AloitussivuSavon rykmenttiPuumalan komppaniaMiehistöluettelot Riiassa → 1700 elokuu

Savon rykmentti: Puumalan komppania

Luettelo x.8.1700 (Riga)

MiehistöEsikuntaTiedot

Ruotu Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1 Gustaff Tawast majoittajaksi
2 Peer Peerson Herkoin
3 Anders Harmain
4 Hindrich Tärewäin
5 Philiph Hättij
6 Jöran Sax
7 Lars Larson Laihiain
8 Oloff Ohlson Liukoin
9 Peer Påhlson Malliain
10 Mårthen Peerson Timoin
11 Grels Sutinen
12 Mattz Tilickain
13 Hindrich Pullingh
14 Erich Anniain
15 Johan Pajuin
16 Påhl Bertilson Hatain
17 Bengt Mattson Risain
18 Peer Mårthenson Kaupin
19 Oloff Lamain
20 Erich Parkattin
21 Mårthen Ohlson Jatin
22 Staffan Ohlson Räisain
23 Enoch Petreus
24 Mattz Johanson Ruhainen
25 Måns Hansson Tunnin
26 Peer Hansson Kåttro
27 Mårthen Johanson Pajuin
28 Peer Johanson Mietuin
29 Jacob Wäsalain jäi jälkeen armeijasta
30 Lars Johanson Wänain
31 Oloff Hanson Lydickein
32 Eskiell Larson Pahlain
33 Michell Larson Kangain
34 Peer Anderson Kerstinen
35 Peer Erichson Hämäläin
36 Hindrich Pällinen
37 Peer Gustaffson Taiwain
38 Johan Erichson Brask
39 Michell Thomason Mustoin
40 Påhl Johanson Råckain
41 Oloff Ohlson Mannin
42 Thomas Mårtenson Hapiain
43 Anders Anderson Cardinen
44 Erich Hinderson Ratickain
45 Israel Half:erson
46 Hans Steenbergh
47 Johan Peerson Kåck
48 Anders Erichson Mustoin
49 Peer Mattson Silf:oinen
50 Mattz Anderson Hirf:oin
51 Peer Naiellson Packarin
52 Lars Bengtson Conttinen
53 Mattz Anderson Hirfwoin
54 Peer Anderson Tåif:ain
55 Petter Kerkein 30.6.1700 kuoli
56 Jacob Philipson Saf:olain
57 Johan Nyrhin
58 Peer Peerson Kerf:in
59 Hindrich Harjulain
60 -
61 Erich Anderson Kämäräin
62 Conradt Erichson Auf:inen
63 Mattz Person Ambrain
64 Peer Enochson Innain
65 Lars Peerson Kåckj
66 Staffan Staffanson Turdiain
67 Johan Johanson Snöbohl
68 Niels Hinderson Nilickain
69 Sigfredh Larson Såpain
70 Michel Larson Piutulain
71 Oloff Saf:olain
72 Anders Erickain
73 Samuell Anderson Tirroin
74 Oloff Renny
75 Carl Erichson Håfman
76 Hindrich Ohlson Carpinen
77 Anders Rasain
78 Christer Ohlson Uttriain
79 Peer Mårthenson Jatinen
80 Johan Peerson Innain
81 Michell Johanson Kajnoin
82 -
83 Oloff Peerson Niskain
84 Jacob Saf:olain
85 Thomas Påhlson Wauhkoin
86 Peer Hindreson Lamain
87 Mattz Michells. Ackain
88 Mattz Sigredson I:fwoin
89 Anders Erichson Pampp
90 Hindrich Hinderson jäi jälkeen armeijasta
91 Christer Erichson Mäkärein
92 Johan Eskiellson Kylloin
93 Jören Randalain
94 Mattz Påhlson Mannin
95 Hindrich Peerson Säppäin
96 Johan Grelson Kärf:in
97 Thomas Sulkawain
98 Cnuth Ukoin
99 Michel Isairson Jåckel:n
100 Erich Mannikain
101 Anders Påhlson Sairain
102 Peer Peerson Säppäläin
103 Jacob Hintzikain
104 Reinholdt Biörn
105 Staffan Påhlson Tarkiain
106 Oloff Larson Kaipiain
107 Christer Anderson Nyrigl:
108 Simon Peerson Hämäläin
109 Bengt Bengtson Melloin
110 Johan Påhlson Pasainen
111 Israel Ithimeus
112 Michell Michelson If:oin
113 Lars Häckinen
114 Sigfredh Jörenson Wanhain
115 Simon Erichson Rachoin
116 Jören Andersoin Silpoin
117 Påhl Larson Wäsäin
118 Johan Cnutson Piekoin
119 Lars Johanson Påchialain
120 Anders Clåstarin
121 Jören Thomason Tåif:akain
122 Påhl Påhlson Säppäläin
123 Lars Peerson Pispain
124 Mattz Jörenson Wänäin 21.7.1700 jäi jälkeen armeijasta
125 Lars Larson Wänäin
126 Hindrich Michellson Rachoin
127 Påhl Påhlson Pöyhoin
128 Mattz Anderson Säppäin
129 Sigfred Pundain

EsikuntaMiehistöTiedot

Palkka Sotilaan nimi Arvo Alkaen Selite Asti Syy
kapteeni Georg W: Sture Capitein
luutnantti Gustaf L: von Birckholtz Leutnant rykmentin majoitumestariksi
Gustaff Fred: Ollengreen Leutnant Majurin komppaniasta
vänrikki Alexander Anderson Fendrick
Axell Nyman Fendrick Kuopion komppaniasta
vääpeli Gustaff Adam Sture Fältwäbel
kersantti Erich Pampp Chergiant
katselmuskirjuri Hend: Hedman Munsterskrif:e
lippumies Mårthen Gerttman Förare
majoittaja Carll Sabelstierna Fuhrier
varusmestari Johan Öman Rustmestar
1. rumpali Jacob Hindersonn Tambour
2. rumpali Samuell Johanson Tambour
huilisti Niels Öman Tambour

TiedotMiehistöEsikunta

Alkuperäinen katselmusluettelo sisältää seuraavat sarakkeet:

Lähteet:

NimetSotilaat ruoduittainLuettelo 1700_11

© Väinö Holopainen 2023