AloitussivuSavon henkikirjatPuumalan pitäjä1707 → Henkikirja ☰ 

Puumala henkikirja 1707

Sivu 5105AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Bengdtila/Penttilä 4 Mattz Eskellsson mh 2 Hämäläinen
Son Jöran mh 2 Hämäläinen
Condiala/Kontila 11 Thomas Abrahams. mh 2 Kontinen
B:r Hindrich mh 2 Kontinen
B:r Mattz Laarss. mh 2 Kontinen
B:r Peer mh 2 Kontinen
B:r Laars 1 Kontinen
B:r Anders mh 2 Kontinen
Himahuha/Himahuuha 5 And. Peerss. Auf: mh 2 Auvinen
B.M. Grels Suma mh 2 Summa
B:r Thomas 1 Auvinen
4 Mattz Hijmain mh 2 Himanen
B:r Anders mh 2 Himanen
Huchtema/Huhtimaa 3 Jonas Tijmoin mh 2 Timonen
B:r Hindrich 1 Timonen
2 Mattz Ihlein mh 2 Ihalainen
Ninimäcki/Niinimäki 4 1 Påhl Kähroin h:o 1 Kähäräinen
B:r And. mh 2 Kähäräinen
Dub: Sold. Mattz h:o 1 Kähäräinen 36
Hylkälä/Huuhkaala 4 Bertell Waldoin mh 2 Valtonen
B:r Lars mh 2 Valtonen
2 Mattz Ihalain mh 2 Ihalainen
Haunula/Hamula 2 Johan Kyllin mh 2 Kyllönen

Sivu 5106AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Haunula/Hamula 3 And. Gabrielss. Tuckain mh 2 Tuhkanen
B:r Jöran 1 Tuhkanen
5 Peer Mattz Asilain 1 Asilainen
B:r Mårten mh 2 Asilainen
B:r Mattz mh 2 Asilainen
5 1 Peer Räpoin mh 2 Reponen
B:r Jöran mh 2 Reponen
B:r Anders 1 Reponen
Dub: Sold. h:o 1
3 Mattz Andss. Ryhein 1 Ryhänen
B:M. Peer Larss. mh 2
Hariumala/Harmaala 2 Peer Ryhoin mh 2 Ryhänen
2 Påhl Huijain mh 2 Hujanen
Hurisalo/Hurissalo 5 And. Peers. Lenhoin mh 2 Leinonen
B:r Per mh 2 Leinonen
B:r Johan 1 Leinonen
4 1 Påhl Juckarin mh 2 Jukarainen
B:r Thomas 1 Jukarainen
B:r Carll 1 Jukarainen
Ordj Sold. h:o 1
5+1 And. Larss. mh 2 Jukarainen
B:r Erich mh 2 Jukarainen
Son Johan mh 2 Jukarainen
2 Mattz Bertelss. Pardain mh 2 Partanen
Hylikala/Hylkylä 2 1 Påhl Wässoin mh 2 Väisänen
Sold. E:a 1

Sivu 5107AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Hylikala/Hylkylä 2 Mårten Ingein mh 2 Inkinen
2 1 Simon Ingein mh 2 Inkinen
Sold. h:o 1
2 And. Simons. Parttin mh 2 Partanen
2 Peer Stafans. Parkin mh 2 Parkkinen
2 Lamber Halloin mh 2 Halonen
Hunhola/Hauhala 2 Peer Måndoin mh 2 Montonen
Junmäkj/Junninmäki 5 And. Luckoin 1 Luukkonen
Son Johan Påhlss. mh 2 Luukkonen
S:n Mattz Johans. 1 Luukkonen
Son Mattz And.son mh 2 Luukkonen
1 T. Anders Pijskoin 1 Piskonen
Ihala/Ihalainen 2 And. Haijoin mh 2 Hujanen
4 Cnuth Mattz Sallo 1 Solla
B:r Stafan 1 Solla
B:r Påhl h:o 1 Solla
B:r Beniam h:o 1 Solla
6 Påhl Sallo mh 2 Solla
B:r Peers h:o 1 Solla
B:r Markus mh 2 Solla
B:r Anders 1 Solla
Ikoila/Ikola 2 Påhl Måndoin mh 2 Montonen
Kyrkioby/Kirkonkylä 1 And. Lijckoin 1 Liikanen
4 Elias Kåttro mh 2 Kotro
d:r Påhl Lanbin 1 Lampinen
d:r Olof Perrin 1 Parri

Sivu 5108AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Kettawäla/Kietävälä 9 Mattz Luckoin mh 2 Luukkonen
S:n Thomas mh 2 Luukkonen
S:n Jöran 1 Luukkonen
S:n Jöran Jöranss 1 Luukkonen
B:r Hind. mh 2 Luukkonen
Dub: Rytt h:o 1
5 Johan Peers. 1 Kietäväinen
B:r Peer mh 2 Kietäväinen
M. Thomas Sackoin mh 2 Saikkonen
5 Hind. Mårtss. Kettwain 1 Kietäväinen
S:n Mattz mh 2 Kietäväinen
Son Johan mh 2 Kietäväinen
3 Olof Peerss. Kettwain mh 2 Kietäväinen
d:r Jacob Suma 1 Summa
6 Peer Lamain mh 2 Laamanen
B:r Påhl mh 2 Laamanen
B:r Laars mh 2 Laamanen
2 Mattz Lamain mh 2 Laamanen
Kackola/Kokkola 3 Johan Kåndain mh 2 Kontiainen
d:r Johan Harmain 1 Harmainen
Killuila/Kiljula 5 Peer Mattz. Killuin mh 2 Kiljunen
B:r Mattz 1 Kiljunen
S:n Abraham mh 2 Kiljunen
5 Bertell Killunin 1 Kiljunen
B:r S. And. Peers. mh 2 Kiljunen
B:r S. Bengdt 1 Kiljunen
B:r Johans h:o 1 Kiljunen

Sivu 5109AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Kittula/Kitula 6 Mårten Kituin mh 2 Kitunen
B:r Hind. 1 Kitunen
B:r Johan mh 2 Kitunen
S:n Hind. Johans. 1 Kitunen
5 Mattz Bengtin mh 2 Penttinen
B:r Påhl mh 2 Penttinen
Ryttare h:o 1
5 Lars Luckoin mh 2 Luukkonen
S:S: Thomas 1 Luukkonen
S:n Måns mh 2 Luukkonen
6 Hind. Mårtens. Luckoin mh 2 Luukkonen
S:n Olof mh 2 Luukkonen
B:r Johan mh 2 Luukkonen
Kaupila/Kauppila 6 Lars Sarrin 1 Sorjonen
B:r Jöran mh 2 Sorjonen
B:r Hind. And.ss. mh 2 Sorjonen
6 Mattz Mattss. Karfwin mh 2 Karvinen
B:r Olof mh 2 Karvinen
B:r Thomas mh 2 Karvinen
Kaipoila/Kaipaala 2 1 Hind. Peerss. mh 2 Kaipainen
Ordj Sold. h:o 1
1 1 Mattz Peerss. Kaipoin 1 Kaiponen
Soldattz hust 1
2 Samuell Hångain mh 2 Honkanen

Sivu 5110AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Kaipoila/Kaipaala 4 Johan mh 2 Pietikäinen
BM. Mårten Måndoin mh 2 Montonen
1 Påhl Lars. Saukoin 1 Saikkonen
Kyllala/Kyllölä 5 Johan Hinds. Kylloin mh 2 Kyllönen
B:r Mattz mh 2 Kyllönen
B:r Påhl 1 Kyllönen
6 Mattz Huttuin 1 Huttunen
B:r Thomas mh 2 Huttunen
B:r Hans mh 2 Huttunen
S:n Thomas 1 Huttunen
3 Mattz Kyllin mh 2 Kyllönen
S:n Mattz 1 Kyllönen
Kärinemjby/Keriniemi 6 1 Eskell Hackolain mh 2 Hakulinen
S:n Mattz mh 2 Hakulinen
B:r Olof Olofss. mh 2 Hakulinen
Dub: Sold. h:o 1
4 Grels Hackulinen mh 2 Hakulinen
B:r Påhl mh 2 Hakulinen
Lambila/Lampila 2 Christer Kåttra mh 2 Kotro
6 Johan Larsson mh 2 Lampinen
B:r Mattz mh 2 Lampinen
M. Johan Sorgoin mh 2 Sorjonen
3 Munst. skrif: Johan Stackufius mh 2 Storckovius
d:r Laars Lemoin 1 Leinonen

Sivu 5111AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Lukoila/Luukkola 9 Johan Luckoin mh 2 Luukkonen
B:r Anders mh 2 Luukkonen
B:r Hind. mh 2 Luukkonen
B:r Mattz mh 2 Luukkonen
M. Mattz Kyllein 1 Kiljunen
8 Hind. Luckoin mh 2 Luukkonen
B:r Laars E:a 1 Luukkonen
B:r Olofz h:o 1 Luukkonen
B:r S: Josep Hind.ss. 1 Luukkonen
B:r S: Hind. Hind.ss. mh 2 Luukkonen
B:r S: Michell Larss: 1 Luukkonen
6 1 Johan Johanss. Luckoin mh 2 Luukkonen
S:n Peer mh 2 Luukkonen
B:r Michell mh 2 Luukkonen
Ordj Soldatz h:o 1
8 Eskell Peerss. Rynoin 1 Ryynänen
B:r Christer mh 2 Ryynänen
S:n Olof Mattss. mh 2 Ryynänen
B:r Anders mh 2 Ryynänen
Son Olof Sylwesterss 1 Ryynänen
Limattala/Liimattala 4 Erich Luckoin 1 Luukkonen
B.M. Mårten mh 2
B.M. Peer Lijmatin h:o 1 Liimatainen
3 Thomas Martin mh 2 Matinen
B:r Laars E:a 1 Matinen

Sivu 5112AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Limattala/Liimattala 4 Hind. Peerss. mh 2 Liimatainen
B:r Erich mh 2 Liimatainen
6+1 Laars Lijmatain mh 2 Liimatainen
B:r Olof mh 2 Liimatainen
B:r Berndt 1 Liimatainen
B:r Peer mh 2 Liimatainen
Lindosalo/Lintusalo 2 Christer Kyllin mh 2 Kiljunen
2 Simon Härkein mh 2 Härkönen
3 Peer Råckas h:o 1 Rokka
B:r Mattz mh 2 Rokka
5 Mattz Måns. Räpoin mh 2 Reponen
B:r Markus h:o 1 Reponen
B:r Thomas mh 2 Reponen
4 Anders Sackoin mh 2 Saikkonen
B:r Johan mh 2 Saikkonen
Murämäkj/Muuramäki 5 Mattz Christerss. mh 2 Valtonen
S:n Jöran mh 2 Valtonen
S:n Anders h:o 1 Valtonen
Mangnala/Maunola 3 Mattz Peerss. Kyllyin mh 2 Kiljunen
B:r Peers h:o 1 Kiljunen
3 Johan And.ss. h:o 1 Kiljunen
S:n Anders 1 Kiljunen
B:r Anders h:o 1 Kiljunen
4 And. Kyllyuin mh 2 Kiljunen
S:n Laars mh 2 Kiljunen

Sivu 5113AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Mangnala/Maunola 4 Thomas Karfwin mh 2 Karvinen
B:r Hans h:o 1 Karvinen
Pijga Karin 1
5 Simon Olofss. Luckoin mh 2 Luukkonen
B:r Hind. h:o 1 Luukkonen
B:r Olof mh 2 Luukkonen
Mietula/Miettula 4 1 Simon Kangoin mh 2 Kankainen
B:r Johan mh 2 Kankainen
Ordj Sold. h:o 1
5 Mattz Kijlpoin mh 2 Kilponen
S:n Simon mh 2 Leskinen
d:r Peer Huskains h:o 1
2 Jöran Meteins h:o 1 Miettunen
2 1 Peer Hindss. mh 2 Miettunen
Dub: Sold. h:o 1 Miettunen
Maliola/Maljala 2 Thomas Påhls. Malin mh 2 Maljanen
2 1 Hans Måndoin mh 2 Montonen
Ordj Sold. h:o 1
4 Johan Larss. Piskoin mh 2 Piskonen
B:r Peer mh 2 Piskonen
2 Johan Jost mh 2 Kuivanen
2 Grels Lähnoin mh 2 Leinonen
Ninisarj/Niinisaari 6 Peer Jacobs. Turkain mh 2 Turkiainen
B:r S: Peer Johans. mh 2 Turkiainen
BS: Johan mh 2 Turkiainen

Sivu 5114AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Ninisarj/Niinisaari 2 Anders Kettuin mh 2 Kettunen
8 Påhl Luckoin mh 2 Luukkonen
B:r Peer mh 2 Luukkonen
B:r Hind. 1 Luukkonen
B:r Laars 1 Luukkonen
B:r Anders mh 2 Luukkonen
4 Mattz Olofss. Kåttro mh 2 Kotro
B:r Peer 1 Kotro
B:r Laars 1 Kotro
6 Mattz Hulkain mh 2 Hulkkonen
S:n Laars mh 2 Hulkkonen
B:r Lars mh 2 Hulkkonen
Ållila/Ollila 4 Markus Hemel: 1 Hämäläinen
S:S: Börgell mh 2 Hämäläinen
S:n Mattz 1 Hämäläinen
3 Johan Luckoin 1 Luukkonen
B:r Mattz 1 Luukkonen
B:r Thomas E:a 1 Luukkonen
Petäniemij/Petäjäniemi 6 Johan Aufwein 1 Auvinen
S:n Anders mh 2 Auvinen
d:r Brita 1 Auvinen
S:n Samuell mh 2 Auvinen
Pyrtmäkj/Pirttimäki 6 Johan Läskin mh 2 Leskinen
B:r Hindrich 1 Leskinen
B:r Laars 1 Leskinen
B:r Grels mh 2 Leskinen

Sivu 5115AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Pyrtmäkj/Pirttimäki 2 Mårten Larss. mh 2 Kietäväinen
2 Mattz Peers. Hackel: mh 2 Hakulinen
Pällila/Pellilä 4 Peer Erichss. Sijnckoin mh 2 Sinkkonen
S:n Thomas mh 2 Sinkkonen
2 And. Mattss. Laurikarin mh 2 Laurikainen
Petkalax/Pitkälahti 4 Thomas Pedikaoin mh 2 Pietikäinen
S: Mangnus mh 2 Pietikäinen
Piskalla/Piskola 6 Hind. Piskoin mh 2 Piskonen
B:r Anders mh 2 Piskonen
B:r Johan 1 Piskonen
B:r Mattz hustru 1 Piskonen
2 Påhl Johans. Ilkoin mh 2 Ikonen
1 1 Laars Christerss. E:a 1 Piskonen
Soldattz h:o 1
2 Thomas Christerss. mh 2 Pietikäinen
3 And. Andss. Lappal: mh 2 Lappalainen
d:r Maria 1 Lappalainen
3 Laars Jacobs. Mett mh 2 Metelinen?
B:r Christers h:o 1 Metelinen?
Rokotaipal/Ruokotaipale 5 Måns Suma mh 2 Summa
B:r Peer 1 Summa
B:M. Johan mh 2
3 Mattz Huijain mh 2 Hujanen
B:r Grels h:o 1 Hujanen

Sivu 5116AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Rokonsalo/Rokansalo 6 Thomas Rökoin mh 2 Rokkanen
B:r Johan mh 2 Rokkanen
B:r Olof mh 2 Rokkanen
2 Påhl Råckoin mh 2 Rokkanen
6 Johan Råckoin mh 2 Rokkanen
B:M. Johan Käckoin mh 2 Kekkonen
S:n Peer mh 2 Rokkanen
Repola 3 Erich Räppoin mh 2 Reponen
B:r S: Erich 1 Reponen
Ryhälla/Ryhälä 7 Stafan Aufwoin mh 2 Auvinen
B:r Mattz mh 2 Auvinen
B:r Anders h:o 1 Auvinen
Ordj Ryttare h:o 1
Dub: Rytt: h:o 1
4 Erich Ikahemein mh 2 Ikäheimonen
Son Erich mh 2 Ikäheimonen
2 Israell Bengtin mh 2 Penttinen
3 Johan Clemets. mh 2 Liimatainen
M. Laars Kåndoin E:a 1 Kontinen
2 Thomas Räpoin mh 2 Reponen
Säppälä/Seppälä 2 1 Peer Olofss. Kettwain mh 2 Kietäväinen
Sold. h:o 1
3 Laars Olofs. Paukoin 1 Päykkönen
B:r Laars mh 2 Päykkönen

Sivu 5117AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Säppälä/Seppälä 2 Anders Peukoin mh 2 Päykkönen
Soroila/Sorjola 6 Måns Sorgoin 1 Sorjonen
S:n Laars Måns. mh 2 Sorjonen
B:r Peer Måns. mh 2 Sorjonen
S. Peer Mans. mh 2 Sorjonen
Sippilansarj/Sipilänsaari 1 Bertell Christerss. 1
4 Johan Hulkoin 1 Hulkkonen
B:r Laars mh 2 Hulkkonen
B:r Hindrich 1 Hulkkonen
Sapalaniemij/Sopala 7 Laars Kietwain mh 2 Kietäväinen
B:r Mattz mh 2 Kietäväinen
B:r Brusius 1 Kietäväinen
B:S: Syring mh 2 Kietäväinen
Wästennemij/Vesiniemi 6 Påhl Luckoin mh 2 Luukkonen
B:r Hind. mh 2 Luukkonen
B:r Christer mh 2 Luukkonen
6 Mårten Kaujolain mh 2 Kainulainen
B:r Bertell mh 2 Kainulainen
B:r Hind. mh 2 Kainulainen
3 Hind Kangain mh 2 Kankainen
S:n Johan Kåttro 1 Kotro
1 Brofoug Christ. Kåttro 1 Kotro
8 Mattz Lars. Kåndoin mh 2 Kontiainen
B:r Grels mh 2 Kontiainen
B:r Peer mh 2 Kontiainen
B:r Christer 1 Kontiainen
Ordj Rytt h:o 1

Sivu 5118AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Waldola/Valtola 4 Påhl And. Waldoin mh 2 Valtonen
Son Hans 1 Valtonen
B:r Anders 1 Valtonen
4 Påhl Lars. Waldoin mh 2 Valtonen
B:r Laars mh 2 Valtonen
5 Mattz Ands. Waldoin mh 2 Valtonen
B:r Thomas mh 2 Valtonen
Dub: Ryttare h:o 1
Kyrkioby/Kirkonkylä 1 Färing Karl Lars Kettin 1 Kettunen
2 Klock. Johan Köster mh 2 Kosterus
1 Spögub. Markus 1 Puttonen
2 Dödgräf:r Laars Jörans. mh 2
1 Peer Pers. Råcka 1 Rokka
2 LändzM. Elias Haraldson mh 2
1 Skiutz Rätt. Peer Huijain 1 Hujanen
2 Opbördzskrif: Harald Haraldson mh 2
1 Johan Harkoin 1 Härkönen
4 Capl: H:r Laars Rosenius E:a 1 Rosenius
d:r And. Kettwain mh 2 Kietäväinen
d:r Laars Ihalain 1 Ihalainen
2 Sochne Smed Lars Bengtin mh 2 Penttinen

Sivu 5119AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Kyrkioby/Kirkonkylä 5 Kyrkioh. H:r Hind. Romanus mh 2 Romanus
S: H:r Hind. mh 2 Romanus
Pijga Anna 1
1 Hind. Israelson 1

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin17061708

© Maija-Liisa Laakso 2023