AloitussivuSavon rykmenttiKuopion komppaniaLäänintilit, apuverot ja kulut → Suostuntavero 1754

Savon rykmentti: Kuopion komppania

Sotilaiden maksuluettelo läänintileistä 1754

Suostuntavero 1754

Förteckning uppå Gemenas Bewillning wid Safwolax Infanterie och Cuopio Compagnie för år 1754

Idensalmj 20.1.1755

Arvo Ruotu Nimi Hopea­rahaa Kommentit
2 Christer Malberg 4:8
3 Elias Tåpp 4:8
4 Thomas Ikorn 4:8
5 Jacob Kamel 4:8
6 Hendrich Hielm 4:8
7 Anders Krögare 4:8
8 Johan Tjlberg 4:8
9 Mårten Hussberg 4:8
10 Hans Taskin 4:8
11 Johan Julberg 4:8
12 Clemet Frisk 4:8
13 Elias Skåpa 4:8
14 Hans Påmell 4:8
15 Matts Sabbellod 4:8
16 Christer Kinberg 4:8
17 Matts Krona 4:8
18 Anders Ellgh 4:8
19 Anders Kiempe 4:8
20 Påhl Stubb 4:8
21 Matts Rääf 4:8
23 And. Fabian Hirssin 4:8 (vapaaehtoinen)
24 Matts Sparf 4:8
25 Olof Hielmberg 4:8
26 Lars Tålig 4:8
27 Jöran Elld 4:8
28 Petter Skarpp 4:8
29 Petter Utter 4:8
30 Pål Skiön 4:8
31 Lars Tallqwist 4:8
32 Hendrich Kårp 4:8
33 And:s Eckbom 4:8
34 Johan Dufwa 4:8
35 Gustaf Pardon 4:8
36 Anders Huus 4:8
37 Petter Boman 4:8
38 Anders Asprot 4:8
39 Hendrich Abbor 4:8
40 Hendrich Gröning 4:8
41 Staffan Audar 4:8
42 Hans Dunder 4:8
44 Elias Loo 4:8
45 Anders Fröberg 4:8
46 Olof Flinck 4:8
47 Lars Örnberg 4:8
48 Petter Hultjn 4:8
49 Lars Kaja 4:8
50 Anders Julström 4:8
51 Hans Rossenberg 4:8
52 Thomas Parat 4:8
53 Christer Salstedt 4:8
54 Mårten Hurtig 4:8
55 Petter Stierna 4:8
56 Matts Ruska 4:8
57 Matts Rolig 4:8
58 Anders Rjkberg 4:8
59 Johan Kopparholm 4:8
60 Petter Kartun 4:8
61 Påhl Panter 4:8
62 Jöran Åhldal 4:8
63 Olof Grönmarck 4:8
65 Matts Tenlod 4:8
66 Johan Nissberg 4:8
67 Christer Tornspits 4:8
68 Anders Hiort 4:8
69 Gabriel Lustig 4:8
70 Thomas Heidrich 4:8
71 Gustaf Giös 4:8
72 Thomas Höök 4:8
73 Matts Öhrn 4:8
74 Anders Pjhlmarck 4:8
75 Hans Lappe 4:8
76 Petter Åssenbrygg 4:8
77 Lars Kårtte 4:8
78 Anders Hielte 4:8
79 Petter Lilliegren 4:8
80 Hendrich Lejon 4:8
81 Johan Törnbom 4:8
82 Olof Lillia 4:8
83 Thomas Hackström 4:8
84 Elias Pärman 4:8
86 Hend. Håpstång 4:8
87 Lars Wadsten 4:8
88 Pål Kilström 4:8
89 Matts Lång 4:8
90 Petter Bäfwer 4:8
91 Olof Menlös 4:8
92 Georg Killiander 4:8
93 Johan Stiernström 4:8
94 Hemming Swartt 4:8
95 Anders Kiärr 4:8
96 Anders Modig 4:8
97 Gust: Agander 4:8
98 Anders Kiällman 4:8
99 Pål Lax 4:8
100 Nils Ahlgren 4:8
101 Matts Friwillig 4:8
102 Petter Lillieblad 4:8
103 Hendrich Kårpström 4:8
104 Petter Kållman 4:8
105 Nils Hollm 4:8
107 Olof Mård 4:8
108 Pål Hasselblad 4:8
109 Anders Kårdjn 4:8
110 Hendrich Happoin 4:8
111 Hendrich Karberg 4:8
112 Petter Mörtt 4:8
113 Nils Swärtta 4:8
114 Pål Rassberg 4:8
115 Pål Pålman 4:8
116 Johan Lydman 4:8
117 Matts Ecklund 4:8
118 Nils Cammarberg 4:8
119 Hendrich Skogman 4:8
120 Beniamin Gråsten 4:8
121 Pål Jssberg 4:8
122 Mårten Hägerstedt 4:8
123 Hendrich Linqwist 4:8
124 Hans Sijk 4:8
125 Matts Idh 4:8
126 Johan Gröndal 4:8

Lähde: Nide 8851 Astia

© Väinö Holopainen 2023