AloitussivuSavon rykmenttiKuopion komppaniaPalkkaluettelot → 1745

Savon rykmentti: Kuopion komppania

Palkkausluettelo 10.8.1745 (Cuopio)

MiehistöEsikuntaTiedot

Ruotu Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1 Johan Weckman
2 Christer Malberg
3 Hindrik Hielm
4 -
5 Nils Tuckman
6 Lars Utter
7 Pål Wenbom
8 Johan Tjlberg
9 Mårten Husberg
10 Hans Taskin
11 Matz Sabell
12 Pål Björn
13 Elias Skåpa
14 Hind: Purberg
15 Matz Sabellodh
16 Matz Kiälman
17 Johan Lajtin
18 Iwar Björnbom
19 Anders Kiämpe
20 Petter Kanström
21 Matz Räf
22 Erik Strömman 30.8.1744 sai eron
Samuel Agander 27.10.1744 otettu
23 Erik Weckström
24 Matz Sparf
25 Hindrik Högman
26 Staffan Kopparholm
27 Jonas Måla
28 Anders Röndgreen
29 Casper Wadell 8.10.1744 kuoli
-
30 Lars Torstig
31 Bertil Tallquist 28.6.1745 poistettiin
Lars Tallqvist 28.6.1745 otettu
32 Anders Ram
33 Petter Koppfelt
34 Christer Åman
35 Gabriel Hegg
36 Olof Svan
37 Petter Boman
38 Jöran Tornberg
39 - 28.6.1745
Christer Kinnunen 28.6.1745 otettu
40 Johan Pulldan
41 Staffan Audar
42 Iwar Dunder 26.6.1745 poistettiin
Hans Dunder 26.6.1745 otettu
43 Magnus Fried: Tawast
44 Hind: Joh Swan
45 Iwar Salberg
46 Olof Tallgreen
47 Jacob Örnberg 1.2.1745 kotitilan hoitoon
Lars Örnberg 1.2.1745 otettu
48 Petter Hulltjn
49 Lars Kaja
50 Anders Julström
51 Lars Paar
52 Johan Kasholm
53 Matz Salstet 3.2.1745 poistettiin
Christer Salstedt 3.2.1745 otettu
54 Lars Räfblad 28.6.1745 poistettiin
Elias Räfblad 28.6.1745 otettu
55 Pär Wecktare
56 Matz Ruska
57 Anders Hillström
58 Tomas Rissain
59 Olof Kopparhielm
60 Petter Kartun
61 Johan Asikain
62 Zakris Heidbom
63 Erik Kanberg
64 Micael Gråsteen
65 Matz Tenlodh
66 Johan Nissberg
67 Matz Jort 27.6.1745 tykistöön
-
68 Adam Pärnäin
69 Pär Heikä
70 Tomas Heidrick
71 Lars Pjl
72 Petter Parfviain
73 Matz Örn
74 Olof Wallfisk
75 Hans Lappe
76 Petter Åsenbrygg
77 Lars Kortt
78 Johan Törnwjk
79 Johan Refljn
80 Hindrik Lejon
81 Johan Törnbom
82 Måns Roth
83 Tomas Hagström
84 Elias Pärman
85 Axel Loman
86 Hindrik Hopstong
87 Jöran Warg
88 Salomon Safvolain
89 Matz Lång
90 Petter Bäwer
91 Olof Menlös
92 Anders Pjlgreen
93 Johan Stiernström
94 Joh: Fried Giernfeldt
95 Olof Klijppa
96 Anders Modig
97 Petter Hilldeberg
98 Olof Metjn
99 Petter Huuk
100 -
101 Erik Salström
102 Lars Liljeblad
103 Hind: Korpström
104 Olof Hillström
105 Nils Holm
106 Carl Gustaf Giernfeldt
107 Hind Pjk
108 Erik Kortman
109 Anders Kordjn
110 Hindrik Happoin
111 Hindrik Karberg
112 Olof Gammal
113 Pål Kålberg
114 Erik Hurtig
115 Zakris Ture
116 Johan Lydman
117 Anders Beckman
118 Nils Kammarberg
119 Anders Smålander
120 Petter Hyfversteen
121 Pål Isberg
122 Jöran Torn
123 Petter Pust
124 Hans Sjk
125 Pål Barck
126 Hindrik Koppoin

EsikuntaMiehistöTiedot

Palkka Sotilaan nimi Arvo Alkaen Selite Asti Syy
kapteeni Torsten Tawast Capitain
luutnantti Fried: von Wallwijk Lieutenant
vänrikki Fried Willh: Ladau Lieutenant med Fendricks löhn
vääpeli Gustaf v: Knorring Fendrick med Fältweb:s löhn
majoittaja Carl Joh: Tawast Fältwäbel med Fouriers löhn
kersantti Samuel Molleen Sergeandt
lippumies Johan Hollender Sergeandt med Förare löhn
katselmuskirjuri Carl Gustaf Gadde Munsterskrif:
varusmestari Torsten Tawast Rustmestare
1. rumpali Zakris Åman Trumbslagare
2. rumpali Matz Tallgreen Trumbslagare

TiedotMiehistöEsikunta

Alkuperäinen palkkaluettelo sisältää seuraavat sarakkeet:

Lähteet:

NimetSotilaat ruoduittainLuettelo 1744Luettelo 1746

© Väinö Holopainen 2023