AloitussivuSavon rykmenttiKuopion komppania → Sairasluettelot ja -todistukset

Savon rykmentti: Kuopion komppania

Sairasluettelot ja -todistukset

Sairastodistuksia

Lappuja vuoden 1801 katselmuksen välissä

Ruotu Nimi Selitys
Cuopio 2.6.1801
34 Lars Loo var dags Fråssan
Cuopio 2.6.1801
39 Henric Norss hvar 3:die dags frossan
Cuopio 1.6.1801
48 Zachris Wigg annandags och nu Sluteligen hvar Dags-frossan
Cuopio 2.6.1801
42 Johan Kiöpman var dags Fråssan
Cuopio 2.6.1801
52 Christian Blom på Högra fotblad, Ett Tum Långt Sår .. intet kan hålla några fot plagg på sig
Cuopio 2.6.1801
51 Henric Kock på vänstra Fot flere öppna Sår med stark svullnad och Inflammation
Cuopio 2.6.1801
60 Pål Ask styng i högra sidan
Cuopio 2.6.1801
62 Nils Front besvärad vid Vänstra Jumskan med Obotelig Tarm Bråck
Jorrois 7.5.1801
75 Johan Wigell besvärad af Veneriskt utslag öfver hela kroppen
Cuopio 2.6.1801
87 Lars Borg på Vänstra fotblad et Sår .. med stark hetta och svullnad
Cuopio 2.6.1801
90 Eric Glad Hufvud wärk, oren Tunga och svullnad i Halsen
Cuopio 2.6.1801
108 Johan Pihl flug Feber
Cuopio 2.6.1801
106 Johan Kula Högra Lår Svullnad, Inflamation och Plågsam vårk
Cuopio 2.6.1801
116 Bertill Grym hvar-Dags frossan
Leppävirta 31.5.1801
117 Fabian Pistolkors svår ögonsiuka

Sairasluettelo

Komppanian osuus koko rykmentin listasta vuoden 1801 katselmuksen lopussa

Ruotu Nimi Selitys
15.6.1801
1 Jacob Zitting Diarhee
14 Tobias Tvist Pleuresie
27 Hendr: Eld Cardialgie
29 Hendr: Kalm Ögon sjuka med hinna - dubbla ögon här (Trichiasis)
47 Adam Tall Diarhee
49 Elias Qwist Fallande sot och Ländvärk
53 Jacob Bök Knä skålen på vänstra foten afbruten, led styfnade
89 Matts Dierf Rov sår på vänstra benet
93 Johan Brun Maghinnan utdänd (Externale intra fibr, musc. __)

 
Sanastoa: Historismi.Net: Kuolinsyyt

© Väinö Holopainen 2023