AloitussivuSavon rykmenttiKuopion komppaniaRuotu → 34 ☰ 

Kuopion komppania: ruotu 34<>

Ruotutalot ovat kylissä: Kurolanlahti, Tuovilanlahti (Kuopio)

Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Olof Olofsson Mähönen mainittu 1700 1
Anders Julkunen ennen 1712 mainittu 1712 2
Krister Oinonen 1714 mainittu 1724 3
Pål Kortman Karttunen mainittu 1728 11.12.1734 4
Johan Aktsam 24.5.1735 17.6.1735 5
Johan Mån 6.9.1735 12.2.1742 6
Krister Åman 12.2.1742 28.4.1747 7
Fabian Henrik Hoffren 28.4.1747 19.2.1750 ruotu 106 8
Johan Duva Jauhiainen 14.2.1751 15.3.1762 9
Petter Lo 1.7.1764 11.7.1782 täydennysmies 40 10
Pål Rönkä 4.4.1783 30.6.1783 11
Mats Lo Ruuskanen 30.6.1783 1.2.1790 täydennysmies 63/64 12
Lars Lo 10.3.1790 mainittu 1808 13

Varamiehet

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Ruodun 34 varamies
Mats Pykäläinen mainittu 1753 6.3.1758 ruotu 2 1
Staffan Koponen mainittu 1773 mainittu 1775 2
1776 lähtien ruotujen 33 ja 34 yhteinen varamies numero 17
Mats Venäläinen 1783 mainittu 1788 ruotu 33 4,3
Mickel Lintunen 2.9.1808 5,4


Lähteet

VaramiehetOikealle osoittavat nuolet (⇒) ovat linkkejä skannattuihin kuviin

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotSairasluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitRuotutalolliset

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Anders Casperss Julkuin
Katselmus 1716 23.10.1716
Christer Oinoin Safwolax och Kuopio Sochn 22 2 ogift (1714) 1694
Katselmus 1719 1.11.1719
Christer Oinoin
Katselmus 1720 15.9.1720
Christer Åijnoin Safwålax 26 6 1/2 1 (1714) 1694
Katselmus 1721 21.9.1721
Christer Åjnoin Safwolax 27 7 1/2 (1714) 1694
Katselmus 1734b 20.2.1735
Påhl Kårtman 29 8 (1726) lähes sokea 1705
Katselmus 1735 17.6.1735
Påhl Kårtman 11.12.1734 sai eron sokeuden takia
Johan Achtsam Saw: 38 - gift 24.5.1735 kulku­mies 1697
Katselmus 1749_5 7.5.1749
Fabian H: Hofreen
Katselmus 1749_6 4.6.1749
Fab: Hind: Hoffreen
Katselmus 1751 22.4.1751
Johan Dufwa
Katselmus 1754 9.4.1754
Johan Dufwa
Katselmus 1758 6.3.1758
Johan Dufva 26 1/4 8 (1750) 1732
Katselmus 1763 23.2.1763
Joh: Dufwa 15.3.1762 hylättiin
-
Katselmus 1767 21.8.1767
Johan Achtsam 17.6.1735 hylättiin
Johan Mån 6.9.1735 otettu 12.2.1742 kelpaamaton
Christer Åman 12.2.1742 otettu 28.4.1747 ruotu esitti miehen tilalle
Fabian Henric Hoffren 28.4.1747 vapaaehtoinen 19.2.1750 ylennettiin korpraaliksi ruotuun 106
Johan Dufva 14.2.1751 otettu 15.3.1762 hylättiin
Petter Loo Sawolax 32 3 gift 1.7.1764 täydennys­mies 40 1735
Katselmus 1772 3.4.1773
Petter Loo Savolax 37 1/2 8 3/4 gift 11 1/4 (1764) 1735
Katselmus 1775 21.8.1775
Petter Loo Kuopio 29 5/6 11 1/2 gift 11 1/4 1.6.1764 otettu 1746
Katselmus 1778 8.9.1778
Petter Lo Cuopio 42 5/6 14 1/6 gift 5 6 1/4 (1764) 1736
Katselmus 1782 11.7.1782
Petter Lo Cuopio 46 2/3 18 gift 5 5 3/4 (1764) 1736
Katselmus 1785 6.7.1785
Petter Loo 11.7.1782 sai eron
Pål Röngä 4.4.1783 ruotu­mies 30.6.1783 esitti miehen tilalleen
Mats Ruskain Loo Cuopio 23 2 gift 5 7 1/4 30.6.1783 täydennys­mies 63/64 1762
Katselmus 1788 24.9.1788
Matts Lo Cuopio 30 8 gift 5 6 (1780) 1758
Katselmus 1789 5.11.1789
Matts Loo Savolax 31 9 gift 5 6 (1780) 1758
Katselmus 1790 17.9.1790
Matts Loo 1.2.1790 kuoli
Lars Loo Savolax 38 - gift 5 6 1/4 10.3.1790 palkka­mies 1752
Katselmus 1795 10.6.1795
Lars Loo Cuopio 42 2/3 5 1/6 gift 5 6 1/2 (1790) 1753
Katselmus 1798 28.6.1798
Lars Loo Cuopio 45 2/3 8 1/2 gift 5 6 1/2 (1790) 1753
Katselmus 1801 15.6.1801
Lars Loo Cuopio 48 2/3 16 _ gift 5 6 1/2 (1785) 1753
Katselmus 1804 25.6.1804
Lars Loo Kuopio 51 2/3 14 1/2 gift 5 6 1/2 (1790) 1753
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Anders Casperss Julkuin  
 
Katselmus 1716 23.10.1716
Christer Oinoin (1714) 22 Safwolax och Kuopio Sochn
  2 ogift 1694
Katselmus 1719 1.11.1719
Christer Oinoin  
 
Katselmus 1720 15.9.1720
Christer Åijnoin (1714) 26 Safwålax
  6 1/2 1 1694
Katselmus 1721 21.9.1721
Christer Åjnoin (1714) 27 Safwolax
  7 1/2 1694
Katselmus 1734b 20.2.1735
Påhl Kårtman (1726) 29
  lähes sokea 8 1705
Katselmus 1735 17.6.1735
Påhl Kårtman  
11.12.1734 sai eron sokeuden takia
Johan Achtsam 24.5.1735 kulku­mies 38 Saw:
  - gift 1697
Katselmus 1749_5 7.5.1749
Fabian H: Hofreen  
 
Katselmus 1749_6 4.6.1749
Fab: Hind: Hoffreen  
 
Katselmus 1751 22.4.1751
Johan Dufwa  
 
Katselmus 1754 9.4.1754
Johan Dufwa  
 
Katselmus 1758 6.3.1758
Johan Dufva (1750) 26 1/4
  8 1732
Katselmus 1763 23.2.1763
Joh: Dufwa  
15.3.1762 hylättiin
-  
 
Katselmus 1767 21.8.1767
Johan Achtsam  
17.6.1735 hylättiin
Johan Mån 6.9.1735 otettu
12.2.1742 kelpaamaton
Christer Åman 12.2.1742 otettu
28.4.1747 ruotu esitti miehen tilalle
Fabian Henric Hoffren 28.4.1747 vapaaehtoinen
19.2.1750 ylennettiin korpraaliksi ruotuun 106
Johan Dufva 14.2.1751 otettu
15.3.1762 hylättiin
Petter Loo 1.7.1764 täydennys­mies 40 32 Sawolax
  3 gift 1735
Katselmus 1772 3.4.1773
Petter Loo (1764) 37 1/2 11 Savolax
  8 3/4 1/4 gift 1735
Katselmus 1775 21.8.1775
Petter Loo 1.6.1764 otettu 29 5/6 11 Kuopio
  11 1/2 1/4 gift 1746
Katselmus 1778 8.9.1778
Petter Lo (1764) 42 5/6 5 Cuopio
  14 1/6 6 1/4 gift 1736
Katselmus 1782 11.7.1782
Petter Lo (1764) 46 2/3 5 Cuopio
  18 5 3/4 gift 1736
Katselmus 1785 6.7.1785
Petter Loo  
11.7.1782 sai eron
Pål Röngä 4.4.1783 ruotu­mies
30.6.1783 esitti miehen tilalleen
Mats Ruskain Loo 30.6.1783 täydennys­mies 63/64 23 5 Cuopio
  2 7 1/4 gift 1762
Katselmus 1788 24.9.1788
Matts Lo (1780) 30 5 Cuopio
  8 6 gift 1758
Katselmus 1789 5.11.1789
Matts Loo (1780) 31 5 Savolax
  9 6 gift 1758
Katselmus 1790 17.9.1790
Matts Loo  
1.2.1790 kuoli
Lars Loo 10.3.1790 palkka­mies 38 5 Savolax
  - 6 1/4 gift 1752
Katselmus 1795 10.6.1795
Lars Loo (1790) 42 2/3 5 Cuopio
  5 1/6 6 1/2 gift 1753
Katselmus 1798 28.6.1798
Lars Loo (1790) 45 2/3 5 Cuopio
  8 1/2 6 1/2 gift 1753
Katselmus 1801 15.6.1801
Lars Loo (1785) 48 2/3 5 Cuopio
  16 _ 6 1/2 gift 1753
Katselmus 1804 25.6.1804
Lars Loo (1790) 51 2/3 5 Kuopio
  14 1/2 6 1/2 gift 1753

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotSairasluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitRuotutalolliset

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Påhl Kårtman
1733 Påhl Kårtman
1734 Påhl Kårtman
1735 Påhl Kårtman 11.12.1734 sai eron sokeuden takia
Johan Achtsam 24.5.1735 kulkumies 17.6.1735 hylättiin
-
1736 Johan Månna 6.9.1735 otettu
1737 Johan Mån
1738 Johan Mån
1739 Johan Mån
1740 Johan Mån
1741 Johan Måån
1744 Christer Åman
1745 Christer Åman
1746 Christer Åman
1747 Christer Åman 22.4.1747 poistettiin
Fab: Hind: Hoffreen 22.4.1747 vapaaehtoinen
1748 Fab: Hind: Hoffreen
1749 Fabian Hind Hoffreen vapaaehtoinen
1750 Fab: Hind: Hoffreen 19.2.1750 ruotuun 106
1751 Johan Dufwa 14.2.1751 otettu
1752 Johan Duva
1753 Johan Duva
1754 Joh: Dufva
1755 Johan Duva
1756 Joh: Dufva
1757 Johan Duva
1758 Johan Duva
1759 Johan Dufva
1760 Johan Dufwa
1761 Johan Dufva
1762 Johan Dufva 15.3.1762 hylättiin
1763 -
1764 - 1.7.1764
Petter Loo 1.7.1764 täydennysmies
1766 Petter Loo
1767 Petter Loo
1768 Petter Loo
1769 Petter Loo
1770 Petter Loo
1771 Petter Lo
1773 Petter Lo
1775 Petter Lo
1776 Petter Loo
1777 Petter Loo
1778 Petter Lo
1779 Petter Loo
1780 Petter Loo
1781 Petter Loo
1782 Petter Loo 11.7.1782 sai eron
1783 Pål Loo 4.4.1783 ruotumies 30.6.1783 kotitilan hoitoon
Matts Ruskanen 30.6.1783 täydennysmies
1784 Mats Loo
1785 Mats Loo
1786 Matts Loo
1787 Matts Loo
1788 Matts Lo
1789 Matts Loo
1790 Matts Loo 1.2.1790 kuoli
Lars Loo 10.3.1790 palkkamies
1791 Lars Lo
1792 Lars Loo
1793 Lars Loo
1794 Lars Loo
1795 Lars Loo
1796 Lars Loo
1797 Lars Loo
1798 Lars Loo
1799 Lars Loo
1800 Lars Loo
1801 Lars Loo
1802 Lars Loo
1803 Lars Loo
1804 Lars Loo
1805 Lars Loo
1806 Lars Loo
1807 Lars Loo
1808 Lars Loo

Sairasluettelot ja -todistukset

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitRuotutalolliset

Nimi Selitys Aika Paikka
Sairastodistus vuoden 1801 katselmuksen välissä
Lars Loo var dags Fråssan 2.6.1801 Cuopio

Miehistöluettelot Riiassa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotSairasluettelotRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitRuotutalolliset

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Olof Olsson Mähonen

Rippikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotSairasluettelotRiikaHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitRuotutalolliset

Sivu⇒ Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Kuopio RK sotilaat 1759-1765
8 Soldat Johan Dufva s. 1731
puoliso: Carin Knuitar
Jauhiainen
Maaninka RK 1770-1787
214 Tuovilanlax 4 Petter Loo s. 1739
puoliso: Christina Mardikatar s. 1734
lapsia: Anna, Carin, Christina, Henric, Petter, Elin, Elias
- (sotilaat) Petter Loo s. 1739
Maaninka RK 1781-1788
204 Tuovilanlax 5 Petter Loo s. 1739
puoliso: Christina Mardikatar s. 1734
200 Tuovilanlax 4 Matts Loo s. 176_
puoliso: Helena Radikain s. 1766
+1790
Maaninka LK 1778-1812
- Tuovilanlax 4 Lars Loo
lapsia: Petter, Vilhelm, Anna Kristina, Baltzar Joel, Lars

Historiakirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotSairasluettelotRiikaRippikirjatHenkikirjatLäänintilitRuotutalolliset

Kylä ja talo Sotilas perheineen
Kuopion seurakunta
Tuofwilanlax
Haloila
Christer Oinoin
puoliso: Marg. Joh.dr. Jämsätär s. 1699K k. 27.7.1764
lapsia: Marja, Johan
Påhl Kartuin Kårtman
puoliso: Brita Karhutar vih. 23.6.1728
lapsia: Anna, Hendrich, Ingeborg
Christ. Åman
puoliso: Anna Niskatar vih. 1743
Tuovilalax Johan Jauhiain Dufva
puoliso: Carin Knutitar vih. 1753
lapsia: Christina, Gustav, Johan, Nicolaus, Påhl
Tuovilalax Pehr Lacoinen Lo
puoliso: Christ. Mardicatar vih. 5.10.1760
lapsia: Anna, Karin, Christina
Maaningan seurakunta
Halola Joh. Jauhiain Dufva
puoliso: Carin Kunitar
lapsia: Absalon
Tuovilanlax Petter Loo
puoliso: Christina Mardikatar s. 1734
lapsia: Henric, Elin, Maria, Elias, Maria
Tuovilanlax
Kurolanlax
Matts Loo
puoliso: Helena Pentikäin s. 1756
lapsia: Catharina, Anna Stina, Adam
Tuovilanlax Lars Loo
puoliso: Anna Catharina Vainikain s. 1775 vih. 12.3.1797
lapsia: Anna Krist?, Balzar Joel, Lars

Henkikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotSairasluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitRuotutalolliset

Pitäjä Vuosi Kylä ja talo Sotilaan perhe Sivu⇒
Kuopio 1730 Tofwilanlax 5 Solld: Påhl Kårtmans hust 4404
Kuopio 1731 Tofwilanlax 5 Solldaten Påhl Kårtmans hustru 2054B
Kuopio 1732 Tofwilanlax 5 Såld. Påhl Kårtmans ho 1772A
Kuopio 1733 Tofwilanlax 5 Såld: Påhl Kartuins h 2163A
Kuopio 1734 Tofwilax 5 Såldat Påhl Kartmans ho 2128B
Kuopio 1742 Tuofwilanlax 5 Sold. Månas ho 103
Kuopio 1749 Tuofwilanlax 5 Sold: ho Anna 2510
Kuopio 1808 Tuofvilanlax 4 Soldat Loos hu 544

Henkikirjat sisältävät sotilaiden vaimoja ja leskiä

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotSairasluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatRuotutalolliset

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1724_10 Christerr Oinoin
1724_11 Christer Oinoin
1724_11 Christer Ojnoin
1728_9 Påhl Kårthman
1728_11 Påhl Kårthman
1728_12 Påhl Kårthman
1737_2 Johan Mån
1737_3 Johan Måhn
1737_4 Johan Måhn
1737_5 Johan Måhn
1737_6 Johan Mohn
1737_7 Johan Mohn
1737_8 Johan Mohn
1737_9 Johan Mohn
1737_10 Johan Mohn
1737_11 Johan Mohn
1737_12 Johan Mohn
1738_1 Johan Mohn
1744 Christer Åhman
1745 Christer Åman
1746 Krister Åman
1747 Fabian Hinr. Hoffreen vapaaehtoinen
1748 Fabian Hinr. Hoffreen vapaaehtoinen
1752 Johan Dufwa
1752b Johan Dufwa
1753 Johan Dufwa
1754 Johan Dufwa
1756 Johan Dufva
1766 Petter Loo
1767 Petter Loo
1768 Petter Loo
1773 Petter Lo

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Ruotutalolliset katselmusluetteloissa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotSairasluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilit

Katselmus⇒ Kylät Talolliset
1735 Kurolanlax
Tuowilanlax
Tuowilanlax
Michell Curoin
Erich Gab:sson Tuofwin
Niels Kåckoin
1758 Kurolanlax
Tovilanlax
Tovilanlax
Bertil Tovin
Sam: Rotsalain
Nils Kaikoin
1767 Kurolanlax
Tuofwilanlax
Tuofwilanlax
Bert: Tuofwin
Sim. RuotzaLn
Leut. Tawast.
1782 Kurolanlax
Tuofwilanlax
Tuofwilanlax
Bert: Tuofwin
Samuel Ruotsalain
Öfwerste Lieut:n och Ridda:re Aminoff
1795 Kurolanlax
Tuovilanlax
Tuovilanlax
Hans Tuofvin
Petter Ruotsalain
Adam Myckäin
1804 Kurolanlax
Tuovilanlax
Tuovilanlax
Hans Tuofvin
Pehr Rotsalain
Adam Myckäin


Varamiehet

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1775_v 25.8.1775
Ruodun 34 varamies
Staffan Kåpoin Leppäwirda Sokn och Kurjalanranda by 15 1/2 ogift 10 2 1/2 1760
Katselmus 1788_v 24.9.1788
Ruotujen 33 ja 34 yhteinen varamies numero 17
Matts Wänäläin Cuopio 22 5 ogift 5 7 (1783) 1766
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1775_v 25.8.1775
Ruodun 34 varamies
Staffan Kåpoin   15 1/2 10 Leppäwirda Sokn och Kurjalanranda by
  2 1/2 ogift 1760
Katselmus 1788_v 24.9.1788
Ruotujen 33 ja 34 yhteinen varamies numero 17
Matts Wänäläin (1783) 22 5 Cuopio
  5 7 ogift 1766

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotLäänintilit

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
Ruotujen 33 ja 34 yhteinen varamies numero 17
1808_v Michel Linduin 2.9.1808 vangiksi

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773_v 29.1.1773
Ruodun 34 varamies
-
Staffan Kåpoin Läppäwirda Sokn 14 poika jää 1759
Luettelo 1774_v 8.3.1774
Staffan Kåppoin Leppävirda Sokn 15 1/12 1 1/12 (1773) poika jää toistaiseksi 1759

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelot

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1753_v Matts Pyckäläin
1754_v Matts Pyckäläin
1754b_v Matts Pyckäl:n
1754c_v Mats Pyckäläin
1756_v Matts Pyckäläin
1756b_v Matts Pyckäläin
1757_v Matts Pykäläin
1758_v Mats Pykäläin 6.3.1758 sotilaaksi
1758b_v Matts Pykäläin

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

KatselmuksetNimetKylätRuotu 33Ruotu 35

© Väinö Holopainen 2023