AloitussivuSavon rykmenttiPuumalan komppaniaRuotu → 32 ☰ 

Puumalan komppania: ruotu 32<>

Ruotutalot ovat kylissä: Hamula (Puumala)

Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Eskil Larsson Paalainen 1695 6.1.1701 kuoli Vanha rykmentti 1694 1
Jöran Mickelsson Lyytikäinen mainittu 6.9.1712 palkkamies 2
Lars Vilda mainittu 15.9.1720 11.3.1729 palkkamies sai eron 3
Henrik Gardin 16.6.1735 mainittu 19.8.1741 ruotu 31 poistui 4
Johan Kontiainen mainittu 29.3.1744 ruotumies 15
Mats Karp 24.3.1747 20.5.1752 palkkamies karkasi 5
Olof Lukman 2.3.1753 18.2.1758 palkkamies ero 6
Zakris Aminoff 21.4.1758 10.9.1761 vapaaehtoinen Karjalan eskadroonaan 7
Konrad Creutlein 3.3.1762 14.6.1766 vapaaehtoinen ruotu 42 8
Sigfrid Helpi 8.9.1770 30.11.1770 ruotumies hylätty 9
Karl Gustav Procope 31.12.1770 29.11.1771 ruotu 22 poistettiin 10
Gabriel Jack 30.9.1772 12.8.1779 ruotu 38 varusmestari 11
Magnus Johan Ehrnrooth mainittu 19.9.1779 12.4.1786 vapaaehtoinen Jääkärijoukkoon 12
Mats Rot 29.9.1786 21.11.1789 täydennysmies 33/34 kuoli 13
Jakob Ryd 21.11.1789 mainittu 18.8.1807 täydennysmies 33/34 kuoli, sodassa 14

Varamiehet

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Ruodun 32 varamies
Lars Kauppinen mainittu 1752 9.2.1754 1
Mats Miettunen mainittu 1773 mainittu 1775 2
1776 lähtien ruotujen 31 ja 32 yhteinen varamies numero 16
Henrik Hacksten Snabb mainittu 1779 18.7.1780 2,3
Henrik Ikonen 4.2.1781 3,4
Johan Reponen 15.4.1781 4,5
Jakob Ryhänen 4.3.1782 5,6
Johan Räv Reponen 4.3.1782 uudestaan 6,7
Petter Duva 15.3.1784 7,8
Hans Korp 20.6.1788 1.5.1789 ruotu 31 8,9
Henrik Ikonen 8.3.1790 9,10
Mats Id 1790 12.2.1795 10,11
Johan Matt Mast 15.9.1797 ruotu 30 11,12
Bertil Konst 28.9.1804 ruotu 30 12,13


Lähteet

VaramiehetOikealle osoittavat nuolet (⇒) ovat linkkejä skannattuihin kuviin

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotSairasluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitVanhempi rykmenttiRuotutalollisetVapaa teksti

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Jöran Michellss: Lydikäin
Katselmus 1720 15.9.1719
Larss Walda Lifland 55 20 gift (1700) 1665
Katselmus 1721 1721
Lars Wilda Lijfland 56 21 gift (1700) 1665
Katselmus 1735 16.6.1735
Lars Wilda 11.3.1729
Hendrich Gardjn Ingermanland 39 11 1/2 gift 16.6.1735 ruodusta 31 1696
Katselmus 1749_5 7.5.1749
Mats Karp
Katselmus 1749_6 5.6.1749
Mats Karp
Katselmus 1751 22.4.1751
Matz Karp
Katselmus 1754 9.4.1754
Olof Lukman
Katselmus 1758 18.2.1758
Olof Lukman 18.2.1758 saa eron
-
Katselmus 1767 21.8.1767
Hind: Gardin 1743 poistui
Mats Karp 24.3.1747 palkka­mies 20.5.1752 karkasi
Olof Lukman 2.3.1753 palkka­mies 18.2.1758 hylättiin
Zachris Aminoff 21.4.1758 vapaaehtoinen 10.9.1761 Karjalan eskadroonaan
Conrat Creutlein 3.3.1762 vapaaehtoinen 14.6.1766 ruotuun 42
-
Katselmus 1772 26.3.1773
Gabriel Jack Pumala 15 3 ogift (1769) vapaaehtoinen 1757
Katselmus 1775 21.8.1775
-
Sigfred Helpi 8.9.1770 ruotu­mies 30.11.1770 hylättiin
Carl Gust: Procope 31.12.1770 ruodusta 22 29.11.1771 poistettiin
Gabriel Jack Pumala 16 5 ogift 30.9.1772 ruodusta 38 1759
Katselmus 1778 8.9.1778
Gabriel Jack Pumala 19 8 ogift 5 7 (1770) huilunsoittaja 1759
Katselmus 1782 10.7.1782
Gabriel Jack 12.8.1779 varusmestariksi
Magnus Joh. Ehrnroth 14 2 1/2 1780 vapaaehtoinen 1768
Katselmus 1785 6.7.1785
Mag: Joh: Ehrnrooth 11 5 _/4 (1780) 1774
Katselmus 1788 27.9.1788
Magnus Ehrenroth kadetti _.4.1786 Jääkärijoukkoon
Matts Roht Pumala 29 2 1/2 gift 11 3 29.9.1786 täydennys­mies 1759
Katselmus 1789 5.11.1789
Mats Roht Pumala 30 6 1/2 gift 11 3 (1783) 1759
Katselmus 1790 17.9.1790
Mats Roth 21.11.1789 kuoli
Jacob Ryd Pumala 25 2 3/4 ogift 11 1 1/2 21.11.1789 täydennys­mies nro 17 1765
Katselmus 1795 10.6.1795
Jacob Ryd Pumala 30 8 gift 5 8 (1787) 1765
Katselmus 1798 28.6.1798
Jacob Ryhd Pumala 33 11 gift 5 7 1/2 (1787) 1765
Katselmus 1801 15.6.1801
Jacob Rydd Pumala 36 14 gift 5 8 (1787) 1765
Katselmus 1804 25.6.1804
Jacob Ryd Pumala 39 17 gift 5 8 (1787) 1765
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Jöran Michellss: Lydikäin  
 
Katselmus 1720 15.9.1719
Larss Walda (1700) 55 Lifland
  20 gift 1665
Katselmus 1721 1721
Lars Wilda (1700) 56 Lijfland
  21 gift 1665
Katselmus 1735 16.6.1735
Lars Wilda  
11.3.1729
Hendrich Gardjn 16.6.1735 ruodusta 31 39 Ingermanland
  11 1/2 gift 1696
Katselmus 1749_5 7.5.1749
Mats Karp  
 
Katselmus 1749_6 5.6.1749
Mats Karp  
 
Katselmus 1751 22.4.1751
Matz Karp  
 
Katselmus 1754 9.4.1754
Olof Lukman  
 
Katselmus 1758 18.2.1758
Olof Lukman  
18.2.1758 saa eron
-  
 
Katselmus 1767 21.8.1767
Hind: Gardin  
1743 poistui
Mats Karp 24.3.1747 palkka­mies
20.5.1752 karkasi
Olof Lukman 2.3.1753 palkka­mies
18.2.1758 hylättiin
Zachris Aminoff 21.4.1758 vapaaehtoinen
10.9.1761 Karjalan eskadroonaan
Conrat Creutlein 3.3.1762 vapaaehtoinen
14.6.1766 ruotuun 42
-  
 
Katselmus 1772 26.3.1773
Gabriel Jack (1769) vapaaehtoinen 15 Pumala
  3 ogift 1757
Katselmus 1775 21.8.1775
-  
 
Sigfred Helpi 8.9.1770 ruotu­mies
30.11.1770 hylättiin
Carl Gust: Procope 31.12.1770 ruodusta 22
29.11.1771 poistettiin
Gabriel Jack 30.9.1772 ruodusta 38 16 Pumala
  5 ogift 1759
Katselmus 1778 8.9.1778
Gabriel Jack (1770) huilunsoittaja 19 5 Pumala
  8 7 ogift 1759
Katselmus 1782 10.7.1782
Gabriel Jack  
12.8.1779 varusmestariksi
Magnus Joh. Ehrnroth 1780 vapaaehtoinen 14
  2 1/2 1768
Katselmus 1785 6.7.1785
Mag: Joh: Ehrnrooth (1780) 11
  5 _/4 1774
Katselmus 1788 27.9.1788
Magnus Ehrenroth   kadetti
_.4.1786 Jääkärijoukkoon
Matts Roht 29.9.1786 täydennys­mies 29 11 Pumala
  2 1/2 3 gift 1759
Katselmus 1789 5.11.1789
Mats Roht (1783) 30 11 Pumala
  6 1/2 3 gift 1759
Katselmus 1790 17.9.1790
Mats Roth  
21.11.1789 kuoli
Jacob Ryd 21.11.1789 täydennys­mies nro 17 25 11 Pumala
  2 3/4 1 1/2 ogift 1765
Katselmus 1795 10.6.1795
Jacob Ryd (1787) 30 5 Pumala
  8 8 gift 1765
Katselmus 1798 28.6.1798
Jacob Ryhd (1787) 33 5 Pumala
  11 7 1/2 gift 1765
Katselmus 1801 15.6.1801
Jacob Rydd (1787) 36 5 Pumala
  14 8 gift 1765
Katselmus 1804 25.6.1804
Jacob Ryd (1787) 39 5 Pumala
  17 8 gift 1765

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotSairasluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitVanhempi rykmenttiRuotutalollisetVapaa teksti

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Hindrich Gardijn
1733 Hindrich Gardjn
1734 Hindrich Gardjn
1735 Hindrich Gardjn
1736 Hindrich Gardijn
1737 Hindrich Gardijn
1738 Hindrich Gardjn
1739 Hindrich Gardijn
1740 Hindrich Gardijn
1741 Hindrich Gardin
1744 -
1745 -
1746 -
1747 Matts Karp 24.3.1747 otettu
1748 Matts Karpp
1749 Matz Karp
1750 Mattz Karp
1751 Mattz Karp
1752 Mattz Karp 20.5.1752 karkasi
1753 Matts Karp 20.5.1752 karkasi
Olof Luckman 19.3.1753 palkkamies
1754 Olof Lukman
1755 Olof Lukman
1756 Olof Lukman
1757 Olof Lukman
1758 Olof Lukman 18.2.1758 hylättiin
Zacres Aminoff 21.4.1758 vapaaehtoinen
1759 Zachrias Aminoff vapaaehtoinen
1760 Zacharias Aminoff vapaaehtoinen
1761 Sakris Aminoff vapaaehtoinen
1762 Sakris Aminoff 10.11.1761 Eskadroonaan
Conrad v: Cräutlein 3.3.1762 otettu
1763 Conrad w. Cräutlein vapaaehtoinen
1764 Conrad w. Cräutelein vapaaehtoinen
1766 Conr: Creutlein vapaaehtoinen 1.6.1766 ruotuun 42
1767 -
1768 -
1769 -
1770 -
Sigfred Helpi 8.9.1770 ruotumies
1771 Sigfrid Helpi 8.9.1770 ruotumies 30.11.1770 poistettu
Carl Gustaf Procopee 31.12.1770 ruodusta 22
1773 Gabriel Jack
1775 Gabriel Jack klarinetinsoittaja
1776 Gabriel Jack
1777 Gabriel Jack
1778 Gabriel Jack
1779 Gabriel Jack 12.8.1779
Magn: Joh: Ehrnroth vapaaehtoinen
1780 Magnus Joh: Ehrnrooth vapaaehtoinen
1781 Magnus Johan Ehrnrooth vapaaehtoinen
1782 Mag: Joh: Ehrnrooth vapaaehtoinen
1783 Mag: Joh: Ehrnroth vapaaehtoinen
1784 Mag: Joh: Ehrnrooth vapaaehtoinen
1785 Mag: Joh: Ehrnrooth
1786 Mag: Joh: Ehrnrooth
1787 Mag: J: Ehrnroht 12.4.1786 Jääkärijoukkoon
Mats Roht 30.9.1786 täydennysmies
1788 Matts Root
1789 Mats Roth
1790 Jacob Ryd
1791 Jacob Ryd
1792 Jacob Ryd
1793 Jacob Ryd
1794 Jacob Ryd
1795 Jacob Ryd
1796 Jacob Ryd
1797 Jacob Ryd
1798 Jac: Ryd
1799 Jacob Ryd
1801 Jacob Ryd
1802 Jacob Rydh
1803 Jacob Ryd
1804 Jacob Ryd
1805 Jacob Ryd
1806 Jacb: Ryd
1807 Jacob Ryd

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotSairasluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitVanhempi rykmenttiRuotutalollisetVapaa teksti

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773 1773
Carl Gust: Procopä 31.12.1770 siirretty 29.11.1771 poistettu
Fab: Jack Pumala 15 ogift 31.12.1771 palkkaamaton ruodusta 38 1758
Luettelo 1780 15.2.1780
Gabriel Johan Jack palkkaamaton 12.8.1779 sai eron
Magnus Johan Ehrnrooth Randasalmi 11 ogift 21.8.1779 nuori aatelismies 1769

Sairasluettelot ja -todistukset

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitVanhempi rykmenttiRuotutalollisetVapaa teksti

Nimi Selitys Aika Paikka
Sairasluettelo vuoden 1801 katselmusten lopussa
Jacob Ryd Hufvud värk 15.6.1801

Miehistöluettelot Riiassa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotSairasluettelotRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitVanhempi rykmenttiRuotutalollisetVapaa teksti

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Eskiell Larson Pahlain
1700_11 Eskill Larsson Pahlain
1700_12 Eskill Larsson Pahlain
1701_1 Eskill Larsson Pahlain
1701_2 Eskill Larsson Pahlain 6.1.1701 kuoli

Rippikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotSairasluettelotRiikaHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitVanhempi rykmenttiRuotutalollisetVapaa teksti

Sivu⇒ Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Puumala RK 1812-1822
15 Hamula 5 Jacob Ryd s. 1765
puoliso: Marg: Kurki s. 1769
lapsia: Maja Sofia Ryd
Torp: Sold:, död i krig, vaimon uusi avioliitto samalla sivulla

Historiakirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotSairasluettelotRiikaRippikirjatHenkikirjatLäänintilitVanhempi rykmenttiRuotutalollisetVapaa teksti

Kylä ja talo Sotilas perheineen
Puumalan seurakunta
Hamula Lars Wildas
puoliso: Elin Ryhäin vih. 4.6.1723
Hamula Jac: Ryd
puoliso: Margareta Kurki s. 1777K k. 28.2.1849 vih. 23.10.1791
lapsia: Maria Sophia, Johan

Henkikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotSairasluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitVanhempi rykmenttiRuotutalollisetVapaa teksti

Pitäjä Vuosi Kylä ja talo Sotilaan perhe Sivu⇒
Puumala 1697 Harmmala Soldatz hustru 2558A
Puumala 1724 Hamula 1 Solld: Lars Willdus hust 3326
Puumala 1725 Hamula 1 Solld: Lahrs Willdus hust 3097
Puumala 1726 Hamula 1 Solld: Lahrs Willdus hust 3199
Puumala 1727 Hamula 1 Solld: Lahrs Willdus hust 2022A
Puumala 1744 Hamula 5 Sålld: Johan Kåndiains h:o 1206
Puumala 1780 Lambila 2 Volent. Gabriel Jack 1430
Puumala 1792 Hamula 5 Sold: Ryds h:o 424
Puumala 1793 Hamula 5 Sold: Ryds h:o 709
Puumala 1794 Hamula 5 Sold: Ryds h:o 712

Henkikirjat sisältävät sotilaiden vaimoja ja leskiä

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotSairasluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatVanhempi rykmenttiRuotutalollisetVapaa teksti

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1722_9 Lars Wilde
1722_10 Lars Wilde
1722_11 Lars Wilde
1727_11 Lars Willda
1727_12 Lars Willda
1728_1 Lars Willde
1728_2 Lars Willde
1747 Matts Karp 24.3.1747 otettu
1748 Matts Karp
1752 Mats Karp 20.5.1752 karkasi
1752b Mats Karp 20.5.1752 karkasi
1753 Olof Linkman
1754 Olof Lukman
1756 Olof Lukman
1773 Gabriel Jack

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Vanhempi rykmentti

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotSairasluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitRuotutalollisetVapaa teksti

Katselmus Ruotu Nimi Pitäjä Kylät
Savon rykmentti, Puumalan komppania
x.8.1700 Riga 32 Eskiell Larson Pahlain
Eversti Joakim von Cronmanin rykmentti, 3. komppania
Everstiluutnantti Ebbe Ludvig Tollin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa
31.3.1694 Narfven Eskell Larsson Pallain

Nämä miehet on tunnistettu samaksi vanhemmassa ja uudemmassa rykmentissä

Ruotutalolliset katselmusluetteloissa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotSairasluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitVanhempi rykmenttiVapaa teksti

Katselmus⇒ Kylät Talolliset
1735 Kaipola
Hamula
Hamula
Michell Lejnoin
Hendrich Sårjoin
Johan Kåndinen
1778 Harmala
Hamula
Hamula
Anders Kaupin
Fältväb: bohl vid Compag:
Sigfred Helpi
1801 Harmala
Hamula
Hamula
Corporal Krak
Anders Helpi
Fältwäb: Boställe

Vapaa teksti

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotSairasluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Tieto Viite
Jacob Ryd, kuoli, puol. Margaretha Kurk Puumala pitäjän- ja kirkonkokous 15.7.1810

Muihin lähteisiin perustuvaa tietoa


Varamiehet

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotHenkikirjatLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 32 varamies
Mats Metuin Pumala 16 5/12 ogift 1759
Katselmus 1776_v 16.9.1776
Mats Metuin Pumala 17 1/2 ogift 10 5 1759
Katselmus 1779_v 11.6.1779
Ruotujen 31 ja 32 yhteinen varamies numero 16
Hinrich Hacksten Pumala 19 10/12 ogift 10 3 1/2 1760
Katselmus 1781_v 4.2.1781
Henr: Hacksten Snabb 18.7.1780 karkasi
Hendrik Pålsson Ikoin 17 9 4 4.2.1781 palkkarenki kelpaamaton 1764
Katselmus 1788_v 27.9.1788
Hans Korp Pumala 24 1/4 gift 11 1 20.6.1788 otettu 1764
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Hans Korp 1.5.1789 ruotuun 31
-
Katselmus 1795_v 12.2.1795
Matts Id Pumala 28 5 gift 5 7 (1790) 12.2.1795 poistettu 1767
Katselmus 1806_v 10.3.1806
Bertil Konst 28.9.1804 sotilaaksi
-
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 32 varamies
Mats Metuin   16 5/12 Pumala
  ogift 1759
Katselmus 1776_v 16.9.1776
Mats Metuin   17 1/2 10 Pumala
  5 ogift 1759
Katselmus 1779_v 11.6.1779
Ruotujen 31 ja 32 yhteinen varamies numero 16
Hinrich Hacksten   19 10/12 10 Pumala
  3 1/2 ogift 1760
Katselmus 1781_v 4.2.1781
Henr: Hacksten Snabb  
18.7.1780 karkasi
Hendrik Pålsson Ikoin 4.2.1781 palkkarenki 17 9
  kelpaamaton 4 1764
Katselmus 1788_v 27.9.1788
Hans Korp 20.6.1788 otettu 24 11 Pumala
  1/4 1 gift 1764
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Hans Korp  
1.5.1789 ruotuun 31
-  
 
Katselmus 1795_v 12.2.1795
Matts Id (1790) 28 5 Pumala
12.2.1795 poistettu 5 7 gift 1767
Katselmus 1806_v 10.3.1806
Bertil Konst  
28.9.1804 sotilaaksi
-  
 

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotHenkikirjatLäänintilit

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
Ruodun 32 varamies
1758_v -
1760_v -

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotHenkikirjatLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773c_v 30.3.1773
Ruodun 32 varamies
Mats Metuin
Luettelo 1774_v 28.2.1774
Mats Metuin Pumala 15 ogift 1759
Luettelo 1782_v 4.3.1782
Ruotujen 31 ja 32 yhteinen varamies numero 16
Hinric Snabb 18.7.1780 karkasi
-
Johan Henrichsson Råpoin 15.4.1781 ruotumies
Jacob Pettersson Ryhäin 4.3.1782 palkkamies kelpaamaton
Johan Hindersson Ropoin 4.3.1782 ruotumies
Luettelo 1783_v 3.3.1783
Hinr: Snabb 18.7.1780 karkasi
Joh: Hinricsson Räpoin 15.4.1781 ruotumies ei saapunut
Luettelo 1784_v 15.3.1784
Johan Hinrichsson Räpoin Räf 11.5.1783 ruotumies
Petter Dufva 18 15.3.1784 palkkamies 1766
Luettelo 1790_v 8.3.1790
Hans Korpp 1.5.1789 sotilaaksi ruotuun 31
-
Henric Ikoin 23 8.3.1790 otettu 1767

Henkikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotLäänintilit

Pitäjä Vuosi Kylä ja talo Sotilaan perhe Sivu⇒
Puumala 1748 Hamula 5 Res: K: Joh: Kåndiain mh: 3110
Puumala 1749 Hamula 5 Res: K: Johan 3010
Puumala 1750 Hamula 5 Res:k: Johans h:o 2296
Puumala 1751 Hamula 5 Res K: Johans h:o 484
Puumala 1752 Hamula 5 Res K: Johans h:o 490
Puumala 1753 Hamula 5 Res: K: Johans h:o 548
Puumala 1754 Hamula 5 Res: K: Johans h:o 500
Puumala 1793 Kaipola 4 Res: K: Hindr Ikoin 711
Puumala 1794 Kaipala 4 res: k: Henrik Ikoin 714

Henkikirjat sisältävät sotilaiden vaimoja ja leskiä

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotHenkikirjat

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1752_v Lars Kaupin
1753_v Lars Kaupin 9.2.1754 kotitilan hoitoon
1754_v Lars Kaupinen 2.9.1753 kotitilan hoitoon
1754b_v Lars Kaupinen 9.2.1754 hylätty
1754c_v Lars Kaupin 9.2.1754 hylätty

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

KatselmuksetNimetKylätRuotu 31Ruotu 33

© Hannele Jäppinen, Väinö Holopainen 2023