AloitussivuSavon rykmenttiKuopion komppaniaLäänintilit, apuverot ja kulut → Hautajais- ja kruunajaisapu 1773

Savon rykmentti: Kuopion komppania

Sotilaiden maksuluettelo läänintileistä 1773

Hautajais- ja kruunajaisapu 1773

Förtekning uppå Begraf- och Krönings Hielpen af Volenteurer och Soldater wid Kuopio Compagnie af Kongl: Safwolax Infanterie Regemente för År 1773

Kuopio 25.6.1774

Arvo Ruotu Nimi Hopea­rahaa Kommentit
Corporal 1
2 Matts Ståhl 4
3 Christer Tåpp 4
4 Carl Lind 4
5 Christer Rök 4 4.2.1773 (otettu)
6 Henrich Hielm 4
7 Anders Spetz 4 29.5.1773 (otettu)
8 Johan Berg 4
9 Petter Wass 4
10 Simon Torsk 4
11 Matts Dus 4 3.4.1773 (otettu)
12 Nils Frisk 4
13 Petter Ahl 4 4.8.1773 (otettu)
14 Zachris Twist 4 4.8.1773 (otettu)
15 Olof Hult 4 4.8.1773 (otettu)
16 Johan Pihl 4 4.8.1773 (otettu)
17 Matts Krona 4
18 Henric Elg 4
19 Zachris Asp 4
20 Elias Dart 4
21 Anders Elf 4
Corporal 22
23 Lars Svensk 4
24 Petter Sparf 4
25 Olof Hielmberg 4
26 Petter Giök 4 16.5.1773 (otettu)
27 Pål Eld 4
28 Matts Skarp 4 3.4.1773 (otettu)
29 Anders Malm 4 4.8.1773 (otettu)
30 Pål Skiön 4
31 Henric Sol 4
32 Henric Korp 4
33 Petter Ekbom 4
34 Petter Lo 4
35 Gustav Pardon 4
36 Henric Hus 4 4.8.1773 (otettu)
37 Pål Tuhr 4
38 Michel Belt 4
39 Henric Abbore 4
40 Johan Palm 4
41 Henr: Joh: Tawast 4 (vapaaehtoinen)
42 Eric Joh: v: Fieandt 4 4.2.1773 (vapaaehtoinen ruodusta 36)
Corporal 43
44 Henric Norm 4
45 Johan Kalm 4
46 Samuel Flinck 4
47 Påhl Stolt 4
48 Zachris Wigg 4
49 Petter Quist 4
50 Adam Help 4
51 Carl Friedr: Tawast 4 (vapaaehtoinen)
52 Thomas Parad 4
53 Christer Sahlstedt 4
54 Mårten Hurtig 4
55 Petter Stierna 4
56 Petter Båll 4
57 Olof Åhl 4 29.5.1773 (otettu)
58 Pål Råf 4 3.4.1773 (otettu)
59 Matts Styf 4
60 Anders Ask 4
61 Henr: Joh: Sawander 4 3.4.1773 (palkkaamaton ruodusta 124)
62 Henric Rahm 4 4.8.1773 (otettu)
63 Olof Grönmarck 4
Corporal 64
65 Anders Beck 4 4.2.1773 (otettu)
66 Nils Roth 4
67 Clemens Quick 4 3.4.1773 (otettu)
68 Johan Hort 4 4.8.1773 (otettu)
69 Johan Bucht 4
70 Carl Ek 4 14.4.1773 (otettu)
71 Gustav Giers 4
72 Påhl Hök 4 15.4.1773 (otettu)
73 Torsten Tawast 4 (adjutantti saa palkan)
74 Petter Tijl 4
75 Petter Brask 4
76 Carl Gust: Palmfelt 4 4.2.1773 (vapaaehtoinen ruodusta 65)
77 Philip Kort 4
78 Petter Hielte 4
79 Johan Green 4 29.5.1773 (otettu)
80 Lars Härd 4
81 Pål Kratts 4
82 Michel Tung 4
83 Sigfred Hag 4
84 Jöran Feldt 4
Corporal 85
86 Henric Stör 4
87 Georg Kiljander 4 (kersantti)
88 Henric Holst 4
89 Mårten Grön 4
90 Anders Sund 4 4.8.1773 (otettu)
91 Thomas Swärd 4
92 Olof Glad 4 4.8.1773 (otettu)
93 Mårten Brun 4
94 Hemming Svart 4
95 Anders Kiär 4
96 Petter Reen 4
97 Henrich Alt 4
98 Salomon Trast 4
99 Pål Lax 4
100 Johan Finsk 4
101 Thomas Frij 4 4.8.1773 (otettu)
102 Anders Kors 4 4.8.1773 (otettu)
103 Petter Wijk 4 3.4.1773 (otettu)
104 -
105 Eric Holm 4
106 Michel Kask 4
107 Olof Mård 4
108 Anders Pihl 4
109 Petter Tresk 4 30.4.1773 (otettu)
110 Johan Marck 4
111 Henric Wåg 4
112 Olof Mört 4
113 Henric Warg 4 4.8.1773 (otettu)
114 Anders Rask 4
115 Johan Påhlman 4
116 Zachris Wek 4
117 Eric Hägg 4 4.8.1773 (otettu)
118 Henric Steen 4
119 Petter Ström 4
Corporal 120
121 Johan Kihl 4
122 Petter Smed 4
123 Matts Flack 4
124 Pehr Sijk 4 3.4.1773 (otettu)
125 Anders Id 4
126 Johan Bohm 4 3.4.1773 (otettu)

Lähde: Nide 8924 Astia

© Väinö Holopainen 2023