AloitussivuSavon rykmenttiKuopion komppaniaLäänintilit, apuverot ja kulut → Suostuntavero 1756

Savon rykmentti: Kuopion komppania

Sotilaiden maksuluettelo läänintileistä 1756

Suostuntavero 1756

Förtekning uppå Riksens Höglåfliga Ständers Allmänna Bewillning som Nedan nemde Komma at ärlägga för år 1756. Cuopio Compagnie

Cuopio 25.4.1757

Arvo Ruotu Nimi Hopea­rahaa Kommentit
2 Christer Malberg 4 1/3
3 Elias Tåp 4 1/3
4 Thomas Ikore 4 1/3
5 Anders Carel 4 1/3
6 Henric Hielm 4 1/3
7 Anders Krögare 4 1/3
8 Johan Tilberg 4 1/3
9 Mårten Husberg 4 1/3
10 Hans Taskin 4 1/3
11 Johan Julberg 4 1/3
12 Clemens Frisk 4 1/3
13 Johan Ståhl 4 1/3
14 Hans Pomel 4 1/3
15 Matts Sabellod 4 1/3
16 Christer Kindberg 4 1/3
17 Matts Krona 4 1/3
18 Anders Elg 4 1/3
19 Anders Kiempe 4 1/3
20 Påhl Stubb 4 1/3
21 Matts Råf 4 1/3
23 Anders Fab: Hirsin 4 1/3
24 Matts Spars 4 1/3
25 Olof Jälmberg 4 1/3
26 Lars Tålig 4 1/3
27 Pål Eld 4 1/3
28 Petter Skarp 4 1/3
29 Petter Utter 4 1/3
30 Påhl Schiön 4 1/3
31 Lars Talqvist 4 1/3
32 Henr Korp 4 1/3
33 And:s Eckbom 4 1/3
34 Johan Dufva 4 1/3
35 Gust: Pardon 4 1/3
36 Anders Huus 4 1/3
37 Petter Boman 4 1/3
38 Anders Asproth 4 1/3
39 Henric Abbore 4 1/3
40 Henric Gröning 4 1/3
41 Staffan Audar 4 1/3
42 Hans Dunder 4 1/3
44 Elias Loo 4 1/3
45 Anders Fröberg 4 1/3
46 Olof Flink 4 1/3
47 Lars Örnberg 4 1/3
48 Petter Hultin 4 1/3
49 Lars Kaija 4 1/3
50 Anders Julström 4 1/3
51 Hans Rosenberg 4 1/3
52 Thomas Parad 4 1/3
53 Christer Sahlstedt 4 1/3
54 Mårten Hurtig 4 1/3
55 Petter Stierna 4 1/3
56 Matts Ruska 4 1/3
57 Matts Rolig 4 1/3
58 Anders Ritberg 4 1/3
59 Johan Kåpparberg 4 1/3
60 Petter Kartun 4 1/3
61 Pål Panter 4 1/3
62 Jöran Ahldahl 4 1/3
63 Olof Grönmark 4 1/3
65 Matts Tenlod 4 1/3
66 Johan Nissberg 4 1/3
67 Christ: Tornspetz 4 1/3
68 Anders Hiort 4 1/3
69 Gabriel Lustig 4 1/3
70 Thomas Heidrich 4 1/3
71 Gust: Giös 4 1/3
72 Thomas Hök 4 1/3
73 Matts Örn 4 1/3
74 Anders Pilmark 4 1/3
75 Hans Lappe 4 1/3
76 Petter Åsenberg 4 1/3
77 Lars Kort 4 1/3
78 Anders Jelte 4 1/3
79 Petter Liljegren 4 1/3
80 Henric Leijon 4 1/3
81 Johan Törnbom 4 1/3
82 Olof Lillja 4 1/3
83 Thomas Hägström 4 1/3
84 Elias Pärman 4 1/3
86 Henric Håpstång 4 1/3
87 Lars Wadsten 4 1/3
88 Påhl Kihlström 4 1/3
89 Matts Lång 4 1/3
90 Petter Bäfwer 4 1/3
91 Olof Menlös 4 1/3
92 Georg Kiljander 4 1/3
93 Johan Stiernström 4 1/3
94 Hemming Swart 4 1/3
95 Anders Kiär 4 1/3
96 Anders Modig 4 1/3
97 Gustav Agander 4 1/3
98 Anders Kiälman 4 1/3
99 Pål Lax 4 1/3
100 Nils Ahlgren 4 1/3
101 Matts Friwillig 4 1/3
102 Petter Liljeblad 4 1/3
103 Henric Kårpström 4 1/3
105 Nils Holm 4 1/3
107 Olof Mård 4 1/3
108 Påhl Hasselblad 4 1/3
109 Anders Kordin 4 1/3
110 Henric Happoin 4 1/3
111 Henric Karberg 4 1/3
112 Petter Mört 4 1/3
113 Nils Sverta 4 1/3
114 Påhl Rasberg 4 1/3
115 Johan Påhlman 4 1/3
116 Johan Lydman 4 1/3
117 Matts Ekelund 4 1/3
118 Nils Kammarberg 4 1/3
119 Henric Skogman 4 1/3
120 Benjam Gråsten 4 1/3
121 Påhl Jsberg 4 1/3
122 Mårten Hägerstedt 4 1/3
123 Henric Linqvist 4 1/3
124 Hans Sijk 4 1/3
125 Matts Id 4 1/3
126 Johan Gröndahl 4 1/3

Lähde: Nide 8859 Astia

© Väinö Holopainen 2023