AloitussivuSavon henkikirjatKangasniemen pitäjä1727 → Henkikirja ☰ 

Kangasniemi henkikirja 1727

Sivu 1589B (aukeaman 1589 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
1 Hånganiemj/Hankamäki - - 3 Niels Markains hust - 1 C:og:
Bror Hindrich 1 -
Bror Samuell 1 -
2 - - 3 Thomas Peerson mh 1 1 D:o
Bror Petter 1 -
3 - - 3 Jöran Laitin med ho 1 1 Inf
Son Jöran 1 -
1 Harjuma/Harjunmaa - - 4 Eskell Räpoin med ho 1 1 D:o
Sold: Johan Willskains ho - 1 87
Erich Räpoins hustru - 1
- - 4 Per Råmoin med ho 1 1
Dr: Erich Martin mh 1 1
1 Hyrilä/Hyyrylä - - 2 Hans Tulla med ho 1 1 C:og:
2 - - 4 Jacob Pynnöin mh 1 1 D:o
Bror Michell 1 -
Måg: Samuel Kaukos ho - 1
1 Hajala/Heijala - - 2 Lars Håckain 1 - D:o
Bror Jörans hust - 1
2 - - 2 Erich Christers: mh 1 1 D:o
1 Haltula/Halttula - - 6 Christer Mattson mh 1 1 D:o
Bror Jören med ho 1 1
Mågen Påhl 1 -
1/2 Bror Erich 1 -
2 - - 2 Påhl Tijhoin med ho 1 1 D:o
3 - - 4 Eskell Suroinen 1 - Inf
Bror Jören med ho 1 1
Son Jören Suronen 1 -
1 Håckanniemj/Hokanniemi - 2 - Mattz Anderson mh 1 1 Cav:
2 - 4 - Hans Mannin mh 1 1 D:o
St: S: Gustaf med ho 1 1
3 - 3 - Lars Tullas hust - 1 D:o
Bror Niels 1 -
Bror Jören 1 -

Sivu 1590A (aukeaman 1590 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
4 Håckanniemj/Hokanniemi - 3 - Abr: Håckains hust - 1 Cav:
Bror Lars med ho 1 1
5 - - 4 Mattz Hämäl: med ho 1 1 C:og:
Son Johan 1 -
B:S: Hind Hinderson 1 -
6 - - 2 Erich Hindersons hust - 1 Inf
Bror Hindrich 1 -
7 - - 3 Mattz Påhlson med ho 1 1 C:og:
Son Johan 1 -
8 - - 2 Christer Håckain mho 1 1 Inf
9 - - 2 Lars Larsson Sauko 1 - C:og:
10 - 3 - Jacob Håckain med ho 1 1 Cav:
Bror Niels Håckain 1 -
11 - 3 - Johan Mannin m ho 1 1 D:o
D:r Petter Håckain 1 -
12 - - 2 Christer Håckain m ho 1 1 C:og:
13 - 4 - Thomas Reinikain med hust 1 1 Cav:
Bror Petter med ho 1 1
14 1 2 - Jonas Håckain med ho 1 1 D:o
Corporal Matz Cavalers h:o - 1
15 - 4 - Bertill Pulliain mh 1 1 D:o
Son Christer 1 -
D:r Påhl Reinikain 1 -
16 - - 3 Sigfr: Hanson Partj med ho 1 1 Inf
Bror Hans Hanson 1 -
17 - - 4 Jören Håckanen 1 - D:o
Son Jören 1 -
Måg: Thomas Håckain mh 1 1
18 - - 2 Johan Påhlson med ho 1 1 D:o
1 Ickola/Ikola - - 2 Johan Hämälein mh 1 1 C:og:

Sivu 1590B (aukeaman 1590 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
1 Kutemajärfwj/Kutemajärvi - - 2 Abr: Korhoin med ho 1 1 Inf
2 - - 3 Anton Kohwaka 1 - D:o
D:r Olof Hämäl: med h 1 1
3 - - 4 Jören Repoin mh 1 1 C:og:
B:M: Anders Räppo 1 -
Son Johan Rapa 1 -
4 - - 2 Hind: Yllönen 1 - Inf
Son Påhl 1 -
5 - - 3 Niels Korhoin med ho 1 1 D:o
Bror Jonas 1 -
6 - - - Bebrukes af Capit:n Torsten Tavast - - Inf
7 - - - Lars Pöyheins - - Inf öde
8 - - 4 Thomas Tijhoins hust - 1 C:og:
Bror Lars med ho 1 1
Dr: Sameull 1 -
9 - - 3 Anders Tarf:oin 1 - D:o
B:M: Anders Wänäl: med hust 1 1
10 1 - 2 And: And:son Hämäl: med hust 1 1 Inf
Corp: Fribergz hust - 1
11 - - 2 Bertill Suronen 1 - C:og:
B:M: Mårtens ho - 1
12 - - 2 Sigf: Johanson Laitin med hust 1 1 D:o
13 2 - - Capitt:n Torsten Tavast Fruu - 1 Inf
Trumbsl: Joh: Bohms ho - 1
- - 2 L:B: Jören Hämäl: mh 1 1
- - 2 L:B: Thomas Korhoin med hust 1 1
14 - - 4 Elias Hännin med ho 1 1 D:o
Son Thomas med ho 1 1
15 - 2 - Olof Pystyin med ho 1 1 Cav:

Sivu 1591A (aukeaman 1591 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
16 Kutemajärfwj/Kutemajärvi - - 3 Jören Hämäl:s hust - 1 C:og:
Bror Bertill 1 1
17 - - 3 Johan Partin med ho 1 1 Inf
Bror Son Johan 1 -
18 - - 2 Mattz Rasto med ho 1 1 C:og:
19 - - 4 Markus Lahikain mh 1 1 Inf
Bror Jacob med ho 1 1
20 - - 4 Mårten Tarf:oin med hust 1 1 C:og:
Bror Bertills hust - 1
Son Adam 1 -
21 - - 3 Johan Laukarins ho - 1 Inf
Son Lars 1 -
Son Johan 1 -
22 - - 2 Johan Årain med ho 1 1 C:og
1 Kaupila/Kauppila - - 2 Bertill Jacobson Pappi med hust 1 1 Inf
2 - - 5 Lars Tissarj 1 - D:o
Bror Mattz mh 1 1
Bror Påhl med ho 1 1
1 Kangasniemj/Kangasniemi - - - Sacell:n Carl Tuderii hemman - - C:og
1 Kychkylä/Kähkölä - - 4 Michell Winikain med hust 1 1 Inf
Son Michell 1 -
D:r Lars Puttoin 1 -
1 Kahilanmäkj/Kaihlamäki - - 6 Christer Pulliain mh 1 1 C:og:
Son Christer 1 -
Erich Peckoin med ho 1 1
han pro 726 tillbaka 1 -
2 - 3 - Christer Hinderson Pynnöin med ho 1 1 Cav:
Bror Elias 1 -
3 - 2 - Erich Pynninen mh 1 1 D:o
4 - 2 - Mattz Hännin mh 1 1 D:o

Sivu 1591B (aukeaman 1591 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
5 Kahilanmäkj/Kaihlamäki - - 2 Mattz Liukoin med ho 1 1 C:og:
6 - - 2 Christer Larson Heinoin med hust 1 1 D:o
7 - 2 - Mårten Hämäläin med hust 1 1 Cav:
8 - - 2 Niels Ryttköyin mh 1 1 C:og:
1 Kufwasmäkj/Kuvasmäki - - 3 Mattz Pyllfwein mh 1 1 D:o
Bror Jören 1 -
1 Kåitila/Koittila - - 5 Mattz Laukarin mh 1 1 D:o
Bror Israell 1 -
Bror Lars 1 -
Bror Jören 1 -
1 Luussniemj/Luusniemi - - 2 And:s Bengtin med ho 1 1 Inf
2 - - 5 Mattz Måilain 1 -
Bror Påhl 1 -
Bror Eskell med ho 1 1
Bror Anders 1 -
3 - - 2 Lars Kimarj med ho 1 1 Inf
4 - - 3 Niels Launiain mh 1 1 D:o
Drängen Påhl 1 -
5 - - 4 Lars Sijtarij 1 - D:o
S:r S:n Påhl Kimarj mh 1 1
Bror Erich 1 -
6 - - 3 Påhl Möttö med ho 1 1 C:og:
Dåtter Lastika - 1
7 - - 4 Anders Aufwikain mh 1 1 D:o
Bror Påhl med hust 1 1
1 Laitiala - - 3 Michell Michellson 1 - Inf
St:S: Mickels hust - 1
1/2 Bror Lars Pundain 1 -
2 - - 2 Michel Sigf:son Laitins ho - 1 D:o
Son Erich 1 -

Sivu 1592A (aukeaman 1592 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
1 Murdois/Murtoinen - - 2 Mattz Wänäl:in med ho 1 1
2 - 2 - L:B: Carl Yllöin m ho 1 1 Cav:
1 Mackoila/Makkola - - 4 Christer Ickoin med ho 1 1 C:og:
Bror Anders hust - 1
Dräng Anders Kaupin 1 -
2 - - 10 Påhl Mackoin med ho 1 1 Inf
Swåg: Jonas med ho 1 1
Bror Christer 1 -
D:r And:s Mackoin mh 1 1
D:r Johan Mackoin 1 -
D:r Sigfr: Dito 1 -
Drängens Moder - 1
3 - - 3 Olof Manninen mh 1 1 D:o
Son Johan 1 -
4 - - 2 Sigfr: Kyryläin m ho 1 1 D:o
5 - - 16 Petter Ickoin med ho 1 1 D:o
Sigfr: Ickoin med ho 1 1
pro 1724: 725 L: 726 til baka 6 6
1 Mannila - - 2 Petter Mannin m ho 1 1 D:o
2 - - 5 Anders Anderson mh 1 1 D:o
Bror Abraham 1 -
Bror Mattz 1 -
Bror Isack 1 -
3 - - 3 Hind: Suchoin med ho 1 1 D:o
Bror Mattz 1 -
4 - - 3 Sigfred Pyllfwein 1 - D:o
Bror Hans 1 -
Bror Hindrich 1 -
5 - - 4 Gustaf Thomassn Håckain med hust 1 1 C:og.
Bror Bertill med ho 1 1
1 Nousiala - - 4 Jören Jörenson med ho 1 1 Inf
Sigf: Kuikas hust - 1
D:r Mattz Kouka 1 -

Sivu 1592B (aukeaman 1592 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
1 Orala - - 2 Michell Markusons ho - 1 Inf
Son Mattz 1 -
2 - - 2 Påhl Ånoin med ho 1 1 D:o
1 Pölläkämäkj/Pölläkkä - - 4 Lars Laitin med ho 1 1 C:og:
D:r Olof Wänäl: mh 1 1
1 Pöihälä/Pöyhö - 1 - Mattz Pöihein 1 - Cav:
1 Papala/Paappala - - 2 Johan Ryttkein mh 1 1 Inf
2 - - 4 Erich Larsons hust - 1 D:o
Bror Erich 1 -
Bror Thomas 1 -
Bror Lars 1 -
3 - - 3 Hind: Ohlsons hust - 1 D:o
Son Hindrich 1 -
Bror Mattz 1 -
- - 3 Tårp: Hans Pylfwein med hust 1 1
Swåg: Thom: Måilain 1 -
1 Pylfwänälä/Pylvänälä - - 3 Johan Påhlson med ho 1 1 D:o
Bror Christer 1 -
2 - - 2 Sigfred Sigfredson 1 - D:o
Son Gabriell 1 -
3 - - 3 Eskell Larson med ho 1 1 D:o
Son Michell 1 -
4 - - 6 Hind: Thomason Häckin med hust 1 1 C:og.
B:M: Hind: Hinders: mho 1 1
D:o Thomas Claeson mh 1 1
1 Reinikala/Reinikkala - 2 - Tomas Reinikain med hust 1 1 Cav:

Sivu 1593A (aukeaman 1593 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
2 Reinikala/Reinikkala 4 - - Länsman Johan Ahlquist 1 - C:og.
Christer Mannins ho - 1
D:r Olof Pöcköin 1 -
D:r Mattz Bengtin 1 -
3 2 - - Johan Tuiulin mh 1 1 D:o
1 Rekola - - 4 Sigfr: Wunukain 1 - D:o
Son Carl med ho 1 1
Bror Sigfred 1 -
2 - - 3 Jacob Normoin 1 - D:o
B:M: Markus Markuson med ho 1 1
1 Rauhajerfwj/Rauhajärvi - - 2 Erich Råmo med ho 1 1 Inf
2 - - 2 Påhl Påhlsson 1 - D:o
Bror Lars 1 -
1 Ryttilä/Rytkölä - - 3 Erich Assikain mh 1 1 D:o
Daniel Hindersons ho - 1
1, 2 Sallmenby/Salmenkylä - - - Under Prästebohl: - -
3 - - 4 Daniel Tissarj med ho 1 1 C:og:
D:R Thom: Hinders: Pyf:win 1 -
Dåtter Anna - 1
4 - - 3 Niels Moskarj med ho 1 1 D:o
Bror Erich 1 -
1 Synsiälä/Synsiölä - - 3 Måns Ohlson med ho 1 1 D:o
Bror Johan 1 -
2 - - 4 Påhl Larson Håckain mh 1 1 D:o
Bror Jöran och Mattz 2 -
3 - - 5 Lars Laukarin mh 1 1 D:o
Son Johan 1 -
Son Anders 1 -
Bror Mattz 1 -
4 - - 3 Jören Naijanen mh 1 1
Son Christser 1 -

Sivu 1593B (aukeaman 1593 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
1 Synssiälä/Synsiö 4 - - Sacell:n H:r Carl Tuderus med ho 1 1 C:og.
Drängen Olof 1 -
Pigan Påhl Reinikains h:o - 1
2 - - - Mattz Halttuins öde - - Crono
3 - 4 - Johan Haltuin med ho 1 1 Cav:
Son Mattz med ho 1 1
4 - - 3 Olof Jörenson Bengtin 1 - C:og.
Jören Bengtins hust - 1
Bror Jören 1 -
5 - - 2 Mattz Haltuin med ho 1 1 D:o
6 - - 4 Hind: Anderson mh 1 1 D:o
Sån Måns 1 -
Son Lars 1 -
7 - - 2 Sigfr: Laitin med ho 1 1 D:o
8 - - 1 Lars Huiskain 1 - D:o
9 - - 2 Påhl Håckain mh 1 1 D:o
1 Säppälä/Seppälä - - 3 Christer Eskellson 1 - Inf
Syster Magdalena - 1
Bror Eskell 1 -
2 - - 2 Thomas Rafwio mh 1 1 D:o
3 - - 3 Sigfr: Laukarin mh 1 1 D:o
B:M: Pär Mannins ho - 1
4 - - 2 Anders Mannin med hust 1 1 D:o
1 Surola/Suurola 4 - - Fältwäbelen Simon Erich Mörskman - - Inf Bostel:
Dräng Mattz Räpo med hust 1 1
Bror Dafwidz hust - 1
Pigan Anna Hångain 1 -

Sivu 1594A (aukeaman 1594 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
2 Surola/Suurola 3 - - Capitainen Johan Anthonj med hust 1 1 Inf
Dräng Jören Haltuin 1 -
- - 3 Mårten Knutj mh 1 1
Bror Hind: Mårtens: 1 -
1 - - Brofougden Anders Hångain 1 -
1 Synsiänranda/Synsiöranta - - 3 Geonycius Pynnöin med hust 1 1 C:og:
St:S: Anders 1 -
1 Tijhola/Tiihola - - 4 Anders Tihoins E:a - 1 Inf
Son Påhl Anderson med hust 1 1
D:r Eskell Johanson 1 -
- - 2 Påhl Larson Tijhoin med hust 1 1
2 - - 3 Hind: Kochwaka med hust 1 1 D:o
Bror Erich 1 -
1 Wunukala/Unnukkala - - 1 Bertill Jacobson 1 - D:o
1 Wärälä/Väärälä - - 2 Hind: Laitinen med hust 1 1 C:og.
2 - 3 - Johan Kimarj 1 - Cav:
Anders Hänninen med hust 1 1
1 Wojolax/Vuojalahti - - 2 Michell Pärson med hust 1 1 C:og:
1 Wächmais/Vehmaskylä - - 4 Christer Ickoin med ho 1 1 Inf
Swåger Mårten mh 1 1

Sivu 1594B (aukeaman 1594 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
2 Wächmais/Vehmaskylä - - 2 Mattz Tijhoin med hust 1 1 Inf
3 - - 4 Johan Pöitur med ho 1 1 D:o
Simon Ikoins hust - 1
Dräng Isack Hafwj 1 -
1 Äckröntaipall/Äkryntaipale - - 2 Thomas Kuituin med h 1 1 D:o
2 - - 3 Mattz Manninen med hust 1 1 C:og:
Lars Wäisein 1 -
3 - - 2 Mattz Säppälein med hust 1 1 D:o
4 - - 2 Lars Wäisein 1 - Inf
Isack Ickoins hust - 1
5 - - 3 Sigfred Moskolain med hust 1 1 C:og:
Bror Anders 1 -
6 - - 5 Erich Jurfwin 1 - Inf
Bror Christer mh 1 1
Dräng Thomas Kaupin med hust 1 1
1 Äckrönmäckj/Äkrynmäki - - 3 Hind: Pynnöin 1 - D:o
Bror Mattz D:o 1 -
Hind: Warpos hust - 1
Pappila 6 - - Kyrckioheerden Högl:de H:r Hind: Agander med ho 1 1
Drängen Samuel 1 -
Pigan Magdelena - 1
Samuel Himotus hust - 1

Sivu 1595A (aukeaman 1595 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
Pappila 2 - - Klåckaren Johan Ursinus 1 -
Son Jöran 1 -
2 - - Spögubben Jacob Möckeräin 1 -
Son Jacob Jacobsons hust - 1

NimihakemistoKylätSivut kylittäin1722

© Väinö Holopainen 2023