AloitussivuSavon rykmenttiKuopion komppaniaRuotu → 66 ☰ 

Kuopion komppania: ruotu 66<>

Ruotutalot ovat kylissä: Pelonniemi, Ryönä (Kuopio)

Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Knut Olofsson Könönen mainittu 1700 mainittu 1702 1
Anders Tiihonen 1710 mainittu 1721 2
Mats Hakkarainen mainittu 1724 29.4.1729 3
Henrik Heidborg 29.4.1729 30.11.1729 4
Johan Nissberg Niskanen 30.11.1729 23.8.1741 5
Zakris Rymman 1.3.1744 19.4.1744 ruotu 42 6
Johan Nissberg 19.4.1744 15.4.1762 uudestaan 7
Lars Rot Putkonen 15.3.1762 23.2.1763 8
Nils Rot Asikainen 1.5.1768 17.9.1790 9
Nils Rot Savolainen 6.4.1791 25.4.1791 10
Pål Trygg Pitkänen 25.6.1791 28.6.1798 11
Elias Trög Heikkinen 1.10.1798 10.9.1808 täydennysmies 12
Johan Trög 20.11.1808 mainittu 1809 13

Varamiehet

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Ruodun 66 varamies
Petter Mikkonen mainittu 1752 mainittu 1760 1
Petter Heikkinen mainittu 1775 2
1776 lähtien ruotujen 65 ja 66 yhteinen varamies numero 33
Mats Miettinen 1779 mainittu 1788 ruotu 65 5,3
Erik Rissanen 5.6.1791 mainittu 1792 6,4
Lars Julkunen 10.9.1808 7,5


Lähteet

VaramiehetOikealle osoittavat nuolet (⇒) ovat linkkejä skannattuihin kuviin

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetRuotutalolliset

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Anders Johanss Tijhoin
Katselmus 1716 23.10.1716
Anders Tijhoin Safwolax och Kuopio Sochn 30 6 ogift (1710) 1686
Katselmus 1719 1.11.1719
Anders Tijhoin
Katselmus 1720 15.9.1720
Anders Tijhoin Safwålax 34 10 - (1710) 15.9.1720 saa eron 1686
Katselmus 1721 21.9.1721
Anders Tijhoin
Katselmus 1735 17.6.1735
Matts Hackarain 29.4.1729 erotettiin
Hind. Heidborg 29.4.1729 ruotu­mies 30.11.1729 esitti miehen tilalleen
Johan Nissberg Saw. 24 5 1/2 gift 30.11.1729 palkka­mies 1711
Katselmus 1749_5 7.5.1749
Johan Nisberg
Katselmus 1749_6 4.6.1749
Johan Nissberg
Katselmus 1751 22.4.1751
Johan Nisberg
Katselmus 1754 9.4.1754
Johan Nissberg
Katselmus 1758 6.3.1758
Joh Nissberg 46 3/4 22 1/3 (1736) 1712
Katselmus 1763 23.2.1763
Johan Nissberg 15.3.1762 hylättiin
Lars Putkoin Rot Kides Sochn 23 1 ogift 15.3.1762 palkka­mies 23.2.1763 saa eron 1740
Katselmus 1767 21.8.1767
Johan Nissberg 23.8.1741 vangiksi Lappeenrannassa
Zachris Rymman ruodusta 42 19.4.1744 kotitilan hoitoon
Johan Nissberg 19.4.1744 vapautunut 15.4.1762 hylättiin
Lars Roth 15.4.1762 palkka­mies 23.2.1763 hylättiin
-
Katselmus 1772 3.4.1773
Nils Rot Savolax 23 4 11/12 gift (1768) rajavartiossa Karjalassa 1749
Katselmus 1775 21.8.1775
- 1.5.1768
Nils Rot Cuopio 25 1/4 7 1/4 gift 11 4 (1768) palkka­mies 1750
Katselmus 1778 8.9.1778
Nils Rot Cuopio 28 1/4 10 1/4 gift 5 10 (1768) 1750
Katselmus 1782 11.7.1782
Nils Roth Cuopio 32 1/12 14 gift 5 10 (1768) 1750
Katselmus 1785 6.7.1785
Nils Roth Cuopio 35 1/12 17 1/2 gift 5 10 (1768) 1750
Katselmus 1788 24.9.1788
Nils Roth Cuopio 43 21 gift 5 9 (1767) 1745
Katselmus 1789 5.11.1789
Nils Roht Savolax 44 22 gift 5 9 (1767) 1745
Katselmus 1790 17.9.1790
Nils Roth Savolax 45 23 gift 5 9 (1767) 1745
Katselmus 1795 10.6.1795
Nils Roth 17.9.1790 sai eron
Nils Savolain Roth 6.4.1791 palkka­mies 25.4.1791 kuoli
Pål Pitkäin Trygg Cuopio 31 3 1/4 gift 5 8 25.6.1791 palkka­mies 1764
Katselmus 1798 28.6.1798
Påhl Trygg Cuopio 34 6 1/3 gift 5 7 (1792) 1764
Katselmus 1801 15.6.1801
Elias Trygg 22.6.1798 erotettiin
Elias Heikinen Trög Cuopio 38 3 1/2 gift 5 10 1.10.1798 täydennys­mies 1763
Katselmus 1804 25.6.1804
Elias Trög Kuopio 41 6 1/2 gift 5 10 (1798) 1763
Katselmus 1809 22.6.1809
Johan Trög Pelisjärvi 35 7 gift 5 8 1/2 (1802) Uumajan sairaalassa 1774
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Anders Johanss Tijhoin  
 
Katselmus 1716 23.10.1716
Anders Tijhoin (1710) 30 Safwolax och Kuopio Sochn
  6 ogift 1686
Katselmus 1719 1.11.1719
Anders Tijhoin  
 
Katselmus 1720 15.9.1720
Anders Tijhoin (1710) 34 Safwålax
15.9.1720 saa eron 10 - 1686
Katselmus 1721 21.9.1721
Anders Tijhoin  
 
Katselmus 1735 17.6.1735
Matts Hackarain  
29.4.1729 erotettiin
Hind. Heidborg 29.4.1729 ruotu­mies
30.11.1729 esitti miehen tilalleen
Johan Nissberg 30.11.1729 palkka­mies 24 Saw.
  5 1/2 gift 1711
Katselmus 1749_5 7.5.1749
Johan Nisberg  
 
Katselmus 1749_6 4.6.1749
Johan Nissberg  
 
Katselmus 1751 22.4.1751
Johan Nisberg  
 
Katselmus 1754 9.4.1754
Johan Nissberg  
 
Katselmus 1758 6.3.1758
Joh Nissberg (1736) 46 3/4
  22 1/3 1712
Katselmus 1763 23.2.1763
Johan Nissberg  
15.3.1762 hylättiin
Lars Putkoin Rot 15.3.1762 palkka­mies 23 Kides Sochn
23.2.1763 saa eron 1 ogift 1740
Katselmus 1767 21.8.1767
Johan Nissberg  
23.8.1741 vangiksi Lappeenrannassa
Zachris Rymman   ruodusta 42
19.4.1744 kotitilan hoitoon
Johan Nissberg 19.4.1744 vapautunut
15.4.1762 hylättiin
Lars Roth 15.4.1762 palkka­mies
23.2.1763 hylättiin
-  
 
Katselmus 1772 3.4.1773
Nils Rot (1768) rajavartiossa Karjalassa 23 Savolax
  4 11/12 gift 1749
Katselmus 1775 21.8.1775
-  
1.5.1768
Nils Rot (1768) palkka­mies 25 1/4 11 Cuopio
  7 1/4 4 gift 1750
Katselmus 1778 8.9.1778
Nils Rot (1768) 28 1/4 5 Cuopio
  10 1/4 10 gift 1750
Katselmus 1782 11.7.1782
Nils Roth (1768) 32 1/12 5 Cuopio
  14 10 gift 1750
Katselmus 1785 6.7.1785
Nils Roth (1768) 35 1/12 5 Cuopio
  17 1/2 10 gift 1750
Katselmus 1788 24.9.1788
Nils Roth (1767) 43 5 Cuopio
  21 9 gift 1745
Katselmus 1789 5.11.1789
Nils Roht (1767) 44 5 Savolax
  22 9 gift 1745
Katselmus 1790 17.9.1790
Nils Roth (1767) 45 5 Savolax
  23 9 gift 1745
Katselmus 1795 10.6.1795
Nils Roth  
17.9.1790 sai eron
Nils Savolain Roth 6.4.1791 palkka­mies
25.4.1791 kuoli
Pål Pitkäin Trygg 25.6.1791 palkka­mies 31 5 Cuopio
  3 1/4 8 gift 1764
Katselmus 1798 28.6.1798
Påhl Trygg (1792) 34 5 Cuopio
  6 1/3 7 gift 1764
Katselmus 1801 15.6.1801
Elias Trygg  
22.6.1798 erotettiin
Elias Heikinen Trög 1.10.1798 täydennys­mies 38 5 Cuopio
  3 1/2 10 gift 1763
Katselmus 1804 25.6.1804
Elias Trög (1798) 41 5 Kuopio
  6 1/2 10 gift 1763
Katselmus 1809 22.6.1809
Johan Trög (1802) 35 5 Pelisjärvi
  Uumajan sairaalassa 7 8 1/2 gift 1774

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetRuotutalolliset

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Johan Nisberg
1733 Johan Nissberg
1734 Johan Nissberg
1735 Johan Nissberg
1736 Johan Nissberg
1737 Johan Nissberg
1738 Johan Nissberg
1739 Johan Nissberg
1740 Johan Nissberg
1741 Johan Nissberg
1744 Johan Nisberg 1.3.1744 kadonnut
Zakris Rymman 1.3.1744 kotitilan hoitoon
Johan Nisberg palasi vankeudesta
1745 Johan Nissberg
1746 Johan Nisberg
1747 Johan Nissberg
1748 Johan Nissberg
1749 Joh: Nisberg
1750 Johan Nissberg
1751 Johan Nissberg
1752 Johan Nissberg
1753 Johan Nissberg
1754 Joh: Nisberg
1755 Johan Nissberg
1756 Johan Nisberg
1757 Johan Nissberg
1758 Johan Nissberg
1759 Johan Nissberg
1760 Johan Nissberg
1761 Johan Nissberg
1762 Johan Nissberg 15.3.1762 hylättiin
Lars Roth 15.3.1762 palkkamies
1763 Lars Roht 23.2.1763 hylättiin
1764 -
1766 -
1767 -
1768 - 1.5.1768
Nils Roth 1.5.1768 palkkamies
1769 Nils Roth
1770 Nils Roth
1771 Nils Roth
1773 Nils Rot
1775 Nils Roth
1776 Nils Roth
1777 Nils Roth
1778 Nils Rot
1779 Nils Rot
1780 Nils Roth
1781 Nils Rot
1782 Nils Rot
1783 Nils Rot
1784 Nils Roht
1785 Nils Rot
1786 Nils Roht
1787 Nils Rot
1788 Nils Rot
1789 Nils Roth
1790 Nils Roth 17.9.1790 erotettiin
-
1791 - 6.4.1791
Nils Savolain Rot 6.4.1791 palkkamies 25.4.1791 kuoli
Pål Pitkein Trygg 23.6.1791 palkkamies
1792 Pål Trygg
1793 Pål Trygg
1794 Pål Trygg
1795 Pål Trygg
1796 Pål Trygg
1797 Pål Trygg
1798 Pål Trygg 28.6.1798 erotettiin
-
1799 - 1.10.1798
Elias Häickinen Trög 1.10.1798 täydennysmies
1800 Elias Trög
1801 Elias Trög
1802 Elias Trög
1803 Elias Trög
1804 Elias Trög
1805 Elias Trög
1806 Elias Trög
1807 Elias Trög
1808 Elias Trög 10.9.1808 vangiksi
Johan Trög 20.11.1808

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetRuotutalolliset

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773 27.1.1773
Nils Roth Cuopio 18 gift 1.3.1768 otettu hyväksytään 1755

Miehistöluettelot Riiassa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetRuotutalolliset

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Cnut Olsson Könöin
1700_11 Cnut Olsson Könöin
1700_12 Cnuth Olson Könöin
1701_1 Cnuth Olson Könain
1701_2 Cnuth Olson Könöin
1701_3 Cnut Olsson Könöin
1701_4 Cnut Olsson Könöin
1701_5 Cnuth Olsson Könöin
1701_6 Cnut Olsson Könöin
1701_7 Cnut Ohlsson Könöin
1701_8 Cnut Ohlsson Könöin
1701_9 Cnut Olsson Könöin
1701_10 Cnut Olsson Könöin
1701_11 Cnut Ollson Könöin
1701_12 Cnut Olsson Könöin
1702_1 Cnut Olsson Könöin
1702_2 Cnut Olsson Könöin
1702_3 Cnut Olsson Könöin
1702_4 Cnut Olsson Könöin

Rippikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetRuotutalolliset

Sivu⇒ Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Kuopio RK 1727-1736
132 Kåtasalmj Matz Hackarain
puoliso: Lisa Käretar
lapsia: Christer?
gl soldat
Kuopio RK 1749-1759
II:97 Peloniemi Johan Nissberg bor i Jännewirda
Kuopio RK sotilaat 1759-1765
16 Soldat Lars Putkoinen
16 Soldat Johan Nussen s. 1711
puoliso: Ana Mustotar s. 1711
lapsia: Carin, Anna, Margetha, Maria, Anders, Pohl
yliviivattu, Niskanen?
Kuopio RK 1776-1781
II:174 Peloniemi 2 Nils Roth
puoliso: Sophia Andicatar
III:193 Rönä 4 Nils Roth
puoliso: Sophia Andikatar
lapsia: Maria, Margareta
yliviivattu
Kuopio RK 1781-1782
444 Pelonniemi 2 Nils Asikain Roth s. 1754
puoliso: Sophia Andikatar
lapsia: Margareta, Anna, Cicilia, Henric Johan
Kuopio RK 1782-1791
I:298 Pälonnemi Nils Asikain Roth s. 1754
puoliso: Sophia Andikain s. 1743
lapsia: Margr.
I:298 Pälonnemi Pål Pitkäin s. 1764
puoliso: Brita Räsänen s. 1765
Kuopio RK 1796-1804
II:115 Rönä Nils Asikain Roth s. 1754
puoliso: Sophia Andikain s. 1743
afsk sold
I:339 Pälonnemi Påhl Pitkäin Roth s. 1764
puoliso: Brita Räsänen s. 1765
afskd
I:339 Pälonnemi Elias Heikin Trög s. 1763
puoliso: Marg: Heikin s. 1764
Kuopio RK 1805-1812
II:121 Piexä 3 Elias Trög s. 1763
puoliso: Greta Heickin s. 1764
II:136 Pelonniemi Elias Heikin Trög s. 1763
puoliso: Margreta Heikin s. 1764
till 121
Kuopio LK 1749-1759
171 Rönä 3 Johan Niskases
lapsia: Carin, Johan, Anna, Margreta, Maria, Anders
Kuopio LK 1769-1785
399 Pälonnemi Nils Roth Asikain
lapsia: Margareta, Anna, Cicilia, Henric Johan, Petter
Kuopio LK 1786-1804
II:427 Pälonnemi Nils Roth Asikain
lapsia: Margareta, Anna, Cicilia, Henric Johan, Petter
II:427 Pälonnemi Påhl Pitkänen
lapsia: Mats, Påhl, Johan Petter, Christina Catharina, Anna Maria
II:427 Pälonnemi Elias Heckin Trög
lapsia: Catharina, Olof, Anna Christina, Anders

Historiakirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHenkikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetRuotutalolliset

Kylä ja talo Sotilas perheineen
Kuopion seurakunta
Ryönä
Murdolax
Mats Hackarain
puoliso: Elisab. Kärätär
lapsia: Margeta, Jacob, Elisabeth
Pelonniemi
Jännevirta
Joh Joh.ss. Niskain
puoliso: Anna And.dr. Mustotar vih. 24.1.1731
lapsia: Anna, Margar., Anders, Pål
Jennennemi Joh. Nisberg
puoliso: Anna Niskatar s. 1740K k. 1.6.1776
Rönä
Peloniemi
Leppäranda
Nils Asikainen Roth
puoliso: Sophia Andicatar s. 1743 vih. 12.3.1769
lapsia: Margaretha, Maria, Carin, Anna, Cicilia, Nils, Henric Johan, Petter
Pälonnjemi
Melanemi
Pål Pitkäin Trygg
puoliso: Brita Räsänen vih. 19.12.1786
lapsia: Mats, Påhl, Johan Petter

Henkikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitSotilaseläkkeetRuotutalolliset

Pitäjä Vuosi Kylä ja talo Sotilaan perhe Sivu⇒
Kuopio 1724 Ristawäsj 1 Såld. Mats Hackarains ho 2830
Kuopio 1725 Rijstawässiby 1 Solld: Mattz Hackarains hust 2649
Kuopio 1726 Ristawässi 1 Solld: Mattz Hackarains hustru 2814
Kuopio 1727 Ristawässi 1 Solld: Mattz Hackarains hust 1757B
Kuopio 1728 Ristawässi 1 Solld: Mattz Hackarains hust 2235A
Kuopio 1730 Pellonemj 2 Solld: Hindrich Ohlss: hust 4399
Kuopio 1808 Pelonnjemi 2 Soldat Röks Hust: 506

Henkikirjat sisältävät sotilaiden vaimoja ja leskiä

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatSotilaseläkkeetRuotutalolliset

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1735_10 Erich Kanberg
1735_11 Erich Kamberg
1735_12 Erich Kamberg kuuluu ruotuun 63
1736_1 Erich Kamberg kuuluu ruotuun 63
1736_2 Erich Kamberg
1744 Johan Nisberg
1745 Zachris Rymman
1746 Johan Nisberg
1747 Johan Nissberg
1748 Johan Nissberg
1752 Johan Nissberg
1752b Johan Nissberg
1753 Johan Nissberg
1754 Johan Nissberg
1756 Johan Nissberg
1773 Nils Roth

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Sotilaseläkkeet

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitRuotutalolliset

Vadstenan sotilashuonekassa

Vuosi Virka Nimi Eronnut Palv.vuosia Ikä Myönnetty Kuollut
1665 Soldaten Johan Nisberg 26.1.1763
1732 Sold Johan Nisberg 26.1.1763 1767
1755 Soldaten Johan Nisberg 1762 32
1776 Sold Nils Roth 5.6.1792
1784 Soldaten Nils Roth 1790 23 45

Eläkettä anoneet sotilaat

Ruotutalolliset katselmusluetteloissa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitSotilaseläkkeet

Katselmus⇒ Kylät Talolliset
1735 Rönäby
Peloniemj
Peloniemj
Matts Tackunen
Olof Hindersson
Olof Heickinen
1758 Röna
Röna
Röna
Lars Tackin
Per Heijkin
Ivar Heijkin
1767 Röna
Peloniemi
Peloniemi
Lars Tackin
Pär Heickin
Ifwar Heickin
1782 Röna
Pelonniemi
Pelonniemi
Hend: Paldanius
Pehr Heikinen
Ifwar Heikin
1795 Ryönä
Pelonnemi
Pelonnemi
Petter Hyvärin
Anders Häickin
Henric Häickin
1804 Rönä
Pälonjemi
Pälonjemi
Per Hyvärin
And: Heikin
Henr: Heikin


Varamiehet

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotLäänintilitAvioliittoluvat ja kuulutukset

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1775_v 25.8.1775
Ruodun 66 varamies
Petter Ohlsson Heickinen palkka­mies ei saapunut
-
Katselmus 1788_v 24.9.1788
Ruotujen 65 ja 66 yhteinen varamies numero 33
Matts Metinen Cuopio 24 9 ogift 5 6 (1779) 1764
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1775_v 25.8.1775
Ruodun 66 varamies
Petter Ohlsson Heickinen   palkka­mies
  ei saapunut
-  
 
Katselmus 1788_v 24.9.1788
Ruotujen 65 ja 66 yhteinen varamies numero 33
Matts Metinen (1779) 24 5 Cuopio
  9 6 ogift 1764

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotLäänintilitAvioliittoluvat ja kuulutukset

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
Ruotujen 65 ja 66 yhteinen varamies numero 33
1808_v Lars Julkuin 10.9.1808 vangiksi

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotLäänintilitAvioliittoluvat ja kuulutukset

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773_v 29.1.1773
Ruodun 66 varamies
-
Luettelo 1773b_v 4.8.1773
-
Luettelo 1774_v 8.3.1774
-
Luettelo 1792_v 24.2.1792
Ruotujen 65 ja 66 yhteinen varamies numero 33
Eric Rissain Cuopio 22 gift 5.6.1791 otettu hyväksytään 1770

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotAvioliittoluvat ja kuulutukset

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1752_v Petter Mickoin
1753_v Petter Mickoin
1754_v Petter Mickoin
1754b_v Petter Mickoin
1754c_v Petter Mickoin
1756_v Pär Mickoin
1756b_v Pär Mickoin
1757_v Pär Mickoin
1758_v Petter Mickoin
1758b_v Petter Mickoin
1759_v Petter Mickoin
1760_v Petter Mickoin

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Avioliittoluvat ja kuulutukset

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotLäänintilit

Kuva⇒ Päiväys Ruotu Sulhanen Kommentti Morsian Kommentti
Kuopion maa- ja kaupunkiseurakunta kuulutukset
852 8.1.1792 v65 v66 Eric Matthson Rissain Wargernings Karlen, Röna by Catharina Pirskain Enka, Röna by

KatselmuksetNimetKylätRuotu 65Ruotu 67

© Väinö Holopainen 2023