AloitussivuSavon rykmenttiKuopion komppaniaLäänintilit, apuverot ja kulut → Suostuntavero 1752

Savon rykmentti: Kuopion komppania

Sotilaiden maksuluettelo läänintileistä 1752

Suostuntavero 1752

Förteckning uppå Gemenas Bewillning wid Cuopio Compagnie för åhr 1752

Cuopio 19.3.1753

Arvo Ruotu Nimi Hopea­rahaa Kommentit
2 Christer Malberg 6
3 Elias Tåpp 6
4 Thomas Ikorn 6
5 Jacob Kamel 6
6 Hendrich Hielm 6
7 Påhl Wenbom 6
8 Johan Tilberg 6
9 Mårten Hussberg 6
10 Hans Taskin 6
11 Johan Julberg 6
12 Clemet Frisk 5 11.2.1752 (otettu)
13 Elias Skåpa 6
14 Hans Påmell 6
15 Matts Sabbelod 6
16 Christer Kinberg 6
17 Matts Pjrberg 6
18 Anders Ellgh 6
19 Anders Kiempe 6
20 Påhl Stubb 6
21 Matts Rääf 6
23 And. Fab. Hirssin 6 (vapaaehtoinen)
24 Matts Sparf 6
25 Olof Hielmberg 6
26 Lars Tålig 6
27 Jöran Elld 5 11.2.1752 (otettu)
28 Petter Skarp 6
29 Mag: Fried: Tawast 6 (vapaaehtoinen)
30 Michell Karpp 6
31 Lars Tallqwist 6
32 Anders Kårpp 6
33 Anders Eekbom 6
34 Johan Dufwa 6
35 Gabriel Hägg 6
36 Anders Huus 6
37 Petter Boman 6
38 Anders Assprot 6
39 Hendrich Abbor 6
40 Påhl Myckäin Gröning 5 11.2.1752 (otettu)
41 Staffan Audar 6
42 Hans Dunder 6
44 Elias Loo 6
45 Anders Fröberg 6
46 Olof Flinck 6
47 Lars Örnberg 6
48 Petter Hultjn 6
49 Lars Kaja 6
50 Anders Julström 6
51 Hans Rossenberg 6
52 Johan Kassholm 6
53 Christer Salstedt 6
54 Sigfred Hurtig 6
55 Pär Wächtare 6
56 Matts Ruska 6
57 Matts Rolig 5 11.2.1752 (otettu)
58 Anders Rjkberg 6
59 Johan Kopparhielm 6
60 Petter Kartun 6
61 Påhl Panter 6
62 Jöran Åldahl 6
63 Påhl Grönmarck 6
65 Matts Tenlod 6
66 Johan Nissberg 6
67 Christer Tornspitz 6
68 Anders Hiort 5 11.2.1752 (otettu)
69 Gabriel Lustig 6
70 Thomas Heidrich 6
71 Gustaf Giös 6
72 Thomas Höök 6
73 Matts Öhrn 6
74 Anders Pjhlman 6
75 Hans Lappe 6
76 Petter Åssenbryg 6
77 Lars Kårtt 6
78 Anders Hielte 6
79 Petter Lilliegren 6
80 Hendrich Lejon 6
81 Johan Törnbom 6
82 Olof Lillia 5 11.2.1752 (otettu)
82 Anders Lillia - 11.2.1752 (kotitilan hoitoon)
83 Thomas Hackström 6
84 Elias Pärman 6
86 Hendrich Håppstång 6
87 Lars Wadsten 6
88 Påhl Kilström 6
89 Matts Lång 6
90 Petter Bäfwer 6
91 Olof Menlös 6
92 Georg Killiander 5 11.2.1752 (vapaaehoinen)
93 Johan Stiernström 6
94 Hemming Swartt 6
95 Anders Kiärr 6
96 Anders Modig 6
97 Anders Hyfwärin 6
98 Anders Kiälman 6
99 Petter Huuk 6
100 Nils Algren 6
101 Erich Salström 6
102 Lars Lillieblad 6
103 Hend. Kårpström 6
104 Petter Kålman 6
105 Nils Holm 6
107 Hendrich Mård 6
108 Påhl Hasselblad 6
109 Anders Kårdjn 6
110 Hendrich Happoin 6
111 Hendrich Karberg 6
112 Petter Mörtt 6
113 Påhl Kålberg 6
114 Påhl Rassberg 6
115 Påhl Pålman 6
116 Johan Lydman 6
117 Matts Ecklund 6 23.12.1751 (otettu)
118 Nils Cammarberg 6
119 Hend. Skogman 6
120 Beniamin Gråsteen 6
121 Påhl Jssberg 6
122 Mårth: Hägerstedt 6
123 Hendrich Linqwist 6
124 Hans Sijk 6
125 Matts Idd 6
126 Lars Pardon 6

Lähde: Nide 8844 Astia

© Väinö Holopainen 2023