AloitussivuSavon rykmenttiKuopion komppaniaPalkat → Ruotutalot 1782

Savon rykmentti: Kuopion komppania

Ruotutalot: pääkatselmus 1782

102030405060708090100110120

Ruotu Kylä Talollinen
1 Putossalmi Jakob Hyfwarin
Erich Hyfwärin
Ritisenlax Olof Rautaparda
2 Såtkuniemi Lars Kinnuin
Abrah. Krögare
Hirfwimäki Christ Kontin
3 Påhl Wänäläin
Hildulanlax Petter Hilduin
Pellosmäki Bränmestaren Engdahl
4 Pällosmäki Erich Jutilain
Wehmasmäki Matts Safwolain
Lars Lillja
5 Christer Korhoin
Petter Laitin
And: Airaxin
6 Erich Hyfwärin
Henrich Kårhoin
And: Tihoin
7 Ifwar Airaxin
Bertill Kackin
Matts Laitin
8 Airaxela Christer Airaxin
Olof Airaxin
Joran Airaxin
9 Punnomäki Clemet Kålemain
Påhl Kartuin
Petter Pirskain
10 Matts Lydkäin
Christer Kartuin
Soinlax Lars Pursiain
11 Staffan Ruskain
Simon Karckäin
Påhl Huckain
12 Kuifwaniemi Olof Kålemain
Clemet Karhuin
Kartula Pehr Wainikain
13 Pehr Wainikain
Matts Kåskin
Matts Litin
14 Johan Huttuin
Påhl Pentin
Ifwar Karhuin
15 Lydickälä Hans Eskelin
Pehr Eskelin
Hakulila Olof Karhuin
16 Matts Karhuin
Kaislastenlax And:s Mömmö
Ryttkö by Petter Kårhoin
17 Påhl Mömmö
Haminalax And: Råinin
Hend: Tawast
18 Johan Hoffren
Henrich Kårhoin
Fend. Tawast
19 And: Kårhoin
Cuopio By Hemman för Kålljolanniemi
Capit:n Tawast
20 Safwisari Hend: Paldanius
Julkula Capellans Bohl
Niufwanjemi Henr. Argillanders arf:r
21 Kehwo Lars Wänäin
Joh Zacheus
Julkula Capellans Bohl
22 Wänäläranda Matts Wänäin
Hirfwilax Petter Eskelin
Michel Radikain
23 Kehwo Michel Wänäin
Kåifwusari Salom. Safwolain
Erich Taskin
24 Wänälä Nils Ruotsalain
Erich Krögare
Erich Wainikain
25 Hirfwilax Olof Keinoin
Thomas Läskin
Påhl Wänäläin
26 Christer Linduin
Lamberila And: Kåpoin
Niemisjerfwi Matts Kårhoin
27 Matts Tirikain
Riutala And Titin
Utrianlax Thomas Tåloin
28 Knutila Michel Knutin
Lars Knutin
Knut Knutin
29 Kåifwulax Thomas Huskoin
Tallus Olof Mähöin
Grels Knutin
30 Jöran Åfwaskain
Matts Karhuin
Johan Karhuin
31 Lappwetälanlax Påhl Leinoin
Påhl Röngä
Safwilax Capt:n och Ridd: Tavast
32 Kurolanlax Pähr Myckäin
Matts Ruotsalain
Påhl Myckäin
33 Jöran Wänäin
Johan Radikain
Pehr Eskelinen
34 Bert: Tuofwin
Tuofwilanlax Samuel Ruotsalain
Öfwerste Lieut:n och Ridda:re Aminoff
35 Jöran Tuofwin
Tobias Tuofwin
Petter Röngä
36 Jakob Husso
Hatala Lars Ruskain
Nils Hujain
37 Hendrich Hatain
Anders Hatain
Pehr Pittkäin
38 Pehr Kimming
Halola Isak Paldanius
Pehr Haloin
39 And: Ruotsalain
And Kårhoin
Pähr Kimming
40 Hendrich Tawast för 2/3 dels Knegt
Hans Myckäin
41 Grels Karhuin
Tawinsalmi Påhl Jäppin
Hendrich Hoffren
Staffan Ruskain
Påhl Eskelin
42 Hof Secret w: Burghausen
Pehr Husso
Påhl Kainulain
43 Kärmetlax Christer Kinnuin
Påhl Rautiain
Ifwar Hyttin
44 Pähr Radikain
Hend: Radikain
Pehr Julkuin
45 Lars Rissain
Elias Räsäin
Pehr Julkuin
46 Lars Mömmö
Johan Wätäin
Thomas Jäskeläin
47 Hamula Jöran Pardain
Mårt: Hilduin
Pehr Julkuin
48 Lars Safwolain
Johan Vänäin
Hans Jäskeläin
49 Johan Wainikain
Pölljä Hend Mietin
And: Wänäin
50 Ifwar Tåifwain
Petter Metin
Lars Safwolain
51 Matts Keijoin
Kasurila Jöran Lakoin
Matts Pekarin
52 Johan Ruskain
Mårt: Tåifwain
Ifwar Knutin
53 Mårten Knutin
Mårt: Hackarain
Capit:n Tawast
54 Serg: Hollenders arf:
Räimä Comiss: Landtm: Mellin
Gustaw Mömmö
55 Hackarala Mårt: Wartiain
And: Lydikäin
Ristawesi Matts Wartiain
56 Hackarala Påhl Pittkäin
Jakob Jakobsson
Jakob Hackarain
57 Jakob Hackarain
Jacob Rissain
Rissala Hend Rissain
58 Sigfred Rissain
Matts Rissain
Olof Rissain
59 Petter Rissain
Jännewirda Johan Hämäläin
Jöran Hämäläin
60 Punnomäki Olof Kartuin
Tåifwala Hend: Hoffren
Påhl Läskin
61 Olof Tåifwain
Erich Pitkäin
Jännewirda Joh: Hardikain
62 Michel Hardikain
Pähr Haloin
Olof Hardikain
63 Pähr Niskain
Påhl Niskain
Rönä Anders Tihin
64 Wehkasari Abr: Hämäläin
Murdolax Pehr Wänäin
Jöran Hämäläin
65 Röna And: Wätäin
Matts Wätäin
Olof Kekäläin
Lars Wätäin
66 Hend: Paldanius
Pelonniemi Pehr Heikinen
Ifwar Heikin
67 Pelonnjemi Petter Heikin
Anders Hyfwärin
Olof Heikin
68 Kåtasalmi Hend: Tåifwain
Olof Tåifwain
And. Safwolain
69 Murdolax Påhl Pendikäin
Piexä Olof Heikin
Pähr Heikin
70 Johan Hardikain
Ninimäki Joh Safwolain
Haluna Erich Kåckoin
71 Olof Heickinen
Michel Kåckoin
Sängimäki Lars Pitkäin
72 Joh: Pitkäin
Joh. Heikin
Karaslax Påhl Ruskain
73 Pehr Piedikäin
Påhl Käkäläin
Pehr Tihoin
74 Olof Ruskain
Kåifwumäki Olof Hardikain
Reitjo Lars Wänäin
75 Urimolax Pehr Kuosmain
Hendr Kuosmain
Kärsämäki w. Häradshöf:n Agander
76 Käyritty wice Häradshöfdingen Agander utgiör hela rotan
77 Suojerfwi Lars Kårhoin
Henr. Kårhoin
Olof Ahoin
78 Hend: Kårhoin
Olof Kårhoin
Hendrich Ahoin
79 Palonurmi And: Kainulain
Wuotjerfwi Olof Hardikain
And: Läskin
80 Anders Pasain
Påhl Pehrss Pasain
Påhl Påhlss: Pasain
81 Syfwäri Erich Pirin
Nilsiä Thomas Ahoin
Johan Rissain
82 And. Taskin
Joh. Taskin
Pehr Kuosmain
83 Hipanlax Thomas Rissain
Matts Rissain
Wehkalax Johan Rissain
84 Johan Parfwiain
Akonwesi Staff: Hämäläin
And. Hilldunen
85 Ristawesi Jakob Hätin
Johan Räsäin
Comiss. Landm Calonius
86 Akonwesi Abr: Hardikain
Wästinnjemi Pähr Wartiain
Thomas Hackarain
87 Lohilax Matts Larsson Hackarain
Matts Hackarain
Matts Hinrichss: Hackarain
88 Hendrich Kordelain
Syrjänsari Matts Rissain
Olof Andikain
89 And Smålander
Melaniemi Bert: Tuofwin
Kasper Pittkäin
90 Ristawesi And: Fougdilain
Bertill Parfwiain
Hend: Möncköin
91 Olof Kåpoin
Clemet Hålåpain
Nils Wartiain
92 Erich Wätäin
Claes Karhuin
Gabr. Kekäläin
93 Nils Wartiain
Olof Mietin
Leppäranda Bert: Waroin
94 Octaniemi Michel Mietin
Tobias Mietin
Olof Mietin
95 Salomon Mietin
Pehr Smålander
Mich. Holåpain
96 Kiukannjemi Matts Mustoin
Tusniemi Jakob Mietin
Nils Wätäin
97 Olof Wätäin
Erich Hyfwärin
And. Smålander
98 Elias Kåponen
Påhl Kåistin
Jurickamäki Mich: Räsäin
99 Matts Räsäin
Olof Räsäin
Kartasalo Joh: Turuin
100 Ukonlax Michel Hilduin
Jöran Hilduin
Jänissalo Hend: Aganders arf:r
101 Hend: Smålander
Nils Smålander
Littmanniemi Matts Keinäin
102 Bert: Hardikain
Olof Mietin
Wuorisalo Olof Pelkoin
103 Påhl Räsäin
Råikansari Matts Ihalain
Putroniemi Daniel Lämbin
104 Clemet Hålopain
Hårsmastenlax Olof Keinäin
Wehmersalmi And: Kårdelain
105 Petter Mietin
Olof Kåpoin
And: Kåistin
106 Walkiamäki Mich Ifwanain för 2/3 dehl knekt
Anders Kåckoin
107 Wehmersalmi Matts Kåistin
Olof Happoin
Enonlax Matts Heiskain
108 Anders Lippoin
Michel Tuomain
Lars Tuomain
109 Ritoniemi Olof Andikain
Joh Kårdelain
Mich Hålapain
110 Clemet Hålopain
Mich Hålopain
Lars Mietin
111 Henr Kinnuin
Mietilä And. Mietin
Michel Mietin
112 Olof Mietin
Ninimäki Hend. Möncköin
Räsälä Lars Räsäin
113 Pehr Mönckööin
Hend Kanckuin
Påhl Räsäin
114 Henrich Möhäin
Mich: Peckarin
And: Fougdilain
115 Putosmäki Matts Hillduin
Ifwar Turuin
Staffan Såinin
116 Putosmäki Olof Såinin
Jonianlax Olof Såinin
Cuopio Pastoratet fem st: torpare
117 Reinicka Pehr Karfwoin
Halola Bertill Tårfwin
Leppäwirda Abr. Jöransson
118 Konnuslax Axel Suomalain
Petromaki Simon Pispain
Matts Ifwanain
119 Hend: Hyfwärin
Käinälänmäki Joh: Keinäin
Krister Hapalain
120 Michel Nuppoin
Samais Enoch Hardikain
Pehr Tårfwin
121 And: Haloin
And. Keinäin
Matts Tuomain
122 Påhl Knutin
Jöran Burman
Lars Pispain
123 And Safwolain
Swen Huofwin
Reg:ts skrif:n Sawanders arf:r
124 Hend: Karfwoin
Lars Kauhain
Huofwila Påhl Itkoin
125 Pehr Kinnuin
And: Keinäin
Påhl Parckoin
126 Petter Kaipoin
Bertil Kauhain
Walkiamäki Reg:ts skrif:n Sawanders arf:r

Lähde: Pääkatselmus 1782

NimetKatselmuksetSotilaita henkikirjoissa

© Väinö Holopainen 2023