AloitussivuSavon rykmenttiPuumalan komppaniaRuotu → 28 ☰ 

Puumalan komppania: ruotu 28<>

Ruotutalot ovat kylissä: Miettula (Puumala)

Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Petter Johansson Miettunen mainittu 8.1700 mainittu 1.4.1702 1
Samuel Matsson Honkanen mainittu 6.9.1712 palkkamies 2
Johan Rimpiläinen 5.4.1719 1.2.1742 majuri Enebergin ottama ruotu 1 3
Jöran Tallqvist 16.4.1742 mainittu 1744 18
Mårten Tallqvist 10.5.1744 8.1750 otettu kuoli 4
Simon Gabriel Jack 26.9.1750 25.2.1751 vapaaehtoinen ero 5
Abraham Hobin 1.7.1751 22.3.1752 vapaaehtoinen ruotu 106 6
Mickel Ostadig 22.3.1752 29.3.1752 palkkamies viety Venäjälle 7
Anders Törnqvist 14.7.1752 19.2.1756 ruotu 23 varusmestari 8
Abraham Hobin 18.10.1756 24.3.1760 ruotu 106, vapaaehtoinen ero 9
Johan Borneman 15.7.1760 26.9.1761 Karjalan eskadroonasta poistettu 10
Petter Vilhelm Krus 26.9.1761 30.6.1768 otettu majoittaja 11
Herman Johan Lemke 30.6.1768 31.12.1769 Majurin komppania ruotu 94 ruotu 1 12
Samuel Hertz 31.12.1769 13.6.1770 vapaaehtoinen poistettu 13
Jöran Mård 30.11.1770 25.9.1778 palkkamies kuoli 14
Johan Bengtsson Sjöman Skön Fast 18.6.1779 18.3.1788 palkkamies viety Venäjälle 15
Henrik Vek Virolainen 16.6.1788 10.6.1795 täydennysmies 27/28 ero 16
Johan Kopp 26.9.1795 mainittu 18.8.1807 täydennysmies 39/40 jäi vangiksi eläke 17
Adam Vik Viitikko Vitikka eläke 19

Varamiehet

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Ruodun 28 varamies
Staffan Miettunen mainittu 1752 mainittu 1759 1
Abraham Pyykkönen mainittu 1760 2
Johan Syrjäläinen 28.2.1774 mainittu 1775 3
1776 lähtien ruotujen 27 ja 28 yhteinen varamies numero 14
Pål Stål Hakulinen mainittu 1779 12.3.1783 ruotu 27 3,4
Henrik Led Leinonen 28.10.1783 23.6.1788 ruotu 43 4,5
Erik Hörn 23.6.1788 7.12.1789 ruotu 26 5,6
Petter Björk Kitunen 8.3.1790 26.3.1793 6,7
Johan Torn Törrönen 13.2.1794 mainittu 1806 7,8


Lähteet

VaramiehetOikealle osoittavat nuolet (⇒) ovat linkkejä skannattuihin kuviin

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetRuotutalollisetVapaa teksti

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Samuell Mattzss: Hångain
Katselmus 1719 2.11.1719
Johan Rimbiläin 5.4.1719 majuri Enebergin ottama
Katselmus 1720 15.9.1719
Johan Rimbilain Cajana 19 2 (1718) 1701
Katselmus 1721 1721
Johan Rimbiläin Cajana 20 3 - (1718) 1701
Katselmus 1735 16.6.1735
Johan Rimbiläin Österbåtten 35 12 gift (1723) 1700
Katselmus 1749_5 7.5.1749
Marten Talqwist
Katselmus 1749_6 5.6.1749
Mårten Tallqwist
Katselmus 1754 9.4.1754
Michel Ostadig
Katselmus 1758 18.2.1758
Abrm Hobin
Katselmus 1767 21.8.1767
Johan Rimbiläin 1743 poistui
Mårten Tallqvist 10.5.1744 otettu _.8.1750 kuoli
Simon Gabr: Jack 26.9.1750 vapaaehtoinen 25.2.1751 sai eron
Abrah Hobin 1.7.1751 vapaaehtoinen 22.3.1752 ruotuun 106
Michael Ostadig 22.3.1752 palkka­mies 29.7.1755 viety Venäjälle
Anders Törnqvist 14.7.1752 ruodusta 23 19.2.1756 varusmestariksi
Abraham Hobin 18.10.1756 vapaaehtoinen ruodusta 106 24.3.1760 sai eron
Johan Borneman 15.7.1760 Karjalan eskadroonasta 26.9.1761 poistettu
Pet. Wil: Kruus Öster Gothland 34 6 ogift 26.9.1761 otettu 1733
Katselmus 1772 26.3.1773
Georg Märg Pumala 33 3 gift 11 1 1/2 (1769) 1739
Katselmus 1775 21.8.1775
Petter Wilhelm Krus 30.6.1768 majoittajaksi
Herman Johan Lemke 30.6.1768 Majurin komppaniasta 31.12.1769 ruotuun 1
Samuel Hertz 31.12.1769 palkkaamaton 13.6.1770 poistettiin
Jöran Mård Pumala 35 5 5/12 gift 11 _ 30.11.1770 palkka­mies 1740
Katselmus 1778 8.9.1778
Jöran Mård Pumala 38 8 5/12 gift 5 9 (1770) 1740
Katselmus 1782 10.7.1782
Jöran Mård 25.9.1778 kuoli
Johan Bengtson Siöman 23 2 5/12 ogift 5 5 18.6.1779 palkka­mies 1759
Katselmus 1785 6.7.1785
Johan Fast Pumala 26 6 gift 5 6 (1779) 1759
Katselmus 1788 27.9.1788
Johan Fast 18.3.1788 viety Venäjälle
Hendric Weck Pumala 29 1/2 gift 11 1 16.6.1788 täydennys­mies 27/28 1759
Katselmus 1789 5.11.1789
Hendrich Wek Pumala 30 1 1/2 ogift 11 3 (1788) 1759
Katselmus 1790 17.9.1790
Hindrich Week Pumala 31 2 1/2 ogift 11 1 (1788) 1759
Katselmus 1795 10.6.1795
Henric Wek Pumala 35 7 gift 5 6 (1788) 1760
Katselmus 1798 28.6.1798
Henrich Veek 10.6.1795 erotettiin
Johan Kopp Pumala 28 10 gift 5 6 1/2 26.9.1795 täydennys­mies nro 20 1770
Katselmus 1801 15.6.1801
Johan Kopp Pumala 31 15 gift 5 8 (1786) 1770
Katselmus 1804 25.6.1804
Johan Kåpp Pumala 34 18 gift 5 8 (1786) 1770
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Samuell Mattzss: Hångain  
 
Katselmus 1719 2.11.1719
Johan Rimbiläin 5.4.1719 majuri Enebergin ottama
 
Katselmus 1720 15.9.1719
Johan Rimbilain (1718) 19 Cajana
  2 1701
Katselmus 1721 1721
Johan Rimbiläin (1718) 20 Cajana
  3 - 1701
Katselmus 1735 16.6.1735
Johan Rimbiläin (1723) 35 Österbåtten
  12 gift 1700
Katselmus 1749_5 7.5.1749
Marten Talqwist  
 
Katselmus 1749_6 5.6.1749
Mårten Tallqwist  
 
Katselmus 1754 9.4.1754
Michel Ostadig  
 
Katselmus 1758 18.2.1758
Abrm Hobin  
 
Katselmus 1767 21.8.1767
Johan Rimbiläin  
1743 poistui
Mårten Tallqvist 10.5.1744 otettu
_.8.1750 kuoli
Simon Gabr: Jack 26.9.1750 vapaaehtoinen
25.2.1751 sai eron
Abrah Hobin 1.7.1751 vapaaehtoinen
22.3.1752 ruotuun 106
Michael Ostadig 22.3.1752 palkka­mies
29.7.1755 viety Venäjälle
Anders Törnqvist 14.7.1752 ruodusta 23
19.2.1756 varusmestariksi
Abraham Hobin 18.10.1756 vapaaehtoinen ruodusta 106
24.3.1760 sai eron
Johan Borneman 15.7.1760 Karjalan eskadroonasta
26.9.1761 poistettu
Pet. Wil: Kruus 26.9.1761 otettu 34 Öster Gothland
  6 ogift 1733
Katselmus 1772 26.3.1773
Georg Märg (1769) 33 11 Pumala
  3 1 1/2 gift 1739
Katselmus 1775 21.8.1775
Petter Wilhelm Krus  
30.6.1768 majoittajaksi
Herman Johan Lemke 30.6.1768 Majurin komppaniasta
31.12.1769 ruotuun 1
Samuel Hertz 31.12.1769 palkkaamaton
13.6.1770 poistettiin
Jöran Mård 30.11.1770 palkka­mies 35 11 Pumala
  5 5/12 _ gift 1740
Katselmus 1778 8.9.1778
Jöran Mård (1770) 38 5 Pumala
  8 5/12 9 gift 1740
Katselmus 1782 10.7.1782
Jöran Mård  
25.9.1778 kuoli
Johan Bengtson Siöman 18.6.1779 palkka­mies 23 5
  2 5/12 5 ogift 1759
Katselmus 1785 6.7.1785
Johan Fast (1779) 26 5 Pumala
  6 6 gift 1759
Katselmus 1788 27.9.1788
Johan Fast  
18.3.1788 viety Venäjälle
Hendric Weck 16.6.1788 täydennys­mies 27/28 29 11 Pumala
  1/2 1 gift 1759
Katselmus 1789 5.11.1789
Hendrich Wek (1788) 30 11 Pumala
  1 1/2 3 ogift 1759
Katselmus 1790 17.9.1790
Hindrich Week (1788) 31 11 Pumala
  2 1/2 1 ogift 1759
Katselmus 1795 10.6.1795
Henric Wek (1788) 35 5 Pumala
  7 6 gift 1760
Katselmus 1798 28.6.1798
Henrich Veek  
10.6.1795 erotettiin
Johan Kopp 26.9.1795 täydennys­mies nro 20 28 5 Pumala
  10 6 1/2 gift 1770
Katselmus 1801 15.6.1801
Johan Kopp (1786) 31 5 Pumala
  15 8 gift 1770
Katselmus 1804 25.6.1804
Johan Kåpp (1786) 34 5 Pumala
  18 8 gift 1770

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetRuotutalollisetVapaa teksti

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Johan Rimbiläin
1733 Johan Rimbiläin
1734 Johan Rimbilain
1735 Johan Rimbiläin
1736 Johan Rimbiläin
1737 Johan Rimbiläin
1738 Johan Rimbilain
1739 Johan Rimbiläin
1740 Johan Rimbiläin
1741 Johan Rimbiläin
1744 Mårten Tallqwist 10.5.1744 otettu
1745 Mårten Tallqwist
1746 Mårten Tallqwist
1747 Mårten Tallqwist
1748 Mårten Talqvist
1749 Mårten Tallqwist
1750 Mårten Tallqwist _.8.1750 kuoli
Simon Gabriel Jack 26.9.1750 otettu
1751 Simon Gab: Jack vapaaehtoinen 25.2.1751 sai eron
Abraham Hobin 1.7.1751 vapaaehtoinen
1752 Abraham Hobin vapaaehtoinen 22.3.1752 ruotuun 106
Michel Ostadig 22.3.1752 palkkamies
1753 Michel Ostadig
1754 Michel Ostadig
1755 Michell Ostadig 29.6.1755 viety Venäjälle
Anders Törnqvist 14.7.1755 ruodusta 23
1756 Anders Törnquist 19.2.1756 varusmestariksi
1757 Abram Håbin 18.12.1756 ruodusta 106
1758 Abram Hobin
1759 Abrah: Hobin
1760 Abram Håbin 24.3.1760 sai eron
Johan Borneman 24.3.1760 Karjalan rakuunaeskadroonasta
1761 Johan Borneman
1762 Johan Borneman 26.10.1761 sai eron
Petter Crus 26.10.1761 otettu
1763 Petter Cruus
1764 Peter W: Krus
1766 Petter Wilh: Cruus
1767 Petter Wilh: Krus lippumies
1768 Peter Wilh: Kruus lippumies 30.6.1768 kersantiksi
Herm: Joh: Lemke 30.6.1768 Majurin komppaniasta
1769 Herm: Joh: Lemke varusmestari
1770 Lemke varusmestari 31.12.1769 ruotuun 1
Sam: Hinr: Hertz 31.12.1769 palkkaamaton 13.6.1770 poistettu
-
1771 Jöran Märg 30.11.1770 otettu
1773 Georg Märg
1775 Jöran Mård
1776 Jöran Mård
1777 Jöran Mård
1778 Jöran Mård
1779 Jöran Mård 25.9.1778 kuoli
Johan Siöman 28.1.1779 otettu
1780 Johan Skiön
1781 Johan Skiön
1782 Johan Skiön
1783 Johan Skiön
1784 Johan Skiön
1785 Johan Fast
1786 Johan Tast
1787 Johan Fast
1788 Johan Fast 18.3.1788 poistettu
Hind Weck 21.6.1788 täydennysmies
1789 Hend: Weck
1790 Hindr Weck
1791 Hind: Weck
1792 Hinric Week
1793 Hinric Week
1794 Hindric Week
1795 Hind Vek 10.6.1795 sai eron
-
1796 -
Johan Kopp 26.9.1795 täydennysmies
1797 Johan Kopp
1798 Joh: Kopp
1799 Johan Kopp
1801 Johan Kopp
1802 Johan Kopp
1803 Johan Kopp
1804 Johan Kopp
1805 Johan Kopp
1806 Johan Kopp
1807 Johan Kopp

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetRuotutalollisetVapaa teksti

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773 1773
Jöran Mörg Pumala 30 gift 30.11.1770 palkkamies 1743
Luettelo 1779 11.6.1779
Jöran Märd 25.9.1778 kuoli
Johan Bengtson Siöman Skiön Pumala 20 ogift 28.1.1779 palkkamies 1759

Miehistöluettelot Riiassa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetRuotutalollisetVapaa teksti

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Peer Johanson Mietuin
1700_11 Pehr Johanson Mietuin
1700_12 Pehr Johansson Mietuin
1701_1 Pehr Johansson Mietuin
1701_2 Pehr Johanson Mietuin
1701_3 Pehr Johanson Mietuin
1701_4 Pehr Johanson Mietuin
1701_5 Pehr Johanson Mietuin
1701_6 Peer Johanson Mietuin
1701_7 Peer Johansson Mietuin
1701_8 Peer Johansson Mietuin
1701_9 Peer Johansson Mietuin
1701_10 Pehr Johansson Mietuin
1701_11 Pehr Johansson Mietuin
1701_12 Pehr Johansson Mietuin
1702_1 Pehr Johanson Mietuin
1702_2 Pehr Johanson Mietuin
1702_3 Pehr Johanson Mietuin
1702_4 Pehr Johansson Mietuin

Rippikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetRuotutalollisetVapaa teksti

Sivu⇒ Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Puumala RK 1794-1803
73 Mietula 1 Henrik Vek Virolain s. 1759
puoliso: Marg: Seppäin s. 1760
lapsia: Anna Lisa
73 Mietula 2 Johan Kåpp s. 8.6.1759
puoliso: Anna Hujain s. 14.4.1777
Puumala RK 1812-1822
256 Mietula 2 Johan Kopp s. 1764
puoliso: Anna Hujain s. 1778
lapsia: Fredrica
Torp: Sold:

Historiakirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHenkikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetRuotutalollisetVapaa teksti

Kylä ja talo Sotilas perheineen
Puumalan seurakunta
Miettula Samuel Mattsson Hångainen
puoliso: Carin Hindersd:r Kaipainen s. 1669K k. 7.11.1709
lapsia: Hindrich
Ruokotaipal
Mietula
Johan Kopp s. 1764K k. 15.6.1853
puoliso: Anna Hujain s. 1767 vih. 26.12.1794
lapsia: Frederica, Adam, Lstina, Anna, Abel, Hedvig, Susanna, Johan
Mietula Henric Veek Virolain s. 1753K k. 21.11.1807
puoliso: Marg: Seppäin s. 1760, 1760K k. 22.3.1826 vih. 10.6.1791
lapsia: Elisabetha, Joseph, Valborg, Carin, Maria
Miettula Johan Rimbiläin
puoliso: Sophia Miettuin
lapsia: Thomas, Elisabeth, Israel, Sophia

Henkikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitSotilaseläkkeetRuotutalollisetVapaa teksti

Pitäjä Vuosi Kylä ja talo Sotilaan perhe Sivu⇒
Puumala 1701 Mietula Sold: h:n 3281A
Puumala 1702 Mietula Sold. h:o 2939B
Puumala 1703 __tula Solld: h:o 3920B
Puumala 1724 Mietula 3 Solld: Johan Rimpil:s hust 3333
Puumala 1725 Mietula 3 Solld: Johan Rimp:s hust 3103
Puumala 1756 Harmala 3 Corporal Torneqvists h:o 540
Puumala 1757 Harmala 3 Rustmäst: Anders Törnequists h:o 496
Puumala 1758 Harmala 3 Rustmäst: And:s Törnequists h:o 510
Puumala 1759 Harmala 3 Rustmäst: Törnequists h:o 610
Puumala 1775 Mietula 3.5 Sold Jörans h:o 810
Puumala 1776 Mietula 3.5 Sold. Jör: Mårds h:o F:6
Puumala 1777 Mietula 3 Sold. Jöran Mårds h:o 1952
Puumala 1779 Mietula 3 Sold. Jörans h:o 1079
Puumala 1780 Mietula 3 Sold. Jöran Mords h:o 1434
Puumala 1784 Mietula 2 Sold Johan Skiöns h:o 424
Puumala 1785 Mietula 2 Sold Johan Skiöns h:o p:8
Puumala 1786 Mietula 2 Sold Johan Fasts h:o p:8
Puumala 1787 Mieutula 2 Sold Johan Fasts h:o 442
Puumala 1788 Mietula 2 Sold Johan Fasts h:o p:8
Puumala 1789 Mietula 2 Sold: Johan Fasts Enka 716
Puumala 1791 Mietula 2 Sold: Johan Fasts E:a 450
Puumala 1792 Mietula 1 Sold Weks h:o 438
Puumala 1793 Mietula 1 Sold: Hindr Weks h:o 716
Puumala 1794 Mjetula 1 Sold: Weks h:o 718

Henkikirjat sisältävät sotilaiden vaimoja ja leskiä

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatSotilaseläkkeetRuotutalollisetVapaa teksti

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1722_9 Johan Rimbiläin
1722_10 Johan Rimbilain
1722_11 Johan Rimbil:n
1727_11 Johan Rimbiläin
1727_12 Johan Rimbeläin
1728_1 Johan Rimbil:n
1728_2 Johan Rimbil:n
1728_3 Johan Rimbiläin
1728_4 Johan Rimbiläin
1728_5 Johan Rimbilain
1728_6 Johan Rimbilain
1744 Johan Rimbilain 1.2.1742 ruotuun 1
1744 Jöran Tallqwist 16.4.1742 otettu
1744 Mårten Tallqwist 10.5.1744 otettu
1745 Marten Tallqwist
1746 Mårten Tallqwist
1747 Mårten Tallqwist
1748 Mårten Tallqwist
1752 Abraham Hobin vapaaehtoinen 22.3.1752 ruotuun 106
1752 Mich: Ostadig 22.3.1752 otettu
1752b Abrah: Hobin vapaaehtoinen 22.5.1752 ruotuun 106
1752b Michell Ostadig 22.5.1752 otettu
1753 Michel Ostadig
1754 Michel Ostadig
1773 Georg Märg

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Sotilaseläkkeet

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitRuotutalollisetVapaa teksti

Sotilaskonttorin nimiluettelo myönnetyistä eläkkeistä

Arvo Nimi Syntynyt Palv.vuosia Kotipaikka Myönnetty Rivi Kommentti
Soldat Adam Wik Widika 1777 19 S:t Michel, Jockas 10.6.1837 4325
Soldat Johan Kopp 1772 26 , 3737

Koko komppania

Ruotutalolliset katselmusluetteloissa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetVapaa teksti

Katselmus⇒ Kylät Talolliset
1735 Matula
Matula
Matula
Mårthen Luukoin
Hendrich Mettuin
Anders Sårjoin
1778 Metula
Metula
Metula
Anders Sorjoin
Mårten Lukain
Johan Witiko
1801 Mietula
Mietula
Mietula
Lars Sorjoin
Assessoren Meinander
Johan Kiljuin

Vapaa teksti

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetRuotutalolliset

Tieto Viite
Johan Kopp, jäi vangiksi Karstulassa Puumala pitäjän- ja kirkonkokous 2.9.1810
Geni profiili: Juho Rimpiläinen Geni.com

Muihin lähteisiin perustuvaa tietoa


Varamiehet

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 28 varamies
Johan Syrjoläin 12 poika 1763
Katselmus 1776_v 16.9.1776
Johan Syrjölain Pumala 18 ogift 10 3 1/2 1758
Katselmus 1779_v 11.6.1779
Ruotujen 27 ja 28 yhteinen varamies numero 14
Påhl Hackulin Sulkawa 19 1/12 ogift 10 3 1760
Katselmus 1781_v 4.2.1781
Påhl Hackulin Ståhl Sulkava 20 2/3 ogift 11 1761
Katselmus 1788_v 27.9.1788
Hendric Led 23.6.1788 ruotuun 43
Eric Hörn Pumala 17 2 ogift 10 2 23.6.1788 ruotujen 42 ja 43 täydennys­mies 1771
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Eric Hörn Pumala 18 3 ogift 10 2 (1786) 1771
Katselmus 1795_v 12.2.1795
Petter Biörk 26.3.1792 erotettu
Johan Törvöin Torv Pumala 20 1 ogift 5 5 1/3 19.2.1794 palkkarenki 1775
Katselmus 1806_v 10.3.1806
Johan Torn Pumala 31 12 gift 5 6 (1794) 1775
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 28 varamies
Johan Syrjoläin   poika 12
  1763
Katselmus 1776_v 16.9.1776
Johan Syrjölain   18 10 Pumala
  3 1/2 ogift 1758
Katselmus 1779_v 11.6.1779
Ruotujen 27 ja 28 yhteinen varamies numero 14
Påhl Hackulin   19 1/12 10 Sulkawa
  3 ogift 1760
Katselmus 1781_v 4.2.1781
Påhl Hackulin Ståhl   20 2/3 11 Sulkava
  ogift 1761
Katselmus 1788_v 27.9.1788
Hendric Led  
23.6.1788 ruotuun 43
Eric Hörn 23.6.1788 ruotujen 42 ja 43 täydennys­mies 17 10 Pumala
  2 2 ogift 1771
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Eric Hörn (1786) 18 10 Pumala
  3 2 ogift 1771
Katselmus 1795_v 12.2.1795
Petter Biörk  
26.3.1792 erotettu
Johan Törvöin Torv 19.2.1794 palkkarenki 20 5 Pumala
  1 5 1/3 ogift 1775
Katselmus 1806_v 10.3.1806
Johan Torn (1794) 31 5 Pumala
  12 6 gift 1775

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilit

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
Ruodun 28 varamies
1758_v Staff Metuin
1760_v Staff Metuin kuoli
Abr: Kylloin

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773_v 9.7.1773
Ruodun 28 varamies
-
Luettelo 1773c_v 30.3.1773
-
Luettelo 1774_v 28.2.1774
-
Johan Syrjäläin 12 28.2.1774 poika 1762
Luettelo 1784_v 15.3.1784
Ruotujen 27 ja 28 yhteinen varamies numero 14
Påhl Ståhl 12.3.1783 sotilaaksi ruotuun 27
Hinr: Leinoin Led Pumala 20 28.10.1783 palkkamies 1764
Luettelo 1790_v 8.3.1790
Eric Hörn 7.12.1789 sotilaaksi ruotuun 26
-
Petter Kitunen 25 8.3.1790 otettu 1765
Luettelo 1794_v 13.2.1794
Petter Björk 26.3.1793 erotettu
-
Joh. Törröin 19 13.2.1794 renki 1775
Luettelo 1795_v 12.2.1795
Petter Björk 26.3.1792 poistettu
Johan Törröin Torr 20 19.2.1793 palkkamies 1775

Rippikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilit

Sivu⇒ Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Puumala RK 1812-1822
163 Kyrkoby 3 Johan Törröin s. 1760
puoliso: Katharina Piskoin s. 1761
lapsia: Maja Stina
Torp: Res:

Historiakirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRippikirjatHenkikirjatLäänintilit

Kylä ja talo Sotilas perheineen
Puumalan seurakunta
Kyrckby Johan Torn Törröin s. 1760K k. 31.12.1832
puoliso: Katharina Piskoin s. 1761K k. 3.1.1834 vih. 15.11.1795
lapsia: Anna Lisa, Maria Stina, Carl Gust:, Petter, Johan Henric

Henkikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRippikirjatHistoriakirjatLäänintilit

Pitäjä Vuosi Kylä ja talo Sotilaan perhe Sivu⇒
Puumala 1754 Mietulä 3.5 Res: K: Staffans h:o 506
Puumala 1759 Mietulä 2 Res: Karl: Abraham 618
Puumala 1760 Mietulä 2 Res: Karl: Abraham 568
Puumala 1761 Mietulä 2 Res: K: Abram 586
Puumala 1762 Mietulä 2 Res: K: Abram 668
Puumala 1782 Lindusalo 3 Res: K: Pål Stål 410
Puumala 1792 Wäsiniemi 2 Res: K: Pär 444

Henkikirjat sisältävät sotilaiden vaimoja ja leskiä

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjat

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1752_v Staffan Mietuin
1753_v Staffan Mietuin
1754_v Staffan Mietuin
1754b_v Staffan Mietuin
1754c_v Staffan Meituin
1756_v Staffan Mietuin
1757_v Staffan Metietuin
1758_v Staffan Mietuin
1758b_v Staffan Mietuin
1759_v Staffan Mietuin
1759b_v Staffan Metuin kuoli
1760_v Abram Pykoin
1760b_v Staffan Metuin kuoli

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

KatselmuksetNimetKylätRuotu 27Ruotu 29

© Hannele Jäppinen, Väinö Holopainen 2023