AloitussivuSavon henkikirjatPuumalan pitäjä1703 → Henkikirja ☰ 

Puumala henkikirja 1703

Sivu 3917B (aukeaman 3917 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
__ngdtilä/Penttilä 4 Mattz Eskelsson mh 2 Hämäläinen
M: Johan mh 2 Kontinen
__ndiala/Kontila 11 Tohmas Abrahamss. mh 2 Kontinen
B:r Michells h:o 1 Kontinen
B:r Mattz Larss. 1 Kontinen
S:n Peer mh 2 Kontinen
B:r Lars mh 2 Kontinen
B:r Anders mh 2 Kontinen
Rytt: breckl:
d. Staffan Larss. 1
_imahu/Himahuuha 5 Mattz Himain mh 2
S:n Tohmas 1 Auvinen
B:m: Greels mh 2 Summa

Sivu 3918A (aukeaman 3918 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
_imahu/Himahuuha 4 Mattz Hijmain mh 2 Himanen
B:r Anders mh 2 Himanen
Huchtuma/Huhtimaa 3 Jonas Tijmoin mh 2 Timonen
B:r Hindrich 1 Timonen
4 Johan Leskin mh 2 Leskinen
B:r Greels h:o 1 Leskinen
d. Lars Saickoin h:o 1 Saikkonen
2 Mattz Ihalain mh 2 Ihalainen
Niinimäki 5 Påhl Kähäräin mh 2 Kähäräinen
B:r Anders 1 Kähäräinen
B:r Mattz mh 2 Kähäräinen
Huckalaby/Huuhkaala 5 Bertell Walldoin 1 Valtonen
B:r Anders h:o 1 Valtonen
B:r Lars mh 2 Valtonen
Solld. h:o 1
4 Mattz Ihalain mh 2 Ihalainen
B:r Olof mh 2 Ihalainen
Hamula 2 Johan Kyllnij mh 2 Kyllönen
5 Peer Asilain 1 Asilainen
B:r Mårthen mh 2 Asilainen
B:r Mattz mh 2 Asilainen
6 Måns Repoin mh 2 Reponen
B:r Jöhran h:o 1 Reponen
B:r Peer mh 2 Reponen
B:r Anders 1 Reponen
5 Mattz Ryhäin mh 2 Ryhänen
B:m: Peer Larss. mh 2
Pijga Britha 1
Hariumala/Harmaala 1 Peer Rönden h:o 1 Röntynen
2 Peer Johanss. mh 2 Ryhänen
Hurisahlo/Hurissalo 4 And: Lenhoin 1 Leinonen
B:r Peer mh 2 Leinonen
S:n Peer Anderss. 1 Leinonen
3 1 Michell Juckarin h:o 1 Jukarainen
B:r Påhl mh 2 Jukarainen
Solld. h:o 1

Sivu 3918B (aukeaman 3918 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Hurisahlo/Hurissalo 5 And: Larss. mh 2 Jukarainen
B:r Erich mh 2 Jukarainen
S:n Johan 1 Jukarainen
__llckala/Hylkylä 2 1 Påhl Weisäin mh 2 Väisänen
Solld: h:o 1
2 Mårthen Inginen mh 2 Inkinen
2 1 Simon Inginen mh 2 Inkinen
Solldatz h:o 1
3 Lars Inginen mh 2 Inkinen
S:n Mattz 1 Inkinen
2 1 Peer Staffanss. mh 2 Parkkinen
Solld. h:o 1
__halla/Hauhala 3 Peer Måndoin 1 Montonen
B:m: Lamber mh 2 Halonen
__ninmäkj/Junninmäki 4 Anders Luckoin 1 Luukkonen
B:r Peer h:o 1 Luukkonen
S:n Johan 1 Luukkonen
S:n Peer e:r Mattz 1 Luukkonen
__ala/Ihalainen 2 And: Huijain mh 2 Hujanen
5 1 Knuth Sollo h:o 1 Solla
B:r Staffan 1 Solla
B:r Påhl 1 Solla
B:r Benjam mh 2 Solla
Solldatz h:o 1 Liukkonen 8
1 Peer Timmoin 1 Timonen
7 Peer e:r Pohl Sollo mh 2 Solla
B:r Påhl e:r Peers h:o 1 Solla
B:r Marckus mh 2 Solla
B:r Anders 1 Solla
B:r Johan 1 Solla
_koila/Ikola 2 Johan Måndoin E:a 1 Montonen
B:r S. Påhl 1 Montonen
__kioby/Kirkonkylä 2 Landb: Påhl Hujain mh 2 Hujanen
__täwälä/Kietävälä 8 Tohmas Mattzon h:o 1 Luukkonen
S. Mattz mh 2 Luukkonen
S. Jöran mh 2 Luukkonen
B:r Hindrich mh 2 Luukkonen
Rytt: h:o 1

Sivu 3919A (aukeaman 3919 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
__täwälä/Kietävälä 5 Johan Peerss. 1 Kietäväinen
B:r Peer mh 2 Kietäväinen
S:n Jacob 1 Kietäväinen
Pijga Britha 1
3 Hind: Kettwain 1 Kietäväinen
S:n Mattz mh 2 Kietäväinen
2 Olof Peerss. Kettwain mh 2 Kietäväinen
5 Peer Lamain E:a 1 Laamanen
S:n Peer 1 Laamanen
B:r Lars mh 2 Laamanen
B:r S:n Påhl 1 Laamanen
2 Mattz Lamain mh 2 Laamanen
Kuckola/Kokkola Capit: Stuhres Boostelle Sture
3 Landb: Johan Kangain 1 Kankainen
d. Johan 1
Pijga 1
Killiala/Kiljula 4 Peer Killjuin mh 2 Kiljunen
B:r Mattz mh 2 Kiljunen
4 Bertell Killioin mh 2 Kiljunen
B:r S. Peer Anderss. mh 2 Kiljunen
Kittula/Kitula 6 Påhl Kittuin h:o 1 Kitunen
S:n Mårthen mh 2 Kitunen
S:n Hind: 1 Kitunen
B:r Johan mh 2 Kitunen
4 Påhl Bengdtin 1 Penttinen
S:n Mattz mh 2 Penttinen
Rytt: h:o 1
5 Erich Lackoin 1 Luukkonen
S:n Lars mh 2 Luukkonen
S:n Måns mh 2 Luukkonen
5 Hind: Mårthenss. Luckoin mh 2 Luukkonen
S:n Olof mh 2 Luukkonen
B:r Johan 1 Luukkonen
Kaupila/Kauppila 6 Marckus Sarain mh 2 Sorjonen
B:r Lars mh 2 Sorjonen
B:r Jöran mh 2 Sorjonen

Sivu 3919B (aukeaman 3919 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Kaipoila/Kaipaala 4 Hindrich Peerss. mh 2 Kaipainen
St. S:n Madtz 1
Pijga Maria 1
2 Mattz Peerss. 1 Kaipainen
S:n Anders h:o 1 Kaipainen
6 Lars Pedickain mh 2 Pietikäinen
B:m: Mårthen mh 2 Montonen
B:r Johan mh 2 Pietikäinen
__llala/Kyllölä 4 Johan Kyllein mh 2 Kyllönen
B:r Madtz mh 2 Kyllönen
5 1 Mattz Huttuin 1 Huttunen
B:r Tohmas mh 2 Huttunen
B:r Hans mh 2 Huttunen
S:n Tohmas 1 Huttunen
Solld: h:o 1
4 Mattz Kyllein mh 2 Kyllönen
S:n Mattz mh 2 Kyllönen
__ränemj/Keriniemi 5 Eskell Hackelain 1 Hakulinen
S:n Mattz mh 2 Hakulinen
B:r Olof mh 2 Hakulinen
7 Greels Hackelain mh 2 Hakulinen
B:r Påhl mh 2 Hakulinen
d. Jöran Kettwain mh 2 Kietäväinen
pro 1702 tillbackas 1
__mbila/Lampila 3 Christer Kåttra mh 2 Kotro
dåtter 1
6 Johan Lambain E:a 1 Lampinen
B:r S:n Johan mh 2 Lampinen
B:r Mattz h:o 1 Lampinen
M: Johan Sarigain mh 2 Sorjonen
4 Munsterskrif:n Johan Ståckovius mh 2 Storckovius
d: Olof Parre 1 Parri
d: Johan 1 Hamunen?
__upila/Kauppila 5 Mattz Karffwin mh 2 Karvinen
B:r Oloff mh 2 Karvinen
B:r Thomas 1 Karvinen

Sivu 3920A (aukeaman 3920 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Luckoila/Luukkola 8 Johan Luckoin 1 Luukkonen
B:r Anders mh 2 Luukkonen
B:r Hindrich mh 2 Luukkonen
B:r Mattz mh 2 Luukkonen
M: Mattz Kijllioin h:o 1 Kiljunen
9 Lars Luckoin h:o 1 Luukkonen
B:r S:n Hindrich mh 2 Luukkonen
B:r Olof mh 2 Luukkonen
B:r S:n Joseph mh 2 Luukkonen
B:r S:n Hind: mh 2 Luukkonen
5 Johan Luckoin h:o 1 Luukkonen
S:n Johan mh 2 Luukkonen
S:n Michell mh 2 Luukkonen
11 Eskell Rynäin mh 2 Ryynänen
B:r Syllwester mh 2 Ryynänen
S:n Olof mh 2 Ryynänen
B:r Anders mh 2 Ryynänen
S:n Tohmas Mattzon mh 2 Ryynänen
S:n Olof 1 Ryynänen
Limattala/Liimattala 4 Erich Luckoin mh 2 Luukkonen
B:m: Mårthen mh 2
4 Tohmas Mårthenss. mh 2 Matinen
B:r Lars mh 2 Matinen
6 Hind: Peerss. mh 2 Liimatainen
B:r Peer h:o 1 Liimatainen
B:r Erich mh 2 Liimatainen
d. Tohmas Grellss. 1
5 Lars Lijmatain mh 2 Liimatainen
B:r Olof mh 2 Liimatainen
B:r Berendt 1 Liimatainen
Lindasahlo/Lintusalo 2 Christer Kyllin mh 2 Kiljunen
2 1 Simon Härckain mh 2 Härkönen
Solld: h:o 1
3 Peer Råckains h:o 1 Rokkanen
B:r And: mh 2 Rokkanen

Sivu 3920B (aukeaman 3920 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Lindasahlo/Lintusalo 4 Mattz Repoin mh 2 Reponen
B:r Marckus 1 Reponen
B:r Tohmas 1 Reponen
3 And: Saikein mh 2 Saikkonen
B:r Lars 1 Saikkonen
Märamäkj/Muuramäki 3 1 Mattz Walloin mh 2 Valtonen
B:r Anders h:o 1 Valtonen
Solld: h:o 1
Magnula/Maunola 4 Mattz Kijlliuin mh 2 Kiljunen
B:r Peer mh 2 Kiljunen
3 And: Anderss. mh 2 Kiljunen
S:n Johan h:o 1 Kiljunen
3 And: Kijllises mh 2 Kiljunen
S:n Lars 1 Kiljunen
4 Hans Kerfwin mh 2 Karvinen
B:r Tohmas mh 2 Karvinen
5 Simon Luckoin mh 2 Luukkonen
B:r Hindrich mh 2 Luukkonen
B:r Olof 1 Luukkonen
__tula/Miettula 4 1 Simon Kangain mh 2 Kankainen
B:r S:n Mattz 1 Kankainen
Solld: h:o 1 Miettunen 28
Solld: Hattas E:a 1
6 Mårthen Leskin 1 Leskinen
M: Mattz Kijllpoin mh 2 Kilponen
S:n Simon 1 Leskinen
d. Johan Metins h:o 1 Miettunen
d. Peer Heiskains h:o 1 Heiskanen
8 Peer Meetin h:o 1 Miettunen
S:n Johan mh 2 Miettunen
B:r S:n Peer Hind:ss. mh 2 Miettunen
B:r Lars h:o 1 Miettunen
B:r Simon mh 2 Miettunen
4 1 Johan Härckäin mh 2 Härkönen
Pijga Anna 1
Pijga Wallborgh 1
Solld: h:o 1

Sivu 3921A (aukeaman 3921 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Maliola/Maljala 2 Tohmas Malin mh 2 Maljanen
2 Hans Måndoin mh 2 Montonen
5 Mattz Piskoin 1 Piskonen
B:r Peer mh 2 Piskonen
B:r Johan mh 2 Piskonen
2 Johan Jost mh 2 Kuivanen
2 Greels Lächnoin 1 Leinonen
Ninsarij/Niinisaari 7 Peer Turckain mh 2 Turkiainen
B:r Påhls h:o 1 Turkiainen
B:r S:n Peer Hindss. mh 2 Turkiainen
B:r S:n Johan mh 2 Turkiainen
2 And: Kettuin mh 2 Kettunen
5 Påhl Lackoin mh 2 Luukkonen
B:r Peer mh 2 Luukkonen
B:r Hindrich 1 Luukkonen
2 Mattz Kåttro h:o 1 Kotro
B:r Peer 1 Kotro
4 1 Mattz Hullckoin mh 2 Hulkkonen
B:r Lars mh 2 Hulkkonen
Solld: h:o 1
Ållila/Ollila 4 Marckus Hemel:n mh 2 Hämäläinen
S:n S:n Böriall mh 2 Hämäläinen
4 Jacob Luckoin mh 2 Luukkonen
B:r Tohmas mh 2 Luukkonen
Pietäniemj/Petäjäniemi 5 Johan Aufwoin mh 2 Auvinen
S:n Anders mh 2 Auvinen
S:n Samuell 1 Auvinen
Pyrtimäckj/Pirttimäki 1 Påhl Kiettuin 1 Kettunen
2 Mårthen Larsson mh 2 Kietäväinen
2 Mattz Mattzss. mh 2 Hakulinen
Pällilla/Pellilä 2 Johan Heckerin mh 2 Heikkurinen
2 Peer Erichss. mh 2 Sinkkonen
2 And: Laurckoin mh 2 Laurikainen

Sivu 3921B (aukeaman 3921 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
__tkalax/Pitkälahti 1 3 Tohmas Pedickain mh 2 Pietikäinen
B:r Niels 1 Pietikäinen
Corp: Philip hustru 1
__skala/Piskola 5 Hind: Piskoin mh 2 Piskonen
B:r And: mh 2 Piskonen
B:r Johan 1 Piskonen
5 Påhl Ickoin mh 2 Ikonen
B:r Johan mh 2 Ikonen
d: Christer 1
2 1 Lars Christerss. mh 2 Piskonen
Solld: h:o 1
2 Tohmas Christerss. mh 2 Pietikäinen
3 And: Lappal:n E:a 1 Lappalainen
S:n Anders 1 Lappalainen
dotter 1
3 Lars Nötte h:o 1 Metelinen?
B:r Christer mh 2 Metelinen?
__ockontaipal/Ruokotaipale 6 Peer Summa mh 2 Summa
B:r Niels mh 2 Summa
B:m: Jonas mh 2 Hujanen
3 Greels Huijain h:o 1 Hujanen
B:r Mattz mh 2 Hujanen
__konsahlo/Rokansalo 5 Tohmas Råckain mh 2 Rokkanen
B:r Johan mh 2 Rokkanen
B:r Olof 1 Rokkanen
2 1 Påhl Rockoin mh 2 Rokkanen
Solld: h:o 1
4 Johan Rockoin mh 2 Rokkanen
B:m: Johan mh 2 Kekkonen
__pola/Repola 4 Erich Repoin mh 2 Reponen
B:r S:n Erich Hindss. mh 2 Reponen
__hala/Ryhälä 6 Staffan Aufwoin mh 2 Auvinen
B:r Mattz mh 2 Auvinen
B:r And: h:o 1 Auvinen
Rytt: h:o 1

Sivu 3922A (aukeaman 3922 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
__hala/Ryhälä 2 Erich Ickaheinen mh 2 Ikäheimonen
4 1 Israell Bengdtin mh 2 Penttinen
B:m: Lars Bengdtin mh 2 Penttinen
Rytt: h:o 1
3 Johan Lijmatain 1 Liimatainen
Lars Kåndin E:a 1 Kontinen
d. Lars Ihalain 1 Ihalainen
Säppala/Seppälä 2 1 Peer Olofss. mh 2 Kietäväinen
Solld: h:o 1
2 1 Lars Olofss. mh 2 Päykkönen
Solld: h:o 1
2 Lars Hindrichss. mh 2 Päykkönen
Soroila/Sorjola 4 Landb: And: Kåndin mh 2 Kontinen
d. Peer Härckains h:o 1 Härkönen
d. Philiph 1 Harmainen
4 Måns Sorgioin mh 2 Sorjonen
B:r Peer mh 2 Sorjonen
Sipilansarj/Sipilänsaari 5 Johan Hullckin mh 2 Hulkkonen
B:r Lars mh 2 Hulkkonen
B:r Hindrich 1 Hulkkonen
Såpalanniemj/Sopala 5 Lars Kiettewein mh 2 Kietäväinen
B:r Mattz mh 2 Kietäväinen
B:r Brusius 1 Kietäväinen
Wesiniemj/Vesiniemi 7 Påhl Luckoin mh 2 Luukkonen
B:r Hindrich mh 2 Luukkonen
B:r Eskell Henderss. mh 2 Luukkonen
Rytt: h:o 1
7 Johan Kainolain 1 Kainulainen
B:r Michell mh 2 Kainulainen
B:r Mårthen mh 2 Kainulainen
B:r Bertell mh 2 Kainulainen
3 Hans Kattras E:a 1 Kotro
d. Hind: mh 2 Kankainen
1 Brofougd: Christer 1 Kotro

Sivu 3922B (aukeaman 3922 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Wesiniemj/Vesiniemi 7 Lars Kandains h:o 1 Kontiainen
B:r Greels mh 2 Kontiainen
B:r Peer mh 2 Kontiainen
B:r Christer 1 Kontiainen
Rytt: h:o 1
__dola/Valtola 3 Påhl Walldoin mh 2 Valtonen
B:r Anders 1 Valtonen
4 Påhl Walldoin mh 2 Valtonen
B:r Lars mh 2 Valtonen
3 Mattz Walldoin h 1 Valtonen
B:r Tohmas h:o 1 Valtonen
Rytt: h:o 1
__kioby/Kirkonkylä Capit: Stuhre medh sin fru Adell Sture
Pijga Maria Niuter löhn och kåst
2 Fergkarl:n Lars Kettuin mh 2 Kettunen
1 Corp: Elias Rohmanus h:o 1 Rohianus
1 Christer Kondins h:o 1 Kontiainen
1 Kyrckioh: Sahlig Brugums dotter Karin 1 Breutigam
2 1 Klåck:n Johan mh 2 Kosterus
Rytt: h:o 1
1 And: Råcka 1 Rokka
1 Spögubben Marckus 1 Puttonen
1 Pijparen Jacob Hindss. h:o 1
8 Kyrckioherden H:r Hind: Romanus mh 2 Romanus
d. Peer Imoin 1 Immonen
d. Christer Pajuin mh 2 Pajunen
Drag. Mårthen Kiskins h:o 1 Kiiskinen
d. Påhl Lambin mh 2 Lampinen
3 Skrif:n Harald Haraldss. mh 2
d. Påhl Uckoin 1 Ukkonen

Sivu 3923A (aukeaman 3923 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
__kioby/Kirkonkylä 7 Cap: H:r Lars Rosenius mh 2 Rosenius
d. And: Kettwoin mh 2 Kietäväinen
d. Samuell Hångain 1 Honkanen
d. Lars Lenhoin 1 Leinonen
Pijga Anna 1
4 Lendzm: Elias Haraldss. mh 2
d. Peer Huijain mh 2 Hujanen

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin17021704

© Maija-Liisa Laakso 2023