AloitussivuSavon henkikirjatKuopion pitäjä1727 → Henkikirja ☰ 

Kuopio henkikirja 1727

Sivu 1750B (aukeaman 1750 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
1 Airaxala/Airaksela - 2 - Christer Airaxin 1 - Cav: Airaksinen
d:r Påhl Reinickain 1 - Reinikainen
- 1 - Tårp:n Mattz Peersson hust - 1 Airaksinen
2 - 3 - Olof Gabriellsson 1 - Caw: Airaksinen
Son Gabriell mh 1 1 Airaksinen
3 - - 4 Jöran Eskellsson mh 1 1 Inf: Airaksinen
B:S: Anders Airaxin mh 1 1 Airaksinen
1 Achkowäsinkÿllä/Akonvesi - 6 - Mattz Staffansson Hämälein med hustru 1 1 Cav: Hämäläinen
Bror Ifwar 1 - Hämäläinen
d:r Johan Zachrisson 1 -
Staffan HämmeL:n hust - 1 Hämäläinen
dåtter S: - 1 Hämäläinen
- 3 1 Michell Hillduin mh 1 1 Cav: Hiltunen
Bror Påhls hustru - 1 Hiltunen
Solld: Johan Waroins hust - 1 Varonen 84
2 - - 7 Mattz Abrahamsson Hardickain med hustru 1 1 C:ög: Hartikainen
Bror Anders mh 1 1 Hartikainen
dåtter Carin HämmäL - 1 Hämäläinen
d:r Påhl Rahickain mh 1 1 Rahikainen
- - 2 Tårp:n Peer Rijssain mh 1 1 Rissanen
2 st: Kiör 2 st: Fåhr
1 Coupiobÿ/Kuopio
2 2 - - Capitein Abrah: Sund mh 1 1 Inf: Sund
1 Ennolachtenbÿ/Enonlahti - 3 - Hindrich Korhoin mh 1 1 Cav: Korhonen
Bror Petters hustru - 1 Korhonen
2 - 2 - Anders Anderss:n Lippoin mh 1 1 Cav: Lipponen
3 - - 5 Måns Thomalain 1 - C:og: Tuomainen
Son Måns med hustru 1 1 Tuomainen
Son Mattz 1 - Tuomainen
Son Michells hustru - 1 Tuomainen

Sivu 1751A (aukeaman 1751 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
4 Ennolachtenbÿ/Enonlahti - - 2 Lahrs Månsson mh 1 1 C:og: Tuomainen
1 Hatsola/Hatsala - - - ?: Maijor Fiandt - - Capiteins Bost: Inf: Fieandt
- - 4 L:B: Staffan Staffansson 1 -
Staffan Taskins hustru - 1 Taskinen
Jeremias Krogers hustru - 1 Kröger
dr Samuell Ittkoin 1 - Itkonen
1 Haminalax/Haminalahti - - 4 Anders Lahrsson mh 1 1 Inf: Roininen
Bror Lahrs Lahrsson 1 - Roininen
Solld: Wännäleins hust - 1 Venäläinen 18
2 - - 2 Nills Mattss:n Kårhoin mh 1 1 Inf: Korhonen
3 3 - - Lieut:n Joh: Hoffreen mh 1 1 Inf: Hoffren
Pigan Carin Eskellin - 1 Eskelinen
4 - - 4 Hans Kårhoin mh 1 1 Inf: Korhonen
Bror Hindrich 1 - Korhonen
Sÿster Judith - 1 Korhonen
5 - - 2 Johan Öman 1 - C:og: Öman
dr Anders Kårhoin 1 - Korhonen
6 - 3 - Brussius Hindersson 1 - Caw: Pursiainen
B:M: Eskell Pörrein mh 1 1 Pörhönen
1 Hilldulanlax/Hiltulanlahti - - - Fendrich Erich Wrilanders - - Bostelle Inf: Wirlander
- - 4 L:B: Peer Roinins hust - 1 Roininen
d:r Christer Kårhoins hust - 1 Korhonen
d:r Nills Tuchkulain 1 -
Pigan Inga Lappitar - 1 Lappalainen
2 3 - - Munsterskrif:n Grååstens hustru - 1 Musterskrif:n Bost Inf: Gråsten
d:r Anders Mömmö 1 - Mömmö
Pigan Margetta - 1
- - 2 L:B: Axell Kröger 1 1 Kröger
3 - - 3 Hindrich Hillduin mh 1 1 Inf: Hiltunen
Broor Johan 1 - Hiltunen
4 - - - Sergiant: Lars Assickains - - Bost: Inf: Asikainen
- - 3 L:B: Peer Peersson Wainicka med hustru 1 1 Vainikainen
Bror Johan 1 - Vainikainen

Sivu 1751B (aukeaman 1751 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
1 Hirfwinmäckj/Hirvimäki - - 3 Lahrs Kårhoin mh 1 1 Inf Korhonen
Bror Hans 1 - Korhonen
- - 3 Lahrs Rässiein mh 1 1 Inf: Räsänen
Bror Peers hustru - 1 Räsänen
1 Hackulila/Hakulila - 3 - Petter Lydickein mh 1 1 Cav: Lyytikäinen
d:r Mattz Karhuijn 1 - Karhunen
1 Hirfwilax/Hirvilahti - - 4 Petter Eskellin mh 1 1 Inf: Eskelinen
d:r Staffan Radickain 1 - Raatikainen
dåtter Appolonia - 1 Eskelinen
2 - - 3 Michell Radick:n mh 1 1 Inf: Raatikainen
frende Michell Coulemains hustru - 1 Kolehmainen
3 - 2 - Olof Leinoin mh 1 1 Cav: Leinonen
4 - - 2 Lahrs Huttuin 1 - Inf: Huttunen
Pigan Ellin Mallitar - 1 Malinen
5 - 3 - Michell Linduin mh 1 1 Cav: Lintunen
Swåg:r Ruskasses hustru - 1 Ruuskanen
6 - 3 1 Påhl Wännälein 1 - Cav: Venäläinen
Son Petter med hust:u 1 1 Venäläinen
Solld: Olofz hustru - 1 24
1 Hatalabÿ/Haatala - - 2 Hans Kopoinen mh 1 1 Inf: Koponen
2 - - 2 Christer Ruskain 1 - Inf: Ruuskanen
Pigan Margeta Karhutar - 1 Karhunen
3 - - 1 L:B: Anders Hardickain 1 - Furerens Bost Hartikainen
4 - - 2 Michell Hatain 1 1 Inf: Haatainen
5 - - 3 Petter Huttuins hustru - 1 Inf: Huttunen
Son Erich Huttuin 1 - Huttunen
dåtter Kirstin - 1 Huttunen
6 - - 2 Anders Mårtenssonn Lippoin mh 1 1 Inf: Lipponen
7 - - 3 Petter Kimmings mh 1 1 Inf: Kiimalainen
Josseph Kimming 1 - Kiimalainen
1 Hamulabÿ/Hamula - 2 - Johan SafwoLn mh 1 1 Cav: Savolainen
2 - 2 - Jöran Pardain mh 1 1 Cav: Partanen
3 - 2 - Johan Wainickain mh 1 1 Cav: Vainikainen

Sivu 1752A (aukeaman 1752 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
4 Hamulabÿ/Hamula - 4 - Olof Safwolains hust - 1 Cav: Savolainen
Son Lahrs Ohlsson mh 1 1 Savolainen
dåtter Margareta - 1 Savolainen
5 - 2 - Johan Johansson mh 1 1 Cav: Väänänen
6 - 2 - Lahrs Jäskeln mh 1 1 Cav: Jääskeläinen
7 - 2 - Ifwar Safwoln mh 1 1 Cav Savolainen
1 Hackaralabÿ/Hakkarala - 4 - Mårten Wartiain mh 1 1 Cav: Vartiainen
dåtter Kirstin Wartiatar - 1 Vartiainen
Pigan Anna Monckötar - 1 Mönkkönen
2 - 5 - Lahrs Johanssn Lydick:n mh 1 1 Cav: Lyytikäinen
Bror Mattz hustru - 1 Lyytikäinen
F:B:S: Johan 1 - Lyytikäinen
Pigan Kirstin Kårhotar - 1 Korhonen
3 - 4 - Mattz Påhlsson mh 1 1 Cav: Pitkänen
Bror Mårten 1 - Pitkänen
Bror Johan 1 - Pitkänen
4 - 3 - Jacob Hackarin 1 - Cav: Hakkarainen
M: Mattz Pittkäin mh 1 1 Pitkänen
5 - 2 - Jacob Hackarin mh 1 1 Cav: Hakkarainen
6 - 2 - Peer Jacobss:n Hackarin med hustru 1 1 Cav: Hakkarainen
1 - - Pigan Anna Hillutar - 1 Hiltunen
7 - 4 - Petter Rissain mh 1 1 Cav: Rissanen
M: Olof Heikin mh 1 1 Heikkinen
1 Halunabÿ/Haluna - - 3 Erich Kåckoin mh 1 1 C:og: Kokkonen
Son Michells hustru - 1 Kokkonen
2 - - 3 Michell Hinderss:n Kåckoin 1 - Inf: Kokkonen
Bror Hindrich mh 1 1 Kokkonen
1 Hippanlax/Hipanlahti - - 2 Mattz Thomass:n Rissain med hustru 1 1 C:og: Rissanen
- - 3 Mattz Peerss:n Rissain mh 1 1 C:og: Rissanen
Bror Johan 1 - Rissanen
1 Hårssmanalax/Horsmastenlahti - - 2 Olof Keinoin mh 1 1 C:og: Keinänen
1 Halloila/Halola - 3 - Isack Palldanius mh 1 1 Cav: Paldanius
Solld: Assickains hust - 1 Asikainen 38

Sivu 1752B (aukeaman 1752 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
1 Halloila/Halola - 2 - Peer Lahrsson Halloin mh 1 1 Cav: Halonen
2 - 4 - Påhl Philipsson mh 1 1 Cav: Halonen
B:M: Johan Räihä mh 1 1 Räihä
- 5 - Anders Kårhoin mh 1 1 Cav: Korhonen
Bror Olof 1 - Korhonen
Bror Hans mh 1 1 Korhonen
3 - 4 - Petter Kimming mh 1 1 Cav: Kiimalainen
Son Peer Peerss:n mh 1 1 Kiimalainen
- 2 - Christer Nillsson Råifwain med hustru 1 1 Cav: Roivainen
4 - - 4 Påhl Karhuin 1 - C:og: Karhunen
Son Grells Påhlss:n mh 1 1 Karhunen
Son Påhl 1 - Karhunen
5 - 2 - Petter Wäisein mh 1 1 Cav: Väisänen
- 3 - Daniell Rahuin mh 1 1 Cav: Rahunen
Bror Anders 1 - Rahunen
1 Jullckola/Julkula 3 - - Capeln He:r Johan Mollerus med hustru 1 1 Mollerus
d:r Hindrich Tåifwain 1 - Toivanen
2 4 - - Capel:n Her Hindrich Mäckelin mh 1 1 CapLs Bohl Mechelin
Son Jacob 1 - Mechelin
d:r Samuell Samuelss 1 -
1 Jennewirta/Jännevirta - - 4 Olof Hardickain mh 1 1 C:og: Hartikainen
Bror Son Johan mh 1 1 Hartikainen
2 - - 2 Johan Johansson mh 1 1 C:og: Hartikainen
1 - - Inhÿses Pigan Maria Kanutar - 1
- - 1 Carll Lahrsson Halloin 1 - C:og: Halonen
3 - 2 - Anders Påhlsson Niskain med hustru 1 1 Cav: Niskanen
- 2 - Anders Peerss:n Niskain mh 1 1 Cav: Niskanen
1 Jurcikamäckj/Juurikkamäki - 4 - Olof Räsein 1 - Cav: Räsänen
Påhl Räseins hustru - 1 Räsänen
Mågen Olof mh 1 1 Räsänen

Sivu 1753A (aukeaman 1753 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
2 Jurcikamäckj/Juurikkamäki - - 5 Hindrich Wirnäs mh 1 1 C:og: Virnes
Bror Mattz hustru - 1 Virnes
Bror Son Peer Peersson 1 - Virnes
Bror Son Måns 1 - Virnes
- - 3 Olof Peersson mh 1 1 C:og: Räsänen
Modern Petters hustru - 1 Räsänen
3 - - 3 Michell Räsein 1 - C:og: Räsänen
Son Michell mh 1 1 Räsänen
1 Jännisahlonbÿ/Jänissalo - 3 - Påhl Rahuin mh 1 1 Cav: Rahunen
Bror Petter 1 - Rahunen
2 - 3 - Nills Fougtelain mh 1 1 Cav: Voutilainen
d:r Petter Ihalains hust - 1 Ihalainen
- 5 - Mattz Smålanders hust - 1 Cav. Smolander
Bror Nills mh 1 1 Smolander
Bror Hindrich mh 1 1 Smolander
1 Jounialax/Juonianlahti 2 - 4 Olof Soinin mh 1 1 Inf: Soininen
d:r Olof Hofwin 1 - Huovinen
Pigan Margareta - 1
TrumbsLn Samuell Åman med hustru 1 1 Åman *
1 Karasslaxbÿ/Kaaraslahti - 3 - Daniell Jutilain 1 - Cav: Juutilainen
Måg Thomas TåifwLn mh 1 1 Toivanen
2 - 2 - Johan Kockarin mh 1 1 Cav: Kokkarinen
- 5 - Peer Nillss:n Päckarin med hustru 1 1 Cav: Pekkarinen
Bror Staffan mh 1 1 Pekkarinen
Bror Påhl 1 - Pekkarinen
3 - 4 - Michell Ruskains hust - 1 Cav: Ruuskanen
Bror Påhls hust - 1 Ruuskanen
d:r Mattz Lappalain 1 - Lappalainen
Sÿster Carin - 1 Ruuskanen
4 - 2 - Hindrich Ruskain mh 1 1 Cav: Ruuskanen
1 Kaislachtenlax/Kaislastenlahti - - 3 Påhl Christersson 1 - Inf:
Påhl Påhlss Lapwäteleins hustru - 1 Lapveteläinen
d:r Hindrich Kartuin 1 - Karttunen

Sivu 1753B (aukeaman 1753 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
1 Kuifwanemj/Kuivaniemi - - 7 Peer Ohlsson mh 1 1 Inf: Kolehmainen
Broor Michell mh 1 1 Kolehmainen
d:r Staffan Coulemain mh 1 1 Kolehmainen
d:r Casper Watain 1 - Vatanen
2 - 7 1 Ifwar Karhuin mh 1 1 Cav: Karhunen
d:r Clemeth Staffanss: mh 1 1 Karhunen
Bror Peer 1 - Karhunen
Nills Karhuin 1 - Karhunen
Pigan Hackulitar - 1 Hakulinen
Solld: Lahrs Kårhoins hust - 1 Korhonen 12
1 Kartulabÿ/Karttula - - 3 Mattz Wainickains hust - 1 C:og: Vainikainen
Son Anders mh 1 1 Vainikainen
2 - - 3 Påhl Peerssons Enckia - 1 Inf: Karttunen
Son Petter mh 1 1 Karttunen
3 - - 4 Erich Lahrsson Hurskain mh 1 1 C:og: Hurskainen
d:r Mattz Kåskin mh 1 1 Koskinen
4 - 4 - Mattz Tijtin mh 1 1 Cav: Tiitinen
Swåg:r Bertell Laitin mh 1 1 Laitinen
5 - 2 - Johan Peerss:n Huttuin mh 1 1 Cav: Huttunen
6 - - 3 Hindrich Hassinen mh 1 1 C:og: Hassinen
Bror Grells 1 - Hassinen
1 Kåifwulachtenbÿ/Koivulahti - - 3 Lahrs Pirskoins hustru - 1 Inf: Pirskanen
Son Thomas mh 1 1 Pirskanen
1 Knutilanbÿ/Nuutila - 7 - Lahrs Cnuthssons hustru - 1 Cav: Nuutinen
Son Peer mh 1 1 Nuutinen
d:r Johan Cnutin mh 1 1 Nuutinen
d:r Jacob Tåloin mh 1 1 Tolonen
2 - - 2 Mattz Röndä mh 1 1 Inf: Röntynen
3 - - 3 Jossep Påhlss:n Huskain mh 1 1 Inf: Huuskonen
d:r Anders Cnutin 1 - Nuutinen
1 Kuronlax/Kurolanlahti - 2 - Peer Mÿckein mh 1 1 Cav: Mykkänen
2 - 2 - Michell Radick:s hustru - 1 Cav: Raatikainen
Bror Påhl 1 - Raatikainen
3 - 3 - Påhl Påhlss:n Mÿckein mh 1 1 Cav. Mykkänen
Bror Johan 1 - Mykkänen

Sivu 1754A (aukeaman 1754 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
4 Kuronlax/Kurolanlahti - 2 - Johan Kuroin mh 1 1 Cav: Kuronen
5 - 4 1 Hans Wänein 1 - Cav: Wäänänen
Son Olof mh 1 1 Wäänänen
dåtter Beata - 1 Wäänänen
Solld Petter TållfLs hust - 1 Tolvanen 33
6 - 4 - Peer Eskellin mh 1 1 Cav: Eskelinen
d:r Lahrs Niskain mh 1 1 Niskanen
7 - 4 - Petter Christerss:n Kårhoin med hustru 1 1 Cav: Korhonen
d:r Ifwar Karhuin mh 1 1 Karhunen
1 Kåifwusarenbÿ/Koivusaari - - 4 Hemming SafwoLs hust - 1 Inf: Savolainen
Bror Zacharias mh 1 1 Savolainen
Bror Olof SafwoLn 1 - Savolainen
2 - - 2 Olof SafwoLn mh 1 1 Inf: Savolainen
- - 4 Lahrs SafwoLs hustru - 1 Inf: Savolainen
Son Anders mh 1 1 Savolainen
Son Lahrs 1 - Savolainen
1 Kächwobÿ/Kehvo - 3 - Johan Zachaus 1 - Zacheus
Stÿf Son Esaias 1 - Paldanius
Pigan Carlls hustru - 1 Paldanius
2 - 6 - Lahrs Mattsson mh 1 1 Cav: Väänänen
Bror Mattz mh 1 1 Väänänen
Bror Johan 1 - Väänänen
Pigan Margareta - 1
3 - 2 - Michell Cnuthss:n Wänein 1 - Cav: Väänänen
Son Anders 1 - Väänänen
1 Kåifwumäckj/Koivumäki - 2 - Johan Hillduin mh 1 1 Cav: Hiltunen
1 Kassurilanbÿ/Kasurila - 2 - Lahrs Ruskas hustru - 1 Cav: Ruuskanen
Stÿf Son Mårten 1 -
- 1 - Christer Jullkoins hust - 1 Cav: Julkunen
- 2 - Lahrs Laukoin mh 1 1 Cav: Laukkanen
2 - 7 - Mårten Cnutin mh 1 1 Cav: Nuutinen
B:r Bertell Zachrisson mh 1 1 Nuutinen
Bror Ifwar 1 - Nuutinen
d:r Jacob Mardick:n mh 1 1 Martikainen

Sivu 1754B (aukeaman 1754 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
3 Kassurilanbÿ/Kasurila - 1 - Peer Turuin 1 - Cav: Turunen
- 2 - Mårten Mårtensson Kassurin mh 1 1 Cav: Kasurinen
4 - - 2 Anders Laackoin mh 1 1 C:og: Laakkonen
5 - 6 1 Lahrs Lahrsson Tåssawain med hustru 1 1 Cav: Tossavainen
Bror Son Påhl mh 1 1 Tossavainen
Bror Michell 1 - Tossavainen
Pigan Erich Harroins hust - 1
Solldat Flinkz hustru - 1 Flink 53
6 - 5 - Swän Mårtenss:n mh 1 1 Cav: Kasurinen
Bror Mattz 1 - Kasurinen
Bror Mårten 1 - Kasurinen
Bror Michell 1 - Kasurinen
7 - 4 1 Staffan Päckarin 1 - Cav: Pekkarinen
Son Staffan mh 1 1 Pekkarinen
Son Mattz 1 - Pekkarinen
Solld: Kättuins hustru - 1 Kettunen 51
1 Kåtasallmj/Kotasalmi - 4 1 Anders Hindersson Tåifwain med hustru 1 1 Cav: Toivanen
Bror Påhl mh 1 1 Toivanen
Solld: Adam Pernains hust - 1 Pärnänen 68
2 - - 2 Johan SafwoLn mh 1 1 C:og: Savolainen
3 - 2 - Olof Tåifwain mh 1 1 Cav: Toivanen
1 Keuritenbÿ/Keyritty - 2 - Måns Uckoin mh 1 1 Cav: Ukkonen
- 2 - Johan Auhoin mh 1 1 Cav: Ahonen
- 1 - Thomas Pardain 1 - Cav: Partanen
1 Kärsämäckj/Kärsämäki - 6 - Påhl Ållickains hustru - 1 Cav Ollikainen
Bror Thomas enckia - 1 Ollikainen
Bror Olof 1 - Ollikainen
Stÿf Son Taskin 1 - Taskinen
Bror Son Jöran mh 1 1 Ollikainen
1 Kiuckanemj/Kiukoonniemi - - 4 Adam Mustoin mh 1 1 C:og: Mustonen
d:r Hindrich Meetin mh 1 1 Miettinen
1 Kartasahlbÿ/Kartansalo - 3 - Anders Johansson mh 1 1 Cav: Turunen
F:B: Olof 1 - Turunen
1 Kärmälax/Käärmelahti - 2 - Peer Radickain mh 1 1 Cav: Raatikainen
- 2 - Hindrich Hanss:n Radick:n mh 1 1 Cav: Raatikainen

Sivu 1755A (aukeaman 1755 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
2 Kärmälax/Käärmelahti - - 3 Hindrich Hyttöin mh 1 1 C:og: Hyttinen
Pigan Lahrs Mähöins hust - 1 Mähönen
3 - 3 - Mattz Wännälein 1 - Cav: Venäläinen
Swåg:r Hindrich JäskeLn mh 1 1 Jääskeläinen
4 - 2 - Johan Rässeins hustru - 1 Cav: Räsänen
Son Ellias 1 - Räsänen
Peer Jullkoin 1 - Cav: Julkunen
5 - 6 - Ifwar Kinnuin mh 1 1 Cav: Kinnunen
F:B:S: Peer Kinnuin mh 1 1 Kinnunen
St:d:r Lijssa Hillutar - 1 Hiltunen
drengen Abraham 1 - Möykkynen
6 - 3 - Påhl Rautiain 1 - Cav: Rautiainen
Broor Johans hustru - 1 Rautiainen
Son Lahrs 1 - Rautiainen
- 1 - Tårp:n Hemming Ryttkein 1 - Rytkönen
1 stLn Koo
- 5 - Ifwar Hyttinen mh 1 1 Cav: Hyttinen
Bror Johans hustru - 1 Hyttinen
B:r S: Peer Hÿttinen mh 1 1 Hyttinen
7 - - 5 Christer Karhu mh 1 1 C:og: Karhunen
F:B: Olof Ohlss:n mh 1 1 Karhunen
Solld: Jäskeleins hustru - 1 Jääskeläinen 46
8 - - 1 Peer Kärfwin 1 - C:og: Kervinen
- - 3 Erich Jäskelein 1 - Jääskeläinen
Son Thomas mh 1 1 Jääskeläinen
1 Lÿdickälä/Lyytikkälä - 2 - Hans Hansson Eskellin mh 1 1 Cav: Eskelinen
2 - 4 - Olof Hansson Eskellin mh 1 1 Cav: Eskelinen
Son Petter 1 - Eskelinen
1 Lapwätenlänlax/Lapvetelänlahti - 2 - Olof Leinoins hustru - 1 Cav: Leinonen
Son Påhl 1 - Leinonen
- 2 - Påhl Röngä mh 1 1 Cav Rönkä
1 Lamberila/Lamperila - 5 - Anders Kåppoins hust - 1 Cav: Koponen
Bror Peers hustru - 1 Koponen
Son Petter Anderss:n Kåpp:n 1 - Koponen
B:r S: Anders Peerss:n mh 1 1 Koponen
1 Låhilax/Lohilahti - - 4 Hindrich Mattss:n Hackara mh 1 1 C:og: Hakkarainen
Bror Lahrs 1 - Hakkarainen
Bror Mattz 1 - Hakkarainen

Sivu 1755B (aukeaman 1755 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
Låhilax/Lohilahti - - 1 Bertell Hackara 1 - C:og: Hakkarainen
- - 2 Tårp:n Olof Pittkein mh 1 1 Pitkänen
2 - - 4 Hindrich Tofwin mh 1 1 C:og: Tuovinen
Bror Peer mh 1 1 Tuovinen
- - 4 Johan Tofwin 1 - C:og: Tuovinen
Bror Bertell mh 1 1 Tuovinen
Solld: Eskell Puhackas hust - 1 Puhakka 87
1 Läppäranda/Leppäranta - - 1 Bertell Nillss:n Waroin 1 - C:og: Varonen
1 Littmanemj/Litmaniemi - 2 - Bertell Bertellsson 1 - Cav: Hartikainen
F:Bror Olof 1 - Hartikainen
2 - 4 - Mattz Keinoin mh 1 1 Cav: Keinänen
Bror Jöran mh 1 1 Keinänen
3 - - 7 Olof Meetin mh 1 1 C:og: Miettinen
Lahrs Happoin mh 1 1 Happonen
Bror Lahrs mh 1 1 Miettinen
B:r Son Hindrich Lahrsson 1 - Miettinen
1 Murdolax/Murtolahti - - 4 Lahrs Mönkinen mh 1 1 C:og: Mönkkönen
B:M: Påhl Taskin mh 1 1 Taskinen
2 - - 2 Jöran Hämmälein mh 1 1 C:og: Hämäläinen
3 - 2 - Påhl Bengdtickain mh 1 1 Cav: Pentikäinen
1 Mällanemj/Melaniemi - 3 - Bertell Bert:ss:n Tofwin mh 1 1 Cav: Tuovinen
Bror Hindrich 1 - Tuovinen
- 3 - Jöran Pittkein 1 - Cav: Pitkänen
Son Johan mh 1 1 Pitkänen
1 Metilä/Miettilä - 2 - Johan Meetins hustru - 1 Cav: Miettinen
B:r S: Olof Andersson 1 - Miettinen
- 3 - Påhl Michellsson mh 1 1 Cav: Miettinen
St:S: Olof Koistin 1 - Koistinen
2 - 6 1 Anders Ohlss:n Meetin mh 1 1 Cav: Miettinen
Bror Petter mh 1 1 Miettinen
B:r Olof Ohlsson mh 1 1 Miettinen
Solld: Påhl Waroins hust - 1 Varonen 112
1 Niufwanemj/Niuvanniemi - 2 - Erich Skopa 1 - Cav: Skopa
Frende Carll Skopa 1 - Skopa
1 Niemisierfwj/Niemisjärvi - 2 - Olof Karhuin mh 1 1 Cav: Karhunen
2 - 2 - Staffan Tijrickain mh 1 1 Cav: Tiirikainen
1 Ninimäckj/Niinimäki - - 5 Johan Safwolain mh 1 1 C:og: Savolainen
Bror Hindrich 1 1 Savolainen
Solld: Samuell Laitins hust - 1 Laitinen 70

Sivu 1756A (aukeaman 1756 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
2 Ninimäckj/Niinimäki - - 3 Sigfred Peerss:n Möncköin 1 - C:og: Mönkkönen
Swåger Michell mh 1 1 Kuronen
1 Nillssiä/Nilsiä - 4 - Hindrich Achoin mh 1 1 Cav: Ahonen
B:r Thomas Anderss:n mh 1 1 Ahonen
2 - - 4 Johan Tofwin mh 1 1 C:og: Tuovinen
B:r Anders And:sson Tofwin med hustru 1 1 Tuovinen
3 - - 7 Peer Taskinen mh 1 1 Inf: Taskinen
F:B:S: Anders mh 1 1 Taskinen
Bror Påhl mh 1 1 Taskinen
Solld: Mattz Hofwins hust - 1 Huovinen 82
4 - - 3 Jöran Taskins hustru - 1 C:og: Taskinen
Son Michell mh 1 1 Taskinen
5 - - 5 Johan Coussmain mh 1 1 C:og: Kuosmanen
Bror Hans 1 - Kuosmanen
Bror Peer mh 1 1 Kuosmanen
1 Ochtanemj/Ohtaanniemi - 5 - Hindrich Jacobsson Meetin med hustru 1 1 Cav: Miettinen
Bror Bertell mh 1 1 Miettinen
Bror Johan 1 - Miettinen
- 3 - Salamon Meetin mh 1 1 Cav: Miettinen
Bror Tobias 1 - Miettinen
2 - 2 - Rassmus Anderss:n mh 1 1 Cav Miettinen
- 4 1 Johan Michellsson 1 - Cav: Miettinen
F: Bror Hindrichz hustru - 1 Miettinen
F: Bror Johan mh 1 1 Miettinen
Solld: KäckeL:s hustru - 1 Kekäläinen 94
3 - - 2 Rassmus Ohlssonn Meetin med hustru 1 1 C:og: Miettinen
4 - 8 - Mattz Peerss:n SmåL:r mh 1 1 Cav: Smolander
Bror Lahrs mh 1 1 Smolander
F:B:S: Lahrs Lahrssonn 1 - Smolander
Bror Olof Peersson 1 - Smolander
B:r Hindrich Peersson mh 1 1 Smolander
5 - 4 - Michell Hållapains hust - 1 Cav: Holopainen
Son Michell mh 1 1 Holopainen
Son Johan 1 - Holopainen
1 Pälläsmäckj/Pellosmäki - 1 - Hindrich Hyfwärin 1 - Cav: Hyvärinen
2 - 2 - Olof Hardickain mh 1 1 Cav: Hartikainen

Sivu 1756B (aukeaman 1756 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
2 Punnomäckj/Punnonmäki - 3 - Påhl Påhlss: Kartuin mh 1 1 Cav: Karttunen
Bror Christer 1 - Karttunen
1 - 2 - Måns Clemethssonn Coulemain mh 1 1 Cav: Kolehmainen
3 - - 5 Måns Månsson mh 1 1 Inf: Kolehmainen
Bror Olof mh 1 1 Kolehmainen
d:r Christer Passoin 1 - Pasanen
4 - 2 - Petter Kartuin mh 1 1 Cav: Karttunen
5 - 2 1 Mårten Bertellsson 1 - Cav: Lyytikäinen
Son Petter Mårtensson 1 - Lyytikäinen
Solld: Johan Jullkoins hust - 1 Julkunen 10
6 - 2 - Nills Lÿtinen mh 1 1 Cav: Lyytinen
1 Pölliälä/Pöljä - 2 - Olof Mattss:n Käijoinen 1 - Cav: Kejonen
Bror Mattz 1 - Kejonen
2 - 6 - Johan Meetin mh 1 1 Cav: Miettinen
Son Hindrich mh 1 1 Miettinen
Son Bertell 1 - Miettinen
dåtter Maria - 1 Miettinen
3 - - 3 Olof Kåppoin mh 1 1 C:og: Koponen
Pigan Påhl Meetins hust - 1 Miettinen
4 - 3 - Olof Lahrss:n Meetin mh 1 1 Cav: Miettinen
Bror Petter 1 - Miettinen
5 - 1 - Olof Tåifwains hustru - 1 Cav: Toivanen
6 - - 3 Mattz SafwoLn mh 1 1 Inf: Savolainen
Bror Ifwar 1 - Savolainen
7 - - 3 L:B: Mårten Hilduin 1 - Förare Bost: Inf: Hiltunen
dåtter Brita - 1 Hiltunen
Nills Pöiheins hust - 1 Pöyhönen
1 Pellonemj/Pelonniemi - 3 - Hindrich Hinderssonn 1 - Cav:
Bror Ifwar mh 1 1
- 3 - Petter Heikin 1 - Cav: Heikkinen
d:r Ifwar SafwoLn mh 1 1 Savolainen
2 - - 3 Peer Johansson mh 1 1 C:og: Heikkinen
Solld: Mickoins hustru - 1 Mikkonen 67
3 - 2 - Zacharias Häikinen 1 - Cav: Heikkinen
Son Zacharias 1 - Heikkinen

Sivu 1757A (aukeaman 1757 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
1 Piexenbÿ/Pieksä - 5 - Olof Johanssons hust - 1 Cav: Heikkinen
Son Thomas mh 1 1 Heikkinen
d:r Zacharias Heikin mh 1 1 Heikkinen
2 - 2 - Peer Peersson mh 1 1 Cav: Heikkinen
3 - 2 - Johan Tijhonen mh 1 1 Cav: Tiihonen
1 Pallonurmj/Palonurmi - - 4 Olof Kainulain mh 1 1 Inf: Kainulainen
Bror Anders mh 1 1 Kainulainen
Putronnemj/Putroniemi - 3 - Clemeth Hållopain mh 1 1 Cav: Holopainen
Bror Mattz 1 - Holopainen
- 3 - Daniell Lämbin 1 - Cav: Lempinen
Bror Johan Lämbin 1 - Lempinen
Bror Mattz 1 - Lempinen
1 Putussalmj/Puutossalmi - 4 - Ifwar Hÿfwärin mh 1 1 Cav: Hyvärinen
Bror Hindrich 1 - Hyvärinen
St:S: Michell JutiLn 1 - Juutilainen
2 - 2 - Erich Peersson 1 - Cav: Hyvärinen
Stÿf Son Abraham 1 - Kröger
1 Putusmäckj/Puutosmäki - 2 - Ifwar Enochsson 1 - Cav: Turunen
Bror Jacob 1 - Turunen
2 - 2 - Påhl Turuin 1 - Cav: Turunen
B:S: Ifwar Zachrisson 1 - Turunen
3 - 2 1 Staffan Soinins hustru - 1 Cav: Soininen
Swåg Lahrs Kopoin 1 - Koponen
Solld: Petter Keinoins hust - 1 Keinänen 115
4 - 2 - Erich Pustinen 1 - Cav: Puustinen
Bror Thomas 1 - Puustinen
1 Rÿttkäbÿ/Rytky - 1 - Anders Anderss:n Korhoin 1 - Cav: Korhonen
2 - 2 - Påhl Mömmö mh 1 1 Cav: Mömmö
1 Ritisenlax/Ritisenlahti - 2 - Olof Rautaparda 1 - Cav: Partanen
Bror Eskells hustru - 1 Partanen
1 Räimä - 3 - Christer LappwäteLs hust - 1 Cav: Lapveteläinen
Son Johan 1 - Lapveteläinen
Son Hans 1 - Lapveteläinen
- 4 - Peer Hindersson 1 - Cav: Mechelin
Sÿster Wallborg 1 - Mechelin
d:r Påhl Pirskoin 1 - Pirskanen
Pigan Maria Wijhoitar - 1 Vihonen

Sivu 1757B (aukeaman 1757 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
1 Rissalanbÿ/Rissala - 4 1 Peer Hämmälein mh 1 1 Cav Hämäläinen
d:r Påhl Lÿtin mh 1 1 Lyytinen
Solld: Johan Lambins hust - 1 Lampinen 59
2 - 4 - Anders Rissain mh 1 1 Cav: Rissanen
B:r Hindrich Andersson mh 1 1 Rissanen
3 - 3 - Mattz Rissain mh 1 1 Cav: Rissanen
Bror Nills 1 - Rissanen
4 - 3 - Axell Peersson mh 1 1 Cav: Rissanen
Bror Anders 1 - Rissanen
- 3 - Petter Gabriellsson mh 1 1 Cav: Rissanen
Sÿster Anna - 1 Rissanen
5 - 4 1 Sigfred Rissain mh 1 1 Cav: Rissanen
Bror Påhl mh 1 1 Rissanen
Solld: Thomas Rissains hust - 1 Rissanen 58
1 Räitiä/Reittiö - - 4 Lahrs Mattsson mh 1 1 C:og: Väänänen
Swåg:r Nills Pöihein mh 1 1 Pöyhönen
1 Rönenbÿ/Ryönä - - 3 Olof Olofss:n Wäteins hust - 1 C:og: Väätäinen
Bror Erich mh 1 1 Väätäinen
2 - - 3 Swän Mattsson mh 1 1 Inf: Vartiainen
Sÿting Son Olof 1 - Kekäläinen
3 - - 3 Lahrs Wätein mh 1 1 C:og: Väätäinen
Son Lahrs 1 - Väätäinen
1 - - Inhÿses Piga Brita Sigfrets:r - 1
4 - - 5 Lahrs Tackin mh 1 1 C:og: Takkinen
Bror Olof Mattss:n mh 1 1 Takkinen
Solld: Hackarains hustru - 1 Hakkarainen 65
5 - - 2 Johan Johansson mh 1 1 Inf: Väätäinen
6 - - 2 Peer Ohlsson mh 1 1 Inf: Heikkinen
1 Ristawässi/Riistavesi - 2 - Hindrich Kåppoin 1 - Cav: Koponen
Bror Thomas hustru - 1 Koponen
- 2 1 Clemeth Michellsson Hållopain med hustru 1 1 Cav: Holopainen
Solld: Mattz Hackarains hust - 1 Hakkarainen 66
2 - 2 - Nills Wartiain mh 1 1 Cav: Vartiainen
- 5 - Nills Wartiain mh 1 1 Cav: Vartiainen
Bror Christers hustru - 1 Vartiainen
B:S: Nills Christersson mh 1 1 Vartiainen

Sivu 1758A (aukeaman 1758 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
3 Ristawässi/Riistavesi - 2 - Sigred Mönckoin mh 1 1 Cav: Mönkkönen
- 5 - Hindrich Mönckein mh 1 1 Cav: Mönkkönen
Bror Peer mh 1 1 Mönkkönen
Bror Sigfredh 1 - Mönkkönen
4 - 3 - Jacob Hätein mh 1 1 Cav: Hätinen
d:r Petter Tofwin 1 - Tuovinen
- 1 - Tårp:n Påhl Waroin 1 - Varonen
- 1 - Tårp:n Nills Assickain 1 - Asikainen
1 stL:n häst 1 stL Koo
- 1 - Tårp:n Nills Assickain 1 - Asikainen
5 - 4 - Erich Lappalain mh 1 1 Cav: Lappalainen
Swåg:r Johan Råsein mh 1 1 Räsänen
6 - - 2 Anders Häikinen mh 1 1 C:og: Heikkinen
7 - - 2 Johan Wätein mh 1 1 Inf: Väätäinen
8 - - 2 Adam FougteLn mh 1 1 C:og: Voutilainen
9 - - 4 Gabriell Gabriellsson Käckelein mh 1 1 C:og: Kekäläinen
B:S: Hindrich Hinderss:n mh 1 1 Kekäläinen
10 - - 3 Nills Ohlsson mh 1 1 C:og:
Solld: Hindrich Kåffers hust - 1 Kåffer 93
- - 2 Claes Karhuin mh 1 1 C:og: Karhunen
11 - - 3 Peer Anderss:n Meetin mh 1 1 C:og: Miettinen
Faar Bror Son Petter 1 - Miettinen
1 Råikonsarj/Roikansaari - - 3 Ifwar Mattsson mh 1 1 C:og: Ihalainen
Solld: Tårfwins hustru - 1 Torvinen 103
1 Rittonemj/Ritoniemi - 4 - Olof Ohlsson mh 1 1 Cav: Antikainen
Faar Bror Clemeth hust - 1 Antikainen
Pigan Beata Antikatar - 1 Antikainen
2 - 3 - Anders Kårdilain mh 1 1 Cav: Kortelainen
B:S: Erich Kårdilains hust - 1 Kortelainen
3 - 3 - Hindrich Hållopain 1 - Cav: Holopainen
Son Clemeth mh 1 1 Holopainen
- 5 - Anders Hållopain mh 1 1 Cav: Holopainen
Bror Hindrich 1 - Holopainen
B:r S: Påhl Clemethss:n 1 - Holopainen
Sÿster Margareta - 1 Holopainen

Sivu 1758B (aukeaman 1758 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
4 Rittonemj/Ritoniemi - 2 1 Hindrich Peersson Happoin med hustru 1 1 Cav: Happonen
Solldat: Lahrs Pennains hustru - 1 Pennanen 108
5 - 2 - Michell Hållopain 1 - Cav: Holopainen
Anders Hållopains hust - 1 Holopainen
6 - - 1 Hindrich Hållopain 1 - C:og: Holopainen
1 Rässälä/Räsälä - 5 - Olof Rässein 1 - Cav: Räsänen
Bror Påhl 1 - Räsänen
Bror Lahrs mh 1 1 Räsänen
B:r S: Olof Påhlsson 1 - Räsänen
2 - 2 - Hindrich Mönckeins hust - 1 Cav: Mönkkönen
Bror Anders 1 - Mönkkönen
3 - 4 - Hindrich Kanckuin 1 - Cav: Kankkunen
Bror Mattz 1 1 Kankkunen
Son Petter Hindersson 1 - Kankkunen
4 - - 2 Påhl Nilsson Rässein med hustru 1 1 C:og: Räsänen
5 - 1 - Jöran Jöranss:n Möhäin 1 - Cav: Myöhänen
6 - - 2 Michell Päckurin mh 1 1 C:og: Pekkarinen
7 - - 3 Olof Kåïstin mh 1 1 Inf: Koistinen
Bror Hindrich 1 - Koistinen
1 Riutilabÿ/Riuttala - 2 1 Anders Riutains Enk - 1 Cav: Riuttanen
d:r Thomas Sairain 1 - Sairanen
Solldat: Kåckoins hust - 1 Kokkonen 27
1 Safwilax/Savilahti 2 - - Uppbördskrif:n Ellias Johansson Palldanius med hustru 1 1 Inf: Paldanius
- - 1 Tårp:n Petter Läskinen 1 - Leskinen
1 st: Koo
7 - - He:r Regementz Pastoren Petrus Hoffreen mh 1 1 Hoffren
d:r Abraham Råckain 1 - Rokkanen
d:r Anders Kårhoin mh 1 1 Korhonen
d:r Johan Peerssonn 1 -
Pigan Margareta - 1

Sivu 1759A (aukeaman 1759 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
1 Safwisarj/Savisaari - - 6 Hindrich Mollerus 1 - Inf: Mollerus
Sÿster Brita - 1 Mollerus
Sÿster Annicka - 1 Mollerus
d:r Christer Mardickain med hustru 1 1 Martikainen
Pigan Carin - 1
1 Soinilax/Soinlahti - - 2 Lahrs Purssiain mh 1 1 Inf: Pursiainen
2 - - 3 Johan Niskain mh 1 1 Inf: Niskanen
d:r Michell Coulemain 1 - Kolehmainen
3 - - 5 Johan Kuckoin mh 1 1 Inf: Kukkonen
B:M: Påhl Kuckoin med hustru 1 1 Kukkonen
d:r Påhl Hamuin 1 - Hamunen
4 - - 6 Dominicus Karakain med hustru 1 1 C:og: Karkkonen
d:r Lahrs Kårhoin mh 1 1 Korhonen
d:r Mattz Käijoin 1 - Kejonen
d:r Staffan Coulemain 1 - Kolehmainen
1 Sängemäckj/Sänkimäki - 4 - Erich Pittkoin mh 1 1 Cav: Pitkänen
Son Hindrich Hindersson med hustru 1 1 Pitkänen
2 - 5 - Johan Ohlsson Pittkoin med hustru 1 1 Cav: Pitkänen
B:S: Johan Mart:nss:n mh 1 1 Pitkänen
Son Olof 1 - Pitkänen
3 - 2 1 Mattz Häckinen mh 1 1 Cav: Heikkinen
Solld: Mårten Lappfiähls hustru - 1 Lappfjäll 73
1 Syfwärilä/Syvärilä - 9 - Peer Pirrinen 1 - Cav: Pirinen
Bror Olof mh 1 1 Pirinen
Bror Son Erich mh 1 1 Pirinen
B:S: Olof Peersson mh 1 1 Pirinen
Pro 1726 tillbaka dess begge 1 1
1 Soierfwj/Suojärvi - 1 - Hindrich Johansson 1 - Cav:

Sivu 1759B (aukeaman 1759 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
1 Soierfwj/Suojärvi - 4 1 Philip Philipsson Kårhoin med hustru 1 1 Cav: Korhonen
Bror Lahrs med hustru 1 1 Korhonen
Solld: Eskell Kättuins hust - 1 Kettunen 77
- 8 - Hindrich Kårhoin mh 1 1 Cav: Kettunen
Bror Son Lahrs mh 1 1 Kettunen
pro 1726 tillbaaka dessa 4 ? 2 2
2 - 2 1 Hindrich Hinderssons Enk - 1 Cav:
d:r Junduin 1 - Juntunen
Solld: Johan Turuins hust - 1 Turunen 78
- 2 - Hindrich Lappalain mh 1 1 Cav: Lappalainen
3 - 3 - Olof Achoin mh 1 1 Cav: Ahonen
Bror Anders 1 - Ahonen
1 Sÿrriäsarj/Syrjänsaari - 2 - Mattz Rissain mh 1 1 Cav: Rissanen
2 - 3 - Michell Andickains hust - 1 Cav: Antikainen
B:M Ifwar mh 1 1
3 - - 2 Bertell Anderssonn Smålander mh 1 1 C:og: Smolander
1 Såttkanemj/Sotkanniemi - - 4 Lahrs Kinnuin mh 1 1 C:og: Kinnunen
Bror Hindrich mh 1 1 Kinnunen
2 - 3 - Abraham Johansson 1 - Cav: Kröger
Son Jacob mh 1 1 Kröger
1 Tallusbÿ/Tallus - 3 - Olof Mattssonn Mähoin med hustru 1 1 Cav: Mähönen
Bror Mattz 1 - Mähönen
1 - - Lööss d:r Eskell Nillss:n Hamuin 1 - Hamunen
2 - 2 - Grells Cnutin mh 1 1 Cav: Nuutinen
3 - 2 - Mattz Åfwaskain mh 1 1 Cav: Ovaskainen
4 - - 4 Mattz Karhuin mh 1 1 Inf: Karhunen
B:r S: Mattz Ohlsson 1 - Karhunen
d:r Petter Malin 1 - Malinen
5 - 3 1 Johan Karhuin mh 1 1 Cav: Karhunen
d:r Petter Karhuin 1 - Karhunen
Solld: Ifwar Huuk:s hust - 1 Huk 30

Sivu 1760A (aukeaman 1760 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
1 Tofwilanlax/Tuovilanlahti - - 5 Ellias Tofwin mh 1 1 Inf: Tuovinen
B:M: Olof Kiskin mh 1 1 Kiiskinen
Bror Petter Kiskin 1 - Kiiskinen
2 - - 3 Påhl Röngä mh 1 1 Inf: Rönkä
Solld: Jeremias Munckz hust - 1 Munk 35
3 - - 2 Olof Ohlsson mh 1 1 Inf: Tuovinen
4 - 2 - Erich Gabriellsson 1 - Cav: Tuovinen
Bror Olof 1 - Tuovinen
5 - - 2 Nills Kåckoin mh 1 1 C:og: Kokkonen
6 - 3 - Christer Kårhoin 1 - Cav: Korhonen
Bror Hans mh 1 1 Korhonen
1 Tåifwola/Toivala - - 2 L:B: Johan Hardickain med hustru 1 1 FälltwebeL:s Bost: Inf: Hartikainen
2 4 - - Länssm:n Hindrich Hoffreen med hustru 1 1 Cav: Hoffren
d:r Jöran Kackin 1 - Kakkinen
d:r Hindrich Kinnuin 1 - Kinnunen
3 - 2 - Påhl Karhuin mh 1 1 Cav: Karhunen
4 - 9 - Påhl Läskinen 1 - Cav: Leskinen
Bror Thomas mh 1 1 Leskinen
Bror Petter mh 1 1 Leskinen
dåtter Läskitar - 1 Leskinen
Pigan Carin Lukutar - 1
Lijssa Salatar - 1
Malin Heikutar - 1
5 - 4 - Petter Pittkoin 1 - Cav: Pitkänen
Son Erich mh 1 1 Pitkänen
Son Allbrächt 1 - Pitkänen
1 Tuussnemj/Tuusniemi - - 3 Mattz Keinoin mh 1 1 C:og: Keinänen
d:r Johan Keinoin 1 - Keinänen
2 - - 1 Anders Anderss:n Turuin 1 - Inf: Turunen
3 - - 6 Erich Hÿfwärins hust - 1 C:og: Hyvärinen
Bror Hindrich mh 1 1 Hyvärinen
Bror Anders mh 1 1 Hyvärinen
Bror Jacob 1 - Hyvärinen

Sivu 1760B (aukeaman 1760 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
4 Tuussnemj/Tuusniemi - - 3 Anders Smålander mh 1 1 Inf: Smolander
Bror Son Anders Bertellsson 1 - Smolander
5 - - 4 Mattz Keinoins hust - 1 C:og: Keinänen
Bror Johan 1 - Keinänen
B:M: Påhl Keinoin mh 1 1 Keinänen
6 - - 4 Ellias Kåppoin mh 1 1 Inf: Koponen
Son Påhl mh 1 1 Koponen
1 Tafwisallmj/Tavinsalmi - - 3 Abraham Hinderss:n mh 1 1 C:og: Hoffren
d:r Hindrich Jutilain 1 - Juutilainen
2 - - 4 Påhl Komulain mh 1 1 C:og: Kainulainen
Bror Hindrich 1 - Kainulainen
Bror Samuell 1 - Kainulainen
3 - - 3 Johan PÿckeL:s hustru - 1 C:og: Pykäläinen
Mågen Anders Kärckein med hustru 1 1 Kärkkäinen
4 - - 4 Peer Anderssonn Hussuin med hustru 1 1 C:og: Husso
Bror Hemming 1 - Husso
dåtter Carin - 1 Husso
5 - - 4 Påhl Eskellein mh 1 1 C:og: Eskelinen
d:r Petter Eskellein 1 - Eskelinen
Solld: Jonas Swanberg hustru - 1 Svanberg 22
6 - - 2 Hans Andersson mh 1 1 C:og: Lappalainen
7 - - 2 Hindrich Keijoinen mh 1 1 C:og: Kejonen
8 - - 4 Hindrich Mattsson 1 - C:og: Mollenius
drengen Nills 1 -
Pigan Anna - 1
Pigan Kirstin - 1
1 Wächmasmäckj/Vehmasmäki - - 2 Mattz SafwoLn mh 1 1 Inf: Savolainen
2 - - 2 Hindrich Kårhoin 1 - Inf: Korhonen
Bror Lahrsses hustru - 1 Korhonen
3 - - 4 Jacob Hyfwärin mh 1 1 Inf: Hyvärinen
Swåg:r Christer Kårhoin mh 1 1 Korhonen

Sivu 1761A (aukeaman 1761 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
4 Wächmasmäckj/Vehmasmäki - 2 - Påhl Laitins hustru - 1 Cav: Laitinen
Bror Son Mattz 1 - Laitinen
5 - - 1 Thomas Anderssonn Rässäin 1 - Inf: Räsänen
6 - 2 - Hindrich Hyfwärin mh 1 1 Cav: Hyvärinen
7 - - 3 Christer Hillduin mh 1 1 Inf: Hiltunen
dåtter Anna - 1 Hiltunen
8 - 4 - Lahrs Andersson Tijhoin med hustru 1 1 Cav: Tiihonen
Bror Johans hustru - 1 Tiihonen
Son Anders Lahrsson 1 - Tiihonen
9 - 3 - Olof Airaxins hust - 1 Cav: Airaksinen
Son Ifwar mh 1 1 Airaksinen
10 - - 3 Peer Samuellssonn Kackin med hustru 1 1 Inf: Kakkinen
Bror Bertell 1 - Kakkinen
11 - 4 - Mattz Peerssonn Laitin med hustru 1 1 Cav: Laitinen
Bror Påhl 1 - Laitinen
Bror Erich 1 - Laitinen
1 Wijtataipall/Viitataival - - 7 Ifwar Karhuin 1 - Inf: Karhunen
B:S: Erich Karhuin mh 1 1 Karhunen
Son Johans hustru - 1 Karhunen
d:r Hans Coulemain 1 - Kolehmainen
d:r Jacob Sallacka 1 - Salakka
Solld: Hindrich Purssiains hustru - 1 Pursiainen 14
1 Uttrianlax/Utrianlahti - 5 - Påhl Coulemain mh 1 1 Cav: Kolehmainen
Bror Peer mh 1 1 Kolehmainen
Son Thomas 1 - Kolehmainen
1 Wännänsarj/Venäjänsaari - - - Lieutnantens Bost: - - Inf:
- - 2 L:B: Ifwar Jullkoin mh 1 1 Julkunen
- - 8 L:B: Nills Peerss:n mh 1 1
d:r Lahrs Jikäheimoin mh 1 1 Ikäheimonen
d:r Zacharias Kurroin mh 1 1 Kuronen
d:r Peer Kurroin mh 1 1 Kuronen
- - 2 Tårp:n Hans Purssiain mh 1 1 Pursiainen

Sivu 1761B (aukeaman 1761 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
1 Wänälä/Väänälä - - 8 Nills Mattsson mh 1 1 Inf: Ruotsalainen
Bror Anders 1 - Ruotsalainen
Son Mattz 1 - Ruotsalainen
Sÿster Anna - 1 Ruotsalainen
d:r Staffan Kåppoin 1 - Koponen
Swåg:r Ifwar Wänein med hustru 1 1 Väänänen
2 - - 2 Erich Kröger mh 1 1 Inf: Kröger
3 - - 3 Hindrich Wijnickain mh 1 1 C:og: Vainikainen
Son Erich 1 - Vainikainen
4 - 4 - Påhl Eskellin 1 - Cav: Eskelinen
d:r Cnuth Wänäin 1 - Väänänen
d:r Mattz Wänäin 1 - Väänänen
d:r Anders Wänäin 1 - Väänänen
1 Wächkasarj/Vehkasaari - 2 - Johan Ersson Pittkoin mh 1 1 Cav: Pitkänen
1 Urimalax/Urimolahti - 4 1 Hindrich Påhlsson Coussmain mh 1 1 Cav: Kuosmanen
Bror Peer mh 1 1 Kuosmanen
Solld: Routzalains hust - 1 Ruotsalainen 75
1 Woutierfwj/Vuotjärvi - 2 - Anders Peerssonn 1 - Cav:
dåtter Sussanna - 1
- 2 - Anders Lahrsson mh 1 1 Cav:
- 4 - Påhl Påhlsson Passains hustru - 1 Cav: Pasanen
B:M: Lahrs Waroin mh 1 1 Varonen
Son Petter 1 - Varonen
2 - 4 - Johan Läskin mh 1 1 Cav: Leskinen
Bror Petter mh 1 1 Leskinen
3 - - 5 Olof Andersson mh 1 1 C:og:
Son Olof mh 1 1
Son S: 1 -
- - 4 Anders Hardickain mh 1 1 Hartikainen
Son Anders Anderssn mh 1 1 Hartikainen
1 Wechkalax/Vehkalahti - - 1 Johan Rijssains hustru - 1 C:og: Rissanen
2 - - 2 Johan Parfwiain mh 1 1 C:og: Parviainen
1 Wästinemj/Västinniemi - 4 - Peer Nillss:n Wartia mh 1 1 Cav: Vartiainen
Bror Olof mh 1 1 Vartiainen

Sivu 1762A (aukeaman 1762 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
2 Wästinemj/Västinniemi - - 3 Thomas Hackarin mh 1 1 C:og: Hakkarainen
d:r Petter Lappalain 1 - Lappalainen
1 Wourisahlo/Vuorisalo - - 5 Olof Ohlsson Pällckoin med hustru 1 1 C:og: Pelkonen
Bror Anders hustru - 1 Pelkonen
B:r Peer Ohlssonn 1 - Pelkonen
B:r Anders Ohlsson 1 - Pelkonen
2 - - 5 Lahrs Ohlsson 1 - C:og: Räsänen
F:B:S: Lahrs 1 - Räsänen
B:r Påhl Rässein 1 - Räsänen
d:r Anders SafwoLn mh 1 1 Savolainen
1 Uckonlax/Ukonlahti - - 2 Michell Jöranssonn Hillduin 1 - C:og: Hiltunen
B:r Olof Jöransson 1 - Hiltunen
- - 4 Jöran Peersson mh 1 1 C:og:
Son Petter mh 1 1
1 Wächmansallmj/Vehmersalmi - - 3 Påhl Erichsson mh 1 1 Inf: Hyvärinen
Solld: Olof Hillduins hustru - 1 Hiltunen 104
2 - 4 - Peer Meetin 1 - Cav: Miettinen
Son Lahrs Peersson mh 1 1 Miettinen
Son Johan Peersson 1 - Miettinen
3 - 2 - Hindrich Påhlssonn Reinickain mh 1 1 Cav: Reinikainen
4 - 6 - Påhl Hinderssons hust - 1 Cav:
Swåg:r Hindrich Andickain 1 -
B:r S: Påhl mh 1 1
d:r Olof Anderssonn med hustru 1 1
5 - 5 - Hindrich Poutiain mh 1 1 Cav: Poutiainen
Bror Påhl mh 1 1 Poutiainen
Son Johan Påhlsson 1 - Poutiainen
- 3 - Anders Anderssonn Kåistin mh 1 1 Cav: Koistinen
B:r Hindrich Andersson 1 - Koistinen

Sivu 1762B (aukeaman 1762 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
6 Wächmansallmj/Vehmersalmi - - 2 Olof Hapoin 1 - C:og: Happonen
Son Michell 1 - Happonen
Pappila 2 - - Klåck:n Aron Sigfredssonn med hustru 1 1
1 - - Spög: Hindrih LappaLn 1 - Lappalainen
2 - - dödg: Peer Houska mh 1 1
1 - - Broof: Lahrs Tijhoin 1 - Tiihonen
4 - - Kyrckioherden HögwäL:de He:r Hindrich Argilander med hustru 1 1 Argillander
Son Hindrich 1 - Argillander
Pigan Tegma - 1

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin17251734

© Väinö Holopainen 2023