Rekola) 1593A

PAlkuun

Pappi

Bertill Jacobson (Kauppila) 1591A

Partin

Johan (Kutemajärvi) 1591A

Partj

Hans Hanson (Hokanniemi) 1590A

Sigfr: Hanson (Hokanniemi) 1590A

Peckoin

Erich (Kaihlamäki) 1591A

Pulliain

Bertill (Hokanniemi) 1590A

Christer (Hokanniemi) 1590A

Christer (Kaihlamäki) 1591A

Pundain

Lars (Laitiala) 1591B

Puttoin

Lars (Kähkölä) 1591A

Pyf:win

Thom: Hinders: (Salmenkylä) 1593A

Pylfwein

Hans (Paappala) 1592B

Pyllfwein

Hans (Mannila) 1592A

Hindrich (Mannila) 1592A

Jören (Kuvasmäki) 1591B

Mattz (Kuvasmäki) 1591B

Sigfred (Mannila) 1592A

Pynninen

Erich (Kaihlamäki) 1591A

Pynnöin

Christer Hinderson (Kaihlamäki) 1591A

Elias (Kaihlamäki) 1591A

Geonycius (Synsiöranta) 1594A

Hind: (Äkrynmäki) 1594B

Jacob (Hyyrylä) 1589B

Mattz (Äkrynmäki) 1594B

Michell (Hyyrylä) 1589B

Pystyin

Olof (Kutemajärvi) 1590B

Pöcköin

Olof (Reinikkala) 1593A

Pöihein

Mattz (Pöyhö) 1592B

Pöitur

Johan (Vehmaskylä) 1594B

Pöyhein

Lars (Kutemajärvi) 1590B

RAlkuun

Rafwio

Thomas (Seppälä) 1593B

Rapa

Johan (Kutemajärvi) 1590B

Rasto

Mattz (Kutemajärvi) 1591A

Reinikain

Petter (Hokanniemi) 1590A

Påhl (Hokanniemi) 1590A

Påhl (Synsiö) 1593B

Thomas (Hokanniemi) 1590A

Tomas (Reinikkala) 1592B

Repoin

Jören (Kutemajärvi) 1590B

Ryttkein

Johan (Paappala) 1592B

Ryttköyin

Niels (Kaihlamäki) 1591B

Råmo

Erich (Rauhajärvi) 1593A

Råmoin

Per (Harjunmaa) 1589B

Räpo

Mattz (Suurola) 1593B

Räpoin

Erich (Harjunmaa) 1589B

Eskell (Harjunmaa) 1589B

Räppo

Anders (Kutemajärvi) 1590B

SAlkuun

Sauko

Lars Larsson (Hokanniemi) 1590A

Sijtarij

Lars (Luusniemi) 1591B

Suchoin

Hind: (Mannila) 1592A

Mattz (Mannila) 1592A

Suroinen

Eskell (Halttula) 1589B

Jören (Halttula) 1589B

Suronen

Bertill (Kutemajärvi) 1590B

Jören (Halttula) 1589B

Säppälein

Mattz (Äkryntaipale) 1594B

TAlkuun

Tarf:oin

Adam (Kutemajärvi) 1591A

Anders (Kutemajärvi) 1590B

Bertill (Kutemajärvi) 1591A

Mårten (Kutemajärvi) 1591A

Tavast

Torsten (Kutemajärvi) 1590B

Tihoin

Anders (Tiihola) 1594A

Påhl Anderson (Tiihola) 1594A

Tijhoin

Lars (Kutemajärvi) 1590B

Mattz (Vehmaskylä) 1594B

Påhl (Halttula) 1589B

Påhl Larson (Tiihola) 1594A

Thomas (Kutemajärvi) 1590B

Tissarj

Daniel (Salmenkylä) 1593A

Lars (Kauppila) 1591A

Mattz (Kauppila) 1591A

Påhl (Kauppila) 1591A

Tuderus

Carl (Kangasniemi) 1591A

Carl (Synsiö) 1593B

Tuiulin

Johan (Reinikkala) 1593A

Tulla

Hans (Hyyrylä) 1589B

Jören (Hokanniemi) 1589B

Lars (Hokanniemi) 1589B

Niels (Hokanniemi) 1589B

UAlkuun

Ursinus

Johan (Pappila) 1595A

Jöran (Pappila) 1595A

VWAlkuun

Warpo

Hind: (Äkrynmäki) 1594B

Willskain

Johan (Harjunmaa) 1589B

Winikain

Michell (Kähkölä) 1591A

Wunukain

Carl (Rekola) 1593A

Sigfr: (Rekola) 1593A

Sigfred (Rekola) 1593A

Wäisein

Lars (Äkryntaipale) 1594B

Wänäl:

Anders (Kutemajärvi) 1590B

Olof (Pölläkkä) 1592B

Wänäl:in

Mattz (Murtoinen) 1592A

YAlkuun

Yllöin

Carl (Murtoinen) 1592A

Yllönen

Hind: (Kutemajärvi) 1590B

Påhl (Kutemajärvi) 1590B

ÅAlkuun

Ånoin

Påhl (Orala) 1592B

Årain

Johan (Kutemajärvi) 1591A

 

Huomaa että kaikki nimet eivät ole perusmuodossa

Tässä hakemistossa on yhteensä 301 nimeä

KylätSivut kylittäin

© Väinö Holopainen 2023