AloitussivuSavon henkikirjatPuumalan pitäjä1707 → Nimihakemisto

Puumala henkikirja 1707

Nimihakemisto


-  A  B  H  I  J  K  L  M  P  R  S  T  VW 
 -  A  B  H  I  J  K  L  M  P  R  S  T  VW

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

And. Larss. (Hurissalo) 5106

Anders (Kontila) 5105

Anders (Muuramäki) 5112

Anders (Maunola) 5112

Anna (Kirkonkylä) 5119

Bertell Christerss. (Sipilänsaari) 5117

Elias Haraldson (Kirkonkylä) 5118

Erich (Hurissalo) 5106

Erich (Liimattala) 5112

Harald Haraldson (Kirkonkylä) 5118

Hind. Israelson (Kirkonkylä) 5119

Hind. Peerss. (Kaipaala) 5109

Hind. Peerss. (Liimattala) 5112

Hindrich (Kontila) 5105

Johan (Hurissalo) 5106

Johan (Kaipaala) 5110

Johan (Ruokotaipale) 5115

Johan And.ss. (Maunola) 5112

Johan Clemets. (Ryhälä) 5116

Johan Jost (Maljala) 5113

Johan Larsson (Lampila) 5110

Johan Peers. (Kietävälä) 5108

Jöran (Penttilä) 5105

Jöran (Muuramäki) 5112

Karin (Maunola) 5113

Laars (Kontila) 5105

Laars Christerss. (Piskola) 5115

Laars Jörans. (Kirkonkylä) 5118

Markus (Kirkonkylä) 5118

Mattz (Niinimäki) 5105

Mattz (Lampila) 5110

Mattz Christerss. (Muuramäki) 5112

Mattz Eskellsson (Penttilä) 5105

Mattz Laarss. (Kontila) 5105

Mårten (Liimattala) 5111

Mårten Larss. (Pirttimäki) 5115

Peer (Kontila) 5105

Peer (Kietävälä) 5108

Peer Hindss. (Miettula) 5113

Peer Larss. (Hamula) 5106

Simon (Miettula) 5113

Thomas Abrahams. (Kontila) 5105

Thomas Christerss. (Piskola) 5115

AAlkuun

Asilain

Mattz (Hamula) 5106

Mårten (Hamula) 5106

Peer Mattz (Hamula) 5106

Auf:

And. Peerss. (Himahuuha) 5105

Thomas (Himahuuha) 5105

Aufwein

Anders (Petäjäniemi) 5114

Brita (Petäjäniemi) 5114

Johan (Petäjäniemi) 5114

Samuell (Petäjäniemi) 5114

Aufwoin

Anders (Ryhälä) 5116

Mattz (Ryhälä) 5116

Stafan (Ryhälä) 5116

BAlkuun

Bengtin

Israell (Ryhälä) 5116

Lars (Kirkonkylä) 5118

Mattz (Kitula) 5109

Påhl (Kitula) 5109

HAlkuun

Hackel:

Mattz Peers. (Pirttimäki) 5115

Hackolain

Eskell (Keriniemi) 5110

Mattz (Keriniemi) 5110

Olof Olofss. (Keriniemi) 5110

Hackulinen

Grels (Keriniemi) 5110

Påhl (Keriniemi) 5110

Haijoin

And. (Ihalainen) 5107

Halloin

Lamber (Hylkylä) 5107

Harkoin

Johan (Kirkonkylä) 5118

Harmain

Johan (Kokkola) 5108

Hemel:

Börgell (Ollila) 5114

Markus (Ollila) 5114

Mattz (Ollila) 5114

Hijmain

Anders (Himahuuha) 5105

Mattz (Himahuuha) 5105

Huijain

Grels (Ruokotaipale) 5115

Mattz (Ruokotaipale) 5115

Peer (Kirkonkylä) 5118

Påhl (Harmaala) 5106

Hulkain

Laars (Niinisaari) 5114

Lars (Niinisaari) 5114

Mattz (Niinisaari) 5114

Hulkoin

Hindrich (Sipilänsaari) 5117

Johan (Sipilänsaari) 5117

Laars (Sipilänsaari) 5117

Huskain

Peer (Miettula) 5113

Huttuin

Hans (Kyllölä) 5110

Mattz (Kyllölä) 5110

Thomas (Kyllölä) 5110

Hångain

Samuell (Kaipaala) 5109

Härkein

Simon (Lintusalo) 5112

IAlkuun

Ihalain

Laars (Kirkonkylä) 5118

Mattz (Huuhkaala) 5105

Ihlein

Mattz (Huhtimaa) 5105

Ikahemein

Erich (Ryhälä) 5116

Ilkoin

Påhl Johans. (Piskola) 5115

Ingein

Mårten (Hylkylä) 5107

Simon (Hylkylä) 5107

JAlkuun

Juckarin

Carll (Hurissalo) 5106

Påhl (Hurissalo) 5106

Thomas (Hurissalo) 5106

KAlkuun

Kaipoin

Mattz Peerss. (Kaipaala) 5109

Kangain

Hind (Vesiniemi) 5117

Kangoin

Johan (Miettula) 5113

Simon (Miettula) 5113

Karfwin

Hans (Maunola) 5113

Mattz Mattss. (Kauppila) 5109

Olof (Kauppila) 5109

Thomas (Kauppila) 5109

Thomas (Maunola) 5113

Kaujolain

Bertell (Vesiniemi) 5117

Hind. (Vesiniemi) 5117

Mårten (Vesiniemi) 5117

Kettin

Lars (Kirkonkylä) 5118

Kettuin

Anders (Niinisaari) 5114

Kettwain

And. (Kirkonkylä) 5118

Hind. Mårtss. (Kietävälä) 5108

Johan (Kietävälä) 5108

Mattz (Kietävälä) 5108

Olof Peerss. (Kietävälä) 5108

Peer Olofss. (Seppälä) 5116

Kietwain

Brusius (Sopala) 5117

Laars (Sopala) 5117

Mattz (Sopala) 5117

Syring (Sopala) 5117

Kijlpoin

Mattz (Miettula) 5113

Killuin

Abraham (Kiljula) 5108

Mattz (Kiljula) 5108

Peer Mattz. (Kiljula) 5108

Killunin

And. Peers. (Kiljula) 5108

Bengdt (Kiljula) 5108

Bertell (Kiljula) 5108

Johan (Kiljula) 5108

Kituin

Hind. (Kitula) 5109

Hind. Johans. (Kitula) 5109

Johan (Kitula) 5109

Mårten (Kitula) 5109

Kyllein

Mattz (Luukkola) 5111

Kyllin

Christer (Lintusalo) 5112

Johan (Hamula) 5105

Mattz (Kyllölä) 5110

Kylloin

Johan Hinds. (Kyllölä) 5110

Mattz (Kyllölä) 5110

Påhl (Kyllölä) 5110

Kyllyin

Mattz Peerss. (Maunola) 5112

Peer (Maunola) 5112

Kyllyuin

And. (Maunola) 5112

Laars (Maunola) 5112

Kåndain

Johan (Kokkola) 5108

Kåndoin

Christer (Vesiniemi) 5117

Grels (Vesiniemi) 5117

Laars (Ryhälä) 5116

Mattz Lars. (Vesiniemi) 5117

Peer (Vesiniemi) 5117

Kåttra

Christer (Lampila) 5110

Kåttro

Christ. (Vesiniemi) 5117

Elias (Kirkonkylä) 5107

Johan (Vesiniemi) 5117

Laars (Niinisaari) 5114

Mattz Olofss. (Niinisaari) 5114

Peer (Niinisaari) 5114

Käckoin

Johan (Rokansalo) 5116

Kähroin

And. (Niinimäki) 5105

Påhl (Niinimäki) 5105

Köster

Johan (Kirkonkylä) 5118

LAlkuun

Lamain

Laars (Kietävälä) 5108

Mattz (Kietävälä) 5108

Peer (Kietävälä) 5108

Påhl (Kietävälä) 5108

Lanbin

Påhl (Kirkonkylä) 5107

Lappal:

And. Andss. (Piskola) 5115

Maria (Piskola) 5115

Laurikarin

And. Mattss. (Pellilä) 5115

Lemoin

Laars (Lampila) 5110

Lenhoin

And. Peers. (Hurissalo) 5106

Johan (Hurissalo) 5106

Per (Hurissalo) 5106

Lijckoin

And. (Kirkonkylä) 5107

Lijmatain

Berndt (Liimattala) 5112

Laars (Liimattala) 5112

Olof (Liimattala) 5112

Peer (Liimattala) 5112

Lijmatin

Peer (Liimattala) 5111

Luckoin

And. (Junninmäki) 5107

Anders (Luukkola) 5111

Anders (Niinisaari) 5114

Christer (Vesiniemi) 5117

Erich (Liimattala) 5111

Hind. (Kietävälä) 5108

Hind. (Luukkola) 5111

Hind. (Maunola) 5113

Hind. (Niinisaari) 5114

Hind. (Vesiniemi) 5117

Hind. Hind.ss. (Luukkola) 5111

Hind. Mårtens. (Kitula) 5109

Johan (Kitula) 5109

Johan (Luukkola) 5111

Johan (Ollila) 5114

Johan Johanss. (Luukkola) 5111

Johan Påhlss. (Junninmäki) 5107

Josep Hind.ss. (Luukkola) 5111

Jöran (Kietävälä) 5108

Jöran Jöranss (Kietävälä) 5108

Laars (Luukkola) 5111

Laars (Niinisaari) 5114

Lars (Kitula) 5109

Mattz (Kietävälä) 5108

Mattz (Luukkola) 5111

Mattz (Ollila) 5114

Mattz And.son (Junninmäki) 5107

Mattz Johans. (Junninmäki) 5107

Michell (Luukkola) 5111

Michell Larss: (Luukkola) 5111

Måns (Kitula) 5109

Olof (Kitula) 5109

Olof (Luukkola) 5111

Olof (Maunola) 5113

Peer (Luukkola) 5111

Peer (Niinisaari) 5114

Påhl (Niinisaari) 5114

Påhl (Vesiniemi) 5117

Simon Olofss. (Maunola) 5113

Thomas (Kietävälä) 5108

Thomas (Kitula) 5109

Thomas (Ollila) 5114

Lähnoin

Grels (Maljala) 5113

Läskin

Grels (Pirttimäki) 5114

Hindrich (Pirttimäki) 5114

Johan (Pirttimäki) 5114

Laars (Pirttimäki) 5114

MAlkuun

Malin

Thomas Påhls. (Maljala) 5113

Martin

Laars (Liimattala) 5111

Thomas (Liimattala) 5111

Metein

Jöran (Miettula) 5113

Mett

Christer (Piskola) 5115

Laars Jacobs. (Piskola) 5115

Måndoin

Hans (Maljala) 5113

Mårten (Kaipaala) 5110

Peer (Hauhala) 5107

Påhl (Ikola) 5107

PAlkuun

Pardain

Mattz Bertelss. (Hurissalo) 5106

Parkin

Peer Stafans. (Hylkylä) 5107

Parttin

And. Simons. (Hylkylä) 5107

Paukoin

Laars (Seppälä) 5116

Laars Olofs. (Seppälä) 5116

Pedikaoin

Mangnus (Pitkälahti) 5115

Thomas (Pitkälahti) 5115

Perrin

Olof (Kirkonkylä) 5107

Peukoin

Anders (Seppälä) 5117

Pijskoin

Anders (Junninmäki) 5107

Piskoin

Anders (Piskola) 5115

Hind. (Piskola) 5115

Johan (Piskola) 5115

Johan Larss. (Maljala) 5113

Mattz (Piskola) 5115

Peer (Maljala) 5113

RAlkuun

Romanus

Hind. (Kirkonkylä) 5119

Rosenius

Laars (Kirkonkylä) 5118

Ryhein

Mattz Andss. (Hamula) 5106

Ryhoin

Peer (Harmaala) 5106

Rynoin

Anders (Luukkola) 5111

Christer (Luukkola) 5111

Eskell Peerss. (Luukkola) 5111

Olof Mattss. (Luukkola) 5111

Olof Sylwesterss (Luukkola) 5111

Råcka

Mattz (Lintusalo) 5112

Peer (Lintusalo) 5112

Peer Pers. (Kirkonkylä) 5118

Råckoin

Johan (Rokansalo) 5116

Peer (Rokansalo) 5116

Påhl (Rokansalo) 5116

Räpoin

Anders (Hamula) 5106

Jöran (Hamula) 5106

Markus (Lintusalo) 5112

Mattz Måns. (Lintusalo) 5112

Peer (Hamula) 5106

Thomas (Lintusalo) 5112

Thomas (Ryhälä) 5116

Räppoin

Erich (Repola) 5116

Rökoin

Johan (Rokansalo) 5116

Olof (Rokansalo) 5116

Thomas (Rokansalo) 5116

SAlkuun

Sackoin

Anders (Lintusalo) 5112

Johan (Lintusalo) 5112

Thomas (Kietävälä) 5108

Sallo

Anders (Ihalainen) 5107

Beniam (Ihalainen) 5107

Cnuth Mattz (Ihalainen) 5107

Markus (Ihalainen) 5107

Peer (Ihalainen) 5107

Påhl (Ihalainen) 5107

Stafan (Ihalainen) 5107

Sarrin

Hind. And.ss. (Kauppila) 5109

Jöran (Kauppila) 5109

Lars (Kauppila) 5109

Saukoin

Påhl Lars. (Kaipaala) 5110

Sijnckoin

Peer Erichss. (Pellilä) 5115

Thomas (Pellilä) 5115

Sorgoin

Johan (Lampila) 5110

Laars Måns. (Sorjola) 5117

Måns (Sorjola) 5117

Peer Mans. (Sorjola) 5117

Peer Måns. (Sorjola) 5117

Stackufius

Johan (Lampila) 5110

Suma

Grels (Himahuuha) 5105

Jacob (Kietävälä) 5108

Måns (Ruokotaipale) 5115

Peer (Ruokotaipale) 5115

TAlkuun

Tijmoin

Hindrich (Huhtimaa) 5105

Jonas (Huhtimaa) 5105

Tuckain

And. Gabrielss. (Hamula) 5106

Jöran (Hamula) 5106

Turkain

Johan (Niinisaari) 5113

Peer Jacobs. (Niinisaari) 5113

Peer Johans. (Niinisaari) 5113

VWAlkuun

Waldoin

Anders (Valtola) 5118

Bertell (Huuhkaala) 5105

Hans (Valtola) 5118

Laars (Valtola) 5118

Lars (Huuhkaala) 5105

Mattz Ands. (Valtola) 5118

Påhl And. (Valtola) 5118

Påhl Lars. (Valtola) 5118

Thomas (Valtola) 5118

Wässoin

Påhl (Hylkylä) 5106

 

Huomaa että kaikki nimet eivät ole perusmuodossa

Tässä hakemistossa on yhteensä 324 nimeä

Nykyaikaistetut sukunimetKylätSivut kylittäin

© Maija-Liisa Laakso 2023