AloitussivuSavon rykmenttiKuopion komppaniaLäänintilit, apuverot ja kulut → Hautajais- ja kruunajaisapu 1752

Savon rykmentti: Kuopion komppania

Sotilaiden maksuluettelo läänintileistä 1752

Hautajais- ja kruunajaisapu 1752

Förteckning öfwer de Gemenas Begrafnings och Kröningz Hielpen wid Cuopio Compagnie af Kongl: Maij:ttz Sawolax Infanterie Regemente för åhr 1752

Cuopio 19.3.1753

Arvo Ruotu Nimi Hopea­rahaa Kommentit
2 Christer Malberg :16
3 Elias Tåpp :16
4 Thomas Ikorn :16
5 Jacob Kamel :16
6 Hendrich Hielm :16
7 Påhl Wenbom :16
8 Johan Tilberg :16
9 Mårten Hussberg :16
10 Hans Taskin :16
11 Johan Julberg :16
12 Clemet Frisk :16
13 Elias Skåpa :16
14 Hans Påmell :16
15 Matts Sabbellod :16
16 Christer Kinberg :16
17 Matts Pjrberg :16
18 Anders Ellgh :16
19 Anders Kiempe :16
20 Påhl Stubb :16
21 Matts Rääf :16
23 Anders Fab. Hirssin :16 (vapaaehtoinen)
24 Matts Sparf :16
25 Olof Hielmberg :16
26 Lars Tålig :16
27 Jöran Elld :16
28 Petter Skarp :16
29 Mag: Fried: Tawast :16 (vapaaehtoinen)
30 Michell Karpp :16
31 Lars Tallqwist :16
32 Anders Kårp :16
33 Anders Eekbom :16
34 Johan Dufwa :16
35 Gabriel Hägg :16
36 Anders Huus :16
37 Petter Boman :16
38 Anders Assprot :16
39 Hendrich Abbor :16
40 Påhl Myckäin Gröning :16
41 Staffan Audar :16
42 Hans Dunder :16
44 Elias Loo :16
45 Anders Fröberg :16
46 Olof Flinck :16
47 Lars Örnberg :16
48 Petter Hultjn :16
49 Lars Kaja :16
50 Anders Julström :16
51 Hans Rossenberg :16
52 Johan Kassholm :16
53 Christer Salstedt :16
54 Sigfred Hurtig :16
55 Pär Wächtare :16
56 Matts Ruska :16
57 Matts Rolig :16
58 Anders Rjkberg :16
59 Johan Kopparholm :16
60 Petter Kartun :16
61 Påhl Panter :16
62 Jöran Åldal :16
63 Påhl Grönmarck :16
65 Matts Tenlod :16
66 Johan Nissberg :16
67 Christer Tornspitz :16
68 Anders Hiort :16
69 Gabriel Lustig :16
70 Thomas Heidrich :16
71 Gustaf Giös :16
72 Thomas Höök :16
73 Matts Öhrn :16
74 Anders Pjhlman :16
75 Hans Lappe :16
76 Petter Åssenbryg :16
77 Lars Kårtt :16
78 Anders Hielte :16
79 Petter Lilliegren :16
80 Hendrich Lejon :16
81 Johan Törnbom :16
82 Olof Lillia :16
83 Thomas Hackström :16
84 Elias Pärman :16
86 Hendrich Håppstång :16
87 Lars Wadsteen :16
88 Påhl Kjlström :16
89 Matts Lång :16
90 Petter Bäfwer :16
91 Olof Menlös :16
92 Georg Kiliander :16 (vapaaehoinen)
93 Johan Stiernström :16
94 Hemming Swartt :16
95 Anders Kiärr :16
96 Anders Modig :16
97 Anders Hyfwärin :16
98 Anders Kiälman :16
99 Petter Huuk :16
100 Nils Algreen :16
101 Erich Salström :16
102 Lars Lillieblad :16
103 Hendrich Kårpström :16
104 Petter Kålman :16
105 Nils Holm :16
107 Hendrich Mård :16
108 Påhl Hasselblad :16
109 Anders Kårdjn :16
110 Hendrich Happoin :16
111 Hendrich Karberg :16
112 Petter Mörtt :16
113 Påhl Kålberg :16
114 Påhl Rassberg :16
115 Påhl Pålman :16
116 Johan Lydman :16
117 Matts Ecklund :16
118 Nils Cammarberg :16
119 Hend. Skogman :16
120 Beniamin Gråsteen :16
121 Påhl Jssberg :16
122 Mårten Hägerstedt :16
123 Hendrich Linqwist :16
124 Hans Sijk :16
125 Matts Idd :16
126 Lars Pardon :16

Lähde: Nide 8844 Astia

© Väinö Holopainen 2023